Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A BKTE Alapítvány közhasznú céljait megvalósító támogatások formái és forrásai

Az Alapítvány az éves eredmény függvényében meghatározza a következő év pénzügyi tervét, a teljes támogatási keretet és annak célcsoportonkénti elosztását. Év közben az igényeknek megfelelően - kereten belül - az egyes jogcímek átcsoportosíthatók. Ha az éves támogatási keret nem kerül kiosztásra akkor a fel nem használt összeg a következő évre átvihető.

 

1. Oktatók külföldi és belföldi tanulmány útjai

Az egyetem oktatói külföldi és belföldi tudományos konferenciák, szakmai utak támogatására nyújthatnak be pályázatot. A támogatást elsősorban a konferenciákon elfogadott előadással rendelkezők kapják.

A jelentkezés és elbírálás folyamatos (kuratóriumi tag előterjesztésében)

 

2. Hallgatói szakmai rendezvények

Hallgatói csoportok, szakmai szervezetek által szervezendő, az adott csoport vagy szervezet belső céljain túlmutató, általános érdeklődésre számot tartó, a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzések fejlesztési irányaival egybevágó szakmai rendezvények részbeni támogatására lehet pályázni.

A pályázatban szerepelnie kell a rendezvény részletes programjának, meg kell adni a részletes költségvetést, annak forrásait, s ebben meg kell jelölni azokat az elemeket, amelyekre a támogatást fel kívánják használni.

A pályázatok beadása és értékelése folyamatos (kuratóriumi tag előterjesztésében)

 

3. Kulturális és sporttevékenységek, rendezvények

Az egyetemi ifjúság és az oktatók kulturális és sportrendezvényeire, az ezek megvalósítására szerveződött alkalmi jellegű vagy állandó szervezetek támogatására lehet pályázni.

A pályázatban szerepelnie kell a tevékenység vagy esemény pontos leírásának, részletes költségvetésének, s meg kell jelölni azokat az elemeket, amelyekre a támogatást kérik. Ha a támogatás nem egyetlen konkrét eseményhez kötődik, részletesen le kell írni azt, hogy a kért összeget milyen célokra, milyen indokkal kívánják felhasználni.

A pályázatok beadása és értékelése folyamatos (kuratóriumi tag előterjesztésében)

 

4. Egyedi támogatásokra való jelentkezés

Az Egyetem oktatási-kutatási céljainak megvalósításában részt vevő személyek vagy csoportok egyedi támogatást kérhetnek speciális tevékenységek támogatására a pontos cél és összeg megjelölésével.

A pályázatok beadása és értékelése folyamatos (kuratóriumi tag előterjesztésében)

 

5. Céltámogatások

A BKTE Alapítványt támogató magánszemélyek és intézmények, vállalatok kiköthetik azt a szűkebb célt vagy célokat, amelyre felajánlásukat szánják. Ezekben az esetekben az Alapítványi Iroda felveszi a kapcsolatot az érintettekkel, illetve megbíz egy közvetítő egységet (kar, tanszék) a pályázat lebonyolításával.

Jelentkezés és elbírálás: kuratóriumi előterjesztésben, vagy a megbízott egység lebonyolításában. Utóbbi esetben a Kuratórium a támogatásokat éves szinten ellenőrzi.

 

6. Egyéb

"A multilevel marketing (MLM) rendszerben működő vállalkozások kihívásai Magyarországon" verseny - pályázati adatlap

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Alapítvány pályázatot hirdet a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói és hallgatói számára "A multilevel marketing (MLM) rendszerben működő vállalkozások kihívásai Magyarországon" témakörben.

A pályázati kiírás célja: A gyakorlatorientált - a gazdasági szereplők által közvetlenül hasznosítható - alkalmazott kutatások előmozdítása.

