Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Szenátus 2015/2016. tanév II. félévére tervezett ülései:

Február 15. (tfő) 13.30 óra
Március 10. (csütörtök) 10.00 óra
Március 29. (kedd) 13.30 óra
Április 18. (tfő) 13.30 óra
Május 9. (tfő) 13.30 óra
Június 20. (tfő) 13.30 óra

2016. június 20.
Meghívó                                             Határozat
ok                                             Hírlevél                                          

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
- szervezeti ábra

2. Doktori Szabályzat elfogadása

3. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
     - összefoglaló

4. Külföldi részképzési szabályzat elfogadása

5. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

- 1/a. melléklet

6. Gazdasági szabályzatok elfogadása, módosítása
   a) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
   b) Leltározási szabályzat módosítása
   c) Kiküldetési Szabályzat módosítása

7. Szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzat elfogadása

8. Összegyetemi választható tantárgylista aktualizálása

9. Kari szervezeti és működési rendek módosítása
   a) A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti és működési rendjének módosítása
   b) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti és működési rendjének módosítása

10. Oktatói előmeneteli rendszer fejlesztése

11. Személyi kérdések
   a) Győrffy Dóra egyetemi tanári pályázatának véleményezése
   b) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
   ba) Baji Petra
   bb) Piroska Dóra
   bc) Major Klára
   bd) Banyár József
   be) Marton Péter
   bf) Péti Márton
   bg) Kocsis János Balázs
   bh) Király Gábor
   bi) Váradi Kata
   bj) Havran Dániel
   bk) Ződi Zsolt
   c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
   ca) Németh Zsolt
   cb) Sándorné Kriszt Éva
   cc) Fazakas Szabolcs
   d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
   da) Dögei Sándor
   db) Madár István
   e) Marján Attila számára egyetemi magántanár cím adományozása
   f) Professor Emerita/Professor Emeritus cím adományozása
   fa) Hofmeister Ágnes
   fb) Forgács Csaba

12. Politikatudományi doktori képzés angol nyelven történő indítása

13. Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés indítása a Közgazdaságtudományi Karon
   - pénzügyi terv

14. Szakirányú továbbképzési szakok indítása
   a) Vámlogisztika szakirányú továbbképzési szak indítása 
   b) Vámlogisztika szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak indítása
   - pénzügyi terv
   c) Előadó-művészeti szervezetek irányítása szakirányú továbbképzési szak indítása - Lekerül napirendről!
   
d) Előadó-művészeti marketing menedzser szakirányú továbbképzési szak indítása - Lekerül napirendről!
   e) Gazdasági vezető előadó-művészeti területen szakirányú továbbképzési szak indítása - Lekerül napirendről!
   f) Színpadi- és tv stage menedzsment szakirányú továbbképzési szak indítása - Lekerül napirendről!
   - pénzügyi terv

15. Felnőttképzési programok indítása
   a) ismerkedés a pénzügyi modellező szoftverekkel
   b) ismerkedés a pénzügyi piacokkal
   - pénzügyi terv

16. Együttműködési megállapodások
   a) Budapesti Corvinus Egyetem–Indiana University The Kelley School Of Business (IU) közötti együttműködési megállapodás
   b) Együttműködési megállapodás az East China Normal University és a Budapesti Corvinus Egyetem között
   c) A Bambergi Egyetemmel kettős oklevél kiadására irányuló együttműködési megállapodás módosítása
   d) Együttműködési megállapodás a Centre for European Policy Studies és a Budapesti Corvinus Egyetem között
   e) Együttműködési megállapodás a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Vámügyi Szövetség között

f) Együttműködési megállapodás a Budapesti Corvinus Egyetem és a Színház és Film Intézet Nonprofit Kft. között Lekerül a napirendről!

Napirend utáni tájékoztatások:1. Tájékoztatás az épületek 2015. évi önköltségéről   - épületek   - kollégiumok

2016. május 18.
Meghívó                                             Határozat
ok                                             Hírlevél                                          

Napirend előtt:

1. Tájékoztató a székesfehérvári fejlesztésekről
2. Egyetemi Könyvtár beszámolója és munkaterve
3. Tájékoztató a BCE Nemzeti Cégtár Nonprofit Zrt. működéséről


Javasolt napirend:

1. Doktori ügyek
   a) Javaslat az Egyetemi Doktori Tanács elnökének személyére
   b) Gazdaságinformatika Doktori Iskola angol nyelvű képzésének támogatása
   c) Politikatudományi Doktori Iskola vezetőváltása

