November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 25 26 27 28 29
30  

KARI BIZOTTSÁGOK

Kari Tanulmányi Bizottság

A KTB négy főből, két oktató és két hallgató tagból áll.

A KTB-nak hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki egyben a KTB elnöke.
A két további oktató tagot a Kari Tanács választja határozott időre.
A KTB hallgató tagjait a kari hallgatói önkormányzat delegálja minden tanévben.
 KTB ügyrendre szerint az oktató tagokat (két fő) a Kari Tanács két évre választja meg.
A KTB titkára a Kar jogi asszisztense/Tanulmányi Iroda vezetője.

 

 

 • Elnök (alapképzések): Dr. Szántó Richárd oktatási dékánhelyettes.
 • Elnök (mester-, hagyományos képzés, szakirányú továbbképzés): Dr. Fehér Péter oktatási dékánhelyettes.
 • Titkár: Marcalekné Kormos Cecília tanulmányi irodavezető.
 • Oktató tag 1.: Dr. Tátrai Tünde,
 • Oktató tag 2.: Dr. Szántó Richárd, vagy Dr. Fehér Péter,
 • Hallgató tag 1.: Kari HÖK által delegált tag,
 • Hallgató tag 2.: Kari HÖK által delegált tag.

 

Kari Felvételi és Átvételi Bizottság

A kari Felvételi Bizottságok elnöke az illetékes dékán, ill. az általa megbízott vezető oktató.

A Bizottság tagjait évente a dékán kéri fel.

A KFB elnöke az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes.
A KFB tagja a Kar jogi asszisztense.
A KFB titkára a Tanulmányi Iroda vezetője.

 

Gazdálkodástudományi Kar KKB tagjai:

 

Elnök: Dr. Szántó Richárd (alapképzések) és Dr. Fehér Péter (mesterképzés, szakirányú továbbképzés, hagyományos képzések) oktatási dékánhelyettes.

Tag: Dr. Balogh Emese Katalin jogi asszisztens.

Titkár: Marcalekné Kormos Cecília tanulmányi irodavezető.

 

Kari Nemzetközi Kreditátviteli Bizottság

A KNKB három oktató tagból áll.

A KNKB-nak hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki egyben a KNKB elnöke.
A két további oktató tagot a Kari Tanács választja határozott időre. A KNKB üléseire a kari hallgatói önkormányzat képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni, de az ülés jelenléte nélkül is megtartható és határozat is hozható.

KNKB ügyrendre szerint az oktató tagokat (két fő) a Kari Tanács két évre választja meg.

A KNKB titkára a Kar jogi asszisztense/Tanulmányi Iroda vezetője.

Gazdálkodástudományi Kar KKB tagjai:

Elnök: Dr. Szántó Richárd (alapképzések) és Dr. Fehér Péter (mesterképzés, szakirányú továbbképzés, hagyományos képzések) oktatási dékánhelyettes.

Titkár: Marcalekné Kormos Cecília tanulmányi irodavezető / Dr. Balofg Emese Katalin jogi asszisztens

Oktató tag 1.:    Dr. Kelemen Zita,
Oktató tag 2.:    Dr. Zsóka Ágnes.

 

Kari Kreditátviteli Bizottság

A KKB három oktató tagból áll.

A KKB-nak hivatalból tagja az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, aki egyben a KKB elnöke. A két további oktató tagot a Kari Tanács választja határozott időre.

 

A KKB üléseire a kari hallgatói önkormányzat képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni, de az ülés jelenléte nélkül is megtartható és határozat is hozható. KKB ügyrendre szerint az oktató tagokat (két fő) a Kari Tanács két évre választja meg.

 

A KKB titkára a Kar jogi asszisztense/Tanulmányi Iroda vezetője.

Gazdálkodástudományi Kar KKB tagjai:

 

Elnök: Dr. Szántó Richárd (alapképzések) és Dr. Fehér Péter (mesterképzés, szakirányú továbbképzés, hagyományos képzések) oktatási dékánhelyettes

Titkár: Marcalekné Kormos Cecília tanulmányi irodavezető / Dr. Balogh Emese Katalin jogi asszisztens

Oktató tag 1.:    Dr. Simon Judit,
Oktató tag 2.:    Dr. Forgács Csaba.

Szakfejlesztési Bizottságok

 

 

 A Szakfeljesztési Bizottságok táblázata itt tekinthető meg.


 

Kari Kutatási Bizottság

Kutatási Igazgató: Havran Dániel, egyetemi docens (Pénzügyi Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet)

Tagok:

 • Csóka Péter egyetemi docens (Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet),
 • Ducsainé Reizinger Anita egyetemi docens (Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet),
 • Fodor Szabina egyetemi docens (Informatikai Intézet),
 • Gelei Andrea egyetemi tanár (Vállalatgazdaságtan Intézet),
 • Keszey Tamara egyetemi docens (Marketing és Média Intézet),
 • Köves Alexandra egyetemi adjunktus (Vállalatgazdaságtan Intézet),
 • Kő Andrea egyetemi tanár (Informatikai Intézet),
 • Malota Erzsébet egyetemi docens (Marketing és Média Intézet),
 • Marciniák Róbert András egyetemi adjunktus (Vezetéstudományi Intézet)
 • Mizik Tamás egyetemi docens (Vállalkozásfejlesztési Intézet),
 • Mezősi András tudományos munkatárs (Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont),
 • Primecz Henriett egyetemi tanár (Vezetéstudományi Intézet).

Felelős Üzleti Oktatásért Bizottság

 • Ásványi Katalin egyetemi adjunktus (Marketing és Média Intézet),
 • Deutsch Nikolett egyetemi docens (Vállalkozásfejlesztési Intézet),
 • Gulyás Éva egyetemi adjunktus (Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet),
 • Harangozó Gábor egyetemi docens (Vállalatgazdaságtan Intézet),
 • Jáki Erika egyetemi adjunktus (Vállalkozásfejlesztési Intézet),
 • Kasza-Kelemen Kata tudományos segédmunkatárs (Marketing és Média Intézet),
 • Lázár László egyetemi docens (Vezetéstudományi Intézet),
 • Lovas Anita egyetemi adjunktus (Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet),
 • Matolay Réka egyetemi adjunktus (Vállalatgazdaságtan Intézet),
 • Rab Árpád egyetemi adjunktus (Informatikai Intézet),
 • Szilas Roland egyetemi tanársegéd (Vezetéstudományi Intézet),
 • Toarniczky Andrea egyetemi adjunktus (Vezetéstudományi Intézet),
 • Urbán Ágnes tanszékvezető, egyetemi docens (Informatikai Intézet).

Minőségügyi Bizottság

Elnök: Urbán Ágnes tanszékvezető, egyetemi docens (Informatikai Intézet)

Tagok:

 • Aranyossy Márta egyetemi docens (Vállalkozásfejlesztési Intézet),
 • Tátrai Tünde egyetemi docens (Vállalatgaudaságtan Intézet).

Nemzetközi Bizottság

 • Zoltayné Paprika Zita
 • Simon Judit
 • Hofmeister Ágnes
 • Matolay Réka
 • Neulinger Ágnes

Vállalati Kapcsolatok Bizottság

 • Aranyossy Márta,
 • Felsmann Balázs,
 • Gyulavári Tamás,
 • Hortoványi Lilla,
 • Horváth Viktória,
 • Jelen Tibor,
 • Kelemen Zita,
 • Kozma Miklós,
 • Szabó Ildikó,
 • Szőnyi Léda,
 • Váradi Kata.

Utolsó frissítés: 2019.10.10.