Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Ajánlott szakdolgozat témák a 2017/2018-as tanévben 3. évfolyamos alapszakos hallgatók számára

Tájékoztató a szakszemináriummal és a szakdolgozattal kapcsolatos kérdésekről alapszakos hallgatók számára

A szakszemináriumi jelentkezési lap elérhető itt

 

Az alkalmazott közgazdaságtan alapszakon a szakszemináriumi jelentkezés online történik, szakszemináriumra jelentkezni az alábbi linken lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgzqw3jY46I_bKrMA0l6w4LwSB6wSnsIRBdvfqq1E364_0sA/viewform?usp=sf_link.

Szakdolgozat tájékoztató 

Alapszakos és mesterszakos hallgatóknak a szakdolgozatot 1 példányban fekete keménykötéssel (klasszikus szakdolgozat-kötés), valamint egyidejűleg (1 példányban) elektronikus formában, cd-n kell leadni.

 

Tájékoztató a Közgazdaságtudományi Kar oktatói által ajánlott alapszakos szakszemináriumi témákról                   (A konkrét témaválasztással kérjük keressék a szakvezetést és a témáért felelős tanszéket, oktatót.)

Biztosítási Oktató és Kutató Csoport által ajánlott témák

 • A nyugdíjrendszer és a befektetések összefüggései idősödő népesség esetén
 • Biztosítók szolvencia-értékelésének módszerei
  Témafelelős: Szüle Borbála

Munkagazdaságtan Központ által ajánlott témák

A Munkagazdaságtan Központ munkatársai ebben a tanévben csak az Emberi erőforrások alapszak hallgatói számára hirdetnek meg szakszemináriumokat.

 

Bódis Lajos

 • A szövegértés szerepe és fejlesztése az iskolában, a munkaerőpiacon, a vállalati és közpolitikákban: önkéntes segítő programmal összekötött szakdolgozatírás

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a program akciókutatási (önkéntes segítői) részében is közreműködnek, és vállalják a szeptember 23-án, szombaton Budapesten vagy egy októberi hétvégén Szegeden (útiköltséget és szállást térítjük) tartott felkészítésen való részvételt. Részletesebben: corvinus-hrba.blogspot.hu/2017/09/a-szovegertes-szerepe-es-fejlesztese-az.html

 

Borbély-Pecze Bors (külsős oktató, NGM vezető munkaerő-piaci elemző)

Jelentkezés Waffenschmidt Editnél, az elfogadásnál előnyben részesülnek, akik rövid mailben felvázolják a motivációjukat és a témában való esetleges jártasságukat, olvasottságukat, érintettségüket.

 • A Career Managment Skills fejlesztésének lehetőségei az alap-, és/vagy középfokú képzésben
 • Pályaorientáció, karrier tanácsadás vállalati nézőpontból
 • Az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási céljainak megvalósulása Magyarországon vagy egy kiválasztott tagállamban
 • Átalakuló munkaügyi igazgatás szerepe és működése megyei és járási szinten Elvárás egy járási esettanulmány készítése, lásd: uni-nke.hu/uploads/media_items/a-munkaugyi-kozigazgatas-valtozasai-a-magyary-program-tukreben.original.pdf

 

Lőrincz László

 • Corvinus, közösség, diákszervezetek

A feladat egy idén felvett kérdőív adatainak elemzése, olyan hallgató jelentkezését várjuk, aki nem riad vissza a statisztikai programcsomagok használatától (például a Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe tárgyban tanult Stata)

 

Munkácsy Ferenc (külsős oktató, Munkaügyi Szemle Online főszerkesztő)

Jelentkezés Waffenschmidt Editnél, az elfogadásnál előnyben részesülnek, akik rövid mailben felvázolják a motivációjukat és a témában való esetleges jártasságukat, olvasottságukat, érintettségüket.

