November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 25 26 27 28 29
30  

Doktorandusz szimpózium 1-2.

(BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola)

Fejezetek:

I. A doktorandusz szimpózium lényege, tartalma

II. Azokra a felsőbb éves hallgatókra vonatkozó speciális feltételek, akik valamilyen okból kifolyólag (pl. halasztás) még nem vettek részt egyáltalán szimpóziumon.

 

Melléklet: A doktorandusz szimpózium értékelése – űrlap

 

I. A doktorandusz szimpózium lényege, tartalma

A Gazdálkodástani Doktori Iskola (DI) kitüntetett figyelmet fordít arra, hogy az úgynevezett tanulmányi szakaszban lévő doktoranduszok minél sikeresebben teljesíthessék az előírt 180 kredit megszerzését, mindeközben arra is törekszik, hogy orientálja a hallgatókat a disszertáció-tervezet védésre való intenzív felkészülésre.

Az előbbiek szellemében a DI a tanulmányi szakaszban előírja a disszertáció témájához kapcsolódó kutatási eredmények doktorandusz szimpóziumon történő bemutatását és véleményeztetését, amellyel összesen maximum 20 kutatási kredit szerezhető. A szimpózium Neptun kódot kap, és kötelező kurzusként jelenik meg az operatív tantervben, aláírására a programigazgató jogosult.

A doktorandusz intézete által szervezett szimpóziumon a tanulmányi szakasz 2. és 4. félévére beiratkozott hallgatóknak (1. és 2. csoport) részt kell venni, azt úgy kell lebonyolítani, hogy azon a jelöltön kívül a témavezető, a specializációvezető vagy képviselője, az intézethez kötődő szakmai közösség képviselői, valamint az intézethez tartozó doktoranduszok, doktorjelöltek is legyenek jelen. A doktorandusz szimpóziumot célszerű a tavaszi szemesztert záró vizsgaidőszakban megtartani, egy tetszőlegesen kiválasztott napon (legkésőbb június 30-ig) a két érintett csoportnak (1-2.) egyszerre.

A 2. félévre beiratkozott hallgatók számára szervezett szimpózium (1.) tárgya a disszertáció kutatási kérdéseinek megfogalmazása, a téma társadalmi, gazdasági kontextusainak körvonalazása, relevanciájának, aktualitásának megvilágítása, valamint a feldolgozott szakirodalomra épülő elméleti háttér bemutatása. A szimpóziumot legalább egy héttel megelőzően, a hallgató az intézet titkárságára eljuttatja a témavezető által láttamozott, legalább 20, legfeljebb 30 oldalas kézirat pdf file-ban mentett elektronikus verzióját, amelyben összefoglalja a szimpózium tárgyát képező ismereteket. Ezt a dolgozatot a szimpóziumon 15 perces prezentáció keretében bemutatja, majd válaszol a hallgatóság kérdéseire, részt vesz a vitában. A szimpóziumon nyújtott teljesítményért a doktorandusz hallgató ebben a fázisban maximum 10 kreditet kaphat.

A 4. félévre beiratkozott hallgatók számára szervezett szimpózium (2.) tárgya

·         a témavázlat bemutatása, amely a későbbi tartalomjegyzékhez hasonlóan, strukturáltan mutatja az elkészítendő disszertáció felépítését,

·         a kutatási módszerek közreadása, ahol bemutatásra kerülnek a fontosabb módszertani lépések és azok szakirodalom alapján történő indoklása, továbbá

·         a leendő értekezés hipotéziseinek felvázolása.

A szimpóziumot legalább egy héttel megelőzően a hallgató az intézet titkárságára eljuttatja a témavezető által láttamozott, legalább 20, legfeljebb 30 oldalas kézirat pdf file-ban mentett elektronikus verzióját, amelyben összefoglalja a szimpózium tárgyát képező ismereteket, amelyet a szimpóziumon 15 perces prezentáció keretében bemutat, majd válaszol a hallgatóság kérdéseire, részt vesz a vitában. Alternatívaként lehetőség van arra, hogy a szimpózium keretében a doktorandusz legújabb, a készülő disszertáció témájához szorosan kapcsolódó, még nem publikált kutatási eredményeit cikk tervezetként mutassa be, és arról szóljon a vita. A szimpóziumon nyújtott teljesítményért a doktorandusz hallgató ebben a fázisban maximum 10 kreditet kaphat.

A szimpóziumokon jelenléti ívet kell készíteni, amelynek másolatát csatolni kell a témavezető által aláírt, a DI Titkárságára eljuttatandó Doktorandusz szimpózium értékelése 1-2. elnevezésű űrlaphoz (ld. melléklet).

 

II. Azokra a felsőbb éves hallgatókra vonatkozó speciális feltételek, akik valamilyen okból kifolyólag (pl. halasztás) még nem vettek részt egyáltalán szimpóziumon.

A korábbi és a jelenlegi kreditszabályozás közti zökkenőmentes átmenet érdekében a tavasszal megszervezésre kerülő doktorandusz szimpóziumok esetében speciális szabályok érvényesek.

A jelenleg 2. félévre beiratkozott hallgatók számára az I. pontban meghatározott feltételek szerint kell lebonyolítani a szimpóziumot.

A jelenleg 4. félévre beiratkozott hallgatók a felkészülési idő rövidségére való tekintettel két lehetőség közül választhatnak. a) A 2. félévre beiratkozott hallgatókra vonatkozó feltételeket teljesítik, maximum 10 kreditért. Ebben az esetben lehetőségük van a 6. félévben a szimpózium második körének teljesítésére, a további 10 kredit megszerzése érdekében, amennyiben erre az abszolutórium megszerzéséhez még szükségük van. b) Felvállalják, hogy a szimpózium (I. pontban kifejtett) két szakaszának (1. és 2.) feltételeit egyszerre teljesítik maximum 20 kreditért; értelemszerűen egy 40-60 oldalas kézirat elkészítése, előadása, megvitatása keretében.

A jelenleg 6. félévre beiratkozott, abszolutóriumot még nem szerzett hallgatók abban az esetben kötelesek részt venni a szimpóziumon, amennyiben nem vették fel korábban a Kutatási fórum c. tárgyat. Ebben az esetben rájuk ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a 4. félévre beiratkozott hallgatókra. Amennyiben hallgatták a Kutatási fórum c. tárgyat, akkor választhatnak: a) nem vesznek részt a szimpóziumon, vagy b) maximum 14 kreditért, a jelenlegi 4. félévre beiratkozott hallgatókra érvényes speciális szabály b) pontja szerint vesznek részt a szimpóziumon.

Az intézetek által szervezett doktorandusz szimpóziumok lebonyolításának határideje ebben a félévben 2016. június 30.

 

Utolsó frissítés: 2019.04.25.