December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

A Koordinációs Iroda tevékenysége


A Közgáz Campus Koordinációs Iroda (Iroda) a Közgáz Campus szervezeti egysége, melynek feladata a Közgáz Campus Koordinációs Tanácsának (KCKT/Tanács) tevékenységével összefüggő operatív feladatok intézése, szervezése és a Közgáz Campus munkájának eredményes támogatása.

Az Iroda a Campus igazgató felügyelete alatt működik. Az Iroda működését az igazgató mellett a koordinátor szervezi.

Az Iroda sokoldalú tevékenységével összefüggésben az alábbi konkrét (a Közgáz Campus SZMR-ben és a Közgáz Campus Koordinációs Iroda Ügyrendjében megfogalmazott) feladatoknak tesz eleget:

 • ellátja a Tanács és az Iroda működéséhez szükséges adminisztratív, igazgatási és ügyviteli tevékenységet, ideértve a dokumentálást, az irattározást és az archiválást;
 • megszervezi a Tanács üléseit, elkészíti jegyzőkönyvét és határozatait, koordinálja és ellenőrzi a Tanács határozatainak végrehajtását;
 • segíti a Tanács elnökét feladatai ellátásában;
 • közreműködik a Campust érintő, annak tevékenységével összefüggő egyetemi szintű szabályzatok kidolgozásában;
 • elkészíti a Campus költségvetését és folyamatosan nyomon követi az elfogadott költségvetés végrehajtását;
 • koordinálja a Tanács, illetve az igazgató és a különböző szintű egyetemi szervezeti egységek, különösen a GMI közötti gazdasági információ-áramlást;
 • segíti a Campushoz tartozó szervezeti egységek pénzügyi és ügyviteli tevékenységét;
 • ellátja a Campus órarendjének elkészítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • végzi a Campushoz tartozó ingatlanok tekintetében a helyiséggazdálkodással és a
  rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatokat;
 • kiadja a benntartózkodási, a kitelepülési, a molinó, a plakátozási, a szórólapozási, a fotózási, a forgatási engedélyeket;
 • megszerkeszti és kiadja Közgáz Campus Hírlevelet.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.