Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 

A Doktori Iskola a Budapest Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karán, az Egyetemi Doktori Tanács irányítása alatt működik. A Doktori Iskola munkájában a Társadalomtudományi Kar Politikatudományi Intézete, a Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszéke, valamint meghívás alapján más egyetemi tanszékek oktatói és külső szakemberek vesznek részt. A Doktori Iskola tagjai az Iskolában rendszeres oktatási, kutatási és témavezetési feladatokat ellátó oktatók, akik között törzstagok és meghívott tagok vannak. Az Iskola önállóan gazdálkodik. 

A Politikatudományi Doktori Iskola fő kutatási profiljai a politikaelmélet, az összehasonlító politikatudomány, az Európai Unió általános és regionális kérdései. További főbb témák a kormányzás; a parlamentkutatás; az ifjúságkutatás; a pártok kutatása; a közigazgatási modellek; továbbá az egyes szakpolitikák közgazdasági és politikatudományi aspektusai. Minderről a kutatók témakiírásai, doktoranduszaink, doktorjelöltjeink tevékenysége további részletekkel szolgálnak.

 

A DOKTORI ISKOLA TÖRZSTAGJAI

Körösényi András DSc, egyetemi tanár, belső törzstag, a doktori iskola vezetője

Balázs Zoltán CSc, egyetemi tanár, belső törzstag, programigazgató

Lánczi András CSc, egyetemi tanár, belső törzstag,

Ágh Attila DSc, (professzor emeritus), belső törzstag

Gallai Sándor PhD, egyetemi docens, belső törzstag

Hajnal György PhD, egyetemi tanár, belső törzstag

Gajduschek György PhD, egyetemi tanár, belső törzstag

A DOKTORI ISKOLA MEGHÍVOTT TAGJAI

Dúró József PhD

Enyedi Zsolt PhD

Halász Iván PhD

Ilonszki Gabriella DSc

Jenei György DSc

Mike Károly PhD

Nováky Erzsébet DSc

Róna Dániel PhD

Soós Gábor PhD

Szabó Andrea PhD

Szalai Ákos PhD

Szűcs Zoltán Gábor PhD

Tóth Ágnes PhD

Török Gábor PhD

Vass László CSc

Ványi Éva PhD

Várnagy Réka PhD

 

 

 

A Doktori Iskola  Tanácsa

A Doktori Iskola  Tanácsának létszáma hét fő, tagjai:

Ágh Attila (BCE)

Balázs Zoltán (BCE)

Boda Zsolt (MTA TK PTI)

Dobos Balázs (MTA TK KI)

Körösényi András (BCE)

Lánczi András (BCE)

Ondré Péter (hallgatói képviselő - szavazati jog nélkül)

 

A Doktori Iskola Tanácsa a  doktori iskola vezetőjének munkáját segítő testület, amelyet a doktori iskola törzstagjai választanak, tagjait pedig a Tudományterületi Doktori Tanács bízza meg és menti fel. A  Doktori Iskola Tanácsának tagjai tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, megbízásuk öt évre szól. A doktori iskola doktoranduszai és doktorjelöltjei kétévente egy képviselőt választanak a Doktori Iskola Tanácsába.

A Doktori Iskola Tanácsának feladat-és hatáskörét az Egyetem Doktori Szabályzata rögzíti.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.