Október - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31  

A KÖZPONT MEGALAKULÁSA

 

A Viselkedéskutató Központot 1998-ban, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének valamint Pedagógia Tanszékének munkatársai (†Hegedűs T. András, Elekes Zsuzsanna és Paksi Borbála) alapították, azzal a céllal, hogy a szociológia, az epidemiológia, a szociálpolitika, a pedagógia, a szociálpszichológia, illetve bizonyos a gazdasági tudományok szemléletmódját és eszköztárát felvonultatva komplex társadalomtudományi kutatásokat végezzen az alábbi társadalmi magatartásformák és az ezeket megjelenítő csoportok körében:

-        Marginalizálódott/marginalizálódó társadalmi csoportok

-        Deviáns magatartások

-        Veszélyeztetett demográfiai csoportok

-        Fentiekkel kapcsolatos társadalompolitikai kérdések

-        Az életmód egyéni és társadalmi károkat okozó vetületei

A KÖZPONT AKTUÁLIS TEVÉKENYSÉGE

A Központ megalakulása óta szervezeti besorolása, személyi összetétele s némileg tevékenységi fókuszai is módosultak. Ma a Központ a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézethez tartozik. A kutatások fókuszai pedig a következők:

-        Drogepidemiológiai kutatások

-        Egyéb addikciók elterjedtségére irányuló kutatások

-        Beavatkozások monitorozása, értékelése

-        Szervezet-pszichológiai kutatások

MUNKATÁRSAK

Jelenleg két állandó kutatója van: Paksi Borbála (központvezető) és Sass Judit. Az egyes projektekhez kapcsolódóan azonban a Központ munkájába rendszeresen bekapcsolódtak/bekapcsolódnak az ELTE Pszichológia Intézetének munkatársai (pl. Demetrovics Zsolt, Kun Bernadette, Felvinczi Katalin), számos egyetemi és PhD hallgató, továbbá esetenként az MTA Szociológiai Intézetében Schmidt Andrea, ill. BCE Szociológia és Társadalompolitikai Intézetében dolgozó kollégák Czakó Ágnes. Az idei évtől a Viselkedéskutató Központ – elsősorban a meglévő kutatási adatok másodelemzése, illetve kvantitatív adatgyűjtések megvalósítása terén – szorosan együttműködik a Kultúra- és Szocializációkutató Központtal (Vajda Zsuzsanna, Pfister Éva, Dobó István, Géró Györgyi)

A KÖZPONT MUNKATÁRSAINAK AKTUÁLIS - 2011/2012-ES ÉVBEN VÉGZETT - TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE (KUTATÁSOK, PUBLIKÁCIÓK)

Kutatások

 

2012

A különböző magyarországi szerencsejáték termékek kockázati potenciáljának mérésére alkalmas mérőeszköz kidolgozása (végső megrendelő: Szerencsejáték Zrt)

2012

A drogfogyasztók társadalmi reintegrációja – kvalitatív vizsgálat (Nemzeti Drog Fókuszpont)

2012

A drogprevenció magyarországi helyzete – kvalitatív vizsgálat (Nemzeti Drog Fókuszpont)

2011-2012

A zuglói közoktatási intézmények 7-12. évfolyamain tanulók drogérintettségének, és prevenciós szükségleteinek becslése (Zuglói Önkormányzat)

2011-2015

Az addikciós zavarok spektrumszemléletének személyiségpszic-hológiai megalapozása (résztvevő kutató, OTKA)

2010-2011

A drogproblémával kapcsolatos ellátás fejlesztésének megalapozása céljából szükséglet-meghatározás elkészítése Budaörs városban (Budaörsi KEF)

2011-2012-ben megjelent publikációk 

 

Könyvfejezet, cikk

Paksi B., Arnold P.: A drogprobléma kezelésében szerepet vállaló szervezetek jellemzői. Háló, XVII. évfolyam. 9. 2011. szeptember

Kállai J., Demetrovics Zs.: Confirmation of the Three-Factor Model of problematic internet use on off-line adolescent and adult samples. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 14:(11) pp. 657-664. (2011)

Paksi B., Felvinczi K., Schmidt A.: Vulnerabilitás és drogfogyasztás. In. Tamás P., Bulla M. (szerk): Sebezhetőség és adaptáció. MTA Szociológia Kutatóintézet – Országos Környezetvédelmi Tanács 2011 (375-414)

Gyollai Á., Urbán R., Kun B., Paksi B., Arnold P., Balázs H., Kökönyei Gy., Oláh A., Demetrovics Zs.: Problémás és patológiás szerencsejáték Magyarországon: a South Oaks Szerencsejáték Kérdőív magyar verziójának (SOGS-HU) hazai alkalmazása. Psychiatria Hungarica 2011, 26 (4):230-240