2. A Közgazdaságtudományi Kar dékáni pályázatának véleményezése (Dr. Kovács Erzsébet)

3. Hallgatói Követelményrendszer módosítása
   a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

- Módosító indítvány

   b) A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendje című szabályzat módosítása
   c) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása
   d) Hallgatói jogorvoslati rendről szóló szabályzat elfogadása

4. Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítása
   a) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása (oktatói-kutatói szabadság szabályozása)
   b) Teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer
   c) Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendje című szabályzat módosítása

5. Gazdasági szabályzatok módosítása
   a) Gazdálkodási Szabályzat módosítása
   b) Számviteli Politika módosítása
   c) Számlarend módosítása

6. 2015. évi intézményi pénzügyi beszámoló és a 2016. évi intézményi költségvetés módosítása

7. Nyílt hozzáférésű publikációk közzétételének finanszírozásáról szóló szabályzat

8. Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása (tanszéki névváltozás)


9. Oktatási tárgyú együttműködések
   a) Együttműködési megállapodás elfogadása a Videoton Holding Zrt.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon
   b) Együttműködési megállapodás a BCE és a Szent István Egyetem közötti átoktatási feladatokra vonatkozóan
   c) Együttműködési megállapodás a cseh brnói Mendel Egyetemmel

10. Szakirányú továbbképzési szakok létesítése
   a) Vámlogisztika szakirányú továbbképzési szak létesítése
   b) Vámlogisztika szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése

11. Hallgatói Önkormányzat 2015. évi beszámolójának elfogadása

12. Hallgatói Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

13. Tájékoztató a jegyzettámogatás felhasználásáról

14. Tájékoztató a sportnormatíva felhasználásáról

2016. április 18.
Meghívó                                             Határozat
ok                                             Hírlevél                                          

1. Rektorjelölt megválasztása

- Dr. Lánczi András rektori programja (munkaterv)

2. Kiküldetési Szabályzat módosítása

3. Székesfehérvári Kiválósági Ösztöndíj alapítása (Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása)

2016. március 29.
Meghívó                                            Határozatok
                                            Hírlevél

1. 2015. évi intézményi pénzügyi beszámoló
     - 1. számú melléklet: 2015. évi egyetemi összesítő szervezeti egységenként
     - 2. számú melléklet: 2015. évi vagyongazdálkodási beszámoló
     - 3. számú melléklet: 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások

2. 2016. évi intézményi költségvetés és 1. számú melléklet
     - 2. számú melléklet: A BCE 2015-2016. évi Funkcionális költségvetése
     - 3. számú melléket: Egyetemi szervezeti egységek összesítő
     - 4. számú melléklet: Vagyongazdálkodási terv
     - 5. számú melléklet: 2016. évi költségvetés kockázatelemzése

3. Intézményfejlesztési terv elfogadása
     - helyzetértékelés és üzleti terv
     - függelék

4. Szabályzatmódosítások
   a) A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
   b) Adatkezelési Szabályzat módosítása
   c) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása
   d) Kiküldetési Szabályzat módosítása
         - 8. melléklet
         - Tájékoztatás a 2015. évi kiküldetések költségeinek alakulásáról

5. Belső Kontroll Szabályzat elfogadása

6. Tudományos Tanács újjászervezése

7. Személyi kérdések
   a) Egyetemi magántanár cím adományozása Pörzse Gábor részére
   b) Professor Emeritus cím adományozása Hámori Balázs részére
   c) Professor Emeritus cím adományozása Móczár József részére

8. Együttműködési megállapodás elfogadása a Trans-Sped Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon

9. Geopolitika specializáció létesítése és indítása a nemzetközi tanulmányok alapszak keretében

10. Nemzetközi Alap Szabályzat elfogadása

 

 

2016. február 22.
Jegyzőkönyv                                            

2015. évi éves költségvetési beszámoló elfogadása
- előterjesztés
- beszámoló

2016. február 15.
Meghívó                                            Határozatok
                                            Hírlevél

1. Vagyongazdálkodási kérdések
   a) A Székesfehérvár „B” épület vagyonkelezői jogának megszerzése
   b) A salgótarjáni üdülő vagyonkezelői jogának megszüntetése
   c) A 1093 Budapest, Czuczor u. 3. sz. alatti ingatlan vagyonkezelői jogának átvétele

2. Rektorjelölt megválasztására vonatkozó eljárás szabályainak elfogadása (Szenátus ügyrendjének módosítása)

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
   a) Szervezeti és Működési Rend módosítása
   b) Gazdasági Igazgatóság ügyrendjének módosítása
   c) Adminisztratív Igazgatóság ügyrendjének módosítása
   d) Az Egyetem szervezeti felépítésének módosítása
   e) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása
   f) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása
   g) Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata módosítása

