Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Szenátus 2013/2014-as határozatai, állásfoglalásai

2014. június 30.
Meghívó                                  Határozatok                      

1.) Közgazdaságtudományi Kar dékáni pályázatainak véleményezése, rangsorolása

    - 1. számú melléklet: Medvedev Péter dékáni pályázata
    - 2. számú melléklet: Nagy Sándor Gyula dékáni pályázata
    - 3. számú melléklet: Szakadát László dékáni pályázata

2.) Mogyorósi János ISZK igazgatói pályázatának véleményezése

    - 1. számú melléklet: Mogyorósi János ISZK igazgatói pályázata

3.) Rektori Hivatalvezetői pályázatok véleményezése, rangsorolása

    - 1. számú melléklet: Fülöp László hivatalvezetői pályázata
    - 2. számú melléklet: Gyarmati Mariann hivatalvezetői pályázata

4.) A nyelvi képzés racionalizálásának lehetőségei

5.) Nemzetközi és Kommunikációs Bizottság jelentése

    - 1. számú melléklet: A BCE kommunikációjának stratégiai és taktikai irányelvei

6.) Vállalati kapcsolatok és karrier-tevékenység munkabizottságának jelentése

7.) Javaslat a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. felszámolására

8.) Tájékoztatás a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap terhére történő támogatás felhasználásáról

    - szöveges beszámoló

9.) Juttatás az alacsony keresetű közalkalmazottak részére a havi rendszeres jövedelmek sávos megoszlása alapján 2014. II. félévére

10.) A BCE HÖK 2013. éves pénzügyi beszámolója

    - 1. számú melléklet: A 2013. éves pénzügyi beszámoló részletes adatai

11.) A BCE HÖK 2014. évi költségvetése

    - 1. számú melléklet: A BCE HÖK 2014. évi költségvetésének részletes adatai
    - 2. számú melléklet: A BCE HÖK témaszámainak 2014. évi tervei

12.) Szabályzatok módosítása, elfogadása
    a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (Szakmai tudományos ösztöndíj)
    b) Demonstrátori Szabályzat (HTJSZ 7. számú mellékletének) elfogadása
    c) A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendjének módosítása

    d) Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadása
       - 1. számú melléklet: Kötelezettségvállalási Szabályzat tervezete
       - 2. számú melléklet: A szerződéskísérő lap kiadására vonatkozó Gazdasági Főigazgatói utasítás tervezete

    e) Munkavédelmi Szabályzat elfogadása
    - 1. számú melléklet: Munkavédelmi Szabályzat tervezete
    - 2. számú melléklet: Kapcsolódó Rektori Utasítás tervezete
       -- Rektori Utasítás 1. számú melléklete
       -- Rektori Utasítás 2. számú melléklete

    f) Minőségügyi kézikönyv (SZMR 9. számú mellékletének) elfogadása
    - 1. számú melléklet: A Minőségügyi Kézikönyv tervezete
    - 2. számú melléklet: Jelentéssablon és kitöltési útmutató a szakok időszakos értékeléséhez

    g) Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló (HALVEL) szabályzat (SZMR. 10. számú mellékletének) elfogadása
    - 1. számú melléklet: Az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerének egyetemi szabályzata
    - 2. számú melléklet: Hallgatói vélemények a HALVEL rendszerről
    - 3. számú melléklet: Áttekintés a HALVEL rendszer működéséről és javaslatok a fejlesztésre

    h) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása (Vizsgán való meg nem jelenés díjfizetési kötelezettsége külföldi vendéghallgatók tekintetében)
    i) A BCE Közgáz Campus kollégiumi SZMR-ek módosítása
    j) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

