Szeptember - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 30  

Vezetéstudomány 36. k. 2005. május

 

Wimmer Ágnes
Az üzleti kapcsolatok értékelése

A cikk az üzleti teljesítménymérés és teljesítménymenedzsment szemszögéből vizsgálja az üzleti kapcsolatokat. Hogyan befolyásolhatják az üzleti kapcsolatok az üzleti teljesítményt? Milyen információkra van szükségünk az üzleti kapcsolatok értékeléséhez, fejlesztéséhez, menedzseléséhez? Hogyan támogatják mindezen tevékenységeket a teljesítménymérés és teljesítménymenedzsment rendelkezésre álló megközelítései és módszerei?

Mandják Tibor
Marketing-szemléletmód és az üzleti kapcsolatok
14. - 24. oldal

A cikk az üzleti kapcsolatok marketingértelmezéséről szól. A marketing a piaci magatartás tudománya. A két vagy több partner között megvalósuló piaci tranzakció a marketing alapvető elemzési egysége. A piac dinamikáját a tranzakciók ismétlődései jelentik. Az ismétlődő tranzakciókból épülnek fel a piaci kapcsolatok.. A szervezetközi piac a gazdasági és nem gazdasági szereplők egymással kölcsönös függőségben lévő, a társadalmi környezetbe beágyazott kapcsolatrendszere, amelyben a tevékenységek és az erőforrások cseréje zajlik. A cikk kitér annak rövid bemutatására, hogy a különböző marketingterületek miként járulnak hozzá az üzleti kapcsolatok megismeréséhez. A szerző meghatározása szerint az üzleti kapcsolat az üzleti hálózatba ágyazott két szervezet közötti interaktív cserekapcsolatot jelent. A definíció kifejtése során bemutatásra kerülnek az üzleti kapcsolatok érintettjei, legfontosabb folyamatai, valamint a kapcsolat létének néhány következménye.

Pecze Krisztina
Az üzleti kapcsolatok értékteremtő szerepének vizsgálata stratégiai nézőpontból
25. - 34. oldal

Az üzleti kapcsolatok szerepének vizsgálata interdiszciplináris megközelítést igényel. Ez a tanulmány a stratégiai menedzsment szemszögéből foglalja össze azokat a témaköröket, melyek az üzleti kapcsolatok vizsgálatához kapcsolódnak. Az üzleti kapcsolatok felértékelődésének tényezőit követően meghatározza a stratégiai szempontból releváns üzleti kapcsolatokat, röviden bemutatja a kutatás hátterét képező elméleti megközelítéseket, majd ezekre építve az üzleti kapcsolatok vizsgálatának lehetséges szintjeit.

Juhász Péter
Az üzleti kapcsolatok pénzügyi értékelési lehetőségei
35. - 43. oldal

Az üzleti kapcsolatok jelentősége az elmúlt években folyamatosan nőtt, s ennek megfelelően a vállalati érték alakításában betöltött szerepük is egyre nagyobb lesz. Az ilyen kapcsolatok interaktív cserét feltételeznek, ám ez nem jelenti az egyidejűséget vagy a kötelező pénzmozgást. Az üzleti kapcsolatok a vállalati működés minden területét áthatják, ezért menedzselésükkor összetett nézőpontot kell alkalmazni.

Esettanulmány
Tari Ernő
Airbus: egy nemzetközi légiipari stratégiai szövetség fejlődése (1. rész)
44. - 54. oldal

A szerző dolgozata első részében az európai légiipar legnagyobb vállalatának létrejöttét mutatja be. Olyan stratégiai szövetség kialakulásáról van szó, amely méltó versenytársa tud lenni az amerikai légiipari óriásoknak.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.