Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Alapszakok (BSc)

Intézmény elérhetősége

BCE-KTK

Intézmény elérhetősége:

1093 Budapest, Fővám tér 8.

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőségek:

Angol nyelvű alapképzési szakok esetén:

1093 Budapest, Fővám tér 8.

•Telefon: (1) 482-5537, (1) 482-5533

Az alapszakok tájékoztató anyaga letölthető formátumban

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. FEBRUÁR 15.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2020. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Meghirdetett szakok, irányszámok, érettségi követelmények a 2020. évi felvételi eljárásban

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 

 

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

A

alkalmazott közgazdaságtan (magyar nyelven)

támogatott

6

20 < 120

 

5 < 60

matematika (E) és
gazdasági ismeretek v. történelem v. egy
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(6)

 

A

N

K

alkalmazott közgazdaságtan (magyar nyelven)

350 000 Ft

A

N

A

alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven)(2)

támogatott

6

10 < 30

 

5 < 60

 

A

N

K

alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven)(2)

350 000 Ft

O

N

A

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés(1)(3)

támogatott

10

10 < 70

 

10 < 50

matematika (E) és
gazdasági ismeretek v. történelem v. egy
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(7) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(6)

O

N

K

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés(1)(3)

350 000 Ft

 

 

 

 

(1) A választható specializációk: gazdaságmatematika; pénzügy-matematika.

(2) Az angol nyelvű alapképzési szakokon résztvevők idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

(3)  Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(4) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek.

(5) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek.

(6) Választható egy szakmai élőkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(7) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A képzések Corvinus Ösztöndíjas finanszírozási és önköltséges finanszírozási formában kerülnek meghirdetésre. A felvétel és a képzések finanszírozásának sajátosságairól a Budapesti Corvinus Egyetemen a Tájékoztató 6.4. fejezetében olvashat. A CORVINUS által kiírt ösztöndíj pályázat feltételeiről a http://www.uni-corvinus.hu/hello oldalon olvashat. A besorolási határozat tartalmazza, hogy felvétel esetén önköltséges finanszírozási formára Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert felvételt.

Amennyiben a jelentkező érettségi bizonyítványát külföldön szerezte, úgy az Elismerési tv. 13. §-ának (1) bekezdése szerinti bizonyítvány egyenértékű a magyar érettségi bizonyítvánnyal. Az ennek a feltételnek nem megfelelő bizonyítványok esetén továbbtanulási céllal történő elismerését kell kezdeményeznie az Intézménynél. Az eljárás díjköteles. Az eljárásról bővebb információ az alábbi oldalon található: www.uni-corvinus.hu/index.php

 

Specializálódás a képzés során

alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) és (magyar nyelven) (Nappali)

Az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon specializációk nincsenek.

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (Nappali)

A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzésben a gazdaságmatematika és pénzügy-matematika specializációk mellett Karunk az ökonometriai, statisztikai adatkezelés specializáció indítását is tervezi, amennyiben az indításhoz szükséges feltételek a specializáció választásig teljesülnek.

A specializációk választási lehetőséget jelentenek. A specializációk esetében a felvettek létszáma határozza meg, hogy hány specializáció indítására van lehetőség. Ha szükséges, akkor a hallgatók preferenciái döntik el, hogy mely specializációk indulnak.

 

alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) (Nappali)

Az alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapképzési szakon a Corvinus Ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók 280 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek (önköltséges hallgatók az önköltségi díjon felül).

Az angol nyelvű alapképzés esetében az önköltség a harmadik országbeli állampolgár jelentkezőnek a fentiektől eltérő. További információ: http://economics.uni-corvinus.hu/

Az alapképzési szakon az eredményes tanuláshoz nyelvtudás - angol nyelvből általános vagy szakmai, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C) típusú nyelvvizsga szintű nyelvtudás - szükséges, amit a felvételi eljárás során igazolni nem kell.

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatóak a Tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

 

 

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:
érettségi tanúsítvány, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

A felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

A legfontosabb határidők

  • 2020. február 15. - A jelentkezési lapok beadásának határideje
  • 2020. február 20. – A jelentkezés hitelesítésének határideje
  • 2020. július 9. - Dokumentumpótlási, adatmódosítási határidő
  • 2020. július 23. – A ponthatárok várható kihirdetése

A jelentkezés módja

Kizárólag elektronikus formában lehet jelentkezést beadni, a papír alapon történő jelentkezés megszűnt. Fontos, hogy a jelentkezéseket hitelesíteni is szükséges! Vagyis a végleges jelentkezéseket legkésőbb 2020. február 15. éjfélig kell rögzíteni, majd február 20-ig hitelesíteni. Utóbbi történhet Ügyfélkapun keresztül, vagy a hitelesítő adatlapot kinyomtatva, kitöltve az Oktatási Hivatal (1380 Budapest, Pf. 1190) postacímére beküldve. A felvételi eljárás alapdíja változott, díjmentes lett. A díjmentes jelentkezés három jelentkezési hely feltüntetésére jogosítja fel a jelentkezőt. Az ezen felül megjelölt jelentkezési helyek után jelentkezésenként 2000 forintot (kiegészítő díj) kell befizetni. Az eljárási díjat banki átutalás útján vagy internetes tranzakcióra alkalmas bankkártyával, az E-felvételiből elérhető internetes felületen, 2020. február 15-ig kell befizetni. A 2020. évi általános felvételi eljárás során összesen maximum 6 helyre lehet jelentkezni.