4. Gazdasági szabályzatok módosítása, elfogadása
   a) Gazdálkodási Szabályzat módosítása
   b) Pénzkezelési Szabályzat módosítása
   c) Kiküldetési Szabályzat módosítása
   d) Kincstári kártya Szabályzat módosítása
   e) Önköltség-számítási Szabályzat módosítása
   f) Gépjárműhasználati szabályzat módosítása
   g) Vagyonkezelési szabályzat módosítása
   h) Kötelezettségvállalási szabályzat módosítása

5. Településmarketing felnőttképzési program létesítése és indítása a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon

6. Szakirányú továbbképzési szakok létesítése és indítása
   a) Színpadi- és tv stage menedzsment szakirányú továbbképzési szak
   b) Előadó-művészeti szervezetek irányítása szakirányú továbbképzési szak
   c) Előadó-művészeti marketing menedzser szakirányú továbbképzési szak
   d) Gazdasági vezető előadó-művészeti területen szakirányú továbbképzési szak
   e) Designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztési szakirányú továbbképzési szak
   f) Designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

7. 2016. évi elemi költségvetés elfogadása

8. Személyi kérdések
   a) Rosta Miklós egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   b) Sebestyén Géza egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   c) Szakfelelős-váltás az emberi erőforrások alapszakon - Dr. Bódis Lajos helyett Dr. Branyicki Imre
   d) Az Egyetemi Doktori Tanács tagjainak megválasztása és elnökének kinevezése
  
9. Együttműködési megállapodások
   a) Együttműködési megállapodás elfogadása a Flextronics International Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon
   b) Együttműködési megállapodás elfogadása a Videoton Holding Zrt.-vel duális képzés folytatására gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
   c) Együttműködési megállapodás elfogadása a Mérés Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon
   d) Együttműködési megállapodás elfogadása az Association ISEG Institut Supérieur Européen de Gestion és az Egyetem között
   e) Együttműködési megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetése az Egyetem és a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány között

10. Nyilvántartott követelés behajthatatlan követelésként való leírása

2015. december 14.
Meghívó                                            Határozatok
                                            Hírlevél

1. Doktori képzések ügyei
    a) Doktori Szabályzat módosítása
    b) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása
    c) Kertészettudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzésének támogatása
    d) Élelmiszertudományi Doktori Iskola vezetőváltása

2. A 2016/2017. tanév időbeosztásának elfogadása

3. Beszámoló a Budapesti Corvinus Egyetem 2015-ben elvégzett diplomás pályakövetéséről - a 2014-ben készített diplomás pályakövetési vizsgálatok eredményeinek bemutatása

4. Rektorjelölt Választását Előkészítő Bizottság létrehozása

5. Konzisztórium létrehozása

6. A Szenátus összetételének módosítása a budai karok kiválására tekintettel

7. Adatkezelési Szabályzat elfogadása


8. Iratkezelési Szabályzat elfogadása

9. Átoktatási Szabályzat módosítása
    a) Átoktatási Szabályzat módosítása 2015. december 31-ig
    b) Átoktatási Szabályzat módosítása 2016. január 1-jével

10. 2016. évi költségvetési koncepció

11. Együttműködési megállapodás elfogadása az MKB Bank Zrt. és az Egyetem között

12. Együttműködési megállapodás elfogadása az Uni-Cornis Egyesület és az Egyetem között

13. Új specializációk létesítése és indítása
    a) Jegybanki elemző specializáció létesítése és indítása a közgazdasági elemző mesterképzési szakon
    b) Humánerőforrások fejlesztése specializáció létesítése és indítása a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