 • Népesedési jellemzők és foglalkoztatás
 • Öregedő társadalom foglalkoztatási jellemzői
 • Generációk a munkahelyen több megközelítésmódból. Érdekérvényesítési különbségek a különböző generációk között
 • A részmunkaidős jövedelem- és karriercsapda
 • Vállalati munkaerő-politika a kisgyermekes anyák esetében
 • Mitől családbarát egy munkahely?
 • A külföldi munkavállalás komplex hatása a gazdaságra

 

Európai Gazdaságtörténeti és Gazdaságfejlesztési Kutatóközpont

 • Regionális gazdasági fejlődés és a területfejlesztés lehetőségei Magyarországon (egy kiválasztott régió vagy kistérség/település példáján)
 • Demográfiai válság, népességcsökkenés és gazdasági hatásai Magyarországon és/vagy Európában (a válság egy részterületét, illetve egy gazdasági ágat, ágazatot vagy a foglalkozásszerkezet egy szegmensét javasolt középpontba állítani, vizsgálni)
 • Paraszti gazdálkodás Magyarországon a 19–20. században (lehetséges gazdaságtörténeti jellegű, regionális, település szintű vagy akár családi forrásokon/interjún alapuló feldolgozás; illetve napjaink családi gazdálkodásának személyi vagy települési szintű közgazdasági elemzése)
 • Gazdasági növekedés és modernizáció az Osztrák-Magyar Monarchiában (egy részterület kiválasztása és feldolgozása javasolt, esetleg levéltári anyag bevonásával, melyhez a kutatóközpont támogatást nyújt)
 • Globális problémák, ökológiai szemlélet és közgazdaság (bármilyen részterület feldolgozása és közgazdasági elemzése elképzelhető; pl. ökológiai gazdálkodás Magyarországon, egy biogazdaság működése, tájhasználat stb.)
 • A spanyol gazdaság működése a csatlakozástól napjainkig (spanyolul olvasó hallgatóknak)
 • Az ír gazdasági csoda (angol szakszövegek olvasása előfeltétel)
  Témafelelős: Pozsgai Péter

Gazdaságpolitika Tanszék által ajánlott témák

Andor László, tanszékvezető egyetemi docens

 • Az európai gazdasági kormányzás fejlődése és ellentmondásai
 • Gazdaságpolitika és társadalmi érdekegyeztetés

 

Bod Péter Ákos, egyetemi tanár

 • A nemzetközi tőkemozgások és a magyar gazdaság: gazdaságszerkezeti, szabályozási és gazdaságpolitikai vonatkozások
 • Nemzetközi pénzügyi intézmények és a magyar gazdaságpolitika, gazdaságfejlesztés
 • A magyar és kelet-közép-európai rendszerváltozás elemzése
 • A szuverenitás kérdése Európában – közgazdasági és pénzügyi vonatkozások
 • A magyar gazdaságpolitika időszerű kérdései

 

Németh András Olivér, egyetemi tanársegéd

 • A gazdasági növekedés közgazdaságtana és gazdaságpolitikai vonatkozásai

Kiinduló irodalom:

Aghion, Philippe – Howitt, Peter (2009): The Economics of Growth, Cambridge – London: MIT Press

Barro, Robert J. (1991): „Economic Growth in a Cross Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics, 106. évfolyam, 2. szám, 407–443. oldal

Rodrik, Dani (szerk.) (2003): In Search of Prosperity – Analytical Narratives on Economic Growth, Princeton – Oxford: Princeton University Press

 

 • Költségvetési politika, költségvetés fenntarthatósága, fiskális szabályok

Kiinduló irodalom:

Balatoni András – Tóth G. Csaba (2012), „Az új magyar adósságszabály értékelése”, Közgazdasági Szemle, LIX/10, 1107–1137. old.

Benczes István – Ürögdi András (2008), „A politikai üzleti ciklusok új elmélete és empíriája”, Pénzügyi Szemle, LIII/2, 265–279. old.

Benczes, István (szerk.) (2014): Deficit and Debt in Transition – The Political Economy of Public Finances in Central and Eastern Europe, Budapest – New York: CEU Press

Győrffy Dóra (2008), „Költségvetési kiigazítás és növekedés az Európai Unióban – Tanulságok Magyarország számára”, Közgazdasági Szemle, LV/11, 962–986. old.

Halász Ágnes (2014): „Politikai költségvetési ciklusok a magyar államháztartásban”, Köz-Gazdaság, 9. évfolyam, 2. szám, 177–194. oldal

 

 • Az oktatáspolitika, oktatásfinanszírozás aktuális kérdései

Kiinduló irodalom:

Semjén András (2013), Költségmegosztás a felsőoktatásban – Utak és tévutak, KTI Könyvek 16., Budapest: MTA KRTK KTI.

Temesi József (szerk.) (2012), Felsőoktatás-finanszírozás – Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet, Budapest: Aula.

