Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ
Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens
Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra, alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A képzés általános célja:

A képzés négy fő területen kívánja fejleszteni a képzésen részt vevő pedagógus kollégák kompetenciáit:

1. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a saját köznevelési intézményük szervezeti és működési folyamatait átlátni és irányítani oktatásirányítási, tanügyigazgatási és jogi szempontból egyaránt, illetve akik képesek e vezető munkájuk során a társadalmi-gazdásági és a szabályozási környezet tudatos monitorozására. 

2. A képzés célja, hogy a képzést sikeresen elvégző kollégákat olyan kompetenciákkal vértezze fel, amelyek lehetővé teszik a köznevelési intézményben zajló szakmai munka adminisztratív és tartalmi értékelését, illetve az ehhez kapcsolódó szervezeti folyamatok szakmailag megalapozott megszervezésé és irányítását.

3. A képzés további célja olyan szakemberek képzése, akik a szervezet működési folyamatainak megértésével, a szervezet vezetésével és értésével kapcsolatos tapasztalatokat és adatokat figyelembe véve képesek intézményi stratégia kialakítására, és a stratégia megvalósítási folyamatának irányítására.

4. A képzés az oktatási intézmények gazdasági folyamatainak megértését a vezetői munka integrált részének tekinti, és így célja a képzésen részt vevő pedagógus kollégák felkészítése arra, hogy a megszerzett gazdasági szemléletet képesek legyenek az általuk vezetett köznevelési intézmény érdekében kamatoztatni.

A képzés alapelvei:

A képzés elkötelezett:

·         - a tanulóközpontú szemlélet érvényesítése mellett,

·         - az oktató és a hallgató közötti partneri együttműködés kiépítése mellett,

·        -  a szakmai problémákra való nyitottság erősítése mellett,

·       - a fejlesztő, támogató attitűd erősítése mellett az egyén és a csoport szintjén egyaránt,

·        - a vezetői felelősségvállalás erősítése mellett

·        - az elfogadó, tanulói igényekre figyelő légkör kialakítása mellett.

A felvétel feltételei:
Felsőfokú végzettség

  • Tanári mesterképzési szakon, korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon szerzett végzettség
  • Legalább 3 év tanítási gyakorlat

A képzés minimum 15 főtől indul.

A képzés ideje: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Önköltség díja (félév): 190.000 Ft

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés
Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest
Munkarend: levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat.

Számonkérés módja:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, tantárgyi vizsga vagy szigorlat zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő záródolgozat megvédését is.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A képzés tantervi követelmények teljesítése.

A közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak tantervi és órarendi információit lásd a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

A jelentkezés módja és feltételei:
Interneten a következő oldalon és 1q2w3e4r jelszóval: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=57788

A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozását követően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve. (Ennek várható időpontja 2020. nyara)

Jelentkezési határidő:

2020. augusztus 24.

Jelentkezések elbírálása, feldolgozása:

 2020. július közepétől

 

További információ a képzésről a www.felvi.hu weboldalon olvasható.

Utolsó frissítés: 2019.11.18.