Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

Logisztikai menedzsment mesterszak tárgyai - Logisztikai szolgáltatási tevékenységek

Logisztikai szolgáltatások

A tantárgy célja:

 

A tantárgy a logisztikai szolgáltatási tevékenységekkel és a logisztikai szolgáltatások minőségének megítéléséhez szükséges ismeretanyaggal, valamint a logisztikai szolgáltatások fejlődésének, tendenciáival foglalkozik. A korszerű szolgáltatások végzéséhez, illetve igénybevételéhez nyújt olyan alapvető ismereteket, amelyek a mesterképzésben résztvevő logisztikus hallgatók számára az egyes szakmai terület műveléséhez és a menedzsmentben való részvételhez elengedhetetlenek. A tárgy a nemzetközi forgalomban alkalmazandó okmányokat, valamint a logisztikai szolgáltatások és a nemzetközi árueljuttatás elemzéséhez mutatókat, módszereket mutat be. Megismertet napjaink logisztikai szolgáltatási trendjeivel és a globális logisztikai kihívásokkal. Mindezeket kiegészítik a hálózati infrastruktúrával kapcsolatos ismeretek.

Oktatók:

Matyusz Zsolt

Oktatási rend:

A tárgy oktatása páratlan héten heti kettő, páros héten heti egy idősávban történik.

Kötelező irodalom:

  • Halászné dr. Sipos Erzsébet (2014): Nemzetközi szállítmányozás, logisztikai szolgáltatások. Egyetemi kézirat (Moodle-ön elérhető)
  • Horváth Annamária – Karmazin György (2014): Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás. Akadémiai Kiadó, Budapest
  • Előadáson és szemináriumon elhangzottak és a Moodle-re feltöltött további anyagok

 

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportos projektfeladat

Vizsgakövetelmény: Írásbeli

Tárgyalt témakörök:

 1.Alapfogalmak: szállítás, szállítmányozás, fuvarozás, logisztika. Fuvarozói és szállítmányozói felelősség
2.Logisztikai szemléletmód. A "leszállítás" és a logisztikai szolgáltatás. A szállítás minősége
3.A logisztikai szolgáltatások jellemzői. Fuvarozás. A fuvarozási szolgáltatás minőségi követelményei
4.Szállítási teljesítmény. A szállítás önköltségére ható tényezők. Szállítási munkamegosztás
5.Szállítmányozás, szállítmányozói piac. Szállítmányozói okmányok. FIATA
6.Fuvarokmányok általános jellemzői
7.INCOTERMS logisztikai vonatkozasai
8.Logisztikai szolgáltatások kiszervezése
9.Termékjellemzők szerepe az arueljuttatasi folyamatban
10.Egységrakományképzés. Csomagolás
11.Korszerű fuvarozási módszerek
12.Árufuvarozási rendszerek. Szállítmányozói gyűjtőforgalom
13.Fuvardíj és fuvarköltség. A díjszabások felépítése
14.Nemzetközi vasúti árufuvarozás piaci jellemzői és egyezményi háttere
15.Vasúti árufuvarozás lebonyolítása. Díjszabások
16.Nemzetközi közúti árufuvarozás szabályozása, egyezményi háttere
17.Vámegyezmények
18.Tengeri áruforgalom. A tengeri áruszállítási piac. Egyezményi háttér, hajótársaságok együttműködése
19.A vonalhajózás és a bérelt hajózás lebonyolítása
20.Kikötők szerepe a tengeri és folyami hajózásban. A kikötőválasztás szempontjai
21.Az európai belvízi hajózás szerepe, szabályozása. Dunai áruforgalom
22.A légi árufuvarozás
23.Kombinált árufuvarozás szabályozása. Kombinált árufuvarozás okmányai. Magyarország kombinált forgalmi kapcsolatai. Terminálok
24.KEP szolgálatok
25.Logisztikai központok Európában és Magyarországon
26. Infrastruktúra

Utolsó frissítés: 2019.03.11.