A köz- és felsőoktatás reformjával kapcsolatos kormányzati javaslatok, tervezetek, az ezekre adott szakmai reakciók

 

 

Piroska Dóra, egyetemi docens

 • Makroprudenciális bankszabályozás

Kiinduló irodalom:

Baker, A. (2013/1): „The New Political Economy of the Macroprudential Ideational Shift”, New Political Economy, XVIII/1, 112–139. old.

Baker, A. (2013/2): „The gradual transformation? The incremental dynamics of macroprudential regulation”, Regulation & Governance, VII/4, 417–434. old.

Borio, C. (2003): Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation? Bank for International Settlements, Working Paper 128.

Danielsson, J. – Shin, H. S. (2003): ‘Endogenous risk’, in Jenkins, S. – Kennedy, T. (szerk.): Modern Risk Management: A History, 297–313. old.

Mérő Katalin – Piroska Dóra (2014): „Makroprudenciális paradigmaváltás a bankszabályozásban Magyarországon”, Külgazdaság, LVIII/3–4, 47–76. old.

Mérő, Katalin – Piroska, Dóra (2015): Central and Eastern European countries’ twist with macroprudential policies – the cases of Hungary and Slovakia, Budapest: IBS International Business School, IBS Working Papers 2015/5.

 

 • Bankunió

Kiinduló irodalom:

Darvas, Z. – Wolff, G. B. (2013): Should non-euro area countries join the single supervisory mechanism? Bruegel, Policy Contribution.

DeRyck, S. (2016): „Banking on the union: the politics of changing Eurozone Supervision”, Journal of European Public Policy, XXIII:1, 119–135. old.

Epstein, R. A. – Rhodes, M. (2014): International in life, national in death? Banking nationalism on the road to banking union, Paper prepared for the ECPR meeting in Salamanca, 10–15 April 2014.

Howarth, D. Quaglia, L. (2014): The political economy of the new single supervisory mechanism: squaring the ‘inconsistent quartet’, Paper presented at the ECPR joint session of workshops in Salamanca, 1015 April 2014.

McPhilemy, S. (2014): „Integrating rules, disintegrating markets: the end of national discretion in European banking?” Journal of European Public Policy, XXI:10, 1473–90. old.

Mérő, Katalin – Piroska, Dóra (2016): Banking Union and Banking Nationalism: Explaining Opt-Out Choices of Hungary, Poland and the Czech Republic, International Business School, IBS Working Paper 2016/1

Spendzharova, A. B. (2014): „Banking union under construction: The impact of foreign ownership and domestic bank internationalization on European Union member-states’ regulatory preferences in banking supervision”, Review of International Political Economy, XXI:4, 949–979. old.

 

 • Nemzetközi pénzügyek és gazdaságpolitika

Kiinduló irodalom:

Epstein, R. A. (2014): „When do foreign banks ‘cut and run’? Evidence from west European bailouts and east European markets”, Review of International Political Economy, XXI:4, 847–877. old.

Johnson, J. – Barnes, A. (2015): „Financial nationalism and its international enablers: the Hungarian experience”, Review of International Political Economy, XXII:3, 535–569. old.

Johnson, J. (2016): Priests of Prosperity, How central bankers transformed the post communist world, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Barnett, M. Finnemore, M. (2004): Rules for the World: International Organization in Global Politics, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Germain, R. (2010): „Financial governance and transnational deliberative democracy”, Review of International Studies, XXXVI/2, 493–509. old.

Helleiner, E. (2010): „A Bretton Woods Moments? The 2007–2008 Crisis and the Future of Global Finance”, International Affairs, LXXXIII/3, 619–636. old.

Helleiner, E. Pagliari, S. (2011): „The end of an era in international financial regulation? A post-crisis research agenda”, International Organization, LXV/1, 169–200. old.

Lütz, S. –  Kranke, M. (2014): „The European rescue of the Washington Consensus? EU and IMF lending to Central and Eastern European countries”, Review of International Political Economy, XXI/2, 310–338. old

Moschella, M. – Tsingou, E. (2013): „Regulating finance after the crisis: Unveiling the different

dynamics of the regulatory process”, Regulation & Governance, VII/4, 407–416. old.

Mugge, D. (2014): „Europe’s regulatory role in post-crisis global finance”, Journal of European Public Policy, XXI/3, 316–326. old.

Pagliari, S. (2012): „Who governs finance? The shifting public-private divide in the regulation of derivatives, rating agencies and hedge funds”, European Law Journal, XVIII/1, 44–61. old.