Pályázatot jogosult benyújtani, aki a pályázat benyújtásakor oktatói és/vagy kutatói munkaviszony keretében a Budapesti Corvinus Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a

-          "A multilevel marketing (MLM) rendszerben működő vállalkozások kihívásai Magyarországon" témakörben megírt tanulmányt egy példányban, kinyomtatva, aláírva,

-          a tanulmány elektronikus változatát tartalmazó CD-t,

-          pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése és benyújtása hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 16.

A tanulmányokat word (min. 40 oldal terjedelemben) vagy Power Point (min. 80 slide terjedelemben) várjuk postai úton a 1093 Budapest, Fővám tér 8. címre. A pályázathoz kérjük csatolni a tanulmány elektronikus változatát tartalmazó CD-t és a pályázati adatlapot.

A pályázat keretösszege 2.826.000 Ft.

A beérkezett pályázatokat a BKTE Alapítvány Kuratóriuma bírálja el legkésőbb 2016. december 31-ig kuratóriumi ülés keretében.

 

 


"A hazai légiközlekedési innovációk sikeres nemzetközi piacra lépését elősegítő és gátló tényezők vizsgálata" - pályázat - pályázati adatlap

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Alapítvány pályázatot hirdet a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói és hallgatói számára "A hazai légiközlekedési innovációk sikeres nemzetközi piacra lépését elősegítő és gátló tényezők vizsgálata" témakörben.

A pályázati kiírás célja: A gyakorlatorientált – a gazdasági szereplők által közvetlenül hasznosítható – alkalmazott kutatások előmozdítása.

Pályázatot jogosult benyújtani, aki a pályázat benyújtásakor oktatói és/vagy kutatói munkaviszony keretében a Budapesti Corvinus Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonnyal vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a

-" A hazai légiközlekedési innovációk sikeres nemzetközi piacra lépését elősegítő és gátló tényezők vizsgálata" témakörben megírt tanulmányt egy példányban, kinyomtatva, aláírva,

- a tanulmány elektronikus változatát tartalmazó CD-t,

- pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése és benyújtása hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A tanulmányokat word (min. 40 oldal terjedelemben) vagy Power Point (min. 80 slide terjedelemben) várjuk postai úton a 1093 Budapest, Fővám tér 8. címre. A pályázathoz kérjük csatolni a tanulmány elektronikus változatát tartalmazó CD-t és a pályázati adatlapot.

A pályázat keretösszege 2.700.000 Ft.

A beérkezett pályázatokat a BKTE Alapítvány Kuratóriuma bírálja el.

 

 

 

"A légiközlekedésben alkalmazott, távoli irányításon alapuló megoldások piaci potenciálja" című Pályázati Felhívás - pályázati adatlap

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Alapítvány pályázatot hirdet a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói és hallgatói számára "A légiközlekedésben alkalmazott, távoli irányításon alapuló megoldások piaci potenciálja" témakörben.

A pályázati kiírás célja: A gyakorlatorientált – a gazdasági szereplők által közvetlenül hasznosítható – alkalmazott kutatások előmozdítása.

Pályázatot jogosult benyújtani, aki a pályázat benyújtásakor oktatói és/vagy kutatói munkaviszony keretében a Budapesti Corvinus Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonnyal vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a

-"A légiközlekedésben alkalmazott, távoli irányításon alapuló megoldások piaci potenciálja" témakörben megírt tanulmányt egy példányban, kinyomtatva, aláírva,

- a tanulmány elektronikus változatát tartalmazó CD-t,

- pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése és benyújtása hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 18.

A tanulmányokat word (min. 40 oldal terjedelemben) vagy Power Point (min. 80 slide terjedelemben) várjuk postai úton a 1093 Budapest, Fővám tér 8. címre. A pályázathoz kérjük csatolni a tanulmány elektronikus változatát tartalmazó CD-t és a pályázati adatlapot.

A pályázat keretösszege 2.700.000 Ft.

A beérkezett pályázatokat a BKTE Alapítvány Kuratóriuma bírálja el.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.