Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Szenátus 2012/2013-as határozatai, állásfoglalásai

2013. július 31.
Jegyzőkönyv

1.) Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Előterjesztés (A Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola fenntartásának átadása a Vidékfejlesztési Minisztérium részére)

2013. július 24.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Beszámoló a 2013. I-V. havi gazdálkodásról, javaslatok az Intézmény költségvetésének módosítására 2013. VI-XII. hónapra

2.) Megtett, valamint megteendő intézkedések és azok hatásai

3.) Az Egyetem kincstári, elemi, funkcionális és intézményi költségvetésének összefüggései

4.) Javaslat a BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.
    a) ügyvezetőjének,
    b) Felügyelő Bizottság tagjainak,
    c) könyvvizsgálójának
személyére
(szóbeli előterjesztés)

5.) Együttműködési megállapodás megkötése a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Egyetem között

6.) Együttműködési megállapodás megkötése a Corvinus-Fitolabor Kft. és az Egyetem között

7.) Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az Egyetem között

8.) Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és az Egyetem között

9.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Turizmus Zrt.  és az Egyetem között

10.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6/c. mellékletének (Kollégiumi térítési díjak) módosítása

11.) Közgáz Campus szervezeti és működési rendjének módosítása (SZMR 17. számú mellékletének módosítása)

12.) Egyebek

2013. július 1.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Beszámoló a 2013. I-V. havi gazdálkodásról, javaslatok az Intézmény költségvetésének módosítására 2013. VI-XII. hónapra

    - Módosító indítvány a Kertészettudományi Kar részéről
    - Rózsás Péter András, gazdasági főigazgató válasza a Kertészettudományi Kar módosító indítványára

2.) BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. helyzete

    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet

3.) Szabályzatok módosítása, elfogadása
    a) Doktori Szabályzat
      
       - 1. számú melléklet     - 4. számú melléklet
       - 2. számú melléklet     - 5. számú melléklet
       - 3. számú melléklet     - 6. számú melléklet

    b) Habilitációs Szabályzat
    c) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
    
       - melléklet
       - melléklet
       - melléklet

    d) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
   
       - melléklet
       - melléklet
       - melléklet

    e) Felvételi Szabályzat
    f) A kérelmek kezelésének rendje
    g) A BCE kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendjének módosítása, illetve a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 6/e. számú mellékletének (Kollégiumi felvételi szabályzat) módosítása az Egyetemi Kollégiumi Tanács javaslatai alapján
    h) Számviteli Politika

4.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
       aa) Czakó Erzsébet
       ab) Békés Csaba
    b) Mohácsiné Farkas Csilla egyetemi tanári fellebbezésének véleményezése
    c) Professor Emerita/Emeritus cím adományozása   
       ca) Fodor Péter részére
       cb) Hajdu Istvánné részére
       cc) Kiss J. László részére
       cd) Lőrinc Alajosné részére
       ce) Ujvári Márta részére
       cf) Zalai Ernő részére
       cg) Bernáth Jenő részére
       ch) Rimóczi Imre részére
       ci) Terbe István részére
    d) címzetes egyetemi tanár cím adományozása
       da) Karlovits György részére
       db) Harry Boer részére
       dc) Kalotay Kálmán részére
       - Önéletrajz
       dd) Elek Sándor részére
       de) Szarvas Beatrix részére
       df) Sárdi Éva részére
       dg) Füstös Zsuzsanna részére
       dh) Rácz István részére
       di) Ripka Géza részére
       dj) Andor Anikó részére
    e) címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       ea) Gyaraky Zoltán részére
       eb) Carlos Mack részére
       ec) Boros Imre részére
       ed) Bajnai Gábor részére
       ef) Bernd Hoppe részére
       eg) Bardóczi Sándor részére
       eh) Halászné Sípos Erzsébet részére
    f) Egyetemi Doktori Tanács elnökének megválasztása

5.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    a) Üzleti szaknyelv tréner szakirányú továbbképzési szak
    b) Köznevelési szakértő szakirányú továbbképzési szak

6.) Szak- és szakirányvezető váltás a Tájépítészeti Karon

7.) A környezetgazdálkodási agármérnöki alapképzési szak szakfelelősének módosítása

