November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 25 26 27 28 29
30  

 

A Doktori Iskola képzési terve 2016/17:

 

 

 

FÉLÉV

 

 

KURZUS MEGNEVEZÉSE MAGYARUL ÉS ANGOLUL

OKTATÓ(K)

1

2

3

4

ÓRASZÁM/FÉLÉV*

KREDIT

MÓDSZERTAN (1)/Methodology (1)

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitatív kutatásmódszertan
Qualitativ research methods

Pataki György

x

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Kvantitatív kutatásmódszertan
Quantitative research methods

Kovács Erzsébet
Szüle Borbála

x

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

SPECIALIZÁCIÓ (2)/Specializations (2)

 

 

 

 

 

 

 

AGRÁRKÖZGAZDASÁGTAN/Agricultural Economics

 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdaságpolitika
Agricultural policy 

Jámbor Attila

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Mezőgazdasági piacok elemzése
Analysis of agricultural markets

Tóth József

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT/Helath and Related Studies

 

 

 

 

 

 

 

Egészségpolitika és finanszírozás
Health policy and financing

Gulácsi László

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Egészségügyi közgazdaságtan
Health Economics

Péntek Márta

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN ÉS KÖRNYEZETI MENEDZSMENT/Environmental Economics and Management

 

 

 

 

 

 

 

Fenntarthatóságot szolgáló menedzsment
Corporate sustainability

Csutora Mária
Kerekes Sándor

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Alternatív gazdaságelméletek
Alternative economic theories

Kerekes Sándor
Kocsis Tamás
Marjainé Szerényi Zsuzsana

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

MARKETING/Marketing

 

 

 

 

 

 

 

Marketing I.                                                                                 Marketing I.

Berács József
Kenesei Zsófia

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

A marketing kvantitatív kutatási módszerei
Quantitative research methods in Marketing

Simon Judit

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

STRATÉGIAI MENEDZSMENT/Strategic Management

 

 

 

 

 

 

 

Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan
Business Economics and Firm Theories

Czakó Erzsébet

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Stratégiai menedzsment
Strategic management

Mészáros Tamás
Szabó Lajos

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

SZÁMVITEL/Accounting

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi számvitel
International accounting

Lakatos László Péter

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Könyvvizsgálat
Auditing

Lakatos László Péter

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

SZERVEZET ÉS VEZETÉSELMÉLET/Organisation and Management Theory

 

 

 

 

 

 

 

Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan
Business Economics and Firm Theories

Czakó Erzsébet

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Szervezet- és vezetéselmélet
Organisational Theory and Management

Primecz Henrietta

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

TEVÉKENYSÉG ÉS ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT/Production/Operations Management

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenység és ellátási lánc menedzsment
Operations and supply chain management

Demeter Krisztina

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Ellátási hálók kutatása
Researching supply networks

Gelei Andrea
Dobos Imre

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

TURIZMUS/Tourism

 

 

 

 

 

 

 

A turizmuskutatás új trendjei
New trends in the research methods of tourism

Puczkó László
Melanie Smith
Michalkó Gábor

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

A turizmus (inter)kulturális vonatkozásai
(Inter)cultural aspects of tourism

Irimiás Anna
Rátz Tamara
Régi Tamás
Michalkó Gábor

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN/Business Economics

 

 

 

 

 

 

 

Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan
Business Economics and Firm Theories

Czakó Erzsébet

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Nemzetközi üzleti gazdaságtan
International Business

Czakó Erzsébet

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK/Corporate Finance

 

 

 

 

 

 

 

Vállalati pénzügy I.
Corporate finance I.

Juhász Péter

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Vállalati pénzügy II.
Corporate finance II.

Berlinger Edina
Bihari Zsolt

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

VISELKEDÉSI ÉS DÖNTÉSI TUDOMÁNYOK/Behavioural and Decision Sciences

 

 

 

 

 

 

 

Döntéselmélet
Decision Sciences

Zoltayné Paprika Zita

x

 

 

 

14 hét*1 idősáv

6

Viselkedéstudományi döntéshozatal és értékteremtés
Behavioural decision making and value creation

Wimmer Ágnes

 

x

 

 

14 hét*1 idősáv

6

KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ (3)/Core electives (3)

 

 

 

 

 

 

 

Ökonometria I.
Econometrics I.

Bakucs Zoltán

 

 

x

 

14 hét*1 idősáv

6

A tudományos közlés rejtelmei
Academic writing

Csutora Mária

 

 

x

 

14 hét*1 idősáv

6

Tudomány és etika
Science and ethics

Zsolnai László

 

 

 

x

14 hét*1 idősáv

6

Információs írástudás az oktatói-kutatói pályára készülőknek Information skills for academic success

Nagy Zsuzsanna

 

 

 

x

14 hét*1 idősáv

6

LÁTÓKÖRBŐVÍTÉS (4)/Electives (4)

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORI ISKOLÁK KÖZÖS KURZUSA/Elective pool

 

 

 

 

 

 

 

Ökonometria II.
Econometrics II.

