Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

Logisztikai menedzsement mesterszak tárgyai - Beszerzés

Beszerzés


A tantárgy oktatási célja

A tantárgy célja, hogy megismertesse a beszerzés vállalati működésben játszott szerepét és feladatait illetve a beszerzéssel kapcsolatos alapvető fogalmakat és módszertant. Olyan ismereteket szeretnénk átadni, amelyek alapvetőek a beszerzési területen dolgozóknak és a logisztikai területeken elhelyezkedők számára is hasznos tudást jelentenek.

Oktatók
Vörösmarty Gyöngyi Ph.D. (tárgyfelelős)
Tátrai Tünde Ph.D.

Oktatási rend

A tárgy oktatása páratlan héten heti kettő, páros héten heti egy idősávban történik.

Kötelező irodalom

- Vörösmarty Gyöngyi, Tátrai Tünde (2010): Beszerzés – Stratégia, folyamatok, információ, Complex kijelölt fejezetei.
- A számonkérés anyagát jelentik az órákon elhangzottak valamint a fóliák anyagai.


Az értékelési rendszer

Évközi munka:
1. Írásbeli dolgozatok
2. Szóbeli beszámoló
3. Órai munka   
Zárthelyi dolgozat   


A tárgy által érintett témakörök

- A beszerzés jelentése a vállalati gyakorlatban
- A beszerzés szerepének fejlődése
- Beszerzési területek és sajátosságaik
- Beszerzés szervezeti kérdései
- Beszállítói kapcsolatok
- Beszerzési folyamatok típusai
- Beszerzési stratégia
- Fenntartható beszerzés
- Közbeszerzés

Utolsó frissítés: 2019.03.11.