Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

2015. július 13.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Az Egyetem szervezeti struktúrájának fejlesztése

 - Javított előterjesztés

 - Nagy Sándor Gyula módosító javaslata - az előterjesztő visszavonta javaslatát
- Élelmiszertudományi Kar módosító javaslata

- Tájépítészeti Kar módosító javaslata


A II. fejezet mellékletei
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet
    - 4. számú melléklet

2.) A karok szervezeti és működési rendjének (SZMR 2. számú mellékletének) elfogadása

    a) ÉTK
    b) GTK
    c) KeTK
    d) KTK
    e) TájK
    f) TTK

3.) A BCE Pénzkezelési Szabályzat módosítása

4.) A felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat elfogadása

5.) BCE Számlarendjének elfogadása

6.) BCE Önköltség-számítási Szabályzatának módosítása
    Tájékoztatás a 2014. évi önköltség adatokról (képzések, épületek - tartós és eseti bérbeadás)
       - Képzések
       - Épületek (tartós bérbeadás)
       - Épületek (eseti bérbeadás)

7.) A BCE HÖK 2015. évi költségvetésének elfogadása

- melléklet
 
8.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elfogadása

ÖSSZEFOGLALÓ


9.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat és 1. számú mellékletének (Díjtételek) elfogadása
    a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat elfogadása
    b) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletének (Díjtételek) elfogadása

10.) A fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szóló szabályzat elfogadása

11.) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

12.) Összegyetemi választható tantárgyak listájának aktualizálása

    - Melléklet

13.) Személyi ügyek
   a) Egyetemi tanári fellebbezések véleményezése
       aa) Kő Andrea
       ab) Aczél Petra
       ac) Fekete Albert

    b) Docensi pályázatok véleményezése
       ba) Branyiczki Imre
       bb) Keszey Tamara
       bc) Ternai Katalin
       bd) Bakó Barna
       be) Habis Helga
       bf) Keresztély Tibor
       bg) Kürthy Gábor
       bh) Békési László
        - bíráló bizottsági jegyzőkönyv
       bi) Komanovics Adrienne Kinga
        - bíráló bizottsági jegyzőkönyv
       bj) Lehoczki Bernadett
        - bíráló bizottsági jegyzőkönyv
       bk) Szűcs Anita
        - bíráló bizottsági jegyzőkönyv

    c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
       ca) Arnold Schuh részre
       cb) Kovács Zoltán részére


    d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       da) Beck Tibor részére
       db) R. Eszéki Eszter részére
       dc) Reményi Mária Lujza részére


       dd) Holtzer Péter részére

       de) Kristin Faurest részére

    e) Egyetemi magántanári cím adományozása Nagy Gyula részére

    f) Professor Emerita/Professor Emerita cím adományozása Nováky Erzsébet részére

    g) Díszdoktori cím adományozása Kőszegi Botond részére

    h) Szakfelelős-váltási, szakfelelős-választási kérelmek
       ha) Szakfelelős-váltási kérelem a Gazdálkodástudomámyi Karon az MBA mesterszakon - Balaton Károly helyett Branyiczki Imre
       hb) Szakfelelős-választási kérelem a Közgazdaságtudományi Karon a közgazdasági elemző mesterképzési szakon – Sugár András

14.) Szakok létesítési, indítási, alapítási, módosítási kérelme, specializáció átnevezése
    a) Elméleti közgazdaságtan tanár pedagógus továbbképzési szak alapítási kérelme
    b) Az összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok specializáció átnevezése európai uniós gazdaságpolitikai elemző specializációra (European Union Economic Policy Analyst) a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakon
    c) Nemzetközi adózás mesterképzési szak létesítési kérelme
    d) Energiagazdálkodási specialista szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

15.) Doktori Szabályzat elfogadása

16.) Javaslat közös kutatócsoport felállítására a tajvani Soochow Egyetem és az Egyetem között (Corvinus-Soochow Joint Research Centre)

17.) Együttműködési megállapodások elfogadása, módosítása
    a) Együttműködési megállapodás a Magyar Nemzeti Bank és az Egyetem között 
    b) Együttműködési megállapodás megkötése a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Egyetem között (a kertészmérnöki alapképzési szakhoz kapcsolódóan)
    c) Együttműködési megállapodás megkötése a KEDGE Business School és az Egyetem között
    d) Együttműködési megállapodás megkötése a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és az Egyetem között (közös diplomát adó keresztény társadalmi elvek a gazdaságban szakirányú továbbképzéshez kapcsolódóan)
    e) Együttműködési megállapodás módosítása a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az Egyetem között (kettős diplomát adó vezetés-szervezés mesterképzéshez kapcsolódóan)
    f) Együttműködési megállapodás megkötése a Bayer Hungária Kft. és az Egyetem között
    g) Az IMESS (International Masters in Economy, State&Society) programhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás 1. sz. mellékletének módosítása