Ugyanazon intézmény azonos szakjának (ha megegyezik a képzési szint, a munkarend, a képzés nyelve és helye is, csak a finanszírozási forma tér el) állami ösztöndíjas és önköltséges meghirdetése - bár jelentkezéskor külön sorban kell feltüntetni – az eljárási díjak számításakor és a maximálisan megjelölhető jelentkezési helyek számát tekintve egy jelentkezési helynek minősül.

A tanulmányi pontok

A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet.

A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai eredményeiből (100 pont), valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából (100 pont) kell meghatározni.

A középiskolai eredményekből számított pontszám meghatározásához a következő öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi érdemjegyeinek összegét kell kettővel megszorozni: magyar nyelv és irodalom (évente a két osztályzat átlaga kerekítés nélkül!), történelem, matematika, legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom átlaga), egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány).

Amennyiben a jelentkező a középiskolai tanulmányai során nem tanult természettudományos tárgyakat, akkor külön kérvényeznie kell, hogy helyettük más tantárgyat, tantárgyakat vegyenek figyelembe.

Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlaga során az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy (ha a jelentkező nem érettségizett öt tárgyból, akkor a bizonyítványban szereplő összes tárgy) százalékos eredményeivel kell számolni, és az így kapott eredményt kell egész számra kerekíteni.

Megszűnt az a korlátozás, hogy a jelentkezőnek csak meghatározott ideig lehet tanulmányi pontot számítani, azaz ha a jelentkező számára kedvezőbb, hogy a tanulmányi és az érettségi pontjait összegzik, mintha az érettségi pontjait kétszerezik, akkor függetlenül attól, hogy hány éve érettségizett, így kell kiszámítani számára az összpontszámot.

Figyelem! A tanulmányi pontok a jelentkező középfokú tanulmányainak teljesítményét tükrözik, tehát az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban foglalt eredmények nem vehetők figyelembe a tanulmányi pontok számításakor.

A 2005-ben érettségizettek esetén, amennyiben a jelentkező matematika érettségi eredményét záradékkal látták el, mert az utolsó évfolyam év végi érdemjegye alapján kapta, úgy a felsőoktatási felvételi eljárás során a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe érettségi átlageredmény kiszámításánál, mivel a matematika érettségi vizsgatárgynak nincs százalékos eredménye.

Érettségi pontok

Érettségi pont a Kar által követelményként előírt érettségi tárgyak eredményei alapján számolható.

Az alkalmazott közgazdaságtan és a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakokon matematikából kötelező emelt szintű érettségit tenni. A matematika emelt szintű érettségi eredmény mellett a történelem, a gazdasági ismeretek, a szakmai előkészítő tárgy, az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy és az idegen nyelv közül kell a másik érettségi tantárgyat kiválasztania a jelentkezőnek.

A szakmai előkészítő tárgyak közül elfogadjuk mindhármat, azaz a közgazdasági alapismereteket, a kereskedelmi és marketing alapismereteket és a vendéglátás-idegenforgalom alapismereteket is. Az idegen nyelvek közül az alábbi nyelvek valamelyikéből lehet szerzett pontot számolni: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol. Az ágazati szakmai érettségi tárgyak közül elfogadjuk mind a hatot (informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek).

Az érettségi pontok a beszámítandó két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek összegzésével alakulnak ki, azaz összegük maximum 200 pont lehet (tárgyanként maximum 100 pont). Az emberi erőforrások alapszak esetében az a két vizsgatárgy kerül beszámításra, amelyekkel a jelentkező jobban jár. Ugyanez igaz a másik három alapszakra is azzal a különbséggel, hogy ezeknél a szakoknál a matematika - eredménytől függetlenül - beszámításra kerül. (Alkalmazott közgazdaságtan és gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapszakokra történő jelentkezés esetén az emelt szintű matematika eredmény).

Azoknál a jelentkezőknél, akik 2005 előtt érettségiztek, és így eredményük százalékos formában még nem került meghatározásra, a következő számítási módot alkalmazzuk:

jeles (5)

100%

jó (4)

79%

közepes (3)

59%

elégséges (2)

39%

Ezen jelentkezők érettségi eredményei középszintű érettséginek minősülnek.

A tanulmányi és az érettségi pontok száma összesen 400 pont lehet. Ez az összpontszám kialakulhat a tanulmányi - és az érettségi pontok összegzésével, illetve az érettségi pontok duplázásával is, időkorlát nélkül. A jelentkezőnek a számítási módok között választania nem kell előre, automatikusan a neki kedvezőbb változat lesz figyelembe véve.

Ehhez az összpontszámhoz kerülnek hozzáadásra a többletpontok.

A többletpontokkal számított felvételi összpontszám maximum 500 pont lehet.