13.) Személyi ügyek

    a) Egyetemi tanári kinevezések megerősítése
       aa) Hegedűs Attila
       ab) Dobos Imre
       ac) Hideg Éva Magdolna
       ad) Városiné Demeter Krisztina
       ae) Vincze János
       af) Medvedev Péter
       ag) Elekes Zsuzsanna

    b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       ba) Lengyel László részére
       bb) Szani Zsolt részére
       bc) Bor Irén részére
       bd) Kurtán Sándor részére

    c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
       ca) Mezőszentgyörgyi Dávid
       cb) Surányi Dezső
       cc) Carlo Acerbi részére
       cd) Papp Ilona részére
       ce) Dancsó József részére
       cf) Gárdos Csaba részére
       cg) Hardi László részére

    d) Professor Emerita/Professor Emeritus cím adományozása
       da) Lukács Noémi részére
       db) Chikán Attila részére
       dc) Szabó Katalin részére
       dd) Temesi József részére
       de) Kuczi Tibor részére

    e) Díszdoktori cím adományozása
       ea) Danilo Türk részére
       eb) Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud részére
       ec) José Manuel Barroso (az ülésen került kiosztásra)

14.) Szakfelelős-váltási kérelem a közgazdasági elemző mesterszakon (Sugár András helyett Trautmann László) (lekerült a napirendről)

15.) Szakindítási kérelmek, szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme
    a) Agrárinformatikus és ökológiai modellező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    b) Környezeti adatelemző és kísérlettervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme

16.) Szóbeli vizsgáztatóképzés alapítása az államilag elismert angol és német Corvinus Általános Nyelvvizsgákra

17.) Együttműködési megállapodások véleményezése
    a) Együttműködési megállapodás megkötése az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium és az Egyetem között
    b) Együttműködési megállapodás megkötése a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium és az Egyetem között
    c) Együttműködési megállapodás megkötése a Budai Középiskola és az Egyetem között
    d) Együttműködési megállapodás megkötése a Budai Nagy Antal Gimnázium és az Egyetem között
    e) Együttműködési megállapodás megkötése az Újbudai József Attila Gimnázium és az Egyetem között
    f) Együttműködési megállapodás megkötése a Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és az Egyetem között
    g) Együttműködési megállapodás megkötése a Kölcsey Ferenc Gimnázium és az Egyetem között
    h) Együttműködési megállapodás megkötése a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola és az Egyetem között
    i) Együttműködési megállapodás megkötése a Németh László Gimnázium és az Egyetem között
    j) Együttműködési megállapodás megkötése a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola és az Egyetem között
    k) Együttműködési megállapodás megkötése a Földmérési és Távérzékelési Intézet és az Egyetem között
    l) Együttműködési megállapodás megkötése a Babes-Bólyai Egyetem és az Egyetem között
    m) Együttműködési megállapodás a Lean-vezetés szakirányú továbbképzési szakhoz kapcsolódóan
    n) Együttműködési megállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. és az Egyetem között
    o) A Gazdálkodástudományi Kari kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó együttműködési megállapodás módosítása
    p) Együttműködési megállapodás megkötése a Soochow University és az Egyetem között
    q) Együttműködési megállapodás megkötése a Pontificia Universidad Javeriana és az Egyetem között

18.) Az összegyetemi tantárgykínálat bővítése

    - 1. számú melléklet: A meghirdetésre kerülő tantárgyak részletes adatai

19.) Jubileumi díszoklevelek adományozása

20.) Egyebek

2014. május 26.
Jegyzőkönyv                              

1.) Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Előterjesztés
    - Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6. számú mellékletének (Kollégiumokra vonatkozó mellékletek) módosítása

2014. május 19.
Meghívó                                  Határozatok                 

1.) Javaslat Corvinus - Computerworld Akadémia indítására

    - melléklet

2.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

    - melléklet

3.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6. számú mellékletének (Kollégiumokra vonatkozó mellékletek) módosítása

4.) Személyi ügyek
    a) Javaslat a Kertészettudományi Doktori Iskola vezetői kinevezésének meghosszabbítására (Tóth Magdolna)
    b) Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetői kinevezési javaslata (Mészáros Tamás)
    c) Docensi pályázatok véleményezése
       ca) Bálo Borbála
       cb) Nyitrainé Sárdy Diána
       cc) Szent-Iványi Balázs
       cd) Gyulavári Tamás
       ce) Jenei István
       cf) Mizik Tamás
       cg) Szántó Richárd
       ch) Tátrai Tünde
    d) Szakfelelős-váltási kérelem az emberi erőforrások alapképzési szakon
    e) A Tudományos Tanács összetételének véglegesítése

