Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

Szakdolgozat írása képzési programjainkban

A szakdolgozat írás az egyetemen a szakszemináriumi munka keretében folyik. A szakszeminárium során a hallgató a kiválasztott szakdolgozati témát a tanszék munkatársával folyamatosan konzultálva dolgozza fel.

Logisztika mesterszak

Szakszeminárium

A szakszemináriumok a képzés 3. és 4. félévében vannak.

1. Témák és követelmények. A szakdolgozati témaköröket meghirdető és a követelményeket tartalmazó tájékoztatót a szorgalmi időszak vége előtt küldi a tanszéki titkárság, valamint a Moodle rendszerben a szakszeminárium oldalára is feltöltjük.

2. Jelentkezés. A szakszemináriumra történő jelentkezésre május 31-ig van lehetőség.  A szakszemináriumi jelentkezés az itt elérhető adatlap kitöltésével és a tanszéki titkárságon való leadásával válik véglegessé (E137-es szoba).

3. "Tervezet" leadása. A szakszemináriumi munka első félévét a kiválasztott témakörhöz kapcsolódó 15-20 oldalas "tervezet" leadásával zárjuk. A "tervezetet" a szorgalmi időszak végéig lehet leadni: egy nyomtatott példányt a titkárságon kell leadni, egy elektronikus példányt a Moodle rendszerbe kell feltölteni.

A "tervezet" amellett hogy megfogalmazza a szakdolgozat kutatási kérdését, bemutatja a fontosabb kapcsolódó szakirodalmakat és áttekintést ad a tervezett kutatás menetéről is. A kapcsolódó időpontokat folyamatosan kommunikáljuk e-mailben és Moodle rendszerben.

A tervezet védésre bocsátásához szükséges a szakszeminárium vezető jóváhagyása is, ennek hiányában a hallgató akkor sem védhet, ha adott le tervezetet.

4. "Tervezet" szóbeli védése. A "tervezet" szóbeli védésére jellemzően a vizsgaidőszak második felében kerül sor. A pontos időpontot legkésőbb a szorgalmi időszak végéig megadjuk. A szóbeli védésre nem kell prezentációt készíteni. A szakszemináriumi jegyek megadása és beírása a tervezetvédés után történik (Szakszeminárium I.). 

5. Szakdolgozat leadása. A szakszemináriumi munka második féléve a végleges szakdolgozat elkészítéséről szól. Leadásának határideje félévtől függően április vagy november vége. A szakdolgozat a titkárságon (E137. szoba) csak a szakszeminárium vezető által aláírt Témavezetői nyilatkozattal együtt adható le.

Szakdolgozat tartalmi és formai elvárásai, határidők, kapcsolódó dokumentumok

A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai elvárásokat, illetve a kötéssel kapcsolatos elvárásokat, illetve az értékelési szempontokat a tanulmányi és vizsgaszabályzat ide vágó részei tárgyalják (pdf fájl 82. oldalától).

A szakdolgozat leadási határidő és a záróvizsga időpontok az alábbi honlapon érhetőek el.

Kari/szakfelelősi/szakirány felelősi tájékoztatás alapján további nyilatkozatokat is ki kell tölteni. Ezen nyilatkozatokat sok esetben be kell kötni a dolgozatba!

6. Komplex vizsga. Írásbeli vizsga a mesterszakos logisztikás szaktárgyak ismeretanyagából, jellemzően a vizsgaidőszak követő héten. Sikeres teljesítése az egyik feltétele a záróvizsgán való részvételnek. 

A mesterszak komplex vizsga időpontját és a vizsgakérdések adatbázisát a szak felelőse minden évben eljuttatja a hallgatókhoz.

A komplex vizsga eredményei a vizsga írását követő munkanapon elérhetőek és a vizsgák megtekinthetőek.

7. Záróvizsga. Hagyományosan a komplex vizsgát követő 2. munkanapon kerül sor a záróvizsgára. A záróvizsgán a hallgató szakdolgozatát szóban, prezentációval kísérve - 15 percben - mutatja be és védi meg a bizottság tagjai előtt. A szóbeli védés időpontjáról, a bizottságok összetételéről és a hallgatói prezentációk sorrendjéről a szak felelőse ad tájékoztatást.

Alapszak

Tanszékünkön évről-évre számos alapszak és szakirány hallgatói írnak szakdolgozatot.

A szakszemináriumi munka és a szakdolgozatokkal szembeni elvárások szakok és szakirányok között kisebb mértékben eltérhetnek. Ezért kérjük, hogy mindenki a saját szak vagy szakirány vezetőjének elvárásai szerint járjon el.

Az egyetemi és kari szabályzat általános iránymutatása a legtöbb esetben követendő. Ezek alapján:

- A szakmai gyakorlatra jelentkezés folyamata és dokumentumai az alábbi honlapon érhetőek el.

- A szakdolgozatokkal szembeni formai és tartalmi elvárásokat és bírálati lapokat a tanulmányi és vizsgaszabályzat melléklete tartalmazza (pdf. 87. oldaltól).

- A szakdolgozat leadási határidő és a záróvizsga időpontok az alábbi honlapon érhetőek el. Itt található tájékoztatás a szakdolgozatba kötelezően bekötendő nyilatkozatokról is.

- A szakdolgozat a - szakirány vagy szak vezetője által kijelölt - titkárságon csak a szakszeminárium vezető által aláírt Témavezetői nyilatkozattal adható le, amelyet nem kell a szakdolgozatba kötni

Levelező képzés (alapszak)

Tanszékünkön évről-évre számos szakirány és alapszak hallgatói írnak szakdolgozatot.

A szakszemináriumi munka és a szakdolgozatokkal szembeni elvárások szakok és szakirányok között kisebb mértékben eltérhetnek. Ezért kérjük, hogy a saját szak vagy szakirány vezetőjének elvárásai szerint járjon el.

Az egyetemi és kari szabályzat általános iránymutatása a legtöbb esetben követendő. A szakmai gyakorlatról, a szakszemináriumról, a szakdolgozat formai és tartalmi elvárásairól és a kapcsolódó dokumentumokról a http://levelezotagozat.uni-corvinus.hu/ honlap Hallgatók menüpontjában minden információ elérhető.

Utolsó frissítés: 2019.04.15.