Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Szenátus 2016/2017. tanév II. félévére tervezett ülései:

2017. január 31. (kedd) 13.30 óra
2017. február 28. (kedd) 13.30 óra
2017. március 28. (kedd) 13.30 óra
2017. április 25. (kedd) 13.30 óra
2017. május 30. (kedd) 13.30 óra
2017. június 27. (kedd) 13.30 óra


2017. június 27.
Meghívó                                            Határozatok
                                                 Hírlevél       

1.) Szervezeti változások
      - Adminisztratív Igazgatóság ügyrendje
      - Jogi és Közbeszerzési Igazgatóság ügyrendje          
      - Kommunikációs Igazgatóság ügyrendje
      - Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság ügyrendje
      - Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóság ügyrendje

      - Módosított szervezeti ábra

2.) Doktori és Habilitációs ügyek
   a) Doktori Szabályzat módosítása
   b) Habilitációs Szabályzat elfogadása

      - új feladatelosztás
      - doktori folyamat átalakítása (prezentáció)

3.) Gazdasági szabályzatok elfogadása, módosítása
   a) BCE számlarend elfogadása
   b) A BCE szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

4.) Gyakorlati Diplomácia Társasága Szakkollégiummá alakulása

5.) Hallgatói Követelményrendszer módosítása
   a) HTJSZ módosítása
      - HTJSZ főszöveg 
      - HTJSZ 1/a. melléklet
      - HTJSZ 1/b. melléklet
      - HTJSZ 2. számú melléklet

   b) TVSZ módosítása
      - TVSZ mellékletekkel együtt

   c) Felvételi Szabályzat elfogadása

6.) Hallgatói rendezvények szervezésére vonatkozó szabályozás
   a) Hallgatói rendezvények szervezésének rendje
   b) Együttműködési megállapodás a BCE és az Öntevékeny Csoportok Irodája Egyesület (ÖCSI) között
   c) Együttműködési megállapodás a BCE és az Uni-Cornis Egyesület között

7.) BCE HÖK szabályozó rendszer átalakítása
      - BCE HÖK Alapszabályának 4. számú melléklete
      - BCE HÖK Alapszabályának 5. számú melléklete
      - BCE HÖK Alapszabályának 6. számú melléklete

8.) TÉR finomhangolása
    - TÉR finomhangolás hatásai     
   - TÉR tábla
   - Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzatának módosítása
      - 1/a. függelék
      - 1/b. függelék
      - 1/c. függelék
      - 1/d. függelék
 
9.) Szak létesítése, indítása
   a) Adatelemző közgazdász alapképzési szak létesítésének kezdeményezése - Lekerül a napirendről
   b) Egészségügyi közgazdaságtan és menedzsment alapképzési szak létesítésének kezdeményezése
   c) Felsőoktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása   - Lekerül a napirendről
      - költségkalkuláció 
   d) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása angol nyelven, Budapest képzési helyen, nappali munkarendben
      - tanterv

   e) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak létesítése és indítása magyar nyelven, levelező munkarendben, Székesfehérvár képzési helyen
      - operatív tanterv és költségkalkuláció

10.) Együttműködési megállapodások
   a) Együttműködési megállapodás a Selye János Egyetemmel közös (kettős diploma) alapképzési szak (kereskedelem és marketing BA) indításáról
   b) Együttműködési megállapodás a Sapientia EMTE és a BCE között közös mesterképzés (vezetés és szervezés MSc) indítására vonatkozóan

11.) Összegyetemi választható tantárgylista aktualizálása
      - összegyetemi választható tantárgyak listája
      - Korszakos Könyvek képzési program indítása

12.) Távol-keleti Menedzsment Kutatóközpont létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (Vezetéstudományi Intézet)

13.) Pénzelemző Kutatóközpont létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (Közgazdaságtan Intézet, MNB Tanszék)