 

 • Államadósság-kezelés

Kiinduló irodalom:

Eichengreen, Barry et al. (2007): „Currency mismatches, debt intolerance, and the original sin”, in Edwards, Sebastian (szerk.): Capital controls and capital flows in emerging economies, Chicago: University of Chicago Press.

Helleiner, Eric (2014): The Status Quo Crisis, Oxford: Oxford University Press.

Gallagher, Kevin (2014): Ruling Capital, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Antoniades, Andreas (2013): „Recasting the Power Politics of Debt”, Third World Quarterly XXXIV/2, 214–232. old.

Dobbs, Richard et al. (2015): Debt and (not much) deleveraging, London: McKinsey Global Institute.

Rodrik, Dani (2006): „The social cost of foreign exchange reserves”, International Economic Journal, XX/3, 253–266. old.

Panizza, Ugo (2010): „Is domestic debt the answer to debt crises?”, in Herman, Barry et al. (szerk.): Overcoming developing country debt crises, Oxford: Oxford University Press, 91–107. old.

 

 

Takács Tibor, egyetemi docens

 •  Beyond GDP mutatók és ezek gazdaságpolitikai következményei
 • Kvantitatív hatásvizsgálati módszerek a gazdaságpolitikai döntéshozatalban
 •  A gazdaságpolitika hazai intézményrendszere

Közgazdasági Elméletek Története Központ által ajánlott témák

 • A pozitív közgazdaságtan módszertana – közgazdasági metodológia klasszikus szerzői John Stuart Mill-től Milton Friedman-ig
  Témavezető: Hild Márta


  Javasolt olvasmány:
  John Stuart Mill: A moráltudományok logikája. In: Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. 1. Alapművek, alapirányzatok. Aula Kiadó, Budapest, 2000. (2002.) 560–570. o.
  John Neville Keynes: A politikai gazdaságtan tárgya és módszere. In: Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. 1. Alapművek, alapirányzatok. Aula Kiadó, Budapest, 2000. (2002.) 578–588. o.
  Milton Friedman: A pozitív közgazdaságtan módszertana. In: Bekker Zsuzsa (szerk.): Gazdaságelméleti olvasmányok. 1. Alapművek, alapirányzatok. Aula Kiadó, Budapest, 2000. (2002.) 594–605. o.
  Kiss Áron–Koltay Gábor: Millt iszik és Poppert prédikál? A közgazdaságtan kortárs metodológiája. Replika, 60. szám, 2007. december, 23–42. o.
 • Pénzelméleti és a pénzpolitikai viták a 20. század első felében Magyarországon
  Témavezető: Hild Márta

  Javasolt olvasmány:
  Heller Farkas: A pénzelmélet fejlődése. In: Heller Farkas: Etikai tudomány-e a közgazdaságtan? (Szerk. és szövegeket válogatta: Madarász Aladár) Aula Kiadó, Budapest, 2006. 95–113. o.
  Heller Farkas: Új felfogások a hitelelmélet terén. In: Heller Farkas: Etikai tudomány-e a közgazdaságtan? (Szerk. és szövegeket válogatta: Madarász Aladár) Aula Kiadó, Budapest, 2006. 169–188. o.
  Navratil Ákos: Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. In: Navratil Ákos: Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. (Szerk. és a szövegeket válogatta: Hild Márta) Aula Kiadó, Budapest, 2007. 207–240. o.
  Navratil Ákos: Hogyan szűnik meg a gazdasági válság? In: Navratil Ákos: Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. (Szerk. és a szövegeket válogatta: Hild Márta) Aula Kiadó, Budapest, 2007. 259–283. o.
  Hild Márta: A "high theory" újításainak megjelenése Navratil Ákos elméletében. In: Gondolatok közös javainkról. 20 éves a Közgazdaságtudományi Kar – tudományos konferencia. BCE, Közgazdaságtudományi Kar kiadványa, 2009. 79–87. o.
 • Marx és Keynes gazdaságelmélete
  Témavezető: Hild Márta

  Javasolt olvasmány:
  Sardoni, Claudio: Keynes and Marx
  www.postkeynesian.net/ucamonly/Sardoni%20on%20GT.pdf
  Skidelsky, Robert: The Crisis of Capitalism: Keynes Versus Marx
  www.skidelskyr.com/site/article/the-crisis-of-capitalism-keynes-versus-marx/
  Hild Márta: A marxi elmélet "újrafelfedezésének" története. Eszmélet, 1997. júniusi szám. . Tanszéki honlap: econhist.uni-corvinus.hu
  Soós Gergely Tamás: Keynes (1883-1946) és Marx (1818-83). Fordulat, 2003. Tavasz. tek.bke.hu/keynes120/docs/ford03keynes.pdf

