Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Partnereink

A kari kutatási tevékenységek tematikailag illeszkednek a modern országok közgazdasági kutatásainak nemzetközi szinten kirajzolódó alapveto trendjeihez. Az elmúlt évtizedben kibontakozó nemzetközi együttmuködés alapveto formái a következők:

  • kölcsönös információ csere
  • hallgatói részképzés és oktatói tanulmányutak
  • közös tudományos projectek, egymás kutatási eredményeinek kölcsönös publikálása
  • intézményesített, több évre szóló komplex tudományos programok.

Az elmúlt évtizedben kitapintható volt egy olyan fejlődési ív, amely az információ cserétől vezet az intézményes kapcsolatok irányába.

Jelenleg a kar tanszékei és kutatói rendszeresen részt vesznek nemzetközi projectekben, nemegyszer kezdeményező és vezető szerepet vállalva.

Ezen a területen a stratégiai cél a kutatási projectek súlyának növelése a nemzetközi együttmuködésen belül. Ugyanakkor a téma természetétől és a kapcsolat jellegétol függően az információs kapcsolatok is hasznosak lehetnek. El kell kerülni az intézményesedés erőltetését, mert az formális, üres tartalmú keret megállapodásokhoz vezethet el.

A kar tanszékei és oktatói számos két- és többoldalú egyetemi szintű együttműködési keretszerzodés alapján kutatási kapcsolatokat működtetnek. Ilyenek pl. az ERASMUS program, a kétoldalú szerződések között pedig találhatók amerikai, európai és dél-afrikai partner-egyetemek.

Ha szükséges és a partner úgy igényli, akkor kari szinten is kötünk együttműködési szerződéseket (pl. a bambergi egyetem). Ezen a területen továbbra is egy egységes nemzetközi kapcsolatépítési politika szerves részeként tekintjük a kart. Ha tudunk, akkor kezdeményezzük egyetemi szintű kapcsolatok létesítését. Részt veszünk az egyetemi szintű programokban. Ha szükséges kari szintű szerződésekkel segítjük a tanszékek és a kutatók kapcsolatainak bővülését. Nagyra értékeljük és támogatjuk az egyetem érdekeit szolgáló és presztízsét növelő tanszéki és egyéni együttműködési kezdeményezéseket.

A nemzetközi kapcsolatrendszer fókuszában az Európai Unió országai és az Egyesült Államok közgazdaságtudományi egyetemei állnak. Tanszékeink és oktatóink számos rangos nemzetközi szakmai szervezetben töltenek be vezető tisztségeket, állandó munkacsoportok tagjai vagy vezetői, nemzetközi folyóiratokban látnak el szerkeszto-bizottsági tagsági megbízásokat.

A nemzetközi kapcsolatok megalapozásában a hazai kapcsolatok is szerepet játszanak. A kar esetében a hazai szakmai társaságokban betöltött vezető szerep elősegíti a nemzetközi áramlatokba történő bekapcsolódást.

A kar oktatóinak kutatási eredményei és tananyagai számos hazai felsőoktatási intézményben hasznosulnak. Rendszeresek a közös kutatási projectek, alkalmi együttműködések.

Stratégiai fontosságú, hogy a hazai közgazdaságtudományi kutatásokban a kar tanszékei és oktatói vezeto-kezdeményező szerepüket őrizzék meg és ez intézményes vezető pozíciókban is kifejeződjön.

A nemzetközi kapcsolatok erősítésében fontos tényező a kar oktatóinak pozíciója a Magyar Tudományos Akadémián. Akadémikusaink, akadémiai nagydoktoraink és akadémiai tisztségviselőink a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében presztízsteremtő erőt jelentenek. Ezt a pozíciót stratégiai vetületben kell megőrizni és erősíteni.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.