14.) Személyi ügyek
   a) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
   aa) Keresztély Tibor teljes állású egyetemi docensi pályázata (Statisztikai Tanszék)
   ab) Koós Krisztiánné Szilágyi Brigitta félállású egyetemi docensi pályázata (Matematika Tanszék)
   ac) Szalai Ákos félállású egyetemi docensi pályázata (Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék)

   b) Díszdoktori cím adományozása Anthony R. Oberschall részére

   c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Becsey Zsolt részére

   d) Szakfelelősváltási kérelmek
   da) Emberi erőforrások alapképzési szakon
   db) Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzési szakon
   dc) Executive MBA menedzser szakirányú továbbképzési szakon
   dd) Executive MBA szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon
   de) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA szakon
   e) Hallgatói Fegyelmi Bizottság oktató/kutató/tanár tagjainak megválasztása

2017. május 30.
Meghívó                                            Határozatok
                                                 Hírlevél       

1.) Egytemi szabályzatok elfogadása, módosítása
    a) BCE kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendjének módosítása
   - Kollégiumi mellékletek
   - Rendkívüli kollégiumi férőhelypótló ösztöndíj

    b) Központi Tanulmányi Igazgatóság ügyrendjének elfogadása (SZMR módosítás)
    c) Külföldi tanulmányúton való részvétel támogatására szóló ösztöndíj doktorandusz hallgatók számára (HTJSZ módosítás)

2.) Corvinus FinTech Center létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (Kari SZMR módosítása)

3.) FINTECH szakirányú továbbképzések létesítése, indítása
    a) FINTECH menedzsment specialista szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
    b) FINTECH menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása

       - költségkalkuláció

4.) Családpolitikai tanulmányok
    a) Családpolitika elemző szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
    b) Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei
      - mesterképzési szak létesítésének indokolása


6.) Személyi ügyek
    a) Professor Emerita cím adományozása Kardosné Kaponyi Erzsébet részére
    b) Szakfelelősváltás a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
    c) Tudományos Tanács tagságának megújítása
    d) Kolos Krisztina egyetemi tanári pályázatának fellebbezése

Napirend után:
Tájékoztató az épületek 2016. évi önköltségéről
Tájékoztató a kollégiumok 2016. évi önköltségéről

 

 

2017. április 25.
Meghívó                                             Határozat
ok                                                 Hírlevél                             

1.) Intézményfejlesztési Terv módosítása
   - IFT Főszöveg
   - függelék (korrektúrával is)
   - üzleti terv

2.) Gazdasági Szabályzatok elfogadása és módosítása   
   a) Gazdálkodási Szabályzat módosítása
   b) Önköltségszámítási Szabályzat elfogadása
   c) Számviteli politika módosítása
   d) Pénzkezelési Szabályzat módosítása
   e) Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadása
   f) Eszközök és források értékelési szabályzatának módosítása

3.) Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat elfogadása

4.) Doktori Szabályzat módosítása

5.) A Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
   a) Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont létrehozása
   b) Corvinus Science Shop létrehozása

6.) Együttműködési megállapodás elfogadása a Hungaroring Sport Zrt. és a Budapesti Corvinus Egyetem között
  
7.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítése, indítása
   a) Ápolási menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
   b) Kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
   - költségkalkuláció
   c) Turisztikai fejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
   - költségkalkuláció
   d) Ingatlan-menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
   e) Ingatlan-menedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
   - költségkalkuláció

8.) Személyi ügyek
   a) Professor Emeritus cím adományozása Bánfi Tamás részére
   b) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
    ba) Hermann Zoltán
    bb) Székely-Doby András
    bc) Szabó Lajos György
    bd) Hoffmann Tamás - Lekerül napirendről!
    be) Jeney László
    bf) Kemenesi Zsuzsanna
    bg) Paragi Beáta
    bh) Szemesi Sándor - Lekerül napirendről!
    bi) Veszelszki Ágnes

9.) BCE HÖK 2016. évi beszámolójának elfogadása
   - melléklet

10.) BCE HÖK 2017. évi költségvetésének elfogadása
   - melléklet

11.) Tájékoztató a jegyzettámogatás 2016. évi felhasználásáról és a 2017. évi felhasználási tervéről

12.) Tájékoztató a 2016. évi sporttámogatás felhasználásáról és a 2017. évi felhasználási tervéről

 

 

2017. április 6.