Bakucs Zoltán

 

 

 

x

14 hét*1 idősáv

6

Felsőoktatás és oktatói-kutatói karrierpálya

Hrubos Ildikó

 

 

x

 

14 hét*1 idősáv

6

Kommunikációfejlesztés

Juhász Péter 

 

 

x

 

14 hét*1 idősáv

6

Intézményi közgazdaságtan                                                   Institutional Economics

Győrffy Dóra

 

 

x

 

14 hét*1 idősáv

6

Kvantitatív pénzügyek alapjai                                                Quantitative Finance

Száz János
Vidovics Dancs Ágnes

 

 

 

x

14 hét*1 idősáv

6

Kutatási koncepciók és modellek fejlesztése                           Developing research concepts and models

Agárdi Irma
Gyulavári Tamás

 

 

 

x

14 hét*1 idősáv

6

Szervezetek közgazdaságtana
Economics of Organizations

Rosta Miklós

 

 

 

x

14 hét*1 idősáv

6

MÁS SPECIALIZÁCIÓ KURZUSAI VÁLASZTHATÓKÉNT/Electives from other specializations

 

 

 

 

 

 

 

Specializációs főtárgyak/Specialization majors

lásd specializáció kurzusa

 

 

x

 

14 hét*1 idősáv

6

Specializációs melléktárgyak/Specialization minors

lásd specializáció kurzusa

 

 

 

x

14 hét*1 idősáv

6

MAGYARÁZAT
* A tömbösítés megengedett, de legalább 4 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3 idősávban
(1) Kötelező az adott félévben, egymásra épülő kurzusok
(2) Az adott specializációra felvett hallgatók számára az adott félévben kötelező, a többi hallgató számára "Látókörbővítés" modulon belül kötelezően választandó
(3) Az adott félévben felajánlott két tárgy közül az egyik kötelezeőn választandó
(4) A "Látókörbővítés" modulon belül a "Doktori iskolák közös kurzusa" és a "Más specializáció kurzusai választhatóként" blokkban szereplő tárgyak egyike (a teljes modulon belül egy tárgy) az adott félévben kötelezeően választandó

A Doktori Iskola képzési terve 2015/16:

 

 

 

Tárgy megnevezése

Félév

Órakiméret

Kredit

 

 I

II

III

IV

 

 

KÖTELEZŐ TÁRGYAK

Sokváltozós adatelemzés 1.

Kovács Erzsébet-Szüle Borbála, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

X

 

 

 

2*10*90

6

Ökonometria 1

Bakucs Zoltán, Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék

 

 

X

 

2*10*90

6

Kvalitatív módszertan 1.

Pataki György

X

 

 

 

2*10*90

6

Sokváltozós adatelemzés 2.

Kovács Erzsébet-Szüle Borbála, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

 

X

 

 

2*10*90

6

Ökonometria 2

Bakucs Zoltán, Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék

 

 

 

X

2*10*90

6

Kvalitatív módszertan 2.  Pataki György

 

X

 

 

2*10*90

6

Specializáció főtárgy 1*

X

 

 

 

2*10*90

6

Specializáció főtárgy 2*

 

X

 

 

2*10*90

6

Bármely másik specializáció főtárgya**

 

 

X

X

2*10*90

6

Bármely másik specializáció főtárgya**

 

 

X

X

2*10*90

6

VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK***

Választható tárgy 1

(specializációnként meghirdetettből)

 

 

X

X

10*90

4

Választható tárgy 2

(specializációnként meghirdetettből)

 

 

X

X

10*90

4

Választható tárgy 3

(specializációnként meghirdetettből)

 

 

X

X

10*90

4

Minimum teljesítendő kreditek száma

18

18

18

16

 

72

*A specializációs főtárgy a specializáción tanuló hallgatóknak kötelező, a többiek számára választható.

**Minden hallgatónak kötelező felvenni a képzés során összesen két főtárgyat más specializáció(k) főtárgyai közül. Ezeken kívül, ha a hallgató 72 kreditnél több tanulmányi kreditet akar teljesíteni, akkor további specializációs főtárgy(ak)at is felvehet választható tárgyként.

