November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 25 26 27 28 29
30  

 

PhD képzésre való jelentkezés időszak, leadási határidő: 2020. április 15-30.

           

 

PhD írásbeli felvételi időpontja: 2020. május 28. 17:00

 

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2020

 

Jelentkezési lap doktori képzésre

Munkáltatói nyilatkozat

 

 

Pontrendszer, doktori felvételi eljárásban értékelhető teljesítmények:

 

A felvételi eljárás során szükséges a jelentkező előzetes szakmai, tudományos teljesítményének, idegen nyelvi kompetenciájának értékelése, az írásbeli vizsga opcionális, a szóbeli vizsga kötelezően megtartandó. A felvételi eljárás keretében az egyes doktori iskolák SzMSz-ében rögzítettek szerint a lenti táblázatban szereplő teljesítményeket lehet értékelni. A felvételi eljárás során maximálisan 100 pontot szerezhet a jelentkező.

Teljesítmény

Maximális pont

Előzetes teljesítmény

kutatási projektben való igazolt részvétel[1]

3

konferencia részvétel (előadó, társelőadó, poszter)

1

publikáció

EDSZ publikációs pontszámítása szerint

TDK I-III helyezett (db)

3

OTDK I-III helyezett (db)

6

idegen nyelvi kompetenciatöbblet

(egy középfokú nyelvvizsga felett)

+1 (db) középfokú nyelvvizsga

felsőfokú nyelvvizsga (db)

 

 

2

4

szakmai-vezetői gyakorlat[2]

5

Összesen (maximum)

20

Beadandó írásmű

kutatási terv[3]

10

esszé[4]

10

Összesen (maximum)

20

Írásbeli vizsga

matematikai logika

5

kvalitatív módszertani alapismeretek

5

kvantitatív módszertani alapismeretek

5

specializációs alapismeretek

5

Összesen (maximum)

20

Szóbeli vizsga

motivációs beszélgetés

40

Összesen (maximum)

40

Mindösszesen

100


[1] A kutatási projektben való részvételt a kutatási projekt vezetője igazolja. Kérjük csatolni a kutatási projekt rövid leírását és a jelentkezőnek az abban elvégzett feladatait. Ha a jelentkező közreműködésével készültek kutatási jelentések, illetve műhelytanulmányok, kérjük azt is feltüntetni (magukat a dokumentumokat nem kell csatolni!). 

[2] Több mint 3 éves felsővezetői tapasztalat 5 pont. Több mint 5 éves középvezetői tapasztalat 5 pont. Kutató vagy oktatási intézetben eltöltött több mint 5 éves szakmai gyakorlat 5 pont. (A pontszámok arányosításra kerülnek a szakmai gyakorlat idejének függvényében).

[3] A kutatási terv elvárt terjedelme 2-3 oldal. A kutatási tervben kérjük nagyon röviden bemutatni a vizsgált terület néhány meghatározó tendenciáját, gazdasági, társadalmi, környezeti relevanciáját, kontextusát (problémafelvetés). A jelölt határolja be érdeklődési körét az adott kutatási területen belül, fogalmazza meg azokat a fő kutatási kérdéseket, amelyekkel disszertációjában foglalkozni szeretne, valamint fejtse ki motivációját. Írja le előzetes elképzelését arról, milyen módszertannal kívánja vizsgálni a felvázolt kutatási kérdéseket.

[4] Az esszé elvárt terjedelme 5-7 oldal. Az esszé témája szorosan kapcsolódjon a kutatási tervhez. Ez lehet szakirodalmi összefoglaló, korábbi kutatások elemző, értékelő bemutatása, saját kutatási eredmények megjelenítése.

 

 

 

Ajánlott irodalom a módszertani tárgy írásbeli felvételijéhez:

 

 

1. Statisztika: korreláció- és regressziószámítás (bármelyik statisztika könyv)
2. Temesi József-Varró Zoltán: Operációkutatás, Aula 2007. 2. és 6. fejezet
3. Horváth Dóra és Mitev Ariel: Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, 2015 (különösen ajánlott: 25-81.o.!!!)

 

A jelentkezési díj 9000,-Ft, amelyet csekken, vagy átutalással lehet fizetni.

Átutalás esetén a következő számlaszámra kell utalni az összeget: Budapesti Corvinus Egyetem 11784009-22229896-00000000. A megjegyzés rovatba kérjük beírni a Doktori Iroda témaszámát SDRSZ0000K, felvételi eljárási díj.