5.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási, valamint módosítási kérelme
    a) A borkereskedelmi és a borkereskedelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    b) A kertészeti vállalkozásfejlesztési és a kertészeti vállalkozásfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    c) A faiskolai termesztési és a faiskolai termesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    d) A gyűjteményes kertek kezelése és a gyűjteményes kertek kezelése szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    e) A dísznövényalkalmazási és a dísznövényalkalmazási szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
    f) A politikai gazdaságtan mesterképzési szak létesítési és indítási kérelme
       - Költségterv

6.) Együttműködési megállapodások véleményezése
    a) Együttműködési megállapodás megkötése a Tihanyi Alapítvány és az Egyetem között
    b) Együttműködési megállapodás megkötése a Kuban State Agrarian University és az Egyetem között
    c) Együttműködési megállapodás megkötése a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. és az Egyetem között
    d) Együttműködési megállapodás megkötése a Saint Luis University és az Egyetem között
    e) Együttműködési megállapodás megkötése a Caucasus University és az Egyetem között
    f) Együttműködési megállapodás megkötése a Cervantes Intézet és az Egyetem között
    g) Együttműködési megállapodás megkötése a Madagaszkári Köztársaság Konzuli Képviselete és az Egyetem között
    h) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Afrika Társaság és az Egyetem között
    i)Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Rektori Konferencia, a Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES) és az Egyetem között

7.) BCE HÖK 2013. évi pénzügyi beszámolója

8.) BCE HÖK 2014. évi költségvetése

9.) Egyebek

2014. április 28.
Jegyzőkönyv                                

1.) Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Előterjesztések
    - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
    - Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, illetve annak 1. számú mellékletének (Díjtételek), valamint 4/a. számú mellékletének módosítása (Első fizetési felszólítás)

2014. április 14.
Meghívó                                    Határozatok

1.) 2013. évi Intézményi Pénzügyi Beszámoló

    - melléklet
    - tájékoztató

2.) 2014. évi költségvetés

    - Az 1. és 2. számú melléklet a fenti szöveges részben található
    - 3. számú melléklet
    - 4. számú melléklet
    - 5. számú melléklet
    - 6. számú melléklet

3.) Tájékoztató a Rendezvényszervezési Iroda üzleti tervéről

4.) Szervezeti és Működési Rend módosítása (Szenátus bizottságai, Gazdasági Tanács véleményezési jogkörének módosítása)

5.) Tűzvédelmi Szabályzat elfogadása

6.) Tudományos Tanács ügyrendjének módosítása

7.) Egyetemi Nemzetközi Stratégiai Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

8.) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
    a) Benczes István
    b) Gajduschek György
    c) Hajnal György

9.) Az Árukezelési és Áruforgalmazási Tanszék nevének módosítása Árukezelési és Érzékszervi Minősítési Tanszékre az Élelmiszertudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
 
10.) A Turizmus Kompetencia Központ áthelyezése a Környezettudományi Intézet szervezetéből a Marketing és Média Intézet szervezetébe a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

11.) A Társadalomtudmányi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

12.) Specializációk létesítése a gazdaság- és pénzügy-matematikai alapképzési szakon (Gazdaságmatematika specializáció, Pénzügymatematika specializáció)

13.) Együttműködési megállapodások véleményezése
    a) Együttműködési megállapodás megkötése az University College Cork - National University of Ireland és az Egyetem között
    b) Együttműködési megállapodás megkötése az International College of National Institute of Development Administration (ICO NIDA) és az Egyetem között
    c) Együttműködési megállapodás megkötése az OEP, a SOTE és az Egyetem között