Értesítő                                              Elrendelő határozat                                     Jegyzőkönyv                                           
                                                                                                                     

2017. március 28.
Meghívó                                             Határozat
ok                                                 Hírlevél                             

1.) 2016. évi intézményi pénzügyi beszámoló és vagyongazdálkodási beszámoló

- 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet
- 3. számú melléklet
- 4. számú melléklet
- 5. számú melléklet
- 6. számú melléklet

- 2016. évi Intézményi pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó prezentáció

Vagyongazdálkodási beszámoló


2.) 2017. évi intézményi költségvetés

- 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet
- 3. számú melléklet
- 4. számú melléklet
- 5. számú melléklet

- 2017. évi Intézményi költségvetéshez kapcsolódó prezentáció

3.) Székesfehérvári Campus „A” épülete vagyonkezelői jogának átvétele a Soproni Egyetemtől

4.) HTJSZ módosítás

5.) Doktori oklevél formaszövegének meghatározása (Doktori Szabályzat módosítása)

6.) Személyi ügyek
   a) Szántó Zoltán oktatási rektorhelyettesi pályázatának véleményezése
   b) Tasnádi Attila tudományos rektorhelyettesi pályázatának véleményezése
   - pályázatot bíráló bizottság jegyzőkönyve
   c) Díszdoktori cím adományozása Kolinda Grabar-Kitarovic részére

7.) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

NAPIREND UTÁNI TÁJÉKOZTATÁS
- Gyorsjelentés a 2016. évi TÉR eredményeiről

 

 

2017. február 28.
Meghívó                                             Határozat
ok                                                 Hírlevél                               

1.) Minőségügyi szervezetfejlesztés

2.) 2016. évi éves kincstári költségvetési beszámoló
     - beszámoló

3.) A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

4.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

5.) 
    a) Együttműködési megállapodás elfogadása a BCE és a PRO SELYE UNIVERZITAS között (kereskedelem és marketing alapképzési szak székhelyen kívüli képzésre vonatkozóan)
    b) Együttműködési megállapodás elfogadása a BCE és a PRO SELYE UNIVERZITAS között (marketing mesterképzési szak székhelyen kívüli képzésre vonatkozóan)

6.)
    a) Duális együttműködési megállapodás elfogadása a BCE Gazdálkodástudományi Kara  és az Alba Regia SC között (a sportközgazdász mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)
    b) Duális együttműködési megállapodás elfogadása a BCE Gazdálkodástudományi Kara  és az Alba Regia Atlétikai Klub között (a sportközgazdász mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)
    c) Duális együttműködési megállapodás elfogadása a BCE Gazdálkodástudományi Kara és a Spárta Motorsport Egyesület között (a sportközgazdász mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)
    d) Duális együttműködési megállapodás elfogadása a BCE Gazdálkodástudományi Kara  és a Budapesti Honvéd Sportegyesület között (a sportközgazdász mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)
   e) Duális együttműködési megállapodás elfogadása a BCE Gazdálkodástudományi Kara és a Lagardére Sports Hungary Kft. között (a sportközgazdász mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)

7.) Személyi ügyek
    a) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Szapáry György részére
    b) Szakfelelősváltás Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szakon (Forgács Attila helyett Aczél Petra Katalin)

8.) Alap- és mesterképzési szakok (magyar nyelvű) új KKK-nak megfelelő  mintaterveinek véleményezése – Gazdálkodástudományi Kar

Alapkézési szakok
    - mintatanterv emberi erőforrások alapképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv gazdálkodási és menedzsment alapképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv gazdaságinformatikus alapképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv kereskedelem és marketing alapképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv nemzetközi gazdálkodási alapképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv pénzügy és számvitel alapképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv turizmus-vendéglátás alapképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzés 2017-ben induló évfolyam

