Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Vezetéstudomány 36. k. 2005. január

 

Angyal Ádám

A vállalati felelősség mint érték
2. - 12. oldal

A szerző munkájában olyan fontos fogalmakat elemez, mint érték, felelősség, és vizsgálja ezek jelenlétét a vállalatok tevékenységében. Esszéjében megfogalmazza azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével egy vállalat felelősségteljes gazdálkodást folytathat.

Juhász Péter
Az emberi erőforrás értékelési kérdései
13. - 32. oldal

Az emberi erőforrás vállalati értékteremtésben betöltött szerepe az elmúlt években látványosan nőtt. Bár az utóbbi évtizedekben több értékelési módszer és modell is mejgelent a szakirodalomban, az emberi erőforrás értékét csak kevés cég méri. Így sem a vezetők, sem a tulajdonosok nem tudnak hatékony döntéseket hozni. A különféle megközelítéseket összefogva egy lehetséges konzisztens értékelési modellt mutat be a szerző, illetve kitér a vezetők értékelésének sajátos problémáira is. 

Bokor Attila - Bíró Kata - Kováts Gergely - Takács Sándor - Toraniczky Andrea
Humán Tükör - Körkép a hazai szervezetekben a HR tevékenységre vonatkozó elvárásokról és annak megítéléséről (1. rész)
33. - 47. oldal

A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetőképző Központja és Vezetési és Szervezési Tanszékének munkatársai által végzett Humán Tükör című kutatás legfőbb célja az volt, hogy az élenjárónak tekinthető hazai HR gyakorlat megvizsgálásával feltárja, hogy melyek a HR terület működését leginkább befolyásoló vezetői elvárások és jelenleg miként értékelik a terület teljesítményét a vezetők, illetve maguk a HR-esek. A kutatás edredményeit a szerzők két részben mutatják be. Jelen cikk az elméleti hátteret és a kérdőíves felmérés legfontosabb tanulságait tárgyalja, a következő számban megjelenő rész pedig a kvalitatív felmérés eredményeivel árnyalja a képet. A kutatási kérdések természetesen csak két - egyébként is egymásra épülő - módszertan tanulságainak integrált felhasználásával válaszolhatók meg.

Konferencia
Román Zoltán
Az EU-csatlakozás után: Kihívások a gazdaság és a kutatás számára
48. - 51. oldal

A cikk a VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia (2004. október 21-22., Pécs) nyitó plenáris ülésén elhangzott előadás anyaga.

Integrál gazdálkodás - "Nem középiskolás fokon"
31. - 37. oldal

A szerző dolgozatában a felsőoktatási integrációs folyamatokhoz kapcsolódó egységes informatikai rendszer bevezetésének lehetséges módozatát mutatja be. E rendszer megvalósítása szorosan kapcsolódik azokhoz a folyamatszervezési szükségletekhez, amelyek a Bologna-folyamatból következnek.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.