8.) Az összegyetemi tantárgykínálat bővítése, tájékoztató a 2012/13. évi vonatkozó adatokról

    - melléklet

9.) Az egyes karok szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
    a) Az Élelmiszertudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (KÉKI-kihelyezett tanszék elnevezésének módosítása)
    b) A Kertészettudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (Matematika és Informatika Tanszék elnevezésének módosítása)
    c) A Tájépítészeti Kar szervezeti felépítésének módosítása (Kertművészeti Tanszék és a Kerttechnikai és Műszaki Tanszék összevonása Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék néven)
    d) A Társadalomtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (Corvinus Centre for Islamic Studies létrehozása)

10.) Együttműködési megállapodások
    a) Szándéknyilatkozat a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a BCE közötti együttműködésről
    b) Kettős diploma kiadására irányuló együttműködési megállapodás a Közgazdaságtudományi Kar és a Babes-Bolyai Egyetem között
    c) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a BCE között (megállapodás megújítása "Kihelyezett Tanszékek Csoportja" keretében kihelyezett Ökogazdálkodási és Kutatásmódszertani Tanszék további működtetésére a Kertészettudományi Karon)
    d) Fővárosi Állat- és Növénykert és az Egyetem között
    e) Mezőgazdasági Tudományok Felsőfokú Tanulmányainak Nemzetközi Központja (SupAgro) és az Egyetem között
    f) Magyar Olimpiai Bizottság és az Egyetem között
    g) EGIS Gyógyszergyár Nyrt. és az Egyetem között
    h) Gazdasági Versenyhivatal és az Egyetem között
    i) MOL Zrt. és az Egyetem között
    j) OTP Bank Nyrt. és az Egyetem között
    k) Zwack Unicum Nyrt. és az Egyetem között
    l) MVM PA Zrt és az Egyetem között
    m) MNV Zrt és az Egyetem között
    n) Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon és az Egyetem között
    o) MRK, a Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES) és az Egyetem között
    p) Tadzsik Oktatási Minisztérium Nemzetközi Programok Központja és az Egyetem között
    q) Pekingi Egyetem és az Egyetem között
    r) Koszovói Egyetem és az Egyetem között (bilaterális szerződés)
    s) Közbeszerzési Hatóság és az Egyetem között
    t) King Abdulaziz University (Jeddah, Saudi Arabia) és az Egyetem között

11.) Egyebek

    - Jubileumi díszoklevelek adományozása

2013. május 13.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Együttműködési megállapodás a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Egyetem között (Szigetcsépi Tangazdaság)

    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet
   
2.) Az Egyetem tagsági részesedésének megszüntetése a Kis-Borkút 2000 Betéti Társaságban
 
3.) Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program – ösztöndíj-alapítás (Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása, illetve a Szabályzat 9. számú mellékletének elfogadása)

4.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem között

5.) Javaslat a vezetői pótlékok csökkentésére
 
6.) Rektor javadalmazása
 
7.) Védelem és Biztonságpolitikai Kutatóközpont létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

8.) Személyi ügyek
    a) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
       aa) Székely P. István részére
       ab) Schuchmann Péter részére
    b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása dr. Vicsek Tamásné részére

9.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    a) Sörfőző mester szakmérnök és szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    b) Csokoládé-kávé-tea készítő szakmérnök és szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    c) Lean Vezetés szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme

        - Költségterv

10.) Egyetemi Nemzetközi Stratégiai Bizottság létrehozása

11.) Tájékoztató a 2013. évi PPP támogatások mértékéről (szóbeli előterjesztés)
 
12.) Tájékoztató a felvételi eredményekről

13.) Egyebek

2013. április 8.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Intézményi önértékelés

2.) 2012. évi intézményi beszámoló

3.) 2012. évi kincstári beszámoló

    - melléklet

4.) 2013. évi intézményi költségvetés

    - Kiegészítés a költségvetéshez (az ülés előtt kiosztásra került)

5.) 2013. évi kincstári költségvetés

6.) Felhatalmazás létszámleépítésre

7.) Munkaügyi feladat-ellátás átszervezése

    - Észrevételek a munkaügyi feladat-ellátás átszervezése tárgyában
tett előterjesztéssel kapcsolatban

