Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Felvételi követelmények

Aktuális kérdések közgazdasági elemzése

Matematika

Közgazdaságtan

Szakmai és motivációs beszélgetés

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE

Aktuális kérdések közgazdasági elemzése közgazdasági elemző mesterszak (magyar nyelven)

A felvételi vizsga során egy írásbeli dolgozatot kell írnia a jelentkezőnek Aktuális kérdések közgazdasági elemzése témában. A dolgozat célja, hogy felmérjük a jelentkező elemzési képességét két-három konkrét probléma kapcsán. Megadott gazdasági szituációt kell statisztikai és közgazdasági eszközökkel elemezni. A jelentkezőtől azt várjuk, hogy minél szélesebb látókörrel - a lehető legtöbb szempontot bevonva az elemzésbe - foglaljon állást az adott gazdasági szituációról. Az értékelés szempontjai között szerepel az is, hogy a jelentkező tájékozottsága milyen mértékű, mennyire ismeri általában a makrogazdasági helyzetet itthon és külföldön. A kérdésekre adott válaszokban egyszerűbb számításokat is kérhetünk.

A felkészülés során hasznosnak bizonyulhat, ha a jelentkezők tanulmányozzák a Budapesti Corvinus Egyetem mikroökonómia, statisztika, valamint makroökonómia kurzusainak nyilvános segédanyagait és előadásvázlatait, valamint az erre vonatkozó tankönyveket, jegyzeteket.

A szakmai és motivációs beszélgetés célja a jelentkező felkészültségének, érdeklődésének és motivációinak felmérése.

SZAKMAI ÉS MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS

Közgazdasági elemző (magyar nyelven)

A szakmai és motivációs beszélgetés célja a jelentkező felkészültségének, érdeklődésének és motivációinak felmérése.

Közgazdasági elemző (angol nyelven)

A szakmai és motivációs beszélgetés célja a jelentkező felkészültségének, érdeklődésének és motivációinak felmérése.

A közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szakon a szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven zajlik.

Közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) (nappali és levelező munkarendű képzések)

 

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező közpolitikai-közgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül.

A felvételi vizsga tananyaga:

- Mankiw, Gregory N.: A közgazdaságtan alapjai. Osiris, 2011. pp. 3-23., 151-191., 217-260.

és

- Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. HVG-Orac, 2010. pp. 17–29., 58–170.

 A 15-20 perces beszélgetés két részből áll:

(i)                   Először a jelentkezőnek a bizottság által feltett, a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-két kérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annak ellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból.

(ii)                 Ezután kötetlen kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát a közszektorról és a kormányzatról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven)

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező közpolitikai-közgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül.

A felvételi vizsga tananyaga:

-Mankiw, Greg.: Principles of economics. 8th Edition. Cengage Learning. 2018. Parts I-IV.

és

-Howlett, Michael, Michael Ramesh, and Anthony Perl. Studying public policy: Policy cycles and policy subsytems. Oxford University Press, 2003.

A 15-20 perces beszélgetés két részből áll:

(i) Először a jelentkezőnek a bizottság által feltett, a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-két kérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annak ellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból.

(ii) Ezután kötetlen kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát a közszektorról és a kormányzatról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

 

A közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szak esetében a szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven zajlik.

Pénzügy mesterszak (esti munkarend)

A felvételi szakmai részére az alábbi két könyv bármelyikéből lehet készülni. (A két könyv tartalmi elemeit tekintve hasonló, a kifejtés logikája és sorrendje eltérő.)
Bánfi Tamás (szerk.): Pénzügytan (egyetemi tankönyv) Tanszék Kft. Kiadó, Budapest, 2009.

Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan egyetemi tankönyv, BCE Pénzügy Tsz, Budapest, 2016.

A szakmai és motivációs beszélgetés tananyaga

Számviteli alapok

-mérlegformalom

-kétszeres és négyszeres nyilvántartás

-pénzügyi javak és reáljavak

Pénzteremtés, pénzpiac

-készpénz és bankbetét helye a mérlegekben

-hitelművelet: pénzújraelosztó és pénzteremtő hitel

-pénzforgalmi művelet

-pénzaggregátumok

Kereskedelmi bankok

-a kereskedelmi bankok üzleti műveletei: betétek, hitelek, pénzforgalom

-a kereskedelmi bankok kockázatai

-a kereskedelmi bankok működési környezete

Pénzügyi piacok

-pénzpiac és tőkepiac

-elsődleges és másodlagos piacok

-spekulációs, fedezeti és arbitrázsügyeletek

-a tőzsde működése

Állami pénzügyek

-az állam gazdasági szerepvállalása

-az államháztartás felépítése

-az állami költségvetés kiadásai és bevételei

-adózási alapfogalmak és alapösszefüggések

Nemzetközi pénzügyek

-nemzetközi fizetések

-bilaterális és multilaterális fizetési forgalom, klíring

-konvertibilitás

-valuta- és devizapiac

-a valutaárfolyamot meghatározó tényezők, elvek

-a közös valuta bevezetésének feltételei

Makrofinanszírozás

-finanszírozási egyenleg, finanszírozási hiány és többlet

-a tőkeáramlási mátrix felépítése

-ex ante- és ex post egyensúly értelmezése a tőkeáramlási mátrix segítségével

 

 

A szakmai és motivációs beszélgetés két részből áll:

(i)                Először (50 pontért) a kijelölt felvételi anyag alapján két átfogó kérdést kap a felvételiző, amelyekre röviden, összefüggően kell válaszolnia. A felvételi bizottság tagjai ezután további kérdéseket tesznek fel az elmondottak alapján. E kérdések nemcsak a kijelölt tananyaghoz, hanem a gyakorlati pénzügyekhez, pénzügyi eseményekhez is kapcsolódhatnak.

(ii)          A beszélgetés második részében a felvételiző motiváltságát felmérő kérdések következnek (20 pontért). Miért fontos számára, hogy pénzügyi diplomát szerezzen? Be tudja-e iktatni munkarendjébe az órákra járást? Melyek azok a pénzügyi problémák, amelyek érdeklik akár személyesen, akár munkájából fakadóan?

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven)

 

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező egészségpolitikai  és egészségügyi közgazdaságtan kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül. A beszélgetés angol nyelven zajlik.

A felvételi vizsga tananyaga:

Drummond MF, Sculpher MJ, Claxton K, Stoddart GL, Torrance G.: Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press 2015, pp. 1-255

A 15-20 perces beszélgetés két részből áll:

(i)                  Először a jelentkezőnek a bizottság által feltett, a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-két kérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annak ellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból.

(ii)                 Ezután kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát az egészségügyi és szociális szektorról és az egészségpolitikáról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

 

Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana (angol nyelven)

Felvételi követelmények a családpolitika és humán szakpolitikák (angol nyelven) mesterképzési szakra
A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező családpolitikával és humán szakpolitikákkal kapcsolatos általános ismereteire épül.

 

A felvételi vizsga tananyaga:

1)      Thévenon, O. (2011). Family policies in OECD countries: A comparative analysis. Population and Development Review, 37(1), 57–87.

és

 

2)      Banerjee, A. − Duflo, E. (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. Public Affairs, New York.

 

A 15-20 perces beszélgetés két részből áll:

(i)                  Először a jelentkezőnek a bizottság által feltett, a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-két kérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annak ellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból.

 

(ii)                 Ezután kötetlen kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát a demográfiai és társadalmi kérdésekről, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

A családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana  (angol nyelven) mesterképzési szak esetében a szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven zajlik.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.12.05.