18.) Jubileumi díszoklevelek adományozása

2015. június 15.
Meghívó                                          Határozatok         

1.) 2015. évi I-III. havi kancellári összefoglaló

2.) A BCE Gazdálkodási Szabályzatának elfogadása

3.) A BCE Kötelezettségvállalási Szabályzatának elfogadása

4.) A BCE Önköltségszámítási Szabályzatának módosítása

5.) A BCE Eszközök és Források Értékelése Szabályzatának módosítása

6.) Kiküldetési Szabályzat elfogadása

- 1. számú melléklet: megállapodás

- 6. számú melléklet: útnyilvántartás

- 2. számú melléklet: előzetes engedélyezés

- 7. számú melléklet: belföldi kiküldetési rend

- 3. számú melléklet: szállásigénylés

- 8. számú melléklet: külföldi kiküldetési rend

- 4. számú melléklet: utazásigénylés

- 9. számú melléklet: napidíj elszámolás

- 5. számú melléklet: gépjármű-kölcsönadási szerződés

- 10. számú melléklet: nyilvántartás adatai

7.) Együttműködési megállapodások  módosítása
    a) Együttműködési megállapodás módosítása az ELTE és az Egyetem között (a biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakhoz kapcsolódó közös képzésre vonatkozóan)
    b) Együttműködési megállapodás módosítása a Testnevelési Egyetem és az Egyetem között (a sportmenedzser mesterképzési szakhoz kapcsolódóan)

8.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
    a) A BCE kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumai szervezeti és működési rendjének elfogadása (HTJSZ 5. számú melléklete)
    b) Kollégiumi mellékletek elfogadása (HTJSZ 5/a-g. mellékletek)

    Mellékletek:
       - Épületenkénti önköltségszámítások
       - Áttekintő/összesítő, egy férőhelyre vetített önköltségszámítások

9.) Személyi ügyek
    a) Docensi pályázatok véleményezése
       aa) András Krisztina
       ab) Hortoványi Lilla
       ac) Kazainé Ónodi Annamária
       ad) Kiss János
       ae) Lakatos László Péter
       af) Andrew Ryder 
    b) Vezetőváltás a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolánál (M. Szilágyi Kinga)
   
    - Publikáció

10.) Képzés nyilvántartásba-vétele, specializáció létesítése
    a) Munkahelyi tanulási tanácsadó képzés 30 órás felnőttképzési szak szakmai programkövetelményének nyilvántartásba-vételi kérelme
    b) Makrogazdasági- és piacelemző specializáció létesítése a közgazdasági elemző mesterképzési szakon

11.) Az oktatási célú együttműködések megszüntetése a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvánnyal (kőszegi kihelyezett képzés)

12.) BCE HÖK Alapszabályának módosítása
    a) A BCE HÖK Alapszabálya főszövegének módosítása
    b) A BCE HÖK Gazdálkodási Szabályzatának (Alapszabály X. számú függelékének) elfogadása

    - melléklet

2015. május 26.
Meghívó                                           Határozatok         

Szakadát László dékáni tevékenységének értékelése

2015. április 27.
Meghívó                                           Határozatok          

1.) A BCE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatának elfogadása

2.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
    a) Doktorandusz ösztöndíj létesítése önköltséges hallgatók részére (HTJSZ főszövegének módosítása)
    b) Kollégiumi Felvételi Szabályzat módosítása (HTJSZ 5/e. számú melléklete)

3.) Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont (projekt jellegű szervezet) létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

4.) Deák Tibor Szakkollégium létrehozása

5.) Szakindítási kérelem, valamint szakirányú továbbképzési szakok létesítési kérelme, valamint képzési és kimeneti követelményeinek módosítása, továbbá szakok, szakképzettség elnevezésének módosítása
    a) Pálinkamester szakmérnök és Pálinkamester szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneteli követelményeinek módosítása
    b) Kertészmérnök mesterképzési szak székhelyen kívüli indítási kérelme (Zenta képzési helyen)
    c) Tájgondnok szakmérnök és Tájgondnok szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakok létesítési kérelme
    d) Tájrendező és kertépítő alapképzési szak, a Tájépítész és kertművész mesterképzési szak, a Településmérnöki mesterképzési szak, a Tájépítész mérnöki mesterképzési szak, valamint a tájépítész mérnök szakképzettség elnevezésének módosítása
    e) Informatikai menedzsment és Informatikai menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneteli követelményeinek módosítása