 • Marx és a mainstream társadalomtudomány – analitikus marxizmus
  Témavezető: Hild Márta


  Javasolt olvasmány:
  Orthmayr Imre: Analitikus marxizmus. Századvég. Új folyam 52. szám, 2009. 2. 3–26. o. www.ecatalog.hu/szazadveg/pdf/download.pdf
  Hild Márta: Analitikus marxizmus – megéri a fáradságot. Egyenlítő, 2005. 4. szám, 45–48. o. Tanszéki honlap: econhist.uni-corvinus.hu
  Demeter Tamás: A módszertani individualizmuson túl? Magyar Filozófiai Szemle, 1998. 4/6.
  Szám
  epa.oszk.hu/00100/00186/00002/9846deme.html

 • A jövedelemelosztás, a jövedelemmeghatározódás és a gazdasági ciklusok összefüggésrendszere – tantörténeti áttekintés
  Témavezető: Horváth László


  Javasolt olvasmány:
  Ricardo, David: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei. KJK, 1991.
  Kalecki, Michal: A tőkés gazdaság működéséről. KJK, 1980.
  Sraffa, Piero: Áruk termelése áruk révén. KJK, 1975.
  Horváth László: Elosztáselméleti irányzatok, különös tekintettel a cambridge-i tétel fejlõdésére. Doktori értekezés. 1996.
  A post-keynesi elmélet – a reneszánsz lehetősége?
  In: Gondolatok közös javainkról. A „20 éves a Közgazdaságtudományi Kar” tudományos konferencia kötete, BCE, Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, 2009. (88–99. o.)
 • A post-keynesi iskola kialakulása, fejlődése és mostani helyzete
  Témavezető: Horváth László

  Javasolt olvasmány:
  Kalecki, Michal: A tőkés gazdaság működéséről. KJK, 1980.
  Káldor Miklós: Gazdaságelmélet – gazdaságpolitika. KJK, 1989.
  Horváth László: A post-keynesi szemlélet és elosztáselméleti alkalmazása. Ph.D. értekezés. 2003.
  A post-keynesi elmélet – a reneszánsz lehetősége?
  In: Gondolatok közös javainkról. A „20 éves a Közgazdaságtudományi Kar” tudományos konferencia kötete, BCE, Közgazdaságtudományi Kar, Budapest, 2009. (88–99. o.)

 • Válságok és válságmagyarázatok a közgazdaságtan történetében
  Témavezető: Madarász Aladár


  Javasolt olvasmány:
  Eichengreen, B.: Pénzügyi válságok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.
  Galbraith, J. K.: A pénzügyi spekulációk rövid története. Aduprint, Budapest, 1995.
  Hayek, F. A.: Piac és szabadság. KJK, Budapest, 1995.
  Heller Farkas: A közgazdasági elmélet története. 500-583.o. Aula, Budapest, 2003.
  Keynes, J. M.: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete. KJK, Budapest, 1965.
  Kindleberger, C.: Manias, panics and crashes. Macmillan, London, 1996.
  Madarász Aladár: Szabadpénz az alvilágból. Buksz, 2005, 152–161. o.

 • A Nagy Depresszió – tények, válaszok, tanulságok
  Témavezető: Madarász Aladár


  Javasolt olvasmány:
  Hayek, F. A.: Piac és szabadság. KJK, Budapest, 1995.
  Keynes, J. M.: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete. KJK, Budapest, 1965.
  Kindleberger, C.: The world in depression 1929-1939. University of California Press, Los
  Angeles, 1973.
  Madarász Aladár: G. Myrdal. In: Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok 1969-
  2004. 151-168. o. KJK-Kerszöv, Budapest, 2005.
  Madarász Aladár: F. A. Hayek. In: Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok
  1969-2004. 169-188. o. KJK-Kerszöv, Budapest, 2005.
  Navratil Ákos: Hogyan szűnik meg a válság? In: Navratil Ákos: Régi igazságok és új
  elméletek a közgazdaságtanban. Aula, Budapest, 2007.
  Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja 1929-1936.PolgArt, Budapest,
  2004.