Mesterképzési szakok
    - mintatanterv ellátásilánc-menedzsment mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv gazdaságinformatikus mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv marketing mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv pénzügy mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv sportközgazdász (Székesfehérvár) mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv számvitel mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv turizmus-menedzsment mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv vállalkozásfejlesztés mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv vezetés és szervezés mesterképzés 2017-ben induló évfolyam

9.) Mesterképzési szakok mintaterveinek véleményezése – Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

    - mintatanterv kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesteképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv International Economy and Business mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv nemzetközi tanulmányok mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv International Relations mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv politikatudomány mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv szociológia mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
    - mintatanterv tanár - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szak 2017-ben induló évfolyam (levelező munkarend) (szakoktatói bemeneti képzettség esetén 4 félév 120 kredit)
    - mintatanterv tanár - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szak 2017-ben induló évfolyam (levelező munkarend) (nem tanári mesterszakot követően 2 félév 60 kredit) 
    - mintatanterv tanár - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szak 2017-ben induló évfolyam (levelező munkarend) (főiskolai szintű tanári végzettséget követően 2 félév 60 kredit)

2017. január 31.
Meghívó                                             Határozat
ok                                                  Hírlevél                                      

1. Szabályzatok elfogadása, módosítása
    1/a) Egységes oktatói-kutatói teljesítményértékelési rendszer bevezetése
       1/aa) Oktatók-kutatók-mesteroktatók teljesítménymérési szempontrendszerének (TÉR tábla) elfogadása
                - TÉR tábla
                - kitöltési útmutató
       1/ab) Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzat módosítása


   1/b) Szervezeti és Működési Rend módosítása (76. § - 77. §)
   1/c) HTJSZ módosítás a Székesfehérvári Kollégium térítési díjai kapcsán
   1/d) HTJSZ módosítása (MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj; átsorolás)

2. Iparpolitikai Kutatóközpont létrehozása a Közgazdaságtani Intézeten belül

3. Együttműködési megállapodás elfogadása a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. között (a bankmenedzsment szakközgazdász és a bankmenedzsment szakreferens szakirányú továbbképzési szakhoz kapcsolódóan)

4. Specializációk létesítése, indítása
   a) Digitális közélet specializáció indítása a kommunikáció- és médiatudomány BA szakon

- költségkalkuláció (Digitális közélet specializáció)

   b) International communication, valamint szervezetfejlesztő kommunikáció specializációk indítása a kommunikáció- és médiatudomány MA szakon

   - költségkalkuláció (Intarnational communication specializáció)
   - költségkalkuláció (Szervezetfejlesztő kommunikáció specializáció)


5. Személyi ügyek
   a) Nagy Zsuzsanna könyvtári főigazgatói pályázatának véleményezése
   b) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
   ba) Jámbor Attila
   bb) Kenesei Zsófia
   bc) Kolos Krisztina
   bd) Lukács János
   be) Wimmer Ágnes
   bf) Zsóka Ágnes

6. Mesterképzési szakok új KKK-nak megfelelő mintaterveinek véleményezése – Közgazdaságtudományi Kar

   - mintaterv biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
   - mintaterv közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
   - mintaterv közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés 2017-ben induló évfolyam (angol nyelven)
   - mintaterv közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés 2017-ben induló évfolyam levelező munkarend
   - mintaterv közgazdasági elemző mesterképzés 2017-ben induló évfolyam
   - mintaterv közgazdasági elemző mesterképzés 2017-ben induló évfolyam (angol nyelven)
   - mintaterv pénzügy mesterképzés 2017-ben induló évfolyam esti munkarend

7. Intézményfejlesztési Terv módosítása (részvétel bővítése az EFOP 3.6.2. pályázatában)

8. Sportközgazdász mesterképzési szak önköltségi díjának meghatározása Székesfehérvár képzési helyen

2016. december 19.
Meghívó                                             Határozat
ok                                             Hírlevél                                          

