Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Szenátus 2011/2012-es határozatai, állásfoglalása

2012. július 2.
Meghívó                          Határozatok

Intézményfejlesztési Terv elfogadása

2012. június 25.
Meghívó                           Határozatok

1.) Együttműködési megállapodások a Diákhitel Központ Zrt. és a Budapesti Corvinus Egyetem között
    a) dokumentumok kezeléséről
    b) a kötött felhasználású hallgatói hitel folyósításával összefüggő feladatokról

2.) 2012. évi I-IV. havi beszámoló
    - melléklet
    - beszámoló értékelése

3.) 2012. évi költségvetés módosítása
    - 1. számú melléklet (4/2012. (V.9.) sz. rektori-főigazgatói utasítás)
    - 2. számú melléklet (5/2012. (VI.7.) sz. rektori- főigazgatói utasítás)

4.) Intézményfejlesztési Terv elfogadása

5.) Javaslat a szakirányú továbbképzés és felnőttképzés megújult szervezeti keretek között történő folytatására a 2012/13-as tanévtől

6.) Javaslat az összegyetemi választható tantárgyi kínálat módosítására
    - melléklet

7.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
       aa) Simonné Sarkadi Lívia
       ab) Balázs Zoltán
       ac) Bauer András
       ad) Bozó László
       ae) Nagy Beáta
       af) Medvedev Péter
    b) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
       ba) Halász Júlia
       - hiánypótlás
       bb) Honfi Péter
       - hiánypótlás
       bc) Hufnagel Levente
       - hiánypótlás
       bd) Török Gábor
    c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
       ca) Lugasi Andrea részére
       cb) Mohos Ferenc részére
       cc) Werner Brouwer részére
    d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       da) Arno Tausch részére
       db) Hanák Gábor részére
       dc) Karátsonyi Annamária részére
       dd) Peter Herrmann részére
       de) Kósa Géza részére
    e) Díszdoktori cím adományozása Niek Klazinga részére
    f) Jubileumi díszoklevelek adományozása

8.) Corvinus Hallgatói Kompenzációs Programról szóló Szabályzat elfogadása

9.) A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) szabályozásának módosítása

10.) Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szak létesítési kérelme

11.) Esélyegyenlőségi Terv elfogadása a 2012. évre

12.) Együttműködési megállapodás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Budapesti Corvinus Egyetem között ("Kihelyezett Tanszékek Csoportja" keretében kihelyezett Ökogazdálkodási és Kutatásmódszertani Tanszék további működtetése a Kertészettudományi Karon)

13.) Tájékoztatások, bejelentések

2012. június 18.
Meghívó                           Határozatok

1.) Személyi ügyek
    a) Belső Ellenőrzési Iroda vezetői pályázatainak véleményezése és rangsorolása
       aa) Balogh Sándor
       ab) Csíkszentmihályi Gergelyné Száraz Enikő
       ac) Horváth Józsefné
       ad) Kunetz Szabolcs
       ae) Lukács László
       af) Mérészné Szántó Irén
       ag) Németh János
       ah) Szirmai Zsuzsanna
       ai) Tóth Dezső

    b) Gazdasági főigazgatói pályázatok véleményezése és rangsorolása
       ba) Bankó Csilla
       bb) Kiss Béla
       bc) Kővári Andrásné
       bd) Pártosné Karai Ilona
       be) Rózsás Péter András
       bf) Szabó István

2.) Tájékoztatások, bejelentések

2012. május 21.
Meghívó                           Határozatok

1.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

2.) Kutatási Kiválósági Ösztöndíj Szabályzat módosítása

3.) Tudományos Tanács tagságának módosítása

4.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

5.) Személyi ügyek
    a) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Sándor Tamás részére
    b) Professor Emeritus cím adományozása
       ba) Horányi Özséb részére
       bb) Jenei György részére

6.) Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak indítási kérelme
    - tantervi háló
 
7.) Állásfoglalás azokról az esetekről, amikor a hallgató nyelvvizsga hiányában nem szerzett oklevelet, továbbá a „belső nyelvi vizsgáztatásról” és nyelvi képzési rendszerről

8.) Gazdasági tárgyú szabályzatok hatályon kívül helyezése

9.) Együttműködési megállapodás a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Budapesti Corvinus Egyetem között

