Szeptember - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

A grönigeni együttműködés

A hollandiai Gröningen Egyetem (RuG) és a BCE között több évtizedes szakmailag gyümölcsöző kapcsolat épült ki. A magyar hallgatók egyik kedvelt célállomása Gröningen (és nem csak a Közgazdaságtudományi Karról). A folyamatos és intenzív hallgatói cserét rendszeresen egészítette ki az oktatói mobilitás is, nem ritkán közös workshopok szervezésével. E keretekre építve határozott úgy a RuG Közgazdaságtudományi és Gazdálkodási Kara, valamint a BCE Közgazdaságtudományi Kara, hogy kettős diplomát adó képzést indít Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás területen.

A Groningeni Egyetemen folyó Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés mindenekelőtt a multinacionális vállalatok gazdálkodására és irányítására helyezi a fő hangsúlyt. A program középpontjában a multinacionális vállalatok gazdálkodása és irányítása áll. A legtöbb tárgy a multinacionális vállalatok irányítására, haladó nemzetközi pénzügyekre, haladó nemzetközi gazdálkodásra helyezi a fő hangsúlyt, valamint összehasonlító nemzetközi megközelítésben. A hallgatók e kurzusok során ismereteiket a szakirodalom elmélyült tanulmányozásával, az új kutatási eredmények megismerésével sajátítják el. A kurzus oktatói megismertetik a hallgatókat saját szakterületükön elért kutatási eredményeikkel, felvázolva az aktuális kihívásokat és az azokra adható lehetséges válaszokat.

A RuG erős módszertani képzést is biztosít, amely elősegíti a speciális kutatási készségek kifejlesztését, ami nélkülözhetetlen a menedzseri készségek fejlesztéséhez, az új környezeti feltételek és a megkívánt fejlődés elemzéséhez. Minthogy a Groningeni Egyetem Hollandia második legrégebbi egyeteme, mely jó ideje megkapta a kutatóegyetem minősítést, a hallgatóknak jelentős mennyiségű kötelező irodalmat kell áttanulmányozniuk és feldolgozniuk. Az órákon is, a beszámoltatás során is kisebb, 3 fős csoportok prezentálják az anyagot, illetve számolnak be írásban a kiadott kutatási témában elért eredményeikről. A vizsgáztatás során dominálnak az érvelést igénylő esszékérdések, a szóbeli vizsgán számon kérik a kötelező irodalom különböző megközelítéseinek egybevetését.

A BCE hallgatói a képzés első és a második félévét a két éves (120 kredites) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés keretében a BCE-n, míg a harmadik és a negyedik félévet az egyéves (60 kredites) Nemzetközi közgazdasági és gazdálkodási MSc képzés keretében a RUG-on töltik. A RUG hallgatói a kettős diplomát adó mesterképzés első és a negyedik félévét az egyéves (60 kredites) Nemzetközi közgazdasági és gazdálkodási MSc képzés keretében a RUG-on, a második és harmadik félévet a két éves (120 kredites) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés Gazdaság és Gazdálkodás Közép-Kelet-Európában szakirány keretében a BCE-n töltik.

A magyar hallgatók képzési struktúrája

Kettős diplomát adó mesterképzés: Első év

Kettős diplomát adó mesterképzés: Második év

Első félév (BCE)

Második félév (BCE)

Harmadik félév(RUG)

Negyedik félév (RUG)

30 kredit az alapozó és kötelező tárgyakból a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzésben a BCE-n

 

30 + 5 kredit az alapozó és a kötelező tárgyakból, valamint a szakirány tárgyakból a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzésben a BCE-n

30 kredit a kötelező haladó tárgyakból a Nemzetközi közgazdasági és gazdálkodási MSc képzésben a RUG-on

5 kredit a Kutatásmódszertan tanegységből, valamint 20 kredit a diplomamunkaelkészítéséért közös szakmai felügyelet alatt a RUG-on

A közös programot sikeresen elvégző hallgatók két mesterszintű diplomát kapnak, egy mesterszintű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás diplomát (és okleveles nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakos közgazdász végzettséget) a BCE-n, valamint egy MSc fokozatú Nemzetközi közgazdasági és gazdálkodási diplomát a RUG-on.

A kettős diploma megszerzésére irányuló képzés felülvizsgálata és ellenőrzése a két partneregyetem Végrehajtó Tanácsának hatáskörébe tartozik. Ez a testület felelős a képzéshez kapcsolódó akadémiai és adminisztratív kötelezettségek teljesüléséért és ellenőrzéséért. A két intézményben működő tanácsok képviselői évente legalább egyszer személyes találkozón értékelik az együttműködés tapasztalatait és kezdeményezik az esetleges módosításokat (pl. a tanmenetet vagy a tantárgyakat illetően). A KTK részéről a tanácsban Hámori Balázs (elnök), Blahó András (társelnök, szakfelelős), Bara Zoltán (programigazgató), Benczes István, Rosta Miklós és Striker Judit vesznek részt.

Bővebb információ a gröningeni közös képzésről, itt olvasható.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.