   1. Szervezetfejlesztés
      a) Rektori Stratégiai Iroda létrehozása
      b) Kommunikációs Igazgatóság létrehozása
      c) Jogi és Közbeszerzési Igazgatóság, Beszerzési és Logisztikai Iroda létrehozása

   - módosított szervezeti ábra

2. Szabályzatok elfogadása, módosítása

   a) Belső kontroll szabályzat módosítása
   b) Integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadása
   c) Esélyegyenlőségi Szabályzat módosítása
   d) HTJSZ módosítása

      - HTJSZ 1/a. melléklet

      - módosított előterjesztés (ülésen kiosztott)

3. 2017. évi elemi költségvetés elfogadása

4. 2017. évi intézményi költségvetési koncepció és a 2017. évi Vagyongazdálkodási Terv elfogadása

- 2017. évi Vagyongazdálkodási Terv
   - 1. számú melléklet (Felújítási Terv)
   - 2. számú melléklet (Funkcionális költségvetés)

5. 2017/2018. tanév időbeosztásának elfogadása

6. Székhelyen kívüli képzések indítása (Révkomárom)
   a) Kereskedelmi és marketing alapképzési szak székhelyen kívüli indítása
   b) Marketing mesterképzési szak székhelyen kívüli indítása

7. Geopolitikai doktori alprogram indítása

8. Poltikai gazdaságtan mesterképzési szak átdolgozott KKK-jának véleményezése

9. Konzorciumi szerződés elfogadása: Multiple degree (Glasgow-i Egyetem, Tartui Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem), International Master in Central and East European, Russian and Eurasian Studies (CEERES)

10. Jövőképesség Kutatóközpont létrehozása a Szociológia és Társadalompolitika Intézetben (Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar)

11. Személyi kérdések
   a)  Böröcz József kutató professzori pályázatának véleményezése
   b)  Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
   ba) Benczes Réka
   bb) Kelemen Zita
   bc) Kiss Kornélia
   bd) Nemessányi Zoltán
   be) Sziva Ivett
   c)  Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Milena Pavlova részére
   d)  Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Krasznai Márton részére

12. Alapképzési szakok új KKK-nak megfelelő mintatantervének véleményezése
   a) Közgazdaságtudományi Kar

   - mintaterv alkalmazott közgazdaságtan alapszak 2017-ben induló évfolyam
   - mintaterv alkalmazott közgazdaságtan alapszak (angol) 2017-ben induló évfolyam
   - mintaterv gazdaság- és pénzügy-matematika elemzés osztatlan 2017-ben induló évfolyam

   b) Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar

13. BCE HÖK témák
   a) Gazdálkodási Szabályzat elfogadása
   b) Alapszabály módosítása
        - módosító indítvány (ülésen kiosztott)

14. MÁV Csoport és BCE között együttműködési megállapodás véleményezése

2016. november 15.
Értesítő                                              Elrendelő határozat                                     Jegyzőkönyv                                           
                                                                                                                     

2016. november 7.
Meghívó                                             Határozat
ok                                             Hírlevél                                          

1. Szabályzatok elfogadása és módosítása
   a) Szervezeti és Működési Rend módosítása (Szenátus összetétele, választási szabályok)
   b) A Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
   c) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti és működési rendjének módosítása
   d) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
   da) HTJSZ módosítása (MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj módosítása)
   db) Önköltségek meghatározása a 2017/2018. tanévre
  
   e) Doktori Szabályzat módosítása
   f) Nyílt hozzáférésű publikációk közzétételének finanszírozásáról szóló szabályzat módosítása
   g) Önköltségszámítási Szabályzat elfogadása
   h) A szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása
   i) A BCE Munkavédelmi Szabályzatának elfogadása, valamint az ESZMR kapcsolódó kiegészítése