10.) Tájékoztatások, bejelentések

2012. április 23.
Meghívó                           Határozatok

1.) Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

2.) 2011. évi beszámoló elfogadása

    - 1. számú melléklet       - 3. számú melléklet
    - 2. számú melléklet       - 4. számú melléklet

3.) Személyi ügyek
    a) Docensi kinevezések véleményezése
       aa) Bozóki Sándor
       ab) Gajduschek György
    b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Blázovics Anna részére

4.) Pálinkamester szakmérnök, illetve pálinkamester szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei

5.) Együttműködési megállapodások elfogadása
    a) Együttműködési megállapodás a Nijmegen-i Egyetem, a Ljubljana-i Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem között a Közgazdálkodás és közpolitika angol nyelvű mesterszakhoz kapcsolódóan
    b) Együttműködési megállapodás az INSOL Europe és a Budapesti Corvinus Egyetem között a Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász és specialista szakirányú továbbképzési szakokhoz kapcsolódóan
    c) BCE és NKE közötti együttműködési megállapodás (közszolgálati képzés és kutatás) elfogadása
 
6.) Tájékoztató az intézményfejlesztési tervről (szóbeli előterjesztés)

7.) Tájékoztatások, bejelentések

2012. március 26.
Meghívó                           Határozatok

1.) Belső ellenőrzési jelentések
    a) „A karok és az egyetemi szolgáltató egységek (ISZK, Nemzetközi Iroda, Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda) szervezeti felépítéséhez kapcsolódó működési rend szabályozottságának vizsgálata, illetve a vonatkozó szabályok aktualizálásának szükségessége” című témában. (08/2011. számú jelentés)
       - Feljegyzés a 08/2011. számú jelentéshez
    b) „Az egyetemi gépjármű használat vizsgálata – gépjárműpark, karok, gazdálkodó egységek – a saját gépjárművek hivatalos használatának jogszerűsége, indokoltsága és elszámolása” című témában. (09/2011. számú jelentés)
    c) „Az egyetemen érvényben lévő munkavédelmi szabályok betartásának vizsgálata” című témában (011/2011. számú jelentés)
    d) „Az egyetem által kezelt vagyon fenntartása, kezelése és üzemeltetése, a karok által használt eszközök nyilvántartása. A rendészeti tevékenységek vizsgálata egyetemi szinten. Az üzemeltetés ellenőrzésének költségvetési szempontból kiemelt jelentősége van.” című témában. (12/2011. számú jelentés)
    e) „A pályázatok elszámolási határidejének betartása, figyelembe véve, hogy sok féle pályázat mellett, eltérő időszakokban szükséges az elszámolások elkészítése” című témában (014/2011. számú jelentés)
    f) „Az elmúlt időszakban az Egyetem követelés állománya magas volt, elsősorban a hallgatókkal szemben. Szükséges ennek az ismételt vizsgálata.” című témában (010/2011. számú jelentés)

2.) Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme

3.) 2012. évi költségvetés elfogadása
       - 1 - 5. számú mellékletek
       - 6 - 8. számú mellékletek
       - 9. számú melléklet

4.) Személyi ügyek
    a) Docensi kinevezések véleményezése
       aa) Csicsmann László
       - Bírálat
       - Pályázat
       ab) Gálik Zoltán
       - Bírálat
       - Pályázat
    b) Egyetemi magántanári cím adományozása Tefner Zoltán részére

5.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

6.) Ázsia szakirány indítása a nemzetközi tanulmányok mesterszakon

7.) Szociológia mesterszak szakirány-megnevezésének módosítása

8.) Közbeszerzés-menedzsment illetve közbeszerzési menedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei

9.) Egyebek

2012. február 20.
Meghívó                           Határozatok

1.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

2.) Tudományos Tanács
    a) ügyrendjének módosítása (SZMR 8. számú mellékletének módosítása)
    b) tagságának módosítása

