Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Hírek, aktualitások

Megújul a HalVel

A Hallgatói Véleményezési Rendszer a Szenátus 2019. június 6-ai döntése értelmében megújul. A főbb változások a következők: 

  • A kérdőívek kitöltésének időpontja a vizsgaidőszak vége helyetet a szorgalmi időszak vége.
  • A HalVelt kitöltő hallgatók számára a vizsgafelvételi kedvezmények továbbra is a következő félévben vehetőek igénybe annak érdekében, hogy a kérdőív kitöltése minél inkább a szorgalmi időszak végére (lehetőleg a legutolsó hétre) essen.
  • Ha az oktató egy kurzusban 15% alatti arányban vesz részt, akkor nem kell őt a HalVelben értékelni.
  • A szabályzat definiálja az ún. „egyedi eljárású szakok”-at. Ezekre az oktatási rektorhelyettes tehet javaslatot. Az egyedi szakok esetében az értékelés tartalma és folyamata (egyeztetési kötelezettség mellett) eltérhet a HalVeltől (kedvezményes vizsgafelvételre ilyenkor nincsen mód). A szabályzat kitér arra, hogy az egyedi szakok értékelésének eredményeit lehetőség szerint be kell tölteni a HalVelbe.
  • A szabályzat egyes tárgytípusokra (duális tárgy, szakszeminárium, projekttárgy, szakmai gyakorlat) új kérdőíveket tartalmaz.
  • A korábbi kérdőíveket részben átdolgoztuk, így bekerült a kérdőívbe egy öszesített elégedetséggel kapcsolatos kérdés, valamint a nyitott kérdések irányítottabbak lettek, és hangsúlyt helyeztünk a konstruktívabb visszajelzés eléréséhez.
  • A felmérés eredményeinek láthatósága (jogosultságok) nem változtak, csak egyértelműsítettük a szabályzatban, hogy ki mit láthat. A jogosultak között megjelent a tárgyfelelős és a szakfelelős is, aki a tárgyra, illetve a szakhoz tartozó tárgyakra vonatkozó értékelések eredményeit láthatja. 
  • A két félév alatt 2,5 összesített átlagot el nem érő oktatók esetén a minősítés hallgatói véleményezésre vonatkozó sorában „0 – nem megfelelt” értékelést kell adni. 

A változásokra 2019 őszétől kerül majd sor.

Az új szabályzat elérhető a BCE Szabályzatok oldalán.

A Minőségügyi Kézikönyv megújítása

Az Egyetem Szenátusa a 2018. október 30-ai ülésén elfogadta a Minőségügyi Kézikönyv megújítását. A kézikönyv legutóbbi 2014-es módosítása óta több szervezeti változás történt az egyetemen, ezek átvezetése és a szabályzatok ennek megfelelő aktualizálása történt meg. Emellett harmonizéltuk a Kézikönyvet a szintén elfogadott szaklétesítés és szakindítás eljárásrenddel. Emellett a Minőségügyi Kézikönyv kiegészült a Minőségpolitikai elvekkel (ezeket korábban a minőségügyi stratégia tartalmazta.)

A Szenátus a Diplomás Pályakövetési Szabályzatot is aktualizálta. (2018. november 7.)

Új jelentések/kimutatások érhetőek el a szakfejlesztési bizottságok számára

Több új jelentés is elérhetővé vált a szakfejlesztési bizottságok számára. Ezek közé tartozik például a 2006-2018 közötti időszak lemorzsolódással kapcsolatos kimutatása, a diplomás pályakövetéssel kapcsolatos 2018-as egyetemi felmérés eredménye, a diplomások munkaügyi adatain alapuló kimutatás, továbbá a HalVel eredmények tanátárgyankénti és oktatónkénti összesítése, illetve a végzős kérdőívek 2017-as adataiból készült kimutatás. Mindezek az elemzések megtalálhatóak a szakokról szóló elemzések oldalon. (2018. november 2.)

Olvasható az Egyetem intézményi akkreditácós önértékelési jelentése

Az Egyetem vezetése 2018 áprilisában kérte a Magyar Akkreditációs Bizottságot intézményakkreditációs eljárás lefolytatására, mert az intézmény akkreditációja 2018. decemberében lejár. Az önértékelési dokumentumot mindhárom kari tanács és a Szenátus is érdemi kifogás nélkül támogatta. Az önértékelés elérhető és olvasható a minőségfejlesztéssel foglalkozó oldalon. (2018. október 1.)

Diplomás Pályakövetés 2017 eredményei

Elérhető a végzett hallgatók 2017. évi pályakövetési felmérésének eredményei. A felmérésben a 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban végzett hallgatókat vizsgáltuk az Oktatási Hivatal által koordinált Diplomás Pályakövetési Rendszer keretében. A 7167 hallgatóból 946 fő válaszolt (13,2% kitöltési arány). 

A felmérés lebonyolítását és koordinációját a Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóság és a Kommunikációs Igazgatóság közösen végezte. 

Amennyiben a felméréssel vagy az eredményekkel kapcsolatban bármilyen kérdés vagy észrevétel lenne, örömmel állunk rendelkezésre.

(2017. november 15.)

Létrejön a Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóság

A Szenátus 2017. június 27-ei ülésén a Stratégiai Iroda és a Minőségfejlesztési Iroda összevonásával létrehozta a Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóságot. Az Igazgatóság feladatai közé tartozik többek között a rektor programjának és az Intézményfejlesztési Terv megvalósulásának szakmai támogatása, az ezekkel összefüggő kiemelt egyetemi kezdeményezések koordinálása; az Egyetem oktatással, tudományos kutatással és harmadik missziós tevékenységével kapcsolatos belső elemzések készítése, az oktatás, kutatás és harmadik missziós tevékenység minőségi standardjainak folyamatos fejlesztése és karbantartása; továbbá az egyetemi szintű alumni rendszer koordinálása.

