Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31  

Letölthető anyagok

A PUBLIKÁCIÓ CÍME

LETÖLTHETŐ FILE MEGNEVEZÉSE

Drogepidemiológia

 

Paksi B.: Populációs adatok alakulása. In: Felvinczi K., Nyírády A. (szerk): Drogpolitika számokban. L’Harmattan, Budapest, 2009. (81-141)

Paksi_populációs adatok.pdf

Paksi B., Rózsa S., Kun B., Arnold P., Demetrovics Zs.: A magyar népesség addiktológiai problémái: az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 10 (2009) 4, 273—300

OLAAP_introcikk_2009_MeP.pdf

Paksi B., Arnold P., Kun B., Demetrovics Zs.: A különböző szerhasználó magatartások kapcsolódása a magyarországi felnőtt népesség körében. Psychiatria Hungarica 2011, 26 (4):258-266

paksi_etal_2011_ph_epidemiologia.pdf

Paksi B.: A drogepidemiológia alapjai: a drogfogyasztás elterjedtségének mérése. In: Demetrovics Zs. (szerk): Az addiktológia alapjai I., Eötvös Kiadó, Budapest, 2007. (229-253)

Addiktologia_2.pdf

Paksi B.: A magyar társadalom drogérintettsége. In: Demetrovics Zs. (szerk): Az addiktológia alapjai I. Eötvös Kiadó, Budapest, 2007. (256-294)

Addiktologia_2.pdf

Paksi B.: A magyarországi drogfogyasztás társadalmi mintázata. In: Demetrovics Zs. (szerk): Az addiktológia alapjai I. Eötvös Kiadó, Budapest, 2007. (379-413)

Addiktologia_3.pdf

Paksi B., Arnold P.: Speciális populációk drogérintettsége. In: Demetrovics Zs. (szerk): Az addiktológia alapjai II. Eötvös Kiadó, Budapest, 2009. (327-387)

04_Addiktologia_2_korr.pdf

Paksi B., Arnold P: A jogerősen elítélt fogvatartottak droghasználata. Börtönügyi Szemle, 2010.1.(1-23).

Bortonugyi Szemle_2010_1.pdf

Paksi B.: Droghasználat a magyarországi börtönökben. Droghasználók a börtönben. Problémafeltárás, kezelés és ártalomcsökkentés. MAT II: Tematikus Konferenciája, Budapest, 2008. november 20.

vimeo.com/2341808

Paksi B., Gurály Z., Arnold P., Schmidt A., Breitner P.: A drogfogyasztás és hajléktalanság. Addiktológia. 2008. 2. (101-130)

http://www.addiktologia.hu/article_pdf/176.pdf

Elekes Zs., Paksi B.:A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása. Kapocs. IV. évf. 5. szám. 2005. október. (2-22)

Kapocs.pdf

Paksi B., Elekes Zs.: A 11-12. évfolyamos középiskolások alkohol- és drogfogyasztása Budapesten 2004-ben. Addiktológia 2004. 3. 308-330.

iskolavizsgálat_BP_2004.pdf

 

Paksi B., Elekes Zs.: A felnőtt lakosság droghasználata – különös tekintettel a nagyvárosi fiatal felnőttekre. MAT V. Országos Kongresszusa. Balatonfüred, 2004. október 21-23.

addikt konf_fiatal felnőtt.pdf

Paksi B., Elekes Zs.: A középiskolások drogfogyasztása 2003-ban Budapesten. Helyzetkép és tendenciák.  Addiktológia 2003. 3-4. 275-304.

ESPAD_2003_BP.pdf

Paksi B., Elekes Zs.: Az egri 8-10. évfolyamos diákok alkohol- és drogfogyasztása valamint dohányzása. KEF, Eger, 2005. (1-104)

ESPAD_2003_Eger.pdf

Paksi B.: Drogok és felnőttek. A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon. Szakmai forrás sorozat. 4. L’Harmattan. Budapest, 2003.

Drogok és felnőttek.pdf

Könyvbemutató ADE2001.pdf

Paksi B.: A felnőtt népesség droghasználata Magyarországon, Addiktológia 2003.1

ADE 2001 drog - ADDIKTOLÓGIA.pdf

Paksi B.: Drogfogyasztás a felnőtt népesség körében a 2001. évi országos lakossági alkohol- és drogepidemiológiai vizsgálat alapján. ”Veszélyek és esélyek – Fertőzés, drog és társadalom” c. Konferencia. MTA. 2001. november 27-28.

MTA előadás ADE20001.pdf

Paksi B.: Kinek a szigete? A „Pepsi Sziget 2000” kutatásról. Szenvedélyek napja. Szabadegyetem. Corvin Budapest filmpalota. Budapest. 2001. június 5.