6.) Együttműködési megállapodás megkötése az University of Adelaide, az University of Western Australia, valamint az Egyetem között (nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakhoz kapcsolódó közös képzés)

2015. április 20.
Meghívó                                           Határozatok         

Tájékoztatás a KEHI jelentéshez kapcsolódó intézkedési tervről (szóbeli tájékoztatás)

2015. március 16.
Meghívó                                           Határozatok          

Napirend előtt: Tájékoztató a diákszervezetekről

1.) 2014. évi beszámoló
   a) Intézményi pénzügyi beszámoló

       - 1. számú melléklet
       - 2. számú melléklet

KIEGÉSZÍTÉSEK:

    - Szöveges kiegészítés
    - Prezentáció

   b) Kincstári beszámoló

2.) 2015. évi költségvetés elfogadása
    a) Intézményi költségvetés elfogadása

       - Az 1. és 2. számú melléklet az költségvetés anyagában található!
       - 3. számú melléklet
       - 4. számú melléklet

KIEGÉSZÍTÉS:

    - Prezentáció

    b) Elemi költségvetés elfogadása

3.) Szenátus ügyrendjének módosítása (rangsorolási szabályok módosítása)

4.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

5.) Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzatának módosítása

6.) Gépjármű-használati Szabályzat elfogadása

7.) Bodnár Éva vezetői pályázatának véleményezése (Tanárképző és Digitális Tanulási Központ)
 
8.) Személyi ügyek
    a) Michalkó Gábor egyetemi tanári pályázatának véleményezése
    b) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
       ba) Balogh Zsolt György
       bb) Deák Csaba

9.) Felnőttképzési szak létesítési és indítási kérelme, valamint szakirányú továbbképzési szakok, képzési és kimeneti követelmények módosítása
    a) Javaslat a mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítására
    b) Beszerzési menedzsment és Beszerzési menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneteli követelményeinek módosítása

10.) Szakfelelős-váltási kérelmek
    a) Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzési szak – Bor Irén helyett Vörösmarty Gyöngyi
    b) Orvos-közgazdász szakirányú továbbképzési szak – Bor Irén helyett Vörösmarty Gyöngyi
    c) Jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szak – Bor Irén helyett Vörösmarty Gyöngyi
    d) Szőlész-borász mérnök alapképzési szak – Kállay Miklós helyett Magyar Ildikó

11.) Javaslat egy összevont, ötéves BSc/MSc Gazdaság-matematikai és pénzügyi modellezés képzés beindítására

12.) Együttműködési megállapodás elfogadása a MIREES (MA in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe) programhoz kapcsolódóan

13.) Együttműködési megállapodás elfogadása az IMESS (International Masters in Economy, State & Society) programhoz kapcsolódóan

14.) BCE HÖK Alapszabályának módosítása

15.) Egyebek

2015. február 2.
Meghívó                                           Határozatok          

1.) Szervezeti és Működési Szabályzat főszövegének elfogadása

    - Szabályozási struktúra - változásmutató

2.) SZMSZ I. kötetét (Szervezeti és Működési Rend) érintő szabályzatmódosítások
    a) Szervezeti és Működési Rend (SZMR) főszövegének elfogadása
    b) Az Egyetem szervezeti felépítésének módosítása
    c) Szenátus ügyrendjének módosítása
    d) Központi szervezeti egységek szervezeti és működési rendjének / ügyrendjének elfogadása
        da) Rektori Titkárság ügyrendjének elfogadása
        db) Tanárképző és Digitális Tanulási Központ (TDTK) ügyrendjének elfogadása
        dc) Jogi Iroda ügyrendjének elfogadása
        dd) Gazdasági Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
        de) Műszaki és Informatikai Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
        df) Adminisztratív Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
        dg) Külső Kapcsolatok Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
        dh) Központi Tanulmányi Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
        di) Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
    e) Campusok ügyrendjének elfogadása
        ea) Budai Campus Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
        eb) Közgáz Campus Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
    f) Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítása
    g) Minőségügyi Kézikönyv módosítása