Az új szervezeti egység megbízott igazgatója a Stratégiai Iroda vezetője, Barta Márton.

Az egyetem minőségügyi tevékenységével kapcsolatos híreket az Igazgatóság új honlapjának kialakításáig továbbra is ezen az oldalon tesszük közzé.

(2017. július 1.)

Átalakul az egyetem minőségügyi rendszere

A Szenátus 2017. február 28-án elfogadta az egyetem minőségügyi rendszerének átalakításáról szóló előterjesztést. Ennek következtében a Minőségügyi Iroda felügyeletét az Adminisztratív Igazgatóság helyett a továbbiakban a rektor látja el. Az iroda Minőségfejlesztési Iroda néven működik tovább. Fő feladata a rektor támogatása az oktatás és a tudományos kutatás minőségi standardjainak kialakításában, fenntartásában és folyamatos fejlesztésében. Ennek keretében az Iroda az egyetem oktatási, tudományos kutatási és harmadik missziós tevékenységéhez kapcsolódó minőségfejlesztési tevékenységeket és projekteket tervez, koordinál és bonyolít le.

A szenátusi döntés egy új szervezeti egységet, a Minőségirányítási és Folyamatszabályozási Irodát is létrehozza az Adminisztratív Igazgatóság felügyelete alatt. Az új iroda fő feladata az integrált irányítási rendszer kialakítása, bevezetése, majd pedig az integrált irányítási rendszerének működtetése lesz.

/2017. március 1./

Hallgatói projektek

Az elmúlt években a Minőségügyi Iroda számos hallgatói projektet indított vagy támogatott. Indult ilyen projekt indikátorok fejlesztésére, a HalVel eredmények elemzésére, a térhasználat felmérésére. Az elmúlt évek hallgatói projektjeinek, TDK dolgozatainak eredményei elérhetőek az Elemzések menüpont alatt vagy ide kattintva.

/2017. február 20./

HalVel eredmények elérhetőek

Elérhetőek a 2016/2017. tanév őszi félévének HalVel eredményei. Az eredmények a Hallgatói Véleményezési Rendszerben.

/2017. február 18./

Új kimutatások, összesítések érhetőek el

Három új kimutatás, összesítés érhető el a Minőségügyi Iroda oldalán:

Az első kimutatás a Pesti Campus végzős hallgatók kérdőíveinek összesítését tartalmazza, amelyben a 2010 júniusa és 2016 júniusa közötti féléves adatfelvétel ereményei szerepelnek (összesen 12 félév eredményei.  A kérdőívben olyan témakörökre kérdezünk rá, mint az elvégzett képzés összesített értékelése, a legkedveltebb oktatók és tantárgyak, az észlelt etikai problémák, a képzés újraválasztása, továbbá a jövőbeli tervek.

A második kimutatás a pesti campuson a 2015-2016-os tanévben meghirdetett tantárgyak teljesítését és HalVel szerinti értékelését tartalmazza szakonként.

A harmadik kimutatás a 2013 és 2016 közötti felvételi eljárások eredményeit, továbbá a beiratkozottak arányát tartalmazza felvételi eljárásonként és szakonként.

Mindhárom elemzés a szakfejlesztési bizottságok számára készült, és ide kattintva érhető el.

/2016. december 1./

Rangsorok

Egyetemünk legfrissebb rangsoreredményeiről felsőoktatási rangsorokat összefoglaló oldalunkon tájékozódhat.

Hagyományosan évről-évre A Budapesti Corvinus Egyetem felsőoktatási rangsorokan (pdf) címmel összefoglalót készítünk az intézményünket is értékelő listákról. Célunk, hogy átfogó képet nyújtsunk egyetemünk értékeléseiről, időszakosan frissítve az újonnan megjelenő rangsorokkal.

A nemzetközi rangsorokkal kapcsolatban külön összefoglaló is készült A Budapesti Corvinus Egyetem a nemzetközi rangsorokban (pdf) címmel. Az ismertetőben az érintett rangsorok módszertanáról, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem ezekben a rangsorokban elfoglalt helyzetéről lehet információkat kapni, elsősorban közép-kelet európai összehasonlításban.

/2015. október 27./

Graduate Barometer Europe

Megjelent a legfrissebb, 2015-ös Graduate Barometer Europe elemzés, mely a legátfogóbb pályaválasztásra és felsőoktatási képzésre vonatkozó felmérés Európában. Az elmúlt évek egyetemünkre vonatkozó összehasonlító riportjai elérhetők itt.

/2015. szeptember 1./

Gólya felmérés eredménye

A 2013/2014-es tanévben végzett gólya felmérés elemzése letölthető innen.

A válaszadóknak köszönjük az időt és az erőfeszítést, amit a kérdőív kitöltésére fordítottak!

/2014. október 28./

Végzős hallgatói felmérés eredménye

A végzett hallgatókkal készített kérdőíves véleményfelmérések eredményei letölthetők innen egyetemi polgárok számára.

Az adatok riport formában érhetők el egyetemi hálózatba kötött gépekről az egyetem minőségügyi honlapjának Felmérések oldalán. A riport alkalmas a különböző évek és félévek, valamint a különböző karok és szakok gyors összehasonlítására.

A válaszadóknak köszönjük az időt és az erőfeszítést, amit a kérdőív kitöltésére fordítottak!

/2013. február 14./

Utolsó frissítés: 2019.06.07.