Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

MA in International Economy and Business

A Közgazdaságtudományi Kar az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzést 2008-ban azzal a céllal indította, hogy olyan szakembereket képezzen, akik nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer megannyi területén nemzetközi jellegű, magas színvonalú, önálló munka végzésére.

A program négy félévében az elméleti háttér erős megalapozása mellett kiemelt hangsúlyt kap, hogy a hallgatók az elsajátított elméleti alapokat a gyakorlatban is alkalmazni tudják. A hallgatók a program első félévében lehetőséget kapnak arra, hogy kötelező tanegységek elvégzése előtt szintre hozó tárgyak keretében átismételjék alapismereteiket például a Mikroökonómia, a Makroökonómia vagy a Statisztika területein. A hallgatók a program első két félévében kötelező alapozó tárgyakat teljesítenek: bevezetést kapnak olyan területekbe, mint például a Gazdaság és társadalomstatisztika, a Fejlődés-gazdaságtan, a Nemzetközi gazdaságtan vagy a Nemzetközi politikai gazdaságtan. A program második két félévében választott szakirányuknak megfelelően kötelező szakiránytárgyakat hallgatnak, valamint egy kijelölt témavezető segítségével elkészítik szakdolgozatukat. A hallgatók két szakirány – a Nemzetközi gazdasági elemző szakirány vagy az Összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány – közül választhatnak. A program abszolválásához szükséges 120 kredit megszerzése érdekében a hallgatók választható tárgyakat is végeznek a program négy félévében.

Az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés indulása óta népszerű a magyar és a külföldi érdeklődők körében, mivel

  • a program nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalú képzést biztosít versenyképes áron;
  • hallgatói számára egyedülálló lehetőséget nyújt a legfontosabb közgazdasági ismeretek és más tudományterületek együttes megismerésére, interdiszciplináris tudás elsajátítására;
  • biztosítja, hogy a hallgatók a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás neves szakértőitől tanuljanak, és azokkal dolgozzanak együtt;
  • a programban kínált választható tanegységek 15 különböző, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás tudományterülethez releváns főbb témakört dolgoznak fel;
  • a felvételi eljárás szigorúsága biztosítja, hogy minden évben a legjobb képességű hallgatók kezdhetik meg tanulmányaikat a program keretében (a programra jelentkezők átlagosan 50%-a nyer felvételt minden évben);
  • a programba felvételt nyert hallgatók számára lehetőség nyílik arra, hogy tanulmányaik során egy félévet az Erasmus hallgatói mobilitás program keretében Egyetemünk egy külföldi partnerintézményén töltsenek;
  • a program intenzív tanár-diák interakcióra ad lehetőséget, mivel átlagosan 20 fős évfolyamokkal fut. A kis hallgatói létszám elősegíti, hogy az elsajátított elméleti anyagot gyakorlatba is átültessék: a tananyag feldolgozása elsősorban workshopok, viták, önálló- és csoportos írásbeli feladatok és prezentációk keretében történik.

A program nemzetközi légkört kínál. A magyar hallgatók mellett többségében külföldről érkező hallgatókkal dolgozik. A hallgatók a világ számos országából (például az Egyesült Államokból, Mexikóból, Koreából, Kínából, Németországból, Lengyelországból, Ukrajnából, Horvátországból, Szerbiából vagy Moldáviából) érkeznek. Ez lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy nem csupán biztos szakmai tudást, de kultúraközi tapasztalatokat is szerezzenek a program abszolválása során. A program nemzetközileg elismert, amit a külföldi érdeklődők magas száma mellett az is illusztrál, hogy a képzés minden félévben számos vendégoktatót fogad (többek között az Egyesült Államokból, Kanadából, Angliából, Belgiumból, Hollandiából, Írországból, Portugáliából, Indiából vagy Svájcból) kötelező és választható tárgyak oktatására.

A program további előnye, hogy versenyképes végzettséget biztosít és garanciát nyújt arra, hogy hallgatói a hazai és a nemzetközi munkaerőpiac különböző területein egyaránt megállják helyüket. A szakon végzettek – biztos közgazdasági, módszertani és egyéb társadalomtudományi ismeretek birtokában – rövid időn belül képessé válnak arra, hogy nagyfokú önállósággal részt vegyenek a különböző szintű közgazdasági, üzleti, regionális és egyéb gazdasági és társadalmi döntés-előkészítő feladatok megoldásában. A munkaerő-piaci igény a szakon végzett hallgatók iránt elsősorban olyan helyekről várható, ahol a nemzetközi szemlélet, a nemzetközi gazdaságstratégiai megközelítés nélkülözhetetlen. Így a közigazgatási és országos hatáskörű intézmények, nagyvállalatok és nem-kormányzati intézmények tervező-, szervező-, pénzügyi részlegeiben, valamint nemzetközi intézmények – főként az Európai Unió –, transznacionális vállalatok és nemzetközileg aktív kis- és közepes vállalatok hazai és külföldi egységeiben. A képzés 2008-as indulása óta diplomázott hallgatók többsége sikeresen helyezkedett el ezen területek valamelyikén.

A program sikerességét a hallgatói vélemények is alátámasztják:

„Azért választottam a Budapesti Corvinus Egyetemet, mert tudtam, hogy az intézmény magas színvonalú képzést biztosít. Több helyről értesültem az oktatók professzionalizmusáról és az Egyetem jó híréről. Az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzést azért tartom különlegesnek, mert rendkívül nemzetközi és azt a ritka lehetőséget nyújtja, hogy számos különböző országból származó hallgatótárssal és oktatóval dolgozhatok együtt.” Gutu Ana (Moldávia), 2009-2011 évfolyam

„A Corvinus Egyetemen folytatott tanulmányaim során egy multinacionális cég pénzügyi részlegén dolgoztam. A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés felkeltette az érdeklődésemet a pénzügyi tanácsadás iránt, így diplomaszerzés után ezen a területen próbáltam teljes állásban elhelyezkedni. Szerencsésnek mondhatom magam, mert könnyedén sikerült állást szereznem és elmondhatom, hogy szeretem a munkámat és a csapatot, amellyel dolgozom.” Braier Katalin (Magyarország), 2008-2010 évfolyam

           

Utolsó frissítés: 2018.11.30.