Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

A Gazdaság-matematikai elemző mesterszak

A képzés nem indul. A Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés kerül meghirdetésre 2017 szeptemberétől.


Kiket várunk a Gazdaság-matematikai elemző mesterszakra?

Miért érdemes a Gazdaság-matematikai elemző mesterszakot választani?

Részletes tanterv

Doktori képzés

Végzettség és kreditpontok

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges forma közötti átjárhatóság lehetősége

 

 

 Szakfelelős:
Csekő Imre
tanszékvezető
egyetemi docens

Kiket várunk a Gazdaság-matematikai elemző mesterszakra?

A Gazdaság-matematikai elemzés mesterszak azokat várja

 • akik a korábbi gazdaságtudományi képzésben (egyetemen, főiskolán) megszerzett ismereteiket szeretnék mélyebbé, elméletileg megalapozottabbá tenni;
 • akik a más tudományterületeken (mindenekelőtt: matematika, informatika) megszerzett alap- vagy mesterszintű tudás mellé szeretnének magas szintű, elméletileg megalapozott gazdasági ismereteket szerezni;

 

Közülük is elsősorban, de nem kizárólag azokat

 • akik szeretik a matematikát és elhiszik, hogy az nemcsak szép, de hasznos is;
 • akiket kifejezetten érdekelnek a társadalmi–gazdasági és pénzügyi problémák, és ezek megértésére, megoldására hajlandók időt és energiát szánni;
 • akik nem gondolják, hogy a logikai, matematikai absztrakció és érvelés, valamint a gazdasági élet mindennapos jelenségei két külön világ;
 • akik nem ijednek meg a kihívásoktól,  a feladatoktól és bíznak magukban;
 • akik a tudásért képesek keményen megdolgozni és ezt a munkát nem áldozatnak, hanem befektetésnek tekintik.

 

Fontosabb általános és szakmai kompetenciák:

 • alkalmasság önálló és csoportmunka végzésére,
 • gazdasági összefüggések formalizált leírásának és elemzési módszereinek ismerete,
 • a matematikai és statisztikai eszköztár magas szintű kezelése és alkalmazása,
 • a gazdasági és pénzügyi elemzéshez szükséges információk forrásainak ismerete,
 • számítógépes programcsomagok alkalmazói ismerete,
 • az elemzések eredményeinek szóbeli és írásbeli közlésének készsége,
 • angol nyelvű szakmai megértés és kommunikáció,
 • a nemzetközi tudományos szakirodalom kritikus feldolgozásának és az önálló tanulásnak a készsége.

 

Akik a szakot elvégzik, 

  • azok – elmélyült gazdaságelméleti, módszertani és pénzügyi ismereteik birtokában – rövid időn belül képessé válnak arra, hogy nagyfokú önállósággal és kreatívan részt vegyenek a különböző szintű közgazdasági és pénzügyi döntés-előkészítő feladatok megoldásában, olyan munkahelyeken mint például a közigazgatási és országos hatáskörű intézmények, a nagyvállalatok, bankok  és a nem-kormányzati intézmények és tervező-pénzügyi részlegei;
  • megfelelő szakmai gyakorlat és készségek birtokában, alkalmasak kisebb egységek irányítására, középvezetői pozíciók betöltésére, további gyakorlattal pedig a közgazdasági vezetői utánpótlást alkotják.
  • Az előbb említetteken kívül elsősorban az államigazgatás, a nagybankok, nagyvállalatok elemző osztályain és magas szintű problémamegoldó részlegeiben foglalkoztathatók, továbbá a tudományos utánpótlásban, az egyetemi doktori iskolákban juthatnak jelentős szakmai szerephez;
  • különböző gazdasági folyamatok tudományosan megalapozott elemzéséhez szükséges tudásra tesznek szert, ezért ennek birtokában képesek a gazdaság¬elemző és irányító intézmények gazdaságpolitikai, a nagyvállalatok stratégiai elemzési feladatainak ellátására, részt venni a döntések előkészítésében, ezáltal fontos szerepet tölthetnek be az egyes szakterületek és az intézményi felső vezetés közötti kommunikációban;
  • szakemberek a tudományos utánpótlás természetes forrását is jelentik, hiszen különböző gazdasági folyamatok kutatói szinten végzendő vizsgálatához is elegendő tudásra tesznek szert. Az oktatásból származó magas szintű és konvertálható ismereteik biztosítani fogják, hogy nemzetközi szervezetek (IMF, Világbank) munkatársaiként is megállják a helyüket

   Miért érdemes a Gazdaság-matematikai elemző mesterszakot választani?

   1. Azért, mert a fent említett területeken könnyen találnak maguknak állást és értelmes munkát.
   2. Azért, mert olyan, az országban egyedülálló képzésben vehetnek részt, ami elmélyült tudást, alapos ismereteket, a szakmai közéletbe való bekapcsolódás lehetőségét biztosítja számukra.
   3. Azért, mert a szak elvégzése során lehetőség nyílik egy-egy szakterület behatóbb megismerésére.
   4. Azért, mert a szak korszerű és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes képzési programot biztosít.
   5. Azért, mert a hallgatók viszonylag kis létszáma a magyar felsőoktatásban megszokottnál jóval intenzívebb tanár-diák kapcsolat kialakítását teszi lehetővé.