Nem vehető fel egyik szakra sem az a jelentkező, akinek az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért és az OKJ-s képzésben való részvételért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímeken kapható többletpontok nélkül számított összpontszáma nem éri el a 280 pontot.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és elérik a felsőoktatási szakképzés és alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a jogszabályi minimumpontot – 500 pont.

Többletpont

A különböző jogcímeken kapható többletpontok száma maximum 100 pont lehet. Amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára kedvezőbbet kell figyelembe venni.

A Közgazdaságtudományi Karon az alábbi jogcímek alapján lehet többletpontot kapni:

1.     Nyelvvizsga: középfokú (azaz B2-es szintű) komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért 28 pont, felsőfokú (azaz C1-es szintű) komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért 40 pont szerezhető.
A nyelvvizsgáért járó többletpontok száma nem lehet több 40 pontnál.
Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.
A magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú (B2) nyelvvizsgának felel meg. A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsgának felel meg.

2.     Emelt szintű érettségi vizsga: Ha a jelentkező a felvételi követelményként meghatározott tárgyak közül (matematika, történelem, gazdasági ismeretek, szakmai előkészítő tárgy, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy, egy idegen nyelv) valamelyikből legalább 45%-os eredményű emelt szintű érettségi vizsgát tesz, akkor 50 pont jár érte, de csak abban az esetben, ha az érettségi pontja is annak az érettségi tárgynak az eredményéből lett megállapítva, amelyből emelt szinten érettségizett. Ezen a jogcímen többletpont csak két emelt szintű érettségiért adható, azaz maximum 100 pont lehet.

3.     Esélyegyenlőség: Esélyegyenlőség jogcímén (azaz hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért összesen) legfeljebb 100 többletpont adható.
Hátrányos helyzetű jelentkező a jelentkezés alkalmával 40 többletpontot kaphat.
Fogyatékossággal élő jelentkező 40 többletpontra jogosult.
Az a jelentkező, aki a Tájékoztató megjelenése és 2020. július 9. közötti időszakban csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermeknevelési támogatásban (gyet), gyermekgondozási díjban (gyed) részesül, vagy gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon van, 40 többletpontra jogosult.

FIGYELEM! Az előnyben részesítésnek szigorú feltételei és dokumentációs kötelezettségei vannak, melyekről a felvi.hu oldalon olvashat bővebben.

4.         A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után a besorolási alapképzési szakon, osztatlan mesterszakon az alábbiak szerint kapható többletpont: jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpont, jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont, közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont.

5.     Tanulmányi versenyek: Aki az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) a felvételi követelményként előírt érettségi tantárgyak valamelyikéből ért el versenyeredményt, az alábbi többletpontra jogosult:
1 - 10. helyezés: 100 pont
11 - 20. helyezés: 50 pont
21 - 30. helyezés: 25 pont
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) elért helyezésért nagydíjasoknak 30 pontot, első díjasoknak 20 pontot adunk. (Értelemszerűen csak az érettségi pont meghatározására felhasznált érettségi vizsgatárgynak megfelelő szekcióban.)
Tárgyanként legfeljebb egy OKTV, SZÉTV, TUDOK versenyen elért eredmény alapján jár többletpont, de csak akkor, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből ért el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként került meghatározásra.
Az OKTV és a SZÉTV elfogadható versenytárgyairól, valamint a TUDOK versenyszekcióiról és a hozzájuk kapcsolódó érettségi vizsgatárgyakról a felvi.hu oldalon olvasható bővebb tájékoztatás.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pont szerezhető.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 pont adható (maximum egy versenyért).

A szakképesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egy része vagy egésze alól felmentést kapott jelentkező a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosult.

6.     OKJ-s képzés: Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő legfeljebb egy szakirányú emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért 32 többletpontot kaphat a jelentkező. Bővebb információ a felvi.hu oldalon.

7.     Sportteljesítmény: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián való részvételért 50 többletpont jár. Olimpiai sportágban elért legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 30 pont kapható, amennyiben a jelentkező az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 évben érte el. Olimpiai sportágban a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a FISU által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért 20 többletpont adható, ha az eredményt a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül érte el a jelentkező. Olimpiai sportágban a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás korosztály részére szervezett bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpont jár. Olimpiai sportágban a Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért 10 többletpont adható. A 8 éves korlát itt is érvényes. Bővebb információ a felvi.hu oldalon olvasható.

Külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi bizonyítvány

Külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgák és bizonyítványok esetében továbbtanulási célú elismerési eljárás keretében nem a Kar, hanem az Oktatási Hivatal jogosult eldönteni, hogy az abban szereplő tárgyak megfeleltethetők-e az előírt tárgyaknak és így számolható-e belőlük tanulmányi és/vagy érettségi pont. Ha ez utóbbi számolható belőlük, mert a hallgató érettségizett a kötelező érettségi tárgyak valamelyikéből, akkor azt is az Oktatási Hivatal dönti el, hogy az adott vizsgatárgyat közép- vagy emelt szintűnek fogadja-e el és milyen százalékos eredménnyel.

Az elbírálásról bővebb információ a felvi.hu oldalon található.

Utolsó frissítés: 2020.01.02.