8.) Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezeti átalakítása, racionalizálása

9.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

10.) A Kertészettudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása, Menedzsment és Marketing Tanszék elnevezésének módosítása)

11.) Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása, Közszolgálati Tanszék elnevezésének módosítása)

12.) Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásának rendjének módosítása

13.) A pályázatkezelés eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

14.) Péntek Márta egyetemi docensi pályázatának véleményezése

15.) A díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak szakfelelősének módosítása

16.) A kertészmérnöki mesterképzési szak konzorciumban történő indítása (joint degree)

17.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása
    a) Qatar University és a BCE között
    b) Kuwait University és a BCE között
    c) UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány és a BCE között
    d) Görcsöny Község Önkormányzata és a BCE között

18.) Tájékoztatások, bejelentések

2013. február 11.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Tájékoztató az intézményi akkreditációról (szóbeli)

2.) 2013. évi költségvetés (helyzetelemzés – irányelvek meghatározása)
    - Módosító indítvány

3.) Gazdasági Tanács létrehozása
    a)  SZMR módosítása
    - Módosító javaslat
    b) a Gazdasági Tanács tagjainak megválasztása (szóbeli)

4.) Egyetemi tanári pályázatok
    a) Békés Csaba
    b) Berde Éva
    ca) Czakó Erzsébet
    cb) Racskó Péter
    d) Magyar Ildikó
    e) Mohácsiné Farkas Csilla

5.) Díszdoktori cím adományozása
    a) Schöpflin György részére
    b) Mohhamad Al-Sabah Al-Salem Al-Sabah részére
    c) Dr. Khalid Mohammed A. Al Ankary részére

6.) Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

7.) A Közgáz Campus Központi Könyvtár Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

8.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

9.) Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendjének módosítása

10.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása a BCE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között

11.) Tájékoztatások, bejelentések

2012. december 17.
Meghívó                                            Határozatok

1.) SZBI Kecskeméti Kutató Állomás működésének átalakítása

2.) A BCE 2012. évre tervezett intézkedései, azok hatása a gazdasági eredményre, a 2012. évi költségvetés módosítása

3.) A BCE 2013. évi költségvetése - irányelvek meghatározása

4.) Corvinus Kompenzációs Program – tanulmányi eredményen alapuló kompenzáció

5.) BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. helyzetének értékelése
 
6.) Magasabb vezetői pályázatok véleményezése
    a) fejlesztési rektorhelyettesi pályázat (Görög Mihály) véleményezése
       - Pályázat
    b) oktatási rektorhelyettesi pályázat (Szántó Zoltán) véleményezése
       - Pályázat
    c) tudományos rektorhelyettesi pályázat (Palkovics László) véleményezése
       - Pályázat
    d) főtitkári pályázat (Bathelt Sándor) véleményezése
       - Pályázat

7.) BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottságának és könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása

8.) Bodnár Éva egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    - Pályázat

9.Szakindítási, szakfelelős-váltási kérelmek
    a) Egészség-gazdaságtani és egészség-biztosítási szakközgazdász, illetve Egészség   gazdaságtani és egészség-biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    b) Tájépítész és kertművész mesterképzési szak indítási kérelme angol nyelven
    c) Szakfelelős változásának jóváhagyása

10.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása a BCE és a Vidékfejlesztési Minisztérium között

11.) 2013/2014. tanév időbeosztása

12.) A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya – szabályzat-módosítás jóváhagyása

13.) A Budapesti Corvinus Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya – szabályzat jóváhagyás

14.) Tájékoztatások, bejelentések

2012. november 26.
Meghívó                                             Határozatok

1.) 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

2.) Zárolással összefüggő teendők
    - Költségvetés tervezési alapelvek

3.) Személyi ügyek
    a) címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       aa) Horváth Csaba részére
       ab) Magyar Sarolta részére
    b) díszdoktori cím adományozása Wolfgang Drechsler részére

