Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 36. k. 2005. március

 

Lublóy Ágnes

Magyarországi bankfúziók és a bankszektor jövője
2. - 9. oldal

A szerző tanulmányában a magyarországi bankfúziókkal, a bankfúziók okával és a várható jövőbeli bankpiaci folyamatok elemzésével foglalkozik. E folyamatok nyomán kialakult versenyhelyzetnek igazi nyertesei a banki ügyfelek lehetnek, hisz mindinkább hasonló infrastruktúrájú bankok versengenek a kegyeikért. A méretstruktúra kiegyenlítettebbé válásához minden bizonnyal a jelenlévő piaci szereplők fúziói és felvásárlásáai is hozzájárulnak. A szerző egyfajta víziókémt egy kettős struktúrájú magyar bankszektort valószínűsít, ahol mintegy tíz nagybank mellett számos, szűk piaci szegmensre szakosodott pénzügyi intézmény lesz majd megtalálható.

Gelei Andrea - Nagy Judit
Versenyképesség az autóipari ellátási láncban - a vevői érték és dimenziói az egyes beszállító típusok esetében
10. - 20. oldal

A szerzők cikkükben a versenyképesség belső szerkezetének tárgyalása alapján két problémakört jártak körbe mind elméleti, mind - A vállalati stratégia hatása az ellátási lánc menedzsmenteszközeire című kutatás alapján - a hazai autóipari ellátási lánc példája segítségével gyakorlati szempontból. A vevői érték dimenzióinak értelmezését és jellemzését követően bemutatták, hogy a szakirodalomban tárgyalt egyes értékdimenziók közül melyeket tudták azonosítani a magyarországi autóipari beszállító vállalatok esetén. Ezt követően ismertették a vizsgált vállalati körnek azokat a szolgáltatáscsomagjait, amelyek mentén a vállalatok alapvető képességei is megragadhatók. A vevői érték elemzése, illetve kapcsolása az alapvető képességekhez, reményeik szerint segítséget nyújt mind a jelenlegi, mind a potenciális hazai beszállítók számára, hogy helyzetüket értékeljék, majd feltárják azokat a fejlődési, kitörési pontokat amelyek hosszú távú sikerüket meglapozhatják.

Jenei István
Versenyképesség az autóipari ellátási láncban - alapvető képességek az egyes beszállító típusok esetében
21. - 30. oldal

Jelen tanulmány szorosan kapcsolódik Gelei - Nagy (2004) munkájához, amelyben a hazai autóipari ellátási láncok esetén vizsgálják a beszállító-megrendelő kapcsolatokban jelentkező vevői értéket, illetve annak összetevőit. Ebben az írásban a szerző arra vállalkozik, hogy a Gelei - Nagy (2004) által bemutatott elméleti keretet felhasználva, valós vállalati példákon keresztül keresse az összefüggést a vállalatok alapvető képessége és a vevőik számára nyújtott értékek között. Ez a a munka nem öncélú, hiszen a vevők számára teremtett érték jelentősen meghatározza a vállalat versenyképességét, azon keresztül pedig működésének eredményességét.

Kiss Károly
Miklós A kapcsolatháló-elemzés szervezeti lehetőségei
31. - 38. oldal

A szerző dolgozatában a szervezeti kommunikáció hatékonyságának, illetve milyenségének mérési, feltérképezési lehetőségét mutatja be a kapcsolatháló-elemzés segítségével. E módszer alkalmazásával olyan jellemzők feltárására van lehetőség, amelyek a szervezeti kultúra kialakításához, javításához nélkülözhetetlenek.

Kenesei Zsófia
Az árinformációk keresése, feldolgozása és felhasználása a vásárlások során. A szakértelem és az érdekeltség szerepe.
39. - 47. oldal

A cikk az információfeldolgozás modelljét alkalmazza az árinformációkra. Az árak speciális jellemzői eltérő sémákat eredményeznek, mint a termék más - márka, csomagolás, stb. - típusú információi. Empirikusan tesztelt kutatási modelljébe a szerző bevont két, a fogyasztói magatartást erősen befolyásoló változót, a szakértelmet és az érdekeltséget.

Hetesi Erzsébet - Rekettye Gábor
A lojalitás dimenzióinak longitudinális mérése a hazai lakossági energiafogyasztók körében faktoranalízis alapján
48. -57. oldal

Az utóbbi évtizedekben számos nemzetközi tanulmány figyelmeztetett arra, hogy a jó minőség és a fogyasztói elégedettség nem elég a cégek profitjának növeléséhez, hanem sokkal inkább a lojalitást, a hűséget kell a középpontba állítani. Bár a kilencvenes évek végén már több kutatás eredményei megkérdőjelezték a minőség-elégedettség-lojalitás-jövedelmeződéség lánc szilárd logikáját, a kapcsolatot leíró modelleket és mérési eljárásokat továbbra is használják a kutatásokban. A szerzők dolgozatukban két kutatás eredményei alapján e témakörrel foglalkoznak.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.