Szenvedélyek napja 2001.pdf

Elekes Zs., Paksi B.: Középiskolások alkohol- és drogfogyasztása valamint dohányzása Pest megyében. Budapest, ÁNTSZ Pest Megyei Intézete. 1999. (1-123)

Pestmegye_ESPAD99.pdf

Elekes Zs., Paksi B.: Drogok és fiatalok. Középiskolások droghasználata, alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén, Magyarországon. ISMertető 8. Budapest, ISM 2000. (1-136)

ESPAD99_ISMkötet.pdf

ESPAD99_könyvbemutató.pdf

Paksi B.: A magyarországi droghelyzet az európai adatok tükrében. In.: Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2001. (szerk: Ritter Ildikó) ISMertető. ISM. Budapest. (91-105)

NK_kitekintés.pdf

Elekes Zs., Paksi B.: A fiatalok szenvedélyei?! Alkohol- és drogfogyasztás, valamint dohányzás a budapesti a középiskolások körében 1999-ben. Századvég 1999/2. (53-73)

Századvég.pdf

Paksi B., Bozsonyi K., Kmetty Z.: Adalékok a drogfogyasztás strukturalista magyarázatához. A drogokkal való kapcsolatba kerülés társadalmi státussal összefüggő tényezőinek vizsgálata adatfúziós technika alkalmazásával. In: Bagdy E., Demetrovics Zs., Pilling J. (szerk): Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. Akadémia Kiadó, Budapest, 2009. (335-360)

Paksi_Bozsonyi_Kmetty.pdf

Egyéb addikciók

 

Tombor I., Paksi B., Urbán R., Kun B., Arnold P., Rózsa S., Demetrovics Zs.: Dohányzás elterjedtsége a Magyar felnőtt lakosság körében. Népegészségügy, 2010. 88. évf. 2. szám (149-154)

tombor_népegészségügy.pdf

Tombor, I., Paksi, B., Urbán R., Kun, B., Arnold, P., Rózsa, S., Berkes, T., Demetrovics, Zs. Epidemiology of smoking in the Hungarian population, based on national representative data. Clinical and Experimental Medical Journal, 2010. 5 (1). (27-37) http://www.akademiai.com/content/0g5630442r768644/fulltext.pdf

Tombor_etal_2010_CEMED_smoking.pdf

Tombor I., Paksi B., Urbán R., Kun B., Arnold P., Rózsa S., Demetrovics Zs.: A dohányzás epidemiologiája a magyar népesség körében országos reprezentatív adatok alapján. Orvosi Hetilap, 2010. 151. evfolyam, 9. szam (330–337)

Tombor_etal_2010_OH.pdf

Koronczai B., Urban R., Kökönyei G., Paksi B., Papp K., Kun B., Arnold P., Kállai J., Demetrovics Zs.: Confirmation of the Three-Factor Model of problematic internet use on off-line adolescent and adult samples. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 14:(11) pp. 657-664. (2011)

CYBER-2010-0345-Koronczai_1Proof.pdf

Gyollai Á., Urbán R., Kun B., Paksi B., Arnold P., Balázs H., Kökönyei Gy., Oláh A., Demetrovics Zs.: Problémás és patológiás szerencsejáték Magyarországon: a South Oaks Szerencsejáték Kérdőív magyar verziójának (SOGS-HU) hazai alkalmazása. Psychiatria Hungarica 2011, 26 (4):230-240

Gyollai_etal_2011_PH_sogs.pdf

Mónok K., Berczik K., Urbán R., Szabó A., Griffiths M.D., Farkas J., Magi A., Eisinger A., Kurimay T., Kökönyei Gy., Kun B., Paksi B., Demetrovics Z.: Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study. Psychology of Sport and Exercise 13 (2012) 739-746

PSYSPO698.pdf

Prevenciós programok monitorozása és értékelése

 

Paksi B., Demetrovics Zs. (szerk): Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában. NDI. L’Harmattan, Budapest, 2010. (1-338)

prevencio_110204.pdf

Paksi B.: Felmérés a közoktatás rendszerében alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programokról és az agresszióval kapcsolatban megjelenő vélekedésekről, reagálásokról. Kutatási beszámoló, OKM, 2009. http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/iab_paksi_091124.pdf

 

http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/iab_paksi_091124.pdf

Paksi B.: A közoktatási intézmények prevenciós kompetenciáinak és tevékenységének változásai az utóbbi 5 évben. Addiktológia, 2010.3. (185-215)

Paksi.pdf

Paksi B.: Magyarországi prevenciós programok és hatásvizsgálatok. Rácz J. (Szerk): Rendészeti kábítószer-megelőzési tankönyv. IRM. Budapest, 2009. (478-507)

IRM tankönyv.pdf

Paksi B., Demetrovics Zs.: Országos Drogprevenciós Adattár. CD. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2005.