14. Személyi kérdések
    a) Bihary Zsolt egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    b) Jámbor Attila egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    c) Kardkovács Zsolt egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    d) Ződi Zsolt egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    e) Vas Réka Franciska egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    f) Biró Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    g) Mike Károly egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    h) Jókainé Szatura Zsuzsanna egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    i) Belák Ágnes egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    j) Maráz Anna számára professor emerita cím adományozása
    k) Kovács Béla számára címzetes egyetemi tanári cím adományozása
    l) Kasza Gyula számára címzetes egyetemi tanári cím adományozása
    m) Jozwiak Ákos számára címzetes egyetemi tanári cím adományozása
    n) Kemény Zsolt számára címzetes egyetemi docensi cím adományozása
    o) Syposs Zoltán számára címzetes egyetemi docensi cím adományozása
    p) Németh Csaba számára címzetes egyetemi docensi cím adományozása
    q) Szakfelelős-váltás az agrár- és természettudományi szakfordítói szakirányú továbbképzési szakon
    r) Husz Ildikó egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    s) Ilonszki Gabriella számára professor emerita cím adományozása
    t) Blahó András számára professor emeritus cím adományozása
    u) Síklaki István számára egyetemi magántanár cím adományozása
    v) Marekné Pintér Aranka számára címzetes egyetemi docensi cím adományozása
    w) Gergely Antal számára mestertanári cím adományozása
    x) Jung András egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    y) Erős-Honti Zsolt egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    z) Benyóné György Zsuzsanna egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    aa) Karlócainé Bakay Eszter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    bb) Báthoryné Nagy Ildikó egyetemi docensi pályázatának véleményezése

15. A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

16. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (Kertészettudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések)

17. Képzéseket érintő együttműködési megállapodások
    a) IMESS program megújítása a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak együttműködésben megvalósuló képzésével kapcsolatban
    b) Együttműködési megállapodás elfogadása a Wroclaw University of Economics, a TU Dresden és az Egyetem között többes oklevél kiadására irányuló közös képzésre
    c) Együttműködési megállapodás az Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers - ESSCA és az Egyetem között az MBA mesterképzési szak együttműködésben megvalósuló képzésével kapcsolatban
    d) Együttműködési megállapodás elfogadása a Sigmund Freud Egyetem és az Egyetem között

18. BCE HÖK Alapszabály módosítása

2015. november 26.
Meghívó                                            Határozatok

1. Duális képzési formájú szakok indítása

    a) gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

    b) logisztikai menedzsment mesterképzési szak

2. Együttműködési megállapodások

    a) Együttműködési megállapodás elfogadása az Albacomp RI Kft.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon

    b) Együttműködési megállapodás elfogadása az Alcoa Köfém Kft.-vel duális képzés folytatására

      ba) pénzügy és számvitel alapképzési szakon

      bb) gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

    c) Együttműködési megállapodás elfogadása az A-Set Ingatlanhasznosító Kft. duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon

    d) Együttműködési megállapodás elfogadása a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel szakon

    e) Együttműködési megállapodás elfogadása a Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon és gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

    f) Együttműködési megállapodás elfogadása a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon

    g) Együttműködési megállapodás elfogadása az EKOL Logistics Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon

    h) Együttműködési megállapodás elfogadása a BI-KA Logisztika Kft.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon

    i) Együttműködési megállapodás elfogadása a KPMG Hungária Kft.-vel duális képzés folytatására

      ia) számvitel mesterképzési szakon a 2015/2016. tanév tavaszi félévétől

      ib) számvitel mesterképzési szakon a 2016/2017. tanév őszi félévétől

    j) Együttműködési megállapodás elfogadása az Ernst & Young Kft.-vel duális képzés folytatására

      ja) számvitel mesterképzési szakon a 2015/2016. tanév tavaszi félévétől

      jb) számvitel mesterképzési szakon a 2016/2017. tanév őszi félévétől

    k) Együttműködési megállapodás elfogadása a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel duális képzés folytatására

      ka) számvitel mesterképzési szakon a 2015/2016. tanév tavaszi félévétől

      kb) számvitel mesterképzési szakon a 2016/2017. tanév őszi félévétől

    l) Együttműködési megállapodás elfogadása a Videoton EAS Kft.-vel duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon

    m) Együttműködési megállapodás elfogadása a Videoton Holding Zrt.-vel duális képzés folytatására gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

    n) Együttműködési megállapodás elfogadása a VTES Kft.-vel duális képzés folytatására gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

    o) Együttműködési megállapodás elfogadása Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával duális képzés folytatására pénzügy és számvitel alapképzési szakon

    p) Együttműködési megállapodás elfogadása az Emerson Process Management Magyarország Kft.-vel duális képzés folytatására gazdálkodási és menedzsment és pénzügy és számvitel alapképzési szakon

    q) Együttműködési megállapodás elfogadása az SMR Hungary Bt.-vel duális képzés folytatására logisztikai menedzsment mesterképzési szakon

2015. november 12.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Tájékoztató a budai karok kiválásával kapcsolatos átadás-átvételi megállapodás tartalmáról

2.) 2015. évi zárszámadás alapelveinek elfogadása

2015. november 2.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Tájékoztató az integráció előmeneteléről (szóbeli előterjesztés)