3.) Professor Emeritus/Emerita cím adományozási feltételeinek módosítása

4.) Rector Emeritus/Emerita cím alapítása

5.) Személyi ügyek
    a) Tájépítészeti Kar dékáni pályázatának véleményezése (Mezősné Dr. Szilágyi Kinga)
    b) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
       ba) Balázs Zoltán
       bb) Bauer András
        - Önéletrajz
        - Publikációs jegyzék
       bc) Bozó László
        - Publikációs jegyzék
       bd) Győrfi Júlia
       be) Medvedev Péter
       bf) Nagy Beáta
    c) Docensi kinevezések véleményezése
       ca) Abrankó László
       cb) Amtmann Mária
       cc) Friedrich László
       cd) Kiskó Gabriella
       ce) Kókai Zoltán
       cf) Koris András
       cg) Fazakas Gergely
       ch) Lublóy Ágnes
       ci) Mitev Ariel
       cj) Neulinger Ágnes
        - Bírálat
       ck) Urbán Ágnes
       cl) Vörösmarty Gyöngyi
    d) Professor Emerita/Emeritus cím adományozása
       da) Kosáry Judit részére
       db) Forgó Ferenc részére
    e) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
       ea) Beczner Judit részére
       eb) Karl Schopf részére

6.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

7.) Környezetgazdálkodási agrármérnök mesterképzési szak indítási kérelme

8.) TVSZ és HTJSZ módosítása

9.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

10.) Fenntarthatósági Indikátorok Kutató Központ létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

11.) 2012/2013. tanév időbeosztása

12.) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának elfogadása
      
       - Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya
       
    Az Alapszabály mellékletei:
       - 1. számú melléklet: Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 2. számú melléklet: Kertészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 3. számú melléklet: Tájépítészeti Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 4. számú melléklet: Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 5. számú melléklet: Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 6. számú melléklet: Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 7. számú melléklet: A Budai Campus Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
       - 8. számú melléklet: A Közgáz Campus Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Rendje
13.) Egyebek

 

2011. december 19.
Meghívó                           Határozatok

1.) Személyi ügyek
    a) Docensi kinevezések véleményezése
       aa) Bódis Lajos
       ab) Brodszky Valentin
       ac) Sugár András
       ad) Takács Károly
       ae) Vicsek Lilla Mária
    b) Egyetemi magántanári cím adományozása Imre Miklós részére
    c) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Bordáné Rabóczki Mária részére

2.) Szakok létesítési és indítási kérelmei
    a) Egészségügyi igazgatás szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    b) Környezetgazdálkodási agrármérnök alapszak indításának kérelme Zenta képzési központtal

- 1. számú melléklet
- 2. számú melléklet

3.) Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport létrehozása a Kertészettudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

4.)
    a) Etikai Bizottság ügyrendjének elfogadása
    b) Etikai Kódex módosítása

5.) Szenátus összetételének módosítása (SZMR módosítása)

6.) Egyebek

2011. november 21.
Meghívó                           Határozatok                                     

1.) Belső ellenőrzési jelentések
    a) „A kísérleti üzemek által létrehozott termékek minősítése, értékesíthetőség, továbbfelhasználás, szellemi, saját termékké válás kérdése. Önköltség-számítási szabályzat alkalmazása az előállítási költség meghatározásánál” című témában (02/2011. számú jelentés)
    b) „A külföldi kiküldetések elrendelésének, elszámolásának ellenőrzése, különös tekintettel annak eredményére és hasznosságára az egyetem számára” című témában (03/2011. számú jelentés)
    c) „Készletbeszerzések és tárgyi eszköz- beszerzések folyamata, a beszerzések tervezése, ütemezése, tervszerűsége, és a közbeszerzési törvénynek való megfelelősége. Kijelölt szervezeti egységeknél” című témában (05/2011. számú jelentés)
    d) „2011. első félévi (I-VI. hónap) költségvetési beszámoló elkészítését alátámasztó dokumentációk vizsgálata, arányosság, eltérések okai, szükség szerinti intézkedési tervek”   című témában (06/2011. számú jelentés)
    e) 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
   
2.) Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola létrehozása
    - összefoglaló

3.) I-III. negyedévi beszámoló
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet
    - 4. számú melléklet

4.) Személyi ügyek
    a) Simonné dr. Sarkadi Lívia egyetemi tanári pályázatának véleményezése
       - pályázat
    b) Docensi kinevezések véleményezése
       ba) Belényesi Emese
       bb) Boros Anita
       bc) Budai Balázs Benjámin
       bd) Cserny Ákos
       be) Hollán Miklós
       bf) Kisteleki Károly
       bg) Nyikos Györgyi Gizella
       bh) Zsóka Ágnes

