Február - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28

Közgazdaságtudományi Kar Kutatásai

A Karon elméleti és alkalmazott közgazdaságtani kutatásokat egyaránt megtalálhatunk. Az alkalmazott közgazdaságtani kutatásokat a logikai energia és a gyakorlati haszon iránytadó elve a multi-, az inter- és a transz-diszciplinaritás irányába lendíti.

Az elméleti kutatások közül országos jelentőségűek és nemzetközi szempontból is figyelemreméltóak a matematikai közgazdaságtani, az operációkutatási, az elmélettörténeti, a nemzetközi közgazdaságtani és a pénzügytani kutatások. Az alkalmazott kutatások közül hasonló funkciót töltenek be a humán erőforrás gazdálkodáshoz, a gazdaságpolitikához, a közszolgálat működéséhez kapcsolódó kutatások.

A kutatási profil erősen kapcsolódik az oktatásfejlesztéshez. Nevezetesen ahhoz a funkcióhoz, amelyet a Kar az országban egyedülálló minőségű alapképzésben és a speciális szak-, fő- és mellékszakirány képzésben betölt.

 

A kutatási prioritások a következők:

 • a kutatási tevékenység középpontjában a piacgazdasági átmenetet követő konszolidáció és modernizáció problémavilágának komplex, gazdasági és társadalmi összetevőket egyaránt magába foglaló vizsgálata áll
 • a kutatás részben az európai integrálódás időszakának elméleti alapjaira, részben az integrálódás során jelentkező gyakorlati problémákra - azok lényegi összetevőire és területeire - összpontosít
 • a kutatások során megismerik és alkalmazzák az euroatlanti kultúrkörben nagyhatású sztenderd és up to date szakirodalmat, ennek következményeként nemzetközileg egyenértékes kutatási háttér épül ki.


Kari kiemelt kutatási területek

 • államháztartási és monetáris politika az európai integrálódás körülményei között; a monetáris unió gazdaságtana; tőkeabszorbciós kapacitások
 • árfolyampolitika és a pénzügyi szféra liberalizációja
 • a világgazdaságtani és vállalatgazdaságtani megközelítés közös és eltérő vonásai, főként a transznacionalizálódás kapcsán
 • regionális integrációk, európai integráció, Európai Unió gazdaságpolitikai, nemzetállami szuverenitás és közös gazdaságpolitikai gyakorlat, reális és nominális konvergencia
 • gazdaságmatematikai modellezés, matematikai programozás, játékelmélet, matematikai statisztika
 • munkaerő-piaci problémák, rugalmassági követelmények, emberi tőke beruházási kérdések
 • az életszínvonal vizsgálatának időszerű módszertani problémái (fogyasztói árindex, szegénység, különféle rétegvizsgálatok, a makrogazdasági mutatószámok sajátosságai és alkalmazásának korlátai
 • a közgazdaságtudomány különböző elméleti rendszerei és iskolái, kialakulásuk történeti folyamata, a magyar közgazdasági gondolkodás történetének feldolgozása
 • a paradigmaváltás szerepe a közszolgálat nemzetközi modernizációjában és az állami szerepvállalás a piacgazdasági átmenetben

 

Javaslat az MTA minősítéseknél figyelembe veendő folyóiratokra

Utolsó frissítés: 2018.11.30.