3.) SZMSZ II. kötetét (Foglalkoztatási Követelményrendszer) érintő szabályzatmódosítások
    a) Foglalkoztatási Szabályzat elfogadása
        - Módosított Foglalkoztatási Szabályzat (2015. január 31.)
    b) Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendjéről szóló szabályzat módosítása
    c) Vállalati Professzori (Chair) Szabályzat módosítása
    d) Vállalati Kutatói Program (PhD Chair) Szabályzat módosítása
    e) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat módosítása

4.) 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása
    - Kiegészítés a 2015. évi költségvetési koncepcióhoz

5.) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
    a) Nguyen Duc Quang
    b) Csutora Mária
    c) Gelei Andrea
    d) Kő Andrea
    e) Tóth József
    f) Höhn Mária
    g) Berde Éva
    h) Hajdu Ottó
    i) Péntek Márta
    j) Solymosi Tamás
    k) Fekete Albert
    l) Simon Marianna
    m) Aczél Petra
    n) Nagy Beáta

6.) Egyetemi docensi pályázat véleményezése - Almási Balázs

7.) BCE HÖK Alapszabály módosítása

8.) Egyebek
 

2014. december 15.
Meghívó                                           Határozatok          

1.) Szervezeti koncepció a kancellári intézmény megjelenéséhez kapcsolódó szervezeti átalakításhoz

    - Melléklet: Szervezeti ábra a szervezeti koncepcióhoz

2.) Az Élelmiszertudományi Kar dékáni pályázatának (Hegyesné Vecseri Beáta) véleményezése

    - Melléklet: Hegyesné Vecseri Beáta pályázata

3.) A BCE HÖK 2014. I-IX. havi pénzügyi beszámolója

    - Melléklet: részletes számadatok

4.) Javaslat a BCE e-learning stratégiájára

    - Melléklet: Kiegészítés a Rektori Kabinet 2014. december 1-i ülésén megfogalmazott javaslatok alapján

    - Pavlik Lívia Kancellár Asszony módosító javaslata

5.) Szabályzatok elfogadása, módosítása
    a) A Pénzkezelési Szabályzat módosítása
        - Melléklet: A Pénzkezelési Szabályzat módosítással érintett részei
    b) A BCE Önköltségszámítási Szabályzatának elfogadása
    c) A BCE Eszközök és Források Értékelése Szabályzatának elfogadása
    d) A BCE szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának elfogadása
    e) Szervezeti és Működési Rend módosítása – „kihelyezett tanszék” fogalom törlése
    f) Neptun Szabályzat módosítása (lekerült a napirendről)
    g) Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutató Központ (ernyőszervezet) ügyrendjének elfogadása
    h) Társadalomstatisztikai Kutatóközpont létrehozása a Szociológia és Társadalompolitika Intézetben és ezzel egyidejűleg az SZMR 2. számú mellékletének módosítása

6.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári kinevezések megerősítése
        aa) Benczes István
        ab) Gajduschek György
        ac) Hajnal György

    b) Docensi pályázatok véleményezése
        ba) Juhász Réka
        bb) Harangozó Gábor
        bc) Kertész Krisztián
        bd) Takács Tibor
        be) Simon Marianna

    c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
        ca) Blénesi Éva
        cb) Heil Péter
        cc) Szegedy-Maszák Ildikó

    d) Egyetemi magántanári cím adományozása Czakó Ágnes részére

    e) Egyetemi magántanári cím adományozása Gelencsér Éva Mária részére

    f) Professor Emeritus cím adományozása Kállay Miklós részére

    g) Díszdoktori cím adományozása
        ga) Ajay K. Kohli
        gb) Stephen P. Osborne

7.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme, képzési és kimeneti követelmények módosítása
    a) Javaslat a Gyógynövényismerő és –felhasználó, valamint a Gyógynövényismerő és –felhasználó szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítására
    b) Termék- és márkamenedzser szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    c) Vállalati vezetői kommunikáció szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    d) Informatikai menedzsment szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    e) Üzleti adatelemző szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme

8.) Szakfelelős-váltási kérelmek
    a) Pénzügy mesterszak – Makara Tamás helyett Berlinger Edina
    b) Számvitel mesterszak – Baricz Rezső helyett Gyenge Magdolna
    c) Logisztikai menedzsment mesterszak – Chikán Attila helyett Dobos Imre
    d) Turizmus menedzsment mesterszak – Jancsik András helyett Michalkó Gábor
    e) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak – Kerekes Sándor helyett Marjainé Szerényi Zsuzsanna

