Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

Logisztikai menedzsment mesterszak tárgyai - Lean menedzsment

Lean menedzsment

A tárgy oktatási célja

A tárgy 1. negyedévében a lean menedzsmentről tanulunk. A tárgy ezen negyedévének teljesítése után a hallgató...

- az üzleti életben szerteágazóan használt folyamatmenedzsment megközelítések stratégiai kérdéseinek ismeretében képes döntéseket hozni, hogy milyen megközelítést, milyen szervezetben, milyen folyamatra és miért érdemes használni, továbbá képes a várható eredmények becslésére;

- gyakorlati ismeretek birtokában önállóan is képes a folyamatok elemzésére;

- képes bevezetésre előkészíteni és alkalmazni az anyag- és információáramlást irányító és fejlesztő eszközöket, ezzel támogatva a tevékenységek folyamat alapú működését.

A tárgy 2. negyedévében a minőségmenedzsmentről tanulunk. A kurzus ezen negyedévének teljesítése után a hallgató...

- mélyebben átlátja a minőségmenedzsmenttel kapcsolatos stratégiai döntéseket és a mindennapi gyakorlat közötti összefüggéseket;

- megismerkedik a termelő és szolgáltató rendszerekre jellemző minőségmenedzsment koncepciókkal, szabványokkal;

- képes lesz konkrét eszközöket alkalmazni a minőségmenedzsment területén.

 

Oktatók

Demeter Krisztina

Losonci Dávid

Matyusz Zsolt

 

Oktatási rend

A tárgy oktatása heti egy előadás és egy szeminárium formájában történik.

A tárgy során számos, a versenyszférában dolgozó szakembert láttunk már vendégül. Az elmúlt években hallgatóinak tartott előadást Pósfai Gábor (Decathlon, Oxylane), Ősz Gábor (Citibank), Edwin Kotter (Leaonardo Group, lean tanácsadó), Szalay Csaba (Hexolut, lean tanácsadó), Harmath Péter (E-con Solution, lean tanácsadó), továbbá a bankszektorból, a termelésből és más szolgáltató ágazatokból.

 

Kötelező irodalom

Demeter Krisztina (szerk.) (2014): Termelés, szolgáltatás, logisztika. Az értékteremtés folyamatai. Complex Kiadó, Budapest

Demeter Krisztina (szerk.) (1999 vagy későbbi): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje (IV.2.1. fej.) könyvtárban elérhető

Womack, J.P., Jones, D.T. (2009) Lean szemlélet. HVG Könyvek (109. oldalig)

 

Az értékelési rendszer

1. Csoportos feladatok (esettanulmány feldolgozása, értékáram elemzése)

2. Zárthelyi dolgozatok

3. Egyéb feladatok

 

A tárgy által érintett témakörök

- lean szemlélet

- érték, értékáram, pazarlások

- értékáram elemzése

- folyamatkiegyensúlyozás

- kanban rendszer, milkrun

- lean logisztika, lean office

- minőségbiztosítási rendszerek

- minőségmenedzsment technikák (pl. FMEA)

- minőségszabályozás

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.