Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Politikatudomány Intézet 2011-2012 tavaszi félév órarendje

 

Tárgynév

Tárgykód

Oktató

Időpont

Hely

A politikai gondolkodás története/2

7PO10NCK02B

Balázs Zoltán

Kedd:13:10-14:30

C416

A politikai gondolkodás története/2

7PO10NCV02M

VK

 

 

American Government

7PO10NFV34B

Farkas Bede Katalin

Csütörtök:8:00-9:20

C101

Az államfõi intézmény

7PO10NDV64B

Nem indul

 

 

Az EU politikai gazdaságtana

7PO10NBK28M

Polgár Tamás

Kedd 9:40-11.00

C108

Central and East European Political Systems

7PO10NCK65B

VK

 

 

English Communication Skills II.

7PO10NDK24M

Farkas Bede Katalin

Hétfő 13:10-14:30

C205

English for the Profession II.

7PO10NCK60M

Robin Bellers

Csütörtök 14:50-16:10

E338

Érdekérvényesítés és érdekegyeztetés az EU-ban

7PO10NDK52M

VK

 

 

Filozófia

7FI01NDV04B

Csizmadia Sándor

Kedd 14:50-16:10

C X. e.a.

Filozófia/B

7FI01NBK03B

Kiss Olga,

Toronyai Gábor

Szerda 14:50-17:50

C nagyea

Gazdasági mentalitás

7PO10NGV16M

Magyari Beck István

Csütörtök 9:40-11:00

C426

Geopolitika

7PO10NCK29B

Csizmadis Sándor

Csütörtök14:50-16:10

C 201

Gyakorlati hermeneutika

7PO10NGV18M

Kiss Olga

Szerda 18:10-19:30

C428

Hatalomelméletek

7PO10NBK47M

Balázs Zoltán

Kedd 8.00-9:20

CIX ea

Hungarian Politics

7PO10NFV66B

Nem Indul

 

 

Jobboldali európai radikalizmus

7PO10NGVD7M

Dúró József, Róna Dániel

Csütörtök:16:30-17:50

CVII ea

Jogfogalmak a politikában

7PO10NCK55B

VK

 

 

Kommunikáció és médiaetika

7PO10NCK12B

Toronyai Gábor

Kedd 9:40-11.00

CIX ea

Kommunikáció és médiaetika

7PO10NCV12M

VK

 

 

Kormányzás és szakpolitikák

7PO10NDK41M

Gallai Sándor

Szerda 11:20-12:40

C208

Kormányzástan

7PO10NBK12M

Körösényi András

Hétfő:16:30-17:50

C557

Kormányzati és politikai döntéshozatal

7PO10NDV59B

Kurtán Sándor

Hétfő 16:30-17:50

C102

Közép- és Kelet-Európa politikai rendszerei

7PO10NCK30B

Gallai Sándor

Kedd:11:20-12:40

C108

Közpolitika

7PO10NCK13B

VK

 

 

Kultúraelmélet

7PO10NGV36M

Toronyai Gábor

Kedd 13:10-14:30

C557

Kutatási módszertan II.

7PO10NCK06M

Papp Zsófia, Karácsony Gergely

Hétfő:14:50-16:10

S. 302

Logika és érveléstechnika

7FI01NDV02B

Kiss Olga

Csütörtök 11:20-12:40

C VII ea

Magyar politikai rendszer/2

7PO10NCK07B

VK

 

 

Magyar politikai rendszer/2

7PO10NCV07M

VK

 

 

Magyar politikatörténet 1945-tõl napjainkig

7PO10NCK57B

VK

 

 

Média és politika

7PO10NBK11M

Török Gábor

Kedd 13:10-14:30

C325

Modern francia politikai gondolkodás

7FI01NDV75B

Dési György

Szerda 8:00-9:20

C426

Nyugat-európai EU tagállamok elemzése

7PO10NCK31B

VK

 

 

Nyugat-európai politikai rendszerek

7PO10NCK72B

Ilonszki Gabriella

Kedd 13:10-14:30

C201

Összehasonlító alkotmányjog

7PO10NBK13M

Sonnevend Pál

Hétfő 11:20-12:40

C205

Összehasonlító közigazgatástan

7PO10NDK17B

Vass László

Csütörtök 13:10-14:30

C201

Összehasonlító választói magatartás

7PO10NCK07M

VK

 

 

Parliamentary Government in East Central Europe

7PO10NFV68B

Ilonszki Gabriella

Kedd 14:50-16:10

C557

Pártok és pártrendszerek II.