 

 

 

 

 

 

 Tárgy megnevezése

Félév

Órakiméret

Kredit

 

 I

II

III

IV

 

 

SPECIALIZÁCIÓS TÁRGYAK

Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan specializáció

Spec. fő tárgy 1: Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan (Chikán Attila, Bayer József)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: Nemzetközi üzleti gazdaságtan (Czakó Erzsébet)

 

X

 

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: Ellátási hálók kutatása (Gelei Andrea – Dobos Imre)

 

 

X

X

10*90

4

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenység és ellátási lánc menedzsment specializáció

Spec. fő tárgy 1: Operations and Supply Chain Management/Alapfolyamatok menedzsmentje (Városiné Demeter Krisztina)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: Ellátási hálók kutatása (Gelei Andrea – Dobos Imre)

 

X

 

 

2*10*80

6

Választható tárgy*: Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan (Chikán Attila, Bayer József)

 

 

X

X

10*90

4

 

 

 

 

 

 

 

Szervezet- és vezetéselmélet specializáció

Spec. fő tárgy 1: Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan (Chikán Attila, Bayer József)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: Szervezet- és vezetéselmélet/Organisational Theory and Management (Primecz Henriett)

 

X

 

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: Szervezeti magatartás (Primecz H., Gelei A., Takács S.)

 

 

 

X

 

 

10*90

4

 

 

 

 

 

 

 

Stratégiai menedzsment specializáció

Spec. fő tárgy 1: Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan (Chikán Attila, Bayer József)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: Stratégiai menedzsment (Balaton Károly)

 

X

 

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: Some Recent Developments in Organization Theory: Industry Impacts, Strategy Implications (Péli Gábor)

 

 

X

X

10*90

4

 

 

 

 

 

 

 

Vállalati pénzügyek specializáció

Spec. fő tárgy 1: Vállalati pénzügyek I. (Juhász Péter)

X

 

X

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: Vállalati pénzügyek II. (Berlinger Edina)

X

 

X

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: Kvantitatív pénzügyek (Száz János)

 

 

X

X

10*90

4

 

 

 

 

 

 

 

Számvitel specializáció

Spec. fő tárgy 1: Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan (Chikán Attila, Bayer József)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: Számvitel I. (Lukács János)

 

X

 

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: Számvitel II. (Lukács János)

 

 

X

 

10*90

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marketing specializáció

Spec. fő tárgy 1: Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan (Chikán Attila, Bayer József)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: A marketing kvantitatív kutatási módszerei (Simon Judit)

 

X

 

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: Selected Issues of Marketing Theory (Berács József)

 

 

X

X

10*90

4

 

 

 

 

 

 

 

Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment specializáció

Spec. fő tárgy 1: Üzleti közgazdaságtan és vállalatgazdaságtan (Chikán Attila, Bayer József)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: Környezetgazdaságtan és –menedzsment I. (Kerekes Sándor)

X

 

 

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: 2015/16. 1. félév: Kutatási és  publikálási stratégiák a tudományban (Academic writing and publishing) (Csutora Mária), 2015/16. 2. félév: Környezeti menedzsment (Zilahy Gyula)

 

 

X

X

10*90

4

 

 

 

 

 

 

 

Agrárközgazdaságtan specializáció

Spec. fő tárgy 1: Agrárpolitika (Fertő Imre)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: Hatékonyságelemzés módszerei (Tóth József)

 

X

 

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: Mezőgazdasági fejlődéselméletek (Tóth József)

 

 

X

X

10*90

4

 

Egészségügyi menedzsment specializáció

Spec. fő tárgy 1: Egészségpolitika és Finanszírozás (Gulácsi László)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: Egészségügyi Közgazdaságtan (Péntek Márta)

 

X

 

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: Egészségügyi technológiaelemzés és döntéselőkészítő modellezés (Brodszky Valentin)

 

 

X

X

10*90

4

 

Turizmus specializáció

Spec. fő tárgy 1: Új trendek a turizmuskutatásban (Puczkó László)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: A turizmus humánökológiája (Michalkó Gábor)

 

 

X

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: Innováció és kreativitás szerepe a turizmusban (Rátz Tamara)

 

 

X

X

10*90

4

 

Viselkedési és döntési tudományok specializáció

Spec. fő tárgy 1: Döntéselmélet (Zoltayné Paprika Zita)

X

 

 

 

2*12*80

6

Spec. fő tárgy 2: Az értéketeremtés vállalati és vállalatközi kérdései (Wimmer Ágnes, Mandják Tibor)

 

X

 

 

2*12*80

6

Választható tárgy*: Viselkedéstudományi megközelítés a döntéselméletben és az üzleti tudományokban (Zoltayné Paprika Zita, Wimmer Ágnes)

 

 

X

X

10*90

4

*A választható tárgyak a specializáció döntésétől függően az adott tanév 1. vagy 2. félévében indulnak, de a Doktori Iskola minden félévben legalább 6 választható tárgyat meghírdet.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.