Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 36. k. 2005. július - augusztus

 

Gaál Zoltán - Szabó Lajos - Kovács Zoltán
Nemzetközi vállalati stratégiák és a nemzeti-vállalati kultúrák összefüggései
2. - 14. oldal

A szerzők dolgozatukban a sikeres nemzetközi vállalati tevékenység feltételeit vizsgálva a nemzeti és vállalati kultúrákban fennálló azonosságok és különbözőségek jelentőségére kívánják felhívni a figyelmet. A Veszprémi Egyetemen végzett vizsgálataik alapvető célja, hogy az eredményeket felhasználó vállalatok a feltárt hasonlóságokban és különbözőségekben rejlő potenciálokat kiaknázva nemzetközi szinten még eredményesebben tudjanak működni.

Kosztopulosz Andreász - Makra Zsolt
Az üzleti angyal hálózatok szerepe a nem intézményesült kockázatitőke-piac fejlesztésében
15. - 26. oldal

A nem intézményesült (informális) kockázatitőke-piacon a magas keresési költségek és az információs aszimmetriák okozta hatékonyság-veszteséget éppen a piac bizonyos mértékű intézményesedése - közvetítő szervezetek létrehozása - ellensúlyozhatja. A kockázati tőke iránti kereslet és kínálat összepárosítására "szakosodott" üzleti angyal hálózatok katalizátor szerepet töltenek be a befektetések létrejöttében: a potenciális befektetők felkutatásával finanszírozási forrásokhoz juttathatják a tőkét kereső, növekedni képes kis- és középvállalatokat. Dolgozatukban bemutatják, hogy a szakirodalomban üzleti angyal hálózatoknak nevezett közvetítő intézmények miként járulhatnak hozzá az informális kockázatitőke-piac és ezen keresztül a gazdaság számára oly fontos kisvállalalati szektor élénkítéséhez. A különböző típusú szervezetek esetében egyenként kitérünk a finanszírozás és a szolgáltatások kérdéskörére. Ezt követően áttekintjük a hálózatokat érintő kormányzati beavatkozás lehetséges formáit. Végül megvizsgáljuk, hogy Magyarországon milyen formában lenne célszerű egy közvetítő intézményt létrehozni és működtetni.

Nemeslaki András - Aranyossy Márta
Az információtechnológia vállalati értékteremtésének elméletei, szemléletmódjai és módszerei
27. - 38. oldal

A szerzők cikkükben a vezetéstudomány számára használható, áttekintő modellt javasolnak az IT beruházások értékteremtésének értelmezésére. Ismertetik azokat a közgazdasági elméleteket, amelyek meghatározzák, hogyan épülnek fel a konkrét módszerek, majd az elméletekből szemléletmódokat vezetnek le, amelyek kijelölik a vizsgálatok mélységét és értelmezési tartományát. Vezetők számára a három legtöbbet hivatkozott és használt pénzügyi értékelési módszert nyolc kritérium alapján hasonlították össze azért, hogy az alkalmazásuk során kialakult eredmények a vezetői szempontú mérlegeléshez iránymutatást adjanak.

Kő Andrea
A tudásreprezentáció és a tudásmegosztás információtechnológiai megoldásai a személyazonosság-menedzsment területén
39. - 44. oldal

A személyazonosság-menedzsment napjaink fontos kutatási területe mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. A szakterületen megvalósuló együttműködés, elektronikus tudásáramoltatás és csere hosszú távon csak úgy képzelhető el, hogy az azonos módon történő értelmezést automatikus eszközök támogatják. A szerző cikkében azokat a kutatási tevékenységeket foglalja össze, amelyeket - felhasználva a tudásmenedzsment, a mesterséges intelligencia és az információtechnológia eszközeit - a személyazonosság-menedzsment terület fogalmi leképezésére, leírására használt fel. Kutatási célja olyan közös fogalmi bázis kialakítása volt személyazonosság-menedzsment területre, amely lehetővé teszi az őt körülvevő multidimenzionális környezet kezelését. A kutatás kapcsolódik a GUIDE kutatási projekthez is, amelynek a szerző résztvevője.

Schneider Henrik
Tudásmenedzsment a mobiltávközlésben
45. - 52. oldal

A szerző 2004-ben végezte el mindhárom magyar mobiltávközlési szolgáltatónál a tudásmenedzsment helyzetének felmérését. Az eredmények szerint a magyar mobilszolgáltatóknál a tudásmenedzsment fontos szerepet kap az üzleti folyamatok támogatásában, viszont a kezdeményezések nem egységes programként, hanem jórészt önálló projektekként kerülnek megvalósításra. A tudásmenedzsment kezdeményezések legfontosabb motiválója egyértelműen a versenyelőny szerzése, a vállalati tudásmegosztás elterjesztése, az elkülönülten dolgozó egységek (akár vállalatcsoport) közti együttműködés támogatása és a vállalati tudás védelme által.