   A gazdaság-matematikai elemző mesterszak tanterve


   Tárgynév

   Jelleg

   Félév

   Kredit

   1. félév

   2. félév

   3. félév

   4. félév

   óraszám (ea+szem)

   óraszám (ea+szem)

   óraszám (ea+szem)

   óraszám (ea+szem)

   Módszertani kötelező alaptárgyak

    

    

    

    

    

   20

   Konvex analízis

   K

   3+1

    

    

    

   4

   Idősorelemzés

   K

   2+2

    

    

    

   4

   Nemkooperatív játékelmélet

   K

    

   4+0

    

    

   4

   Sztochasztika

   K

    

   2+2

    

    

   4

   Variációszámítás és optimális irányítások

   K

    

    

   2+2

    

   4

   Közgazdaságtani kötelező alaptárgyak

    

    

    

    

    

   9

   Az egyensúlyelmélet mikroökonómiája

   K

   3+1

    

    

    

   5

   Dinamikus makroökonómia

   K

    

   4+0

    

    

   4

   Kötelező szaktárgyak

    

    

    

    

    

   16

   Gazdasági mechanizmusok mikroökonómiája

   K

    

   4+0

    

    

   4

   Haladó makroökonómia

   K

    

    

   2+2

    

   4

   Többegyenletes ökonometria és előrejelzés

   K

    

    

    

   2+2

   4

   Kötelező szaktárgy IV.

    

    

    

    

    

   4

   Gazdaságmodellezés specializáció

    

    

    

    

    

   27

   Fejezetek a döntéselméletből

   K

   2+2

    

    

    

   4

   Pénzügyi folyamatok elemzése MATLAB-bal

   K

   0+2

    

    

    

   3

   A bizonytalanság és a kockázat elmélete

   K

    

   2+2

    

    

   4

   Operációkutatási (optimalizálási) modellek

   K

    

   2+2

    

    

   4

   Az információs aszimmetria közgazdaságtana

   K

    

    

   2+2

    

   4

   Kooperatív játékelmélet

   K

    

    

   2+2

    

   4

   Többváltozós statisztikai modellek

   K

    

    

    

   2+2

   4

   Szakszeminárium / Szakdolgozat

    

    

    

    

    

   8

   Szakszeminárium I.

   K

    

    

   0+4

    

   4

   Szakszeminárium II.

   K

    

    

    

   0+4

   4

   Különböző módon választható tárgyak

    

    

    

    

    

   28

   Felzárkóztató tárgyak

    

    

    

    

    

    

   Piacszerkezetek

   F

   3+1

    

   +

    

   4

   Bevezetés a közgazdasági dinamikába

   F

   2+2

    

   +

    

   5

   Bevezetés a mértékelméletbe

   F

   2+2

    

   +

    

   5

   Közgazdasági elméletek története

   F

   2+2

    

   +

    

   4

   Bevezetés a makrogazdasági modellezésbe

   F

   3+1

    

   +

    

   5

   Gazdaság- és társadalomstatisztika

   F

   2+0

    

   +

    

   3

   Makromodellezési esettanulmányok

   K

    

   2+2

    

   +

   5

   Bevezetés az ökonometriába

   F

    

   2+2

    

   +

   5

   Dinamikai rendszerek

   F

    

   2+2

    

   +

   5

   Funkcionálanalízis

   F

    

   2+2

    

   +

   5

   Döntési módszerek

   F

    

   2+2

    

   +

   4

   Nyugdíj és adómodellek

   F

    

   2+0

    

   +

   3

   Operációkutatási modellek II.

   F

    

   2+2

    

   +

   5

   Választható szaktárgyak

    

    

    

    

    

    

   Aukcióelmélet

   VSZ

   2+2

    

   +

    

   4

   Haladó elmélettörténet

   VSZ

    

   2+0

    

   +

   4

   Statisztikai programcsomagok és alkalmazásaik

   VSZ

    

   2+2

    

   +

   4

   Dinamikus optimalizálás és programozás

   VSZ

    

   2+2

    

   +

   4

   Szavazás és osztozkodáselmélet

   VSZ

    

   2+2

    

   +

   4

   Választható tárgyak

    

    

    

    

    

   12

   Kreditek száma összesen:

    

   30

   30

   30

   30

   120

   Letölthető formátum

   Doktori képzés

    A Gazdaság-matematikai elemzés mesterszak kiváló alapozást nyújt a Közgazdaságtani Doktori Iskolában folytatandó tanulmányokhoz.

   Végzettség és kreditpontok

   A mesterszakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

   A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles közgazdász gazdaság-matematikai elemző szakon
   (Economist in Quantitative Economic Analysis)

   A képzési idő félévekben: 4 félév

   A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

   Idegen nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga és egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

   Az állami ösztöndíjas és az önköltséges forma közötti átjárhatóság lehetősége

   A hallgató állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésbe való besorolása egy tanév időtartamára szól.
   Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgató tanévenként egyszer kérheti átvételét a felszabaduló állami ösztöndíjas helyekre.

   Állami ösztöndíjas hely szabadul fel,

   • ha egy állami ösztöndíjas hallgató az utolsó két aktív félévében nem teljesíti a szak ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven százalékát és az állami ösztöndíjas hallgatókról az összesített korrigált kreditindex alapján készített tanulmányi rangsor alsó 15%-ban helyezkedik el, ezért átsorolásra kerül önköltséges képzésre, vagy
   • ha egy állami ösztöndíjas hallgató törölteti magát a hallgatói névsorból.

   A felszabaduló állami ösztöndíjas helyekre az az önköltséges hallgató vehető át, aki

   • utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte a szak ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség 50%-át és
   • az önköltséges hallgatókról az összesített korrigált kreditindex alapján készített tanulmányi rangsor elején áll, valamint
   • jobban tanul (összesített korrigált kreditindexe magasabb), mint az állami ösztöndíjas hallgatók rangsorában lévő alsó 20% közül a legjobb teljesítményű hallgató.

   Az átsorolási kérelmeket a tanévek végén, legkésőbb június 30-ig kell benyújtani elektronikus formában, a Neptun-rendszeren keresztül.

   Utolsó frissítés: 2018.11.30.