Március - 2021
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 

Kedves Olvasó!

 

Köszöntöm a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának honlapján. Scientia mea, auditor meus – tudásom az én segítőm – tartja a Budapesti Corvinus Egyetem jelmondata. A kar ennek szellemében olyan társadalomtudományi ismereteket, módszereket nyújt, amelyek hozzásegítik diákjainkat ahhoz, hogy megértsék a napjainban zajló globális folyamatokat.

A Társadalomtudományi és Nemzetközi  Kapcsolatok Kar jelentős fejlődésen,strukturális átalakuláson ment keresztül az elmúlt tanévben. 2015. szeptember 1-jétől a kar két új intézettel és egyben két új profillal is gazdagodott. A Közgazdaságtudományi Karról került át a Világgazdasági Tanszék Világgazdasági Intézet néven, amely továbbra is a megszokottan magas minőségű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás magyar és angol nyelvű mesterszak gondozója. A Gazdálkodástudományi Kar szervezeti egységét alkotta korábban a karunkra átkerülő Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet, amely a Magyar Nemzeti Bank támogatásában is részesül. A BCE–MNB-együttműködés részeként került kialakításra az intézeten belül a Geostratégiai Központ, amelynek kimondott célja, hogy a társadalomtudományi területeket a földrajzzal társítsa, és napjaink globális világgazdasági és világpolitikai folyamatainak egy újszerű, interdiszciplináris megközelítését adja.

A két új intézettel gazdagodott Társadalomtudományi Kar – a fenntartó támogatásával – 2016. február 1-jétől Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karként működik tovább. A névváltozás annak az integrált szemléletnek is kifejezője, hogy a nemzetközi kapcsolatok magában foglalja a klasszikus IR diszciplína mellett a nemzetközi gazdaságot, sőt a fenntartható fejlődést is.

A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar kiemelt figyelmet szentel az intézményfejlesztési tervvel összhangban a nemzetköziesítés stratégiájának. Ennek egyik eleme az idegen nyelven kínált képzési struktúra, amely nemcsak az alap- és mesterszakokra, hanem a doktori képzés szintjére is kiterjed. Igen jelentős külföldi érdeklődés mutatkozik az angol nyelven kínált szakokra, ami lehetővé teszi, hogy a legjobb hallgatók közül válasszunk. A 2015/2016. tanévben szerzi meg alapszakos végzettségét az angol nyelvű képzésben elsőként résztvevő nemzetközi tanulmányok, illetve kommunikáció- és médiatudomány szakos évfolyam. A szociológia alapszakon már hosszabb ideje folyik angol nyelvű oktatás.

A nemzetköziesítés jegyében az idei tanévben került aláírása a Nottingham Trent University-vel kötött double degree megállapodás, amelynek értelmében a nemzetközi tanulmányok, illetve a kommunikáció- és médiatudomány alapszakról kiutazhatnak hallgatóink a második tanévben, és bizonyos feltételek teljesülése esetén kettős diplomát vehetnek át. A kar emellett számos egyéb double degree és joint master programban is részt vesz.

Karunk a 2016/2017. tanévtől szerepet vállal a székesfehérvári telephelyen folytatott képzési struktúra kialakításában is, ami tovább növeli a lehetőségeinket. Piacvezető szerepünket a legutóbbi rangsorok is elismerik. A Heti Világgazdaság Diploma 2016 melléklete megfogalmazza, hogy „A hallgatók kiválósági rangsorában e képzésterületen vitathatatlan a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának elsőbbsége...”. A rangsor a hallgatói kiválóság mellett az oktatói kiválóság területén is első helyre sorolja karunkat. Tennivalónk és fejlődni valónk azonban bőven akad még a következő esztendőben is. Ebben a szellemben kívánok jó böngészést a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar honlapján!

Üdvözlettel,

 

dr. Csicsmann László

dékán

Utolsó frissítés: 2018.11.30.