9.) Projektmenedzsment felnőttképzési program indítása

10.) Szociológia mesterképzési szak új szakirányának (számítógépes társadalom- és hálózatkutatás) indítása

11.) Javaslat a közszolgálati alapszak nevének kormányzati elemző közgazdász alapszakra történő módosítására

12.) A 2015/2016. tanév időbeosztása

13.) Egyebek

    - A BCE HÖK 2014. évi eredményei - A HÖK szerepe az intézményi közéletben

2014. december 9.
Jegyzőkönyv                                           

1.) Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Előterjesztés: Duális képzési formájú szakok indítása a BCE-n

    - 1. számú melléklet: Élelmiszermérnök alapképzési szak
    - 2. számú melléklet: Pénzügy és számvitel alapképzési szak
    - 3. számú melléklet: Számvitel mesterképzési szak

2014. november 3.
Meghívó                                           Határozatok          

1.) A Kertészettudományi Kar dékáni pályázatának véleményezése

       - Hegedűs Attila dékáni pályázata

2.) Gazdasági szabályzatok elfogadása
    a) A BCE Számviteli Politikájának elfogadás
    b) A BCE Pénzkezelési Szabályzatának elfogadása
    c) A BCE kincstári kártya használatáról szóló szabályzatának elfogadása

       - Kiegészítés a gazdasági tárgyú szabályzattervezetekhez

3.) A BCE HÖK 2014. évi I-VI. havi pénzügyi beszámolója

    - melléklet

4.) Javaslat – Vállalkozói orientáció bevezetése a BCE képzési programjaiba

5.) Szabályzatmódosítások
    a) Egységes nyelvi képzési rendszer szervezeti keretei (SZMR, valamint az SZMR 1. és 2. számú mellékletének módosítása)

       - pénzügyi kimutatás (Buda)
       - pénzügyi kimutatás (Közgáz)

    b) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
       ba) Speciális aktív félév
       bb) Kedvezményes tanulmányi rend a külföldön szakmai gyakorlatot folytatóknak 

    c) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
       ca) Mentességre vonatkozó módosítások
       cb) Közéleti Ösztöndíj szabályozására vonatkozó módosítások
       cc) Jogszabályváltozásból és kari javaslatokból eredő módosítások
       cd) Teljesítmény alapú ösztöndíjkeretet érintő módosítások

    d) A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat és annak 6. számú mellékletének (kollégiumi mellékletek), valamint a Kollégiumok és a kollégiumokban működő szakkollégiumok szervezeti és működési rendjének, illetve a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítása

    e) Doktori Szabályzat módosítása

    f) Neptun Szabályzat módosítása

6.) Szakindítás, szakalapítás
    a) A Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök alapképzési szak indítási kérelme
    b) Animáció készítést támogató facilitátor tanár pedagógus továbbképzési szak alapítása

7.) Szakfelelős-váltási kérelem a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon

8.) Javaslat a gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak nevének megváltoztatására

9.) Együttműködési megállapodás megkötése a Külgazdasági és Külügyminisztérium valamint az Egyetem között

10.) Javaslat jubileumi díszoklevelek 2014. évi adományozására a Kertészettudományi Karon (pótlista)

11.) Egyebek

2014. október 22.
Jegyzőkönyv               

1.) Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Előterjesztés
    - Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzat módosítása (HTJSZ 9. számú mellékletének ) módosítása

2014. szeptember 22.
Meghívó                                  Határozatok               

1.) Szabályzatmódosítások
 
   a) A hallgatók külföldi részképzésére vonatkozó eljárásról szóló szabályzat módosítása (Hallgatói Követelményrendszer 6. számú melléklete)
    b) Vállalati Kapcsolatok, Szakmai Gyakorlat és Alumni Iroda létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú melléklete)
    c) Doktori Szabályzat módosítása (Hallgatói Követelményrendszer 1.3. számú melléklete)

4.) A gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek elfogadása

5.) Javaslat jubileumi díszoklevelek 2014. évi adományozására a Pesti Campuson (pótlista)

6.) Javaslat jubileumi díszoklevelek 2014. évi adományozására a Kertészettudományi Karon

7.) Intézményi pénzügyi beszámoló 2014. I. félévéről

    1. számú melléklet: Szöveges kiegészítések
    2. számú melléklet: Részletes gazdálkodási adatok
    3. számú melléklet: A 2014. szeptember 17-i Gazdasági Tanács ülésen elhangzott prezentáció

8.) Egyebek

Utolsó frissítés: 2018.11.30.