7PO10NCK19B

Várnagy Réka

Szerda 9:40-11:00

C201

Pártok és pártrendszerek II.

7PO10NCV19M

VK

 

 

Politika és etika

7PO10NCK54B

Toronyai Gábor

Hétfő 14:50-16:10

C325

Politikai elemzés

7PO10NDK14B

Török Gábor

Kedd 16:30-17:50

C201

Politikai közvélemény-kutatás

7PO10NFV38B

Karácsony Gergely

Csütörtök 8.00-9:20

C102

Politikai kutatás módszertana II.

7PO10NCV10M

VK

 

 

Politikai PR

7PO10NDK27M

Várnagy Réka

Szerda 14:50-16:10

C202

Politikai rendszerek összehasonlítása

7PO10NBK31M

Ilonszki Gabriella

Hétfő 9:40-11:00

C205

Professional Language: English Proficiency

7PO10NHK26B

Farkas Bede Katalin

Hétfő 9:40-11.00

C108

Szakszeminárium II. (szakdolgozat)

7PO10NGK47B

 

 

 

Szakszeminárium II. (szakdolgozat)

7PO10NDK43M

 

 

 

Szervezeti kommunikáció: írás és prezentáció

7PO10NDK39M

Kurtán Sándor

Szerda 13:10-14:30

C202

Theories of Power

7PO10NGV53M

Nem indul

 

 

Választási rendszerek

7PO10NCK56B

Várnagy Réka

Szerda 13:10-14:30

C201

Vállalatok társadalmi felelõssége

7PO10NDK21M

Hámori Zoltán, Vass László

Szerda 16:30-17:50

C205

XX. századi magyar politikatörténet

7PO10NCK76B

Dobos Balázs, Török Gábor

Csütörtök 9:40-11:00

C102

 A Politikatudományi Intézet órái 2011/12 I. félév

Tárgynév

Neptun kód

Tanár

Időpont

Helye

A feminizmus kérdései

7PO10NFV33B

Ilonszki Gabriella. Lánczi András

H:16:30-17:50

C326

A hatalom nyelve

7PO10NDV04B

Farkas Bede Katalin

K:11:20-12:40

C V-VI.

A politikai gondolkodás története

7PO10NCK51B

Balázs Zoltán

VK

A politikai gondolkodás története/1

7PO10NCK01B

Balázs Zoltán

K:14:50-16:10

CVIII ea

A politikai gondolkodás története/1

7PO10NCV01M

Balázs Zoltán

VK

 

A politikatudomány alapjai

7PO10NBK03B

Gallai Sándor. Lánczi András

K:11:20-12:40

C Nagy ea

A politikatudomány alapjai szem 1.

7PO10NBK03B

Duró József

K:14:50

C 107

A politikatudomány alapjai szem 2

7PO10NBK03B

Gallai Sándor

K: 16:10

C 107

A politikatudomány alapjai szem 3

7PO10NBK03B

Papp Zsófia- Dobos Gábor

Sz:8:00

C 203

A politikatudomány alapjai szem 4

7PO10NBK03B

Róna Dániel

Sz:9:40

C 203

A politikatudomány alapjai szem 5

7PO10NBK03B

Virág Attila

Sz:14:50

C 205

A politikatudomány alapjai szem 6

7PO10NBK03B

Jáger Krisztina

Cs:8:00

C 203

A politikatudomány alapjai szem 7

7PO10NBK03B

Varsányiné  Szabó Mária

Cs:13.10

C 107

A politikatudomány alapjai szem 8

7PO10NBK03B

 

