Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

Folyamatban lévő pályázatok

Demeter Krisztina: Az üzemszerepek hatása a tudásmegosztásra a termelési és ellátási hálózatokban (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, OTKA) 2014-2017

1.) Napjainkban a verseny ellátási hálózatok között folyik: az alapvető képességek szerepének erősödésése nyomán az elmúlt évtizedekben kiszervezési hullámok zajlottak le. Emiatt az egyes vállalatok által hozzáadott érték drasztikusan csökken, a beszerzett érték pedig nő. 2.) A regionalizáció és fregmentáció (termék előállítási fázisai sok helyre szétszórva) következtében az ellátási hálók egyre komplexebb struktúrákra épülnek. Ezért a rugalmas alkalmazkodás alapfeltétele a hatékony koordináció, információ- és tudásmegosztás. 3.) A fenntartható versenyképesség alapját a szervezetek tanulóképessége jelenti, melynek jelentőségét a turbulens környezet tovább növeli.

A három fenti állítás következménye, hogy folyamatos alkalmazkodásra, a tudás gyors megszerzésére és megosztására van szükség az ellátási hálózatokban.
Kutatásunk középpontjában az áll, hogy a termelési hálózatokon belül (multinacionális cégek leányvállalatai között) és e hálózati szereplők ellátási hálózatai között (a vevő-beszállító kapcsolatok mentén) milyen tudásmegosztási mintázatok jellemzőek. Olyan tényezőket keresünk, amelyek segítik, hogy a termelési hálózatokon belüli tudásmegosztás kiterjedjen az ellátási hálózatokra is, ami hozzájárulhat a teljes termelési és ellátási hálózat versenyképességének növekedéséhez. Különösképpen azt keressük, hogy a termelési hálózatokon belüli üzemszerepek hogyan befolyásolják a tudásmegosztás mintázatait ellátási lánc partnereikkel. Vizsgálatainkat elsősorban a termék előállítás mentén kialakult tudásmegosztásra fókuszálva végezzük, egy nemzetközi kérdőíves felmérés adatainak felhasználásával és hazai esettanulmányok segítségével.

 

Csutora Mária: A Scope 3 széndioxid elszámolás és menedzsmentje (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, OTKA) 2016-2018

A Scope 3 széndioxidkibocsátás elszámolása és menedszementje

 

 

 

Dobos Imre: Fenntartható ellátási lánc (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, OTKA) 2012-2016

Az üvegházhatású gázok kibocsátása az emberi lét fennmaradását veszélyezteti. Ennek elkerüléséhez nagyban hozzájárulhat a vállalati gazdlkodás olyan átalakítása, amely ezeknek a gázoknak a kibocsátását csökkenti és/vagy korlátozza. Ezzel egyensúlyt kell teremteni a vállalatok profitérdekeltsge és a környezeti szempontok érvényesülése között. Kutatásunk ezen fókusszal a vállalati működés mellett az üzleti kapcsolatok lebonyolítására is figyelmet fordít.

Gelei Andrea: Beszállítói hálózatok elemzése - fókuszban a viselkedéselméleti kérdések (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, OTKA) 2015-2018

 

Az üzleti hálózatok versenyképessége függ a vállalatok, de a kapcsolatok versenyképességétől is, így fontossá váltak az üzleti kapcsolatok tulajdonságai. A kutatásokon belül kiemelt szerepet kapnak a kapcsolatok viselkedési jellemzői, mint elkötelezettség, bizalom, hatalom. Ezek mindegyike kétoldalú, ún. diadikus jelenség, melyek konkrét kapcsolatokban mérhetők és vizsgálhatók. E puha jellemzők kapcsán a kutatók rendszeresen kiemelik, azok különösen akkor játszanak fontos szerepet, ha kölcsönösek. E kapcsolati jellemzők diadikus jellege, a kölcsönösség fontossága egyaránt kiemeli a vizsgált jelenségek kétoldalú mérésének és ehhez illeszkedő módszertan alkalmazásának fontosságát. A jelenleg alkalmazott kutatásmódszertan ugyanakkor jellemzően egyoldalúan, csak kvázi diadikus módon méri e jellemzőket (a kapcsolatnak csak egyik oldalát kérdezi meg), így nem képes a partnerek közötti valós hatások, adaptáció és kölcsönösség szisztematikus elemzésére. Ezeknek a kutatásoknak az eredményei így óhatatlanul általánosító jellegűek, a kapott eredmények megbízhatósága erőteljesen megkérdőjelezhető. Kutatásunk ezért azokat a társadalomtudomány más területein kidolgozott módszertani megközelítéseket alkalmazza az üzleti kapcsolatok viselkedési jellemzőinek kutatására, melyek révén ez a diadikusság, a kölcsönösség és az egymásra hatás szisztematikusan vizsgálható. Ilyen a kvalitatív kutatások terén a kapcsolatok vizsgálatának a szociológiából ismert ún. folyamat alapú megközelítése és a kritikus eseményekre történő fókuszálás, a kvantitatív módszerek között pedig a kísérleti közgazdaságtan eszköztára, illetve a pszichológia terén kifejlesztett statisztika, az ún. diadikus adatelemzés.

Lezárt pályázatok

E-traffic közlekedési használati előrejelző modell megalkotása

A szervezetek logisztikusai, statisztikusai és üzmegazdászai egy olyan állami szolgáltatás kifejlesztésén dolgoztak, amely minden tervező számára lehetővé teszi, hogy az ország egy adott útvonalára, megyéjére, településére, régiójára, lekérdezze az utazási forgalmat. Ezeket a forgalmakat azon változók függvényében elemezheti, amelyek azt generálják idősoros, illetve keresztmetszeti tartalommal. A forgalomtervezés kiterjed a közúti és vasúti közlekedésre és felöleli mind a személyszállítást, mind a közösségi közlekedést. 

A munkában több mint harminc szakember vett részt: Junior és senior szakemberek, illetve tudományok doktorai. Az E-Traffic kutatásban tanszékünk több kollégája is közreműködött.

További részletek az egyetem honlapján és blogunkon.

 

Képzés- és tartalomfejlesztés az üzleti gazdaságtudományok területen - Logisztika illetve Vezetés és Kontroll, DSG kettős diploma képzések fejlesztése

A TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 program keretében.

A projekt célja a Budapesti Corvinus Egyetem üzleti jellegű képzéseinek fejlesztése elsősorban a tananyagok digitalizálásán és idegen nyelvű kidolgozásán keresztül. A projektet az Egyetem Gazdálkodástudományi karának két tanszéke, a Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék, illetve a Vezetés és Kontroll Tanszék valósítja meg, három alprojekt keretében.

A projekt megvalósítása 2012. április 1-jén kezdődött és 2014. március 31-én ért véget. A projekt teljes költségigénye 79 789 958 Ft, melyből az igényelt támogatás 75 800 460 Ft.

Projektmenedzser: Városiné Demeter Krisztina

További részleteket itt olvashat.

 

Demeter Krisztina: Környezeti tényezők és adottságok hatása a vállalati legjobb gyakorlatok és a teljesítmény kapcsolatára (OTKA) 2009-2011

Demeter Krisztina: Magyar beszállítók képességei az autóipari ellátási láncban (OTKA) 2005-2007

A Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék elmúlt 20 évének kiemelt kutatási programjai.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.