2. BCE–NKE továbbképzési együttműködési keretmegállapodás elfogadása

3. Együttműködési nyilatkozat: Multiple degree (Glasgow-i Egyetem, Tartui Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem), International Master in Central and East European, Russian and Eurasian Studies (CEERES)

4. Képzések létesítése, indítása, módosítás
   a) Új specializáció létesítése és indítása a politikatudomány mesterképzési szakon (Central and East European, Russian and Eurasian Studies)
   b) Duális együttműködési megállapodások a 2017/2018. tanévtől (Működő képzések folytatása)
 
5. Személyi kérdések
   a) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Farkas Ádám részére
   b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Siklós Márta részére
   c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Csák János részére
   d) Szakfelelősváltás a Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon 2017. február 1-től - Dr. Görög Mihály helyett Dr. Virág Miklós

6. BCE HÖK 2016. I. félévi beszámolójának elfogadása

BCE HÖK beszámolóhoz tartozó táblázat


7. 2016. év végi béren kívüli juttatás elfogadása

2016. október 7.
Jegyzőkönyv
                                      

2016. szeptember 26.
Meghívó                                             Határozat
ok                                             Hírlevél                                          

1. Szabályzatok elfogadása és módosítása
   a) Kutatásfejlesztési Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
   b) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása
   c) Gazdálkodási Szabályzat módosítása
   d) Tűzvédelmi Szabályzat elfogadása
   e) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

2. 2016. 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása
   - 1. számú melléklet - Külföldi kiküldetések
   - 2. számú melléklet - Gazdálkodási mutatók
   - 3. számú melléklet - Szöveges kiegészítések szervezeti egységenként
   - prezentáció

3. A 2016. évi intézményi költségvetés módosítása
   - melléklet - szervezeti egységenkénti bontás

4. A Tudományos Tanács összetételének módosítása

5. Együttműködési megállapodások elfogadása és módosítása
   a) A székesfehérvári együttműködési megállapodás módosítása
   b) A BCE és a Magyar Nemzeti Bank közötti együttműködési megállapodás módosítása
   c) Agreement for a Joint European Master in Comparative Local Development módosítása
   d) Együttműködési megállapodás a Budapesti Corvinus Egyetem és a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. között
   e) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közötti együttműködési megállapodás elfogadása

6. Képzések létesítése, indítása, módosítása
   a) A közgazdasági elemző mesterképzési szak angol nyelven történő indítása
   - költségkalkuláció
   b) A közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szak indításához kapcsolódóan specializációk létesítése és indítása
   c) Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó szakirányú továbbképzési szak indítása
   d) Székesfehérvári képzések indítása, munkarend-módosítások
   Költségkalkulációk:
   - Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar szakjai
   - Marketing mesterképzési szak
   - Szakirányú továbbképzési szakok - Budapest
   - Szakirányú továbbképzési szakok - Székesfehérvár
   e) Osztott közgazdász tanári szakok megerősítése
   f) A tájgondnok szakmérnök szakirányú továbbképzési szak és a tájgondnok szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak törlése
   g) A mérnöktanári (agrár) egyetemi alapképzés és mérnöktanári (agrár) kiegészítő alapképzés átadása a Szent István Egyetemnek
   - 2.1. Melléklet

7. Személyi kérdések
   a) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Jungbert Béla részére
   b) Szántay Antal egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   c) Csedő Zoltán egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   d) Fekete István egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   e) Metzinger Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   f) Móricz Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   g) Szabó Zsolt Roland egyetemi docensi pályázatának véleményezése
   h) Szakfelelősváltások a Gazdálkodástudományi Karon

8. A Kulturális Tér kialakításának koncepciója (Pinceklub átalakítása)
   - melléklet - Megvalósítási Koncepció

9. Jubileumi kitüntetések adományozása

Napirend utáni tájékoztatás

Tájékoztató a képzések, az épületek és a kollégiumok önköltségéről

Utolsó frissítés: 2018.11.30.