2.) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének (Szervezeti és Működési Rend) módosítása
    a) Szervezeti és Működési Rend módosítása
    b) Integrált területek megszüntetése 2015. december 1-jével
    c) 2016. január 1-jétől hatályos szervezeti felépítés elfogadása
    d) Külső Kapcsolatok Igazgatósága ügyrendjének módosítása


3.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

4.) Kari szervezeti és működési rendek módosítása
     a) Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
     b) Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

5.) 2015. évi béren kívüli juttatás elveinek elfogadása

6.) Tájékoztató a 2014. évi állami támogatás felhasználásáról

7.) Rektorválasztás 2016
    a) rektori pályázati felhívás tartalmának véleményezése
    b) Rektorválasztási Bizottság megválasztása

8.) Szakfelelős-váltási kérelmek
    a) Kertészettudományi Kar
       aa) a borkereskedelmi szakirányú és a borkereskedelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakokon – Sidlovits Diána helyett Botos Ernő Péter
       ab) a gombatermesztési szaktanácsadó és a gombatermesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakokon – Győrfi Júlia helyett Geösel András
       ac) a kertészeti vállalkozásfejlesztési és a kertészeti vállalkozásfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakokon – Sidlovits Diána helyett Gyarmati Gábor Géza
       ad) az ökológiai gazdálkodó és az ökológiai gazdálkodó szakmérnök szakirányú továbbképzési szakokon – Radics László helyett Szalai Zita Magdolna
       ae) a talajerőgazdálkodás és a talajerőgazdálkodás szakmérnök szakirányú továbbképzési szakokon – Forró Edit helyett Pacsutáné Bíró Borbála
       af) a vidékfejlesztési menedzsment és marketing és a vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök szakirányú továbbképzési szakokon Bálint János helyett Gyarmati Gábor Géza
       ag) mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon – Pedryc Andrzej Piotr helyett Hegedűs Attila

    b) Élelmiszertudományi Kar
       ba) az élemiszerbiztonsági és –minőségi mérnök mesterképzési szakon – Maráz Anna helyett Mohácsiné Farkas Csilla
       bb) a pálinkamester szakmérnök és a pálinkamester szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakokon – Kasza Gyula helyett Temesi Ágoston


9.) Együttműködési megállapodás a Budapesti Corvinus Egyetem, az Universita di Bologna és a Free University of Bozen-Bolzano között együttműködésben megvalósuló képzés folytatására

10.) Együttműködési megállapodás elfogadása az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemmel

11.) Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítása

12.) Tájékoztató az intézményfejlesztési terv (IFT) kidolgozásáról (szóbeli előterjesztés)

2015. szeptember 28.
Meghívó                                            Határozatok 

1.) A Magyar Nemzeti Bank és az Egyetem együttműködéséhez kapcsolódó szabályzatmódosítások
    a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
    b) Vállalati Professzori (Chair) Szabályzat módosítása
    c) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

2.) Székesfehérvári telephely létesítése
    a) Együttműködési megállapodás elfogadása
    b) Szervezeti és Működési Rend módosítása
    c) Székesfehérvári Campus ügyrendjének elfogadása

3.) 2015. évi I-VI. havi intézményi pénzügyi beszámoló

- melléklet

4.) BCE HÖK 2015. évi I-VI. havi beszámolója

    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet

5.) Kari szervezeti és működési rendek módosítása
    a) Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
    b) Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
    c) Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

6.) Szenátus ügyrendjének módosítása

7.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

8.) Geográfus-közgazdász alapképzési szak létesítési kérelme

- költségkalkuláció

9.) Együttműködési megállapodás a Nottingham Tent University és az Egyetem között double degree programok létesítésére

10.) Kertészmérnöki alapképzési szak angol nyelvű indítása

11.) Jubileumi díszoklevelek 2015. évi adományozása (pótlista)

2015. szeptember 9.
Meghívó                                            Határozatok 

A BCE szervezeti átalakulását érintő fenntartói álláspont véleményezése

- Módosító indítvány

    a) BCE koncepció
    b) SZIE reflexiók BCE koncepciójára
    c) SZIE koncepció
    d) BCE reflexiók SZIE koncepciójára
    e) Budai Campust érintő változások
       - ea) Agrárképzés
       - eb) Székhelyen kívüli képzési modell

    fa) BCE HÖK állásfoglalás
    fb) EMMI válasza a BCE HÖK-nek
    fc) Budai Campus HÖK nyilatkozat

Utolsó frissítés: 2018.11.30.