Norbert Thom - Adrian Ritz
Public Management - Egy innovatív koncepció az állami szektor vezetésére
53. -65. oldal

A következőkben bemutatott koncepció, amely a "New Public Management" (NPM) mozgalomhoz kapcsolható, az állami szektor modernizálására irányul, és az államigazgatás megújításának három integráló elemére, az innovációra (I), a szervezetre (O) és a személyzetre (P) épül (IOP). Az igazgatásmodernizáció keretében ez idáig túl erős volt a technikai megközelítés (pl. pénzügyi és számviteli eljárási technikák) szerepe, figyelmen kívül hagyva a munkaerő különböző szervezési intézkedések, személyzeti és innovációmenedzsment útján történő hatékonyabb felhasználásának lehetőségét. (Frey, 1996) Az IOP segít abban, hogy továbbléphessünk egy átfogó Public Management koncepció kialakításának irányába.

Sterbenz Tamás
Válogatott menedzsmentproblémák - Stratégia a magyar női kosárlabda-válogatottnál
66. - 70. oldal

A kosárlabda a világ legnépszerűbb sportágai közé tartozik. Magyarország ebben a tekintetben nem jelent kivételt, abban viszont igen, hogy a női szakág elismertsége, üzleti fontossága a férfiéval vetekszik. A magyar professzionális csapatok a nemzetközi kupákban sikeresen szerepelnek, a hazai mérkőzések sok nézőt vonzanak, a média szívesen és gyakran tudósít az eseményekről, s ezért a szponzorok is jó üzleti lehetőséget látnak a női kosárlabdában. Azonban a rózsaszínű kép megváltozik, ha a felnőtt válogatott működésére összpontosítunk. A nemzeti csapat szereplését állandó viták kísérik, a sikeresség meg sem közelíti a klubcsapatokét. Az alábbi írás ezért megkísérli a válogatott csapat menedzsmentjét érintő problémák elemzését, s javaslatokat fogalmaz meg a követendő stratégia kidolgozására.

Chris Warhurst
The Knowledge Economy: An Opportunity for Radical Workplace Intervention?
73. - 83. oldal

This article has two features. The first offers a brief overview of the purpose and character of radical social science, specially, labour process analysis, and its shortcomings in this respect. The second highlights how challenging current orthodox thinking about the future of work and employment can be used to overcome those shortcomings. It outlines one possible reworking of this orthodoxy to exploit it to push for amelioration of that work and employment. More specifically, a critique of knowledge work is complemented with suggestions drawn from a wide range of evidence-based secondary literature on work and employment with the purpose of indicating how the current knowledge economy policy agenda can be turned to create the potential for the 'better job'.

Ingo Winkler
Atypical modes of employment in East German SMEs - Patterns of utilization, intentions and problems
84. - 91. oldal

This article at hand presents the results of an explorative empirical investigation in East German SMEs. The focus of the article is on the usage of different modes of atypical employment by these firms. Additionally, the purposes as well as the difficulties accompanying this practice are highlighted. Moreover, the results of the survey will be interpreted in different ways.

Werner Delfmann
How Supply Chain Management can contribute to European Integration
92. - 100. oldal

The author wants to discuss how the dynamics of global value chains and the implementation of the concept of Supply Chain Management impact the process of European Integration. Not only the Economic Integration. He wants to explicate that and how this impact goes further into the domains of social and even cultural integration. While Value Chain research has a strong economic focus, including international trade and developing countries issues (Kaplinsky, 2004), SCM is focused on the individual company level, vertical co-operation and corporate strategy. Both perspectives are inseparably intertwined. However, with the following reflections he wants to emphasise the inter-company perspective of SCM. In explicating the conceptual alternatives of SCM, SC Governance and their dynamics in a general way, he wants to lay the groundwork for the final conclusions regarding the potential impacts of SCM on European Integration.

Mircea Aurel NIŢĂ
Contribution of marketing and management approach on communication with applications in the field of image and public relations
101. - 107. oldal

The paper deals with a concept of communication market, communication media, demand and tender of communication. It is used the analogical method, so that it is proposed the amphitheatre model, communication mix and public relations mix. The proposal of a graphic representation can be useful for the people working in the field of communication, image and public relations and especially of those specialists that have a socio-human background.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.