4.) Szaklétesítési- és indítási, szakelnevezés módosítási kérelmek
    a) informatikus és szakigazgatási agrármérnöki mesterképzési szak létesítési kérelme konzorciumban a Debreceni Egyetemmel és a Szent István Egyetemmel 
    b) gyógynövény ismerő és -felhasználó szakmérnök, illetve gyógynövény ismerő és -felhasználó szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    c) Gazdaságelemzés alapszak elnevezésének módosítása Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés elnevezésre

5.) Együttműködési megállapodások elfogadása és módosítása
    a) Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és kiegészítése a kínai Hefei Egyetem és a BCE között
    b) Együttműködési megállapodás elfogadása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem között
    c) Interdiszciplináris Tudományos Platform létrehozása az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az ISES Alapítvány közreműködésével - napirendről levéve

6.) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

7.) A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

8.) A 2012/2013. tanév időbeosztásának módosítása 

9.) Tájékoztatások, bejelentések

2012. október 29.
Meghívó                                             Határozatok

1.) 2012. évi költségvetés módosítása
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet     

2.) Költségvetési beszámoló az Egyetem 2012. évi I-IX. havi gazdálkodásáról

3.) Szervezeti és Működési Rend módosítása   

4.) Szenátus ügyrendjének módosítása (SZMR 3. számú melléklete) 

5.) A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása) 

6.) Személyi ügyek       
    a) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
       aa) Firtha Ferenc
       ab) Fodor Marietta
       ac) Márki Edit
       ad) Pásztorné Huszár Klára
       ae) Pomázi Andrea
    b) Professor Emeritus cím adományozása Gábor R. István részére
    c) Díszdoktori cím adományozása Dieter Treutter részére

7.) Szakindítási, szakfelelős-váltási kérelmek     
    a) Mesterképzési szakok angol nyelvű indítási kérelmei
       aa) Díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak indítási kérelme angol nyelven
       ab) Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak indítási kérelme angol nyelven
    b) Szakfelelősök változásának jóváhagyása

8.) Szakmai tanárképzési szakok OH nyilvántartásba vételének kezdeményezése
    a) Közgazdásztanár szak osztatlan formában
    b) Közgazdásztanár szak osztott formában
    c) Általános iskolai (kommunikáció és) médiaismeret-tanári szak osztatlan formában
    d) Agrár-mérnöktanár szak osztatlan formában
    e) Agrár-mérnöktanár szak osztott formában

9.) Felsőoktatási szakképzési szakok indítása
    a) Kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szak indítása
    b) Felsőfokú szakképzési szakok közös kompetencia moduljának elfogadása

10.) Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság működési szabályzatának és ügyrendjének módosítása      

11.) Együttműködési megállapodások elfogadása
    a) The Republican Research and Production Unitary Enterprise Institute for Fruit Growing
    b) Eötvös Loránd Tudományegyetem
    c) ExxonMobil
    d) Magyar Turizmus Zrt.
    e) Külügyminisztérium
    f) MOL Nyrt.
    g) Venturio Zrt.  

12.) Tájékoztatások, bejelentések

2012. szeptember 24.
Meghívó                                             Határozatok

1.) 2012. évi I-VI. havi beszámoló

2.) BCE Alapok felhasználási szabályozása

3.) Szenátus összetételének módosítása

4.) Latin-Amerika Központ létrehozása (SZMR és 1. számú mellékletének módosítása)

5.) Együttműködési megállapodás a Babes-Bolyai Tudományegyetem és a BCE között

6.) The Groupe Ecole Superieure d'Agriculture és a BCE közötti együttműködési megállapodás módosítása


7.) Együttműködési megállapodás a Földmérési és Távérzékelési Intézet és a BCE között

8.) Szakindítási, szakfelelős-váltási kérelmek
    a) Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítási kérelme angol nyelven
    b) Politológia alapképzési szak indítási kérelme angol nyelven
    c) Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítási kérelme angol nyelven
    d) Szakfelelősök változásának jóváhagyása
9.) Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)

10.) Tájékoztatások, bejelentések

2012. szeptember 4.
Jegyzőkönyv

1.) Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

3.) Az összegyetemi választható tantárgyi kínálat bővítése

Utolsó frissítés: 2018.11.30.