PhD hallgatók jelentkezését várjuk új „Community Immersion” alapú PhD képzésünkbe! 

Téma kiíró: Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori és Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

 

Az új képzési forma hazánkban először a Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) és együttműködő partnerintézményeiben kerül meghirdetésre!

A „Community Immersion” alapú PhD képzés célja a folyamatos kapcsolattartás és együttműködés az üzleti szektorral és a közszféra intézményeivel.  Mindez elősegíti, hogy az új kutatási eredmények azonnal felhasználhatók legyenek a szakmai gyakorlatban, valamint felkészíti a PhD hallgatókat a munkaerőpiaci kihívásokra és potenciális karrier lehetőségeket biztosít számukra az állami és a verseny szférában. A hallgatónak lehetősége nyílik arra, hogy már a képzés ideje alatt az együttműködő cégeknél elhelyezkedjen, a PhD sikeres befejezése után tudományos pályára lépjen és/vagy pályafutását az innováció meghatározó intézményeiben/vállalatainál folytassa.

Kiemelt díjazás!

A hallgató sikeres Phd felvételi vizsga után az állami ösztöndíj mellett, project alapú kiemelt díjazásban részesül.

 

1. Téma: a biotechnológia gazdasági és társadalmi haszna

A program során a PhD hallgató végigköveti az innováció folyamatát a kutatási ötlet felmerülésétől a termék/szolgáltatás piaci hasznosulásáig, és lehetősége nyílik a technológiai innováció gazdasági és társadalmi hasznosítását támogató

·         nem technológiai innováció módszertanának (pl. innovációs lehetőségek korai azonosítása, horizon scanning, üzleti modellek kialakítása, korai technológiaértékelés)

·         tudományos alapok vizsgálata módszertanának (pl. szisztematikus irodalmi áttekintés, meta-analízis, várható eredmények mérése, egészségi állapotok értékelése, költség-hatékonysági elemzés)

·         közgazdaságtani és menedzsment módszertanának (pl. piac felmérése, üzleti terv készítése, pénzügyi tervezés, előrejelzés, innovációk piaci hasznosítása) elsajátítására.

 

2. Téma: digitalizáció gazdasági és társadalmi haszna az egészségügyben és egészségiparban

A digitális alkalmazások, szolgáltatások és eszközök fejlesztése az egészségipar dinamikusan fejlődő ágazata, azonban keveset tudunk arról, hogy mindezek hogyan befolyásolják a lakosság egészségi állapotát, az egészségügyi rendszer hatékonyságát. Fókusz: tudományos alapok vizsgálatának módszertana (szisztematikus irodalmi áttekintés, meta-analízis), várható eredmények mérése (egészségi állapotok értékelése, költség-hatékonysági elemzés) és időbeni előrejelzése, innovációk piaci hasznosítása, üzleti modellek kialakítása, potenciális piac felmérésének módszertana. A pontos kutatási téma a témavezető, a jelölt és az iparági partner képviselőjével közösen kerül kialakításra a fenti módszertani területeken. A PhD hallgató végig látja és alakítja a folyamatot, a kutatási ötlet kialakulásától, annak megvalósulásáig.

 

Kettős témavezetés

A Community Immersion alapú PhD program többes témavezetéssel történik vezető biotechnológus kutató, közgazdász menedzser és ipari partner bevonásával. A Hallgató mindhárom oldal legfontosabb területeibe betekintést nyer. A pontos kutatási téma a témavezetők és a hallgató által közösen kerül meghatározásra.

 

Képzési célok

A hallgató az Immersion community PhD megszerzésével alkalmassá válik akadémiai kutató karrierre, az állami és a verseny szférában történő sikeres munkára, illetve ezek kombinálására. Önállóan képes lesz az ipari és akadémiai szereplőkkel való kapcsolattartásra, interdiszciplináris kutató / elemző munkára, az eredmények publikálására, előadására, döntések előkészítésére.

 

Jelentkezési határidő 2020. április 30.

Jelentkezés és további információ: Jelentkezéshez a szakmai önéletrajzot és motivációs levelet e-mailben kérjük küldeni kollégáinknak: Budapesti Corvinus Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék: Prof. Gulácsi László e-mail: laszlo.gulacsi@uni-corvinus.hu

Utolsó frissítés: 2020.04.07.