14.) Tájékoztatás az oktatási szerkezet ésszerűsítéséről

15.) Egyebek

2014. március 10.
Meghívó                                    Határozatok

1.) Szőlészeti és Borászati Intézet áthelyezése a Kertészettudományi Karra (SZMR és SZMR 1. és 2. számú mellékleteinek módosítása)

    - Az Élelmiszertudományi Kari Tanács 2014. február 28-i ülésén hozott határozata

2.) Vagyonkezelési Szabályzat elfogadása

3.) A BCE és az Opten Kft. együttműködése a Nemzeti Cégtár Zrt. működtetése érdekében

    - 1. számú melléklet    - 3. számú melléklet
    - 2. számú melléklet    - 4. számú melléklet

4.) A pályázatkezelés eljárási rendjéről szóló szabályzat (IV/17.) módosítása

5.) Szervezeti és Működési Rend módosítása
    a) Képviseleti jogosultság szabályozása
    b) Rerrich Béla Tájépítészeti Szakkollégium elnevezésének módosítása (SZMR 1. számú mellékletének módosítása)
    c) Gazdasági Jogi Kutató Csoport megszüntetése (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
    d) A Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendjének módosítása (SZMR. 17. számú mellékletének módosítása)

6.) Kutatási Kiválósági Díj Szabályzat (II/11.) módosítása

7.) Együttműködési megállapodások véleményezése
    a) Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Egyetem között
    b) Együttműködési megállapodás a Carolus Magnus University (Brüsszel) és az Egyetem között
    c) Együttműködési megállapodás megkötése a Vállalkozó Szelleműek Egyesülete és az Egyetem között

8.) Szakfelelős-váltási kérelem a Gazdálkodástudományi Karon

9.) Minőségügyi Stratégia elfogadása

10.) Tudományos Tanács összetételének jóváhagyása

11.) Javaslat emléktábla kihelyezésére az Egyetem főépületében (Antall József)

12.) BCE HÖK Alapszabály módosítása

Az Alapszabály mellékletei:
       - 1. számú melléklet: Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 2. számú melléklet: Kertészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 3. számú melléklet: Tájépítészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 4. számú melléklet: Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 5. számú melléklet: Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 6. számú melléklet: Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 7. számú melléklet: A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 8. számú melléklet: A Közgáz Campus Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje

13.) Egyebek

2014. febuár 10.
Meghívó                                     Határozatok

1. 2014. évi költségvetési koncepció
    - melléklet
    - A 2014. évi költségvetési koncepció kiegészítése a Gazdasági Tanács határozatára figyelemmel

2. Szervezeti és Működési Rend módosítása - Szenátus tagság

3. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítások
    a) Javaslat testnevelési órák térítési díjáról szóló rendelkezésre
    b) Rendkívüli Szociális Ösztöndíjpályázat Bírálati Rendje
    c) Kollégiumi kulturális hozzájárulás
    melléklet

4. Egyetemtörténeti kiállítás
    1a. számú melléklet        4. számú melléklet
    1b. számú melléklet        5. számú melléklet
    2. számú melléklet          6. számú melléklet
    3a. számú melléklet        7. számú melléklet
    3b. számú melléklet        8. számú melléklet
   

5. Tankerület-igazgatási vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak KKK módosítása

6. Kertészeti fejlesztőmérnök mesterképzési szak alapítási és indítási kérelme
    létesítés
    indítás
    1. számú melléklet
    2. számú melléklet

7. Szakfelelős-váltási kérelmek
    a) Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak
    b) Ökológiai gazdálkodási mérnök mesterképzési szak

8. Személyi kérdések
    a) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
      aa) Dobos Imre
      ab) Hideg Éva Magdolna
      ac) Városiné Demeter Krisztina
      ad) Hegedűs Attila
      ae) Pacsutáné Bíró Borbála
      melléklet
      melléklet
      af) Vincze János
      ag) Medvedev Péter
      ah) Elekes Zsuzsanna
      melléklet
    b) Egyetemi docensi pályázat véleményezése - Vétek Gábor
       melléklet