ORSZAGOS_DROGPREVENCIOS_ADATTAR_HONLAPRA.rar

cd_2005_sajttaj.pdf

Paksi B., Felvinczi K., Schmidt A.: Prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban OM. 2004. www.om.hu/doc/upload/200507/prevencios_tevekenyseg_20050710.pdf

www.om.hu/doc/upload/200507/prevencios_tevekenyseg_20050710.pdf

 

Paksi B., Demetrovics Zs. , Czakó Á.: Evaluation of School Prevention Programmes - 2001

Eval2001_eng

Paksi B., Demetrovics Zs.: Budapesti Drogprevenciós Adattár. CD. ISM, Budapest. 2002.

cd_bp.rar

Paksi B., Demetrovics Zs. , Czakó Á.: Az iskolai drogprevenciós programok értékelése I. – A programok teoretikus és szervezeti háttere, valamint a kivitelezésének vizsgálata. Addiktológia. 2002.1. (15-37)

Paksi B., Demetrovics Zs. , Czakó Á.: Az iskolai drogprevenciós programok értékelése II. – A programok eredményértékelése. Addiktológia. 2002.1. (38-49)

Eval_2001.pdf

Egyéb

 

Paksi B., Felvinczi K. (szerk): Kézikönyv. Szükséglet-meghatározás – kezelés, ellátás. Addiktológiai ellátások fejlesztése sorozat 2. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, TÁMOP 5.4.1/08/1-2009-0002 számú project. 2010. Budapest.

Szükségletfelmérési_kezikonyv_final.pdf

Paksi B.: A budaörsi szükségletfelmérés eredményei. IV. Kistérségi Konferencia, Budaörs, 2012. június 11.

Budaörs_szükségletfelmérés_kistérségi konf.pdf

Gondi J., Magi A., Paksi B. (szerk): „Függő(k) kapcsolatok” – TÁMOP – 2.5.1.-07-2008-0136 – Projekt - összefoglaló kiadvány. 2010. Budapest.

zarokiadvany_vegleges.pdf

Arnold P., Paksi B.: Kábítószer problémával foglalkozó civil szervezetek kapcsolatai. Addiktológia, 2010.4. (253-280)

http://www.addiktologia.hu/article_pdf/268.pdf

Paksi B., Arnold P.: A drogprobléma kezelésében szerepet vállaló szervezetek jellemzői. Háló, XVII. évfolyam. 9. 2011. szeptember

http://halo.3sz.hu/sites/default/files/2011_szeptember_0.pdf

Paksi B.: Az iskolai agresszió előfordulása és intézményi percepciója. Új Pedagógiai Szemle, 2010. 1-2. (119-134)

UPSZ_2010_1_2.pdf

Paksi B., Schmidt A.: Pedagógusok mentálhigiénés állapota. Különös tekintettel az iskolai érték átadást, egészségfejlesztést és problémakezelést befolyásoló dimenziókra. Új Pedagógiai Szemle. 2006. június. (48-65)

Új_ped_szle_200606_Paksi-Schmidt.pdf

Demetrovics Zs., Paksi B., Dúll A. (szerk): Pláza, ifjúság, életmód. Egészséglélektai vizsgálatok a fiatalok körében. NDI. L’Harmattan, Budapest, 2009. (1-350)

plaza-ifjusag_eletmod.pdf

Balázs J., Paksi B.: Iskola, értékek, értékorientációk. In: Életvilágok találkozása – Az iskola külső és belső világának interdiszciplináris vizsgálata. (szerk: Perjés I. , Kovács Z.) Aula Kiadó, 2002 (35-57)

Iskola_érték_2000.pdf

Paksi B., Zonda T. dr.: Anomikus és integrációs hipotézisek az öngyilkosság területi mintázatának magyarázatában. Komparatív elemzés két szélső szuicid veszélyeztetettségű régióban. Szenvedélybetegségek. 2001/5. (331-340)

Anómia.pdf

Hegedűs T. A., Paksi B.: Betört kitörés. A cigányok másságának megjelenése az értékrendben -, egy börtönvizsgálat alapján. Educatio 1999/2. (248-259)

Bekitört.pdf

Felvinczi K., Nyírády A. (szerk): Drogpolitika számokban. L’Harmattan, Budapest, 2009.

Drogpolitika számokban.pdf

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.