November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 34. k. 2003. március

Dorgai Ilona
A részvényesi értékmaximalizálás és a vállalati teljesítménymérés kapcsolata
2. – 17. oldal

A vállalatok teljesítménye, a vállalati célok elérésének módja több mint egy évszázada foglalkoztatja a kutatókat. A vállalati teljesítménymérés nemzetközi, és hazai szakirodalma rendkívül széleskörű. A vállalati teljesítmény definíciójára és a teljesítménymérési rendszer jellemzőinek meghatározására különböző álláspontok találhatók a szakirodalomban. A jelen tanulmány célja bemutatni az értékteremtés és a vállalati teljesítménymérés közötti szoros kapcsolatot, megalapozni az értékmérés új mérőszámainak a létjogosultságát és közvetett bizonyítékokat találni az értékteremtésnek a pénzügyi kimutatásokra alapozott nyomon követésére.

Fülöp Gyula – Hernádi László - Kovács Zoltán Csaba
Az üzleti folyamatok elektronikus dokumentumainak kezelése: Alapelvek, technikák és alkalmazások kis- és középvállalkozásoknál
18. – 32. oldal

A dokumentumok tárolásának és visszakeresésének az igénye a vállalkozás beindítását követően hamar megjelenik a kis- és középvállalkozásoknál is. Általában az ügyvezető alakít ki egy dokumentumtárolási módszert, a környezet elvárásához igazodva. Egy átlagos vállalkozás több mint 500-féle - különböző tárgyú, illetve nevű - dokumentumot kénytelen tárolni és előkeresni. A problémát az okozza, hogy folyamatosan újabb és újabb dokumentum fajták születnek, melyeknek ki kell jelölni egy és csak egy tárolási helyet (dossziét), miközben tárgyuk szerint több helyre is besorolhatóak lennének.

Deák Barbara
A környezetbarát termékjelölés gazdasági szerepe
33. – 43. oldal

A szerző dolgozatában arra keres választ, hogy a vállalatoknak érdemes-e átállniuk a környezetbarát termelésre. Vizsgálja a környezetbarát védjegy elnyerésének a vállalati profitra gyakorolt hatását, és a keresleti-kínálati oldal viszonyát a védjeggyel ellátott termékekhez.

Hoffer Ilona - Vágó János
Az Innotech Műegyetemi Innovációs Park társaságainak innovációs jellemzői
43. – 52. oldal

A kis- és közepes vállalkozások jelentősége egyre meghatározóbbá válik a hazai gazdaságban. Az egyes régiók fejlesztésének törekvései, valamint a kis- és közepes vállalkozások támogatási lehetőségei egy közös megoldásban öltenek testet: az ipari parkok koncepciójában. Az eltérő funkció-összetételű ipari parkok, valamint az innovációs megoldások létrejöttét és kifejlődését segítő katalizátor szervezetek mind az innovációs tevékenység támogatását hivatottak szolgálni. A cikk egy konkrét felmérés anyagát tartalmazza, amelyet az Innotech Műegyetemi Innovációs Park társaságainak innovációs tevékenységéről készítettek. A felmérés során az innovációs parkba költözött társaságok innovációs jellemzőit kutatták. Az interjú keretében zajló felmérés - a kérdőívben rögzített kérdéseket kiegészítve - segített választ adni a visszafogott fejlesztések okairól, valamint képet adni a jövőbeli szándékokról.

Rónai Péter
Marginális költség alapú árak alkalmazási lehetősége a vasúti fuvarozásban
53. – 60. oldal

A dolgozat a nagy közgazdaság-történelmi háttérrel rendelkező marginális (határ-) költség alapú árképzés bevezethetőségét vizsgálja a vasúti árufuvarozás területén, felvillantja a lehetőségeket, amelyek előnyként jelentkezhetnek az alternatív árképzési technika alkalmazásával, és egyben rámutat a veszélyekre, buktatókra is, amelyek a nem kellően megfontolt bevezetést kísérhetik. Hasonló jelentőségű hozadéka a határköltség alapú árképzésnek, hogy támpontot ad mind a vasútvállalatok, mind az állam számára, hogy mekkora legyen az optimális kibocsátás (szállítási szolgáltatási teljesítmény), amelyet a piac igényel.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.