9. Együttműködési megállapodások
    a) ECER konferenciához kapcsolódó
    b) Rai Egyetem (India) és az Egyetem között
    c) Kazakh Humanities and Law University (Kazakhstan) és az Egyetem között
    d) Nemzeti Közszolgálati Egyetem (IBOT) és az Egyetem között
    e) Shanghai International Studies University és az Egyetem között
    f) The Pontificia Universidad Javeriana és az Egyetem között
    g) Kaposvári Egyetem és az Egyetem között

10. 2014/2015. tanév időbeosztása
    melléklet

11. Egyebek

2014. január 13.
Meghívó                                      Határozatok

1.) Együttműködési megállapodás a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Egyetem között Szigetcsép vagyonkezelési jogának átadásáról

2.) Szervezeti és Működési Rendet érintő változások
    a) Szervezeti és Működési Rend módosítása
    b) Egyetem szervezeti felépítésének (SZMR 1. számú mellékletének) módosítása
    c) Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság ügyrendjének elfogadása (SZMR 5. számú mellékletének módosítása)

3.) Egyebek

2013. december 17.
Jegyzőkönyv                                    

1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Doktori iskola vezető-váltási kérelmek

2013. december 16.
Meghívó                                      Határozatok

1.) BCE Innovációs Kft. helyzetének rendezése
    1. számú melléklet
    2. számú melléklet
    3. számú melléklet

2.) Egyetemtörténeti kiállítás
    1. számú melléklet
    2. számú melléklet
    3. számú melléklet (látvány terv, letöltése: mentés és letöltés után a futtatás gombra kattintva)
    4. számú melléklet
    5. számú melléklet

3.) Szigetcsép vagyonkezelése
    1. számú melléklet
    2. számú melléklet
    3. számú melléklet
    4. számú melléklet

4.) Alapelvek a BCE 2014. évi költségvetéséhez

5.) Szervezeti és Működési Rend módosítása (Gazdasági Tanács)

6.) Rektori Hivatal ügyrendjének elfogadása (SzMR 5. sz. mellékletének módosítása)

7.) A 2014/2015. tanév időbeosztása

8.) Pályázati kiírások előzetes véleményezése
    a) Egyetemi tanári pályázati kiírások előzetes véleményezése
       aa) Benczes István
       ab) Gajduschek György
       ac) Hajnal György

    b) Egyetemi docensi pályázati kiírások előzetes véleményezése
       ba) Szántó Richárd
       bb) Ternai Katalin
       bc) Szent-Iványi Balázs
       bd) Nyitrainé Sárdi Diána

9.) Személyi ügyek
    a) Professor Emeritus cím adományozása
       aa) Cser László részére
       ab) Hunyadi László részére
       ac) Vita László részére
       ad) Gálik Mihály részére
 
    b) Egyetemi magántanári cím adományozása
       ba) Balla Csaba részére
       bb) Barta József részére
       bc) Rezessyné Szabó Judit részére
       bd) Vozáry Eszter részére
       be) Ivánné Hild Márta részére

    c) Díszdoktori cím adományozása
       ca) Riitta Keiski részére
       cb) Debreczy Zsolt részére
       cc) Stephen Peter Osborne részére
       cd) Vincze Mária részére

    d) Címzetes egyetemi tanár cím adományozása Mészáros Ágnes Andrea részére

    e) Címzetes egyetemi docens cím adományozása
       ea) Kiss István részére
       eb) Philipp Frigyes részére


10.) Szakindítási, doktori iskola vezető, szakfelelős, szakirányfelelős-váltási kérelmek
    a) Nemzetközi tanulmányok mesterszak keretében Közép- és kelet európai tanulmányok (MIREES-KKE) szakirány létrehozása
  
    b) Agrár és természettudományi szakfordító képzési szak indítási kérelme magyar nyelven
   
    c) Szakfelelős, szakirányfelelős váltási kérelmek
       ca) Élelmiszermérnök alapképzési szak
       cb) Biomérnök alapképzési szak
       cc) Élelmiszermérnök mesterképzési szak

esetében
 
    d) Doktori Iskola vezető váltási kérelmek
       da) Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
       db) Gazdaságinformatikai Doktori Iskola