Paksi B., Arnold P., Kun B., Demetrovics Zs.: A különböző szerhasználó magatartások kapcsolódása a magyarországi felnőtt népesség körében. Psychiatria Hungarica 2011, 26 (4):258-266

Kun B, Balazs H, Arnold P, Paksi B, Demetrovics Z: Gambling in Western and Eastern Europe. The Example of Hungary. Journal Of Gambling Studies 28:(1) pp. 27-46. Paper PMID: 21360068. p. 20 (2012) IF:1.303

Mónok K., Berczik K., Urbán R., Szabó A., Griffiths M.D., Farkas J., Magi A., Eisinger A., Kurimay T., Kökönyei Gy., Kun B., Paksi B., Demetrovics Z.: Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study. Psychology of Sport and Exercise (megjelenés alatt)

Á. Gyepesi, R. Urbán, J.Farkas, L. Kraus, D. Piontek, B. Paksi, G. Horváth, A.Magi, A. Eisinger, Zs. Demetrovics: Psychometric properties and validity of the Cannabis Abuse Screening Test (CAST) in samples of adolescents and young adults in Hungary. International Journal of Methods in Psychiatric Research 2012 (megjelenés alatt)

R. Urbán, B. Kun, J. Farkas, B. Paksi, Gy. Kökönyei, Zs. Unoka, Zs. Demetrovics: Bifactor Structural Model of Symptom Checklists: SCL-90-R and Brief Symptom Inventory (BSI) in a non-clinical community sample. International Journal of Methods in Psychiatric Research 2012 (megjelenés alatt)

Sass J., Bodnár É.: Netgeneration and computer course. European Journal of Education & Educational Psychology 2012.05.

Kutatási beszámoló

Paksi B.: Budaörsi kábítószer probléma kezelésével összefüggő szolgáltatás-fejlesztés megalapozására irányuló szükséglet-felmérés eredményei. Kutatási beszámoló, 2011.

Paksi B.: A zuglói közoktatási intézményekben tanuló 7-12. évfolyamos diákok szerhasználata, és a szerhasználattal összefüggő egyéb jellemzői. Kutatási beszámoló, 2012.

Bodnár É. - Mátray Zs. - Reményi M. - Sass J.: A szakiskolai közismereti képzés tartalma és a szakiskolában tanulók tanulási nehézségei, zavarai. Kutatási jelentés, 2012.

Előadás

Paksi B.: Párhuzamok keresése – drogfogyasztók és homoszexuálisok társadalmi kirekesztettsége Magyarországon. Drogfogyasztással, drogfogyasztókkal kapcsolatos attitűdök. MAT VIII. Országos Kongresszusa 2011. November 24-26. Siófok, Supplementum kötet, pp.69

Gyollai Á., Urbán R., Kun B., Paksi B., Arnold P., Balázs H., Kökönyei Gy., Oláh A., Demetrovics Zs.: Problémás és patológiás szerencsjáték Magyarországon: a South Oaks Szerencsejáték Kérdőív magyar verziójának (SOGS-HU) hazai alkalmazása. MAT VIII. Országos Kongresszusa 2011. November 24-26. Siófok, Supplementum kötet, pp. 38.

Kökönyei Gy., Paksi B., Demetrovics Zs.: A reaktív-proaktív agresszió és a drogfogyasztás kapcsolata fogvatartott mintán. MAT VIII. Országos Kongresszusa 2011. November 24-26. Siófok, Supplementum kötet, pp. 46.

Paksi B.: A szükségletfelmérés módszertanának adaptálása Budaörsön. MAT VIII. Országos Kongresszusa 2011. November 24-26. Siófok, Supplementum kötet, pp. 68.

Paksi B.: Adalékok a prevenciós célváltozók és a szerhasználat kapcsolatához. „Addiktológiai kutatások Magyarországon 2012 - „A függőségek kialakulása és kezelése” Az ELTE Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszéke V. Tudományos Konferenciája.  Budapest, 2012. február 24.

Paksi B.: Agresszió és társadalom. „Az agresszivitás lélektani és társadalmi aspektusai.” Tudományos ülés Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 2012. május 15.

Paksi B.: A budaörsi szükségletfelmérés eredményei. IV. Kistérségi Konferencia, Budaörs, 2012. június 11.

Paksi B.: Civil erőforrások a prevenció és az ártalomcsökkentés területén – szerepvállalás, korlátok, felelősségek. 25 éves a magyarországi drogellátás - jubileumi szakmai konferencia. Budapest, 2012-06-15.

Sass J., Bodnár É. A felsőoktatásban oktatók minőségfejlesztéssel kapcsolatos attitűdje  8. MAGYAR Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning konferencia, 2012. április 26-27, Gödöllő.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.