5.) A BCE és a Közigazgatástudományi Kar közötti gazdasági megállapodás elfogadása

6.) Egyebek

2011. november 7. - Rektorválasztó Szenátus
Meghívó                      Határozatok

Rektori pályázatok és a Rektorválasztási Bizottság véleménye

1.)
a) Kerekes Sándor rektori pályázata

    - Rektorválasztási Bizottság véleménye

b) Rostoványi Zsolt rektori pályázata

    - Rektorválasztási Bizottság véleménye

c) Temesi József rektori pályázata

    - Rektorválasztási Bizottság véleménye

2.) Díszdoktori cím adományozása Wolfgang Schäuble részére

2011. október 17.
Meghívó                           Határozatok                                     

1.) Beszámoló az Egyetem gazdálkodási helyzetéről (szóbeli)

2.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    a) Nemzetközi disztribúciós szakközgazdász és nemzetközi disztribúció szakirányú továbbképzési szak
    b) Humánszolgálati tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
    c) Gazdasági válságügyi szakközgazdász illetve specialista szakirányú továbbképzési szak
    d) IMP Nemzetközi Business Marketing és innováció szakközgazdász illetve specialista szakirányú továbbképzési szak
    e) Nemzetközi fizetésképtelenségi szakközgazdász illetve specialista szakirányú továbbképzési szak

3.) Szociológia Doktori Iskola vezetői kinevezési javaslata (Lengyel György)

4.) Nemzetközi kutatócsoport (International Centre for Local Development) megalapítása

5.) EHÖK Alapszabály mellékleteinek elfogadása, módosítása
    a) Közgáz Campus Hallgatói Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának (EHÖK Alapszabály mellékletének) elfogadása
    b) A Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának (EHÖK Alapszabály mellékletének) módosítása
    c) A Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának (EHÖK Alapszabály mellékletének) módosítása
    d) A Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának (EHÖK Alapszabály mellékletének) módosítása

6.) Egyebek

2011. szeptember 30.
Jegyzőkönyv                                       

1.) Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

3.) az Egyetem és a Közigazgatástudományi Kar között - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően - 2011. május 31-én kötött együttműködési keret-megállapodáshoz kapcsolódó
    a) átoktatással kapcsolatos együttműködési megállapodás;
    b) Politikatudományi Doktori Iskola Közigazgatási Alprogramjának közös működtetéséről szóló együttműködési megállapodás;
    c) a 2012. január 1-je előtti közös pályázatok, kutatási programok megvalósításáról, befejezéséről, a fenntartási kötelezettségekből eredő feladatok megvalósításáról szóló együttműködési megállapodás;
    d) a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 projekttel kapcsolatos együttműködési megállapodás;
    e) a kínai nyelvoktatással összefüggő együttműködési megállapodás
elfogadása.

2011. szeptember 22.
Jegyzőkönyv                                       

1.) Elrendelő határozat

2.) Értesítés írásbeli szavazásról

3.) A Rektorválasztási Bizottság összetételének módosítása 

2011. szeptember 12.
Meghívó                           Határozatok

1.) 2011. évi I-VI. havi beszámoló
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet
   
2.) 2011. évi költségvetés módosítása
    - Melléklet

3.) Rektorválasztással összefüggő feladatok
    a) Rektorválasztással kapcsolatos tájékoztató
    b) Rektorválasztási Bizottság létrehozása
    c) Szenátus ügyrendjének módosítása (SZMR 3. számú mellékletének módosítása)

4.) Együttműködési megállapodás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem között a TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 sz. projekthez kapcsolódóan

5.) Nagy Zsuzsanna főigazgatói kinevezésének véleményezése (Egyetemi Központi Könyvtár)

    - Bíráló Bizottság véleménye

6.) Docensi kinevezések véleményezése
    a) Ágoston Kolos
    b) Bihari Péter
    c) Pozsgai Péter
    d) Szüle Borbála

7.) Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)

8.) Közgazdálkodás és Kormányzásgazdaságtan Intézet létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

9.) Nemzetközi kutatócsoport megalapítása

10.) Egyebek

Utolsó frissítés: 2018.11.30.