Cs:13:10

C 108

A politikatudomány alapjai szem 9

7PO10NBK03B

Várnagy Réka-Dési György

Cs.14.50

C 108

A politikatudomány alapjai szem 10

7PO10NBK03B

Polgár Tamás

Sz. 16.30

C 205

Academic Writing

7PO10NDK53M

Farkas Bede Katalin

Cs.13:10-14:30

C415

Analitikus politikaelmélet

7PO10NAK04M

Balázs Zoltán

K:11:20-12:40

C202

Az EU politikai rendszere

7PO10NCK11B

Vass László

Cs:11:20-12:40

CVIII ea

Az EU politikai rendszere

7PO10NCV11M

Gallai Sándor

VK

 

Az európai politikai gondolkodás története

7PO10NAK48M

Balázs Zoltán

VK

 

Bevezetés a politikatudományba

7PO10NDV08B

Kurtán Sándor, Karácsony Gergely

K :14:50-16:10

C Nagyea

British Civilisation

7PO10NIV25B

Farkas Bede Katalin

Cs:8:00-9:20

CX ea

Contemporary Hungarian Politics

7PO10NGV56M

Balázs Zoltán

H:9:40-11.00

C 426

Demokráciaelméletek

7PO10NAK08M

Körösényi András

Sz:13:10-14:30

C202

English Communication Skills I.

7PO10NDK23M

Farkas Bede Katalin, Philip Rawlinson

Cs:11:20-12:40

C102

English for the Profession

7PO10NCK15M

Farkas Bede Katalin, Philip Rawlinson

VK

 

English for the Profession I.

7PO10NCK59M

Farkas Bede Katalin, Philip Rawlinson

Cs:9:40-11:00

C102

Érdekérvényesítés és érdekegyeztetés az EU-ban

7PO10NDK52B

Kurtán Sándor

Cs:14:50-16:10

E. I.ea

Etika alapjai

7FI01NDV70B

Toronyai Gábor

Cs: 13:10 -14:30

C IX ea

Filozófia

7FI01NDV04B

Csizmadia Sándor

Sz:11:20-12:40

C VII ea

Gazdaságpszichológia

7FI01NDV05B

Magyari Beck István

Cs:9:40-11:00

C VII ea

Helyi politika

7PO10NFV75B

Várnagy Réka

Cs:16:30-17:50

C316

History of European Political Thought

7PO10NBK50M

Lánczi András

Nem indul

 

Introduction to Political Science

7PO10NFV63B

Philip Rawlinson

H. 14:50-16:10

C326

Kommunikációs és médiajog

7PO10NDK48M

Jáger Krisztina

H: 16:30-19:30

Páros heteken

C426

Kormányzati kapcsolatok

7PO10NDK17M

Török Gábor

Sz:13:10-14:30

C208

Közkapcsolatok

7PO10NGK74B

Vass László

Cs 8:00-9:20

C102

Közpolitikai esettanulmányok

7PO10NGK40B

Gallai Sándor

K:8:00-9:20

C102

Kutatás és írás

7PO10NEK28B

Kurtán Sándor

K:9:40-11.00

C201

Kutatási módszertan I.

7PO10NCK05M

Karácsony Gergely

Cs:14:50-16:10

C102

Landeskunde Österreich

7PO10NIV73B

Kurtán Sándor

Sz:113.10-14:30

C204

Magyar politikai rendszer

7PO10NCV71M

Török Gábor

VK

 

Magyar politikai rendszer

7PO10NCK71B

Török Gábor

H:9:40-12:40

C202

Magyar politikai rendszer/1

7PO10NCK06B

Török Gábor

VK

Magyar politikai rendszer/1

7PO10NCV06M

Török Gábor

VK

Média és politikusi szerepek

7PO10NGK42B

Várnagy Réka

VK

Mediáció és érdekegyeztetés az EU-ban

7PO10NFV58B

Kurtán Sándor

H:9:20-11:00

C209

Nations, Minorities and Minority policies in ECE

7PO10NGV55M

Dobos Balázs

K:8:00-9:20

C207

Non-profit menedzsment

7PO10NDK20M

Vass László

H:11:20-12:40

C204

Összehasonlító politológia

7PO10NCV32M

Ilonszki Gabriella

VK

 

Összehasonlító politológia

7PO10NCK32B

Ilonszki Gabriella.