11.) Együttműködési megállapodások
    a) Budapest Fővárosi Önkormányzat és az Egyetem között (kiegészítés)
    b) Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete; valamint a Penta Unió Zrt. és az Egyetem között
    c) Slovak University of Agriculture in Nitra és az Egyetem között
    d) Azerbaijan Diplomatic Academy és az Egyetem között
    e) Nemzetstratégiai Kutatóintézet és az Egyetem között

12.) Esélyegyenlőségi Terv elfogadása

13.) Egyebek 

2013. október 28.
Meghívó                                      Határozatok

1.) Az Egyetemi Levéltár Kutatási Szabályzatának elfogadása
    - Melléklet (Kutatótermi Szabályzat)

2.) Egyetemtörténeti kiállítás

3.) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont nevének módosítása Corvinus nyelvvizsgaközpont elnevezésre a Társadalomtudományi Karon (SZMR 2. sz. mellékletének módosítása)

4.) Docensi kinevezések véleményezése
    a) Kasza Gyula
    b) Kovács Zoltán
    c) Sipos László
    d) Jancsik András

5.) Javaslat a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.
    a) ügyvezetőjének,
    b) Felügyelő Bizottság tagjainak,
    c) könyvvizsgálójának
személyére

6.) Javaslat emléktábla kihelyezésére az Egyetem főépületében

7.) Együttműködési megállapodás megkötése a CASEE Danube Master program indítására vonatkozóan

8.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

9.) Egyebek

2013. október 21.
Meghívó                                        Határozatok

1.) A Gazdálkodástudományi Kar dékáni pályázatainak véleményezése, rangsorolása

    - Podruzsik Szilárd dékáni pályázata
    - Vastag Gyula dékáni pályázata
    - Zilahy Gyula dékáni pályázata
    - Zoltayné Paprika Zita dékáni pályázata

2.) A Társadalomtudományi Kar dékáni pályázatának véleményezése (Csicsmann László)

3.) Előterjesztés a gazdasági főigazgató szakmai és vezetői tevékenysége nyomán kialakult helyzet rendezésére (szóbeli előterjesztés)

4.) Egyebek

2013. szeptember 30.
Meghívó                                           Határozatok

1.) Belső Ellenőrzési Kézikönyv elfogadása

2.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
    - Előzmények

3.) Beszámoló az elektronikus kérelem kezelési rendszer elindításáról
    a) Élelmiszertudományi Kar
    b) Gazdálkodástudományi Kar
    c) Kertészettudományi Kar
    d) Közgazdaságtudományi Kar
    e) Tájépítészeti Karon
    f) Társadalomtudományi Kar
    g) Oktatási Rektorhelyettesi Iroda

4.) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
    a) Kutasi Gábor részére
    b) Nagy Sándor Gyula részére

5.) Díszdoktori cím adományozása Ban Ki-moon részére

6.) Professor Emeritus cím adományozása
    a) Galasi Péter részére
    b) Angyal Ádám részére
    c) Vecsenyi János részére

7.) Jubileumi díszoklevelek 2013. évi adományozása (pótlista)

8.) Az Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont tanszékké alakulása a Közgazdaságtudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

9.) A Gazdasági Jogi Intézet megszűnése a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

10.) Az aktuárius szakközgazdász és aktuárius szakértő szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

11.) Kelet-Ázsia közös mesterszak indítási kérelme

12.) Együttműködési megállapodások
    a) Corvinus-Fitolabor Kft. és az Egyetem között
    b) VIT University és az Egyetem között
    c) Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Egyetem között (Kelet-Ázsia mesterképzési szak közös létesítéséhez és indításához kapcsolódóan)
    d) AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt. és az Egyetem között
    e) Deloitte Kft. és az Egyetem között
    f) Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesület és az Egyetem között
    g) Haszonállat-génmegőrzési Központ és az Egyetem között

13.) Egyebek

Utolsó frissítés: 2018.11.30.