November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetői információs rendszer, Alumni, diplomás pályakövető rendszer és tehetséggondozás bevezetése a Budapesti Corvinus Egyetemen

 

A TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0007 PROGRAM KERETÉBEN

 

A pályázat előzményei

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) az ország egyik legkiválóbb hírnevű és legjobb eredményeket elérő felsőoktatási intézménye, amely méretével (hallgatói létszám, költségvetés, képzési programok száma és komplexitása) is kiemelkedik az intézményi átlagból.

A hazai felsőoktatás előtt álló komoly kihívásokra (jogszabályi változások, bologna-i folyamat, demográfiai változások, finanszírozási nehézségek) csak azok az intézmények tudnak megfelelően reagálni, amelyek rendelkeznek a gyors, rugalmas döntéshozatalhoz szükséges vezetői információkkal. A folyamatos piaci kihívások, a jogszabályi változások, a központi adattárházhoz való csatlakozás, valamint az európai illetve világ színvonalú szolgáltatások (oktatás, kutatások stb.) folyamatos fenntartásához és bővítéséhez elengedhetetlenné válik egy olyan információs rendszer kialakítása, mely a vezetői döntéseket megfelelően alátámasztja.

A bemutatott kihívásoknak, feltételrendszereknek és feladatoknak való megfelelés csak megfelelő informatikai támogatottság mellett lehetséges. A projekt keretében megvalósuló Vezetői Információs Rendszer (VIR) lehetővé teszi a gyors, és összehangolt adatok szolgáltatását, és ezáltal megalapozott vezetői döntések meghozatalát.

Minden felsőoktatási intézmény a munkaerőpiacra termel, oda bocsát ki évente lehetőleg minél jobban felkészített diplomásokat. Az intézmények eredményességét akkor lehet megfelelően megítélni, és akkor lehet a működésüket hosszabb távon a megfelelő irányban fejleszteni, ha képesek az általuk kibocsátott diplomások életútját nyomon követni. A Hallgatói szolgáltatások fejlesztése – (Alumni, DPR, Tehetségmenedzsment) ennek a teljesítménymérési és tanulási folyamatnak a nélkülözhetetlen eszköze, amelyet minden hazai felsőoktatási intézménynek alkalmaznia kell.

A pályázat cálja


A VIR kialakításának célja az érintettek (stakeholderek) megfelelő információellátásának biztosítása az Egyetem teljes tevékenységéről.

A Hallgatói szolgáltatások fejlesztése alprojekt célja a Budapesti Corvinus Egyetemen egy diplomás pályakövető rendszer kiépítése annak érdekében, hogy az egyetem folyamatosan fejleszthesse képzési struktúráját a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelően. Ez biztosítja, hogy a munkaerő-piaci igények és az egyetem (illetve az összes, a TÁMOP-ból támogatást elnyerő intézmény) képzési struktúrája a lehető legnagyobb összhangban legyen egymással.

Az oktatási kormányzat elvárja az egyetemektől az alumniszervezést (és a diplomás pályakövetési feladatok ellátását), ugyanakkor sem a tárcánál, sem az intézményeknél nem képződött pótlólagos finanszírozási alap a többletfeladatok ellátására. Az új alumni koncepciónk értelmében nincs kötelező éves tagdíjbefizetés, ugyanakkor színvonalas szolgáltatásokat kétségkívül csak megalapozott financiális bázison lehet nyújtani. Az előttünk álló évben a forrásteremtési politikánkat (pályázatok és adománygyűjtés) minden bizonnyal alaposan át kell alakítanunk.

A DPR részprojekt célcsoportjai a Budapesti Corvinus Egyetem végzős hallgatói, munkatársai és a régió munkaerő-piaci szereplői (munkáltatók, kamarák, érdekképviseletek és egyéb szakmai szervezetek).

A VIR és DPR részprojektek kapcsolódnak az ÚSZT célkitűzéseihez, többek között elősegítik a foglalkoztatás bővítését és a tartós növekedés feltételeinek megteremtését.

A pályázat fontosabb adatai

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), 4. prioritása, „A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében”. Ennek 4.1.1. sorszámú, „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” elnevezésű konstrukciójában megjelölt támogatható tevékenységek közül a Budapesti Corvinus Egyetem a TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0007 projektet valósította meg, „Vezetői információs rendszer, Alumni, diplomás pályakövető rendszer és tehetséggondozás bevezetése a Budapesti Corvinus Egyetemen” elnevezéssel.

A Projekt kezdete: 2009. október 1.
Lezárás határideje: 2011. november 30.
Projekt összes költségvetése: 97 811 e Ft.
Ebből a támogatás összege: 81 506 e Ft.
Támogatás mértéke: 83,3%

Prezentációk

 

2011.04.06. - TÁMOP konzultáció - Budapesti Corvinus Egyetem

2011.11.29. - Vezetői információs rendszer, Alumni, diplomás pályakövető rendszer és tehetséggondozás bevezetése a Budapesti Corvinus Egyetemen - Zárókonferencia - Budapesti Corvinus Egyetem

2011.11.29. - DPR és Alumni kapcsolatok a Budapesti Corvinus Egyetemen - Budapesti Corvinus Egyetem

2011.11.29. - TalenTeam - Tehetségmenedzsment a Corvinuson - Budapesti Corvinus Egyetem

Galéria

 

Zárókonferencia - 2011

 

 

Videók

 

Budapesti Corvinus Egyetem - TÁMOP-4.1.1-082KMR-2009-0007

 

Budapesti Corvinus Egyetem - TÁMOP-4.1.1-082KMR-2009-0007 Rövid

Utolsó frissítés: 2012.09.11.