H.13:10-14:30

C201

Pártok és pártrendszerek I.

7PO10NCK18B

Várnagy Réka

Cs:13:10-14:30

C102

Pártok és pártrendszerek I.

7PO10NCV18M

Várnagy Réka

VK

 

Platón és Arisztotelész

7PO10NDKC9M

Nem indul

Political Recruitment and Career Paths in East Central Europe

7PO10NGV57M

 

Nem indul

Politics of Transition in East Central Europe

7PO10NGV54M

Nem indul

Politikai eszmetörténet

7PO10NAK01M

Toronyai Gábor

K:14:50-16:10

C202

Politikai filozófia

7PO10NDKD1M

Nem indul

Politikai kampány

7PO10NGK41B

Bíró Nagy András

Sz:8:00-9:20

C202

Politikai kommunikáció és retorika

7PO10NGK48B

Várnagy Réka

Sz:16:30-17:10

C201

Politikai kutatás módszertana

7PO10NEK67B

Karácsony Gergely

Sz.14:50-16:10

C102

Politikai kutatás módszertana

7PO10NCV67M

Karácsony Gergely

VK

Politikai kutatás módszertana I.

7PO10NCV09M

Karácsony Gergely

VK

 

Politikai szövegek szerkesztése és írása

7PO10NGK43B

Kurtán Sándor

Sz.11:20-12:0

C325

Politikai tanácsadás

7PO10NDK40M

Bíró Nagy András

Sz:9.40-11.00

C202

Politikai tudás és ismeretelmélet

7PO10NBK14M

Lánczi András

Sz:9.40-11.00

C102

Politikatudományi olvasószeminárium

7PO10NFV36B

Lánczi András

Sz:11:20-12:40

C102

Public Affairs

7PO10NGK44B

Vass László

VK

Racionális választás-elméletek

7PO10NDKD4M

Nem indul

Social and Political Women in CE

7PO10NGV58M

 

Nem indul

 

Szakszeminárium I.

7PO10NDK42M

 

 

 

Szakszeminárium I.

7PO10NGK46B

 

 

 

Tárgyalástechnika tréning

7PO10NDK38M

Kiss Olga

Sz.11.20-12:40

C208

Társadalomfilozófia

7PO10NGV22M

Toronyai Gábor

H:11.20-12_40

C VIII.ea

Titkosszolgálatok a XX-XXI. században

7PO10NDK20B

Kurtán Sándor

Cs: 16:30-17:50

C IX ea

XX. századi egyetemes politikatörténet

7PO10NCK69B

Dobos Balázs

H:11:20-12:40

C102

XX. sz-i társadalomtörténet és politikai kultúra

7PO10NAK03M

Karácsony Gergely

Sz:16:30-17:50

E238

A Politikatudományi Intézet tárgyai Neptun kód szerint 2011/12

7FI01NDV04B

Filozófia

7FI01NDV05B

Gazdaságpszichológia

7FI01NDV70B

Etika alapjai

7PO10LGV37M

Társadalomfilozófia

7PO10NAK01M

Politikai eszmetörténet

7PO10NAK03M

XX. sz-i társadalomtörténet és politikai kultúra

7PO10NAK04M

Analitikus politikaelmélet

7PO10NAK08M

Demokráciaelméletek

7PO10NAK48M

Az európai politikai gondolkodás története

7PO10NBK03B

A politikatudomány alapjai

7PO10NBK14M

Politikai tudás és ismeretelmélet

7PO10NBK50M

History of European Political Thought

7PO10NCK01B

A politikai gondolkodás története/1

7PO10NCK05M

Kutatási módszertan I.

