Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Általános információk a kötelező szakmai gyakorlatról

Általános információk a kötelező szakmai gyakorlatról

A diploma megszerzésének feltétele egy négy hetet kitevő szakmai gyakorlat teljesítése, ez 160 órát jelent. A szakmai gyakorlat célja az egyetemi tanulmányok során elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása, ennek megfelelően elsősorban kutató, elemző intézeteknél, a közigazgatásban, pártoknál, vagy más politológiával, politikai kérdésekkel foglalkozó szakmai szervezetnél lehet letölteni.

A 2017 előtt felvettek számára a gyakorlat bármikor teljesíthető a három év során, de a szigorlatra való bocsájtás feltétele a szakmai gyakorlat elvégzésének igazolása. Az igazolás egy formanyomtatványon történik, amit kitöltve és aláírva a tanszéki titkárságon kell leadni a gyakorlat teljesítése után. Az igazolás letölthető innen (csak tanulmányaikat 2017 előtt megkezdő hallgatók számára!!!!)

***A 2017-ben vagy utána felvett hallgatók számára a szakmai gyakorlat mint 10 kredit értékű kötelező tárgy jelenik meg a Neptunban, amit a 6. félévben kell felvenni, de maga a gyakorlat előbb is teljesíthető.  A szakmai gyakorlat teljesítésének a folyamata a következő:

- a szakmai gyakorlatra való jelentkezés ELŐTT egy munkatervet kell leadniuk a gyakorlat tervezett tartalmára és ütemezésére vonatkozóan. A munkatervet a szakmai gyakorlatért felelős oktató véleményezi és fogadja el. A szakmai gyakorlat megkezdésére csak elfogadott munkaterv birtokában van lehetőség!

- a szakmai gyakorlat teljesítését egy referencialevélen kell igazolni. A referencialevél tartalmazza a szakmai gyakorlatra vonatkozó információkat, a hallgató rövid beszámolóját és a szakmai vezetőjének értékelését illetve a szakmai gyakorlat letöltésének igazolását is. A hiánytalanul kitöltött és aláírt referencialevelet a szakmai gyakorlatért felelős oktatónak kell leadni digitálisan (scannelt változat) és papír alapon is, aki véleményezi és elfogadja azt. A szakmai gyakorlat elvégzését az oktató rögzíti a Neptunon.

- a munkaterv és referencialevél formanyomtatványa letölthető innen (csak tanulmányaikat 2017-ben vagy utána megkezdő hallgatók számára!!!) ***

A befogadó intézmények profilja változatos, hallgatóink többsége saját érdeklődésének megfelelően keres helyet a szakmai gyakorlat elvégzésére. Saját szervezés esetén a szakmai gyakorlat elfogadását előzetesen kell egyeztetni Intézetünkkel. Hallgatóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a szakmai gyakorlatra kiírt pályázatokról és szükség esetén segítséget is nyújtunk a megfelelő hely megtalálásához.

Hallgatóink az elmúlt években többek között az alábbi intézményeknél töltötték szakmai gyakorlatukat: MTA kutatóhelyei (MTA Politikatudományi Intézet, MTA Kisebbségkutató Intézet), Magyar Országgyűlés, Honvédelmi Minisztérium, Századvég, Nézőpont Intézet, Republikon Intézet, Policy Solutions…

További kérdéseikkel forduljanak Várnagy Rékához (reka.varnagy(kukac)uni-corvinus.hu).

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.