7PO10NCK06B

Magyar politikai rendszer/1

7PO10NCK11B

Az EU politikai rendszere

7PO10NCK15M

English for the Profession

7PO10NCK18B

Pártok és pártrendszerek I.

7PO10NCK32B

Összehasonlító politológia

7PO10NCK51B

A politikai gondolkodás története

7PO10NCK59M

English for the Profession I.

7PO10NCK69B

XX. századi egyetemes politikatörténet

7PO10NCK71B

Magyar politikai rendszer

7PO10NCV01M

A politikai gondolkodás története/1

7PO10NCV06M

Magyar politikai rendszer/1

7PO10NCV09M

Politikai kutatás módszertana I.

7PO10NCV11M

Az EU politikai rendszere

7PO10NCV18M

Pártok és pártrendszerek I.

7PO10NCV32M

Összehasonlító politológia

7PO10NCV67M

Politikai kutatás módszertana

7PO10NCV71M

Magyar politikai rendszer

7PO10NDK17M

Kormányzati kapcsolatok

7PO10NDK20B

Titkosszolgálatok a XX-XXI. században

7PO10NDK20M

Non-profit menedzsment

7PO10NDK23M

English Communication Skills I.

7PO10NDK38M

Tárgyalástechnika tréning

7PO10NDK40M

Politikai tanácsadás

7PO10NDK42M

Szakszeminárium I.

7PO10NDK48M

Kommunikációs és médiajog

7PO10NDK52B

Érdekérvényesítés és érdekegyeztetés az EU-ban

7PO10NDK53M

Academic Writing

7PO10NDKC9M

Platón és Arisztotelész

7PO10NDKD1M

Politikai filozófia

7PO10NDKD4M

Racionális választás-elméletek

7PO10NDV04B

A hatalom nyelve

7PO10NDV08B

Bevezetés a politikatudományba

7PO10NEK28B

Kutatás és írás

7PO10NEK67B

Politikai kutatás módszertana

7PO10NFV33B

A feminizmus kérdései

7PO10NFV36B

Politikatudományi olvasószeminárium

7PO10NFV58B

Mediáció és érdekegyeztetés az EU-ban

7PO10NFV63B

Introduction to Political Science

7PO10NFV75B

Helyi politika

7PO10NGK40B

Közpolitikai esettanulmányok

7PO10NGK41B

Politikai kampány

7PO10NGK42B

Média és politikusi szerepek

7PO10NGK43B

Politikai szövegek szerkesztése és írása

7PO10NGK44B

Public Affairs

7PO10NGK46B

Szakszeminárium I.

7PO10NGK48B

Politikai kommunikáció és retorika

7PO10NGK74B

Közkapcsolatok

7PO10NGV22M

Társadalomfilozófia

7PO10NGV54M

Politics of Transition in East Central Europe

7PO10NGV55M

Nations, Minorities and Minority policies in ECE

7PO10NGV56M

Contemporary Hungarian Politics

7PO10NGV57M

Political Recruitment and Career Paths in East Central Europe

7PO10NGV58M

Social and Political Women in Central Europe

7PO10NIV25B

British Civilisation

7PO10NIV73B

Landeskunde Österreich

PHG_ECONO

Economic Psychology and Behavioural Economics

PHG_SGZDVIS

Gazdasági viselkedés és gazdaságpszichológia

PHP_DEMELME

Demokrácia elméletek

PHP_KUT3

Kutatási kredit 3

PHP_KUTFOR1

Kutatási fórum I.

PHP_KUTKREDIT

Kutatási kredit 1

PHP_KUTSZEMI

Kutatószeminárium I.

PHP_MAGYKORM

Magyar kormányzati berendezkedés

PHP_NYINFO

Nyilvánosság, információs jogok

PHP_OKT3

Oktatási kredit 3

PHP_OKTKREDIT

Oktatási kredit 1

PHP_PUBL3

Publikációs kredit 3

PHP_PUBLKREDIT

Publikációs kredit 1

Utolsó frissítés: 2018.11.30.