 • Pénzelméleti viták a klasszikus közgazdaságtanban
  Témavezető: Madarász Aladár


  Javasolt olvasmány:
  J. Bodin: A pénzügyekről. In: J. Bodin: Az államról. Gondolat, 1987. 314-340. o.
  D. Hume: A pénzről. A kamatról. A kereskedelem mérlegéről.  In: D. Hume: Összes esszéi II. Atlantisz, 1994, 43-56, 57-69, 71-89. o. (vagy Bodai Zs.: A pénz filozófiája 2. Aula, 1999, 79-120. o.)
   F. Galiani: A pénzről. In: Bodai 2., 247-278. o.
  A. Smith: A pénzről, mint a társadalom jószágkészletének egy sajátos részéről. A kamatra kölcsönadott tőke. In: A. Smith: A nemzetek gazdagsága I. Akadémiai 1959, 326-370, 390-397. o. (vagy Bodai 2. 168-177. o.)
  D. Ricardo: A pénzforgalom és a bankok. In: D. Ricardo: A politikai gazdaságtan és adózás alapelvei. KJK, 1991, 242-256. o.
  J. St. Mill: A pénz. A pénz értéke. A hitel, mint a pénz helyettesítője. In: Bodai 3. Aula, 2001. 7-52. o.
  Schwartz, Anna J.: "Banking School, Currency School, Free Banking School."
  The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition.
  Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume.
  Palgrave Macmillan, 2008.
  The New Palgrave Dictionary of Economics Online.
  Antoin E. Murphy: The Genesis of Macroeconomics. Oxford University Press, 2009.
  D. O’Brien: Bodin’s Analysis of Inflation. History of Political Economy, 2000/2, 267-292. o.
  M. Blaug: Why is the quantity theory of money is the oldest surviving theory in economics? In: M. Blaug et al.: The Quantity Theory of Money. Elgar, 1996. 27-49. o.
  T. Humphrey: Mercantilists and Classicals. Federal Reserve Bank of Richmond Economic
  Quarterly, 1999/2, 55-80. o.
  M. Schabas: Temporary Dimensions in Hume’s Monetary Theory. In: C. Wennerlind-M. Schabas: David Hume’s Political Economy. Routledge, 2008. 127-145. o.
  D. Laidler: Adam Smith as a Monetary Theorist. Canadian Journal of Economics, 1981/2, 185-200. o.
  F. Hayek: First Paper Money in 18th-Century France. In: F. Hayek. The Trend of Economic
  Thinking. Routledge, 1991. 155-176. o.
 • A vállalkozó a közgazdaságtan történetében.

          Témavezető: Madarász Aladár

Ajánlot irodalom:

Aspromourgos, Tony (2012): Entrepreneurship, Risk and Income Distribution

in CantillonEssai. In: Salvadori, Neri – Gehrke, Christian

– Steedman, Ian – Sturn, Richard (eds.): Classical Political

Economy and Modern Theory. Abingdon, Routledge, 105–119. o.

Aspromourgos, Tony (2014): Entrepreneurship, risk and income distribution

in Adam Smith. European Journal of the History of Economic Thought, Vol.

21., Issue, 1., 21–40. o.

Barreto, Humberto (1989): The entrepreneur in microeconomic theory.

London, Routledge.

Baumol, William (2010): The Microtheory of Innovative Entrepreneurship.

Princeton, Princeton University Press.

Casson, Mark – Casson, Catherine (2013): The Entrepreneur in

History: from Medieval Merchant to Modern Business Leader. New York,

Palgrave.

Hébert, Robert – Link, Albert [2006]: Historical Perspectives on the

Entrepreneur. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 2.,

261–408. o.

Hudson, Michael (2010): Entrepreneurs: From the Near Eastern Takeoff to

the Roman Collapse. In: Landes, David – Mokyr, Joel – Baumol,

William (eds.): The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient

Mesopotamia to Modern Times. Princeton, Princeton University Press.,

8–39. o.

Klement Judit (2012): Hazai vállalkozók a hőskorban. Budapest, ELTE Eötvös

Kiadó. 98-106. o.

Madarász Aladár (2014): Hogyan született a vállalkozó?: fogalomtörténeti

töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez. Külgazdaság 58:(7-8) 3-29. o.

Madarász Aladár, Valentiny Pál(2015):Vállalkozás, vállalatelmélet,

vállalattörténet: Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase -

változatok egy "paradigmateremtésre".Korall 16:(61) 5-42. o.

Ricketts, Martin (2008): Theories of Entrepreneurship: Historical

Development and Critical Assessment. In: Casson, Mark –Yeung,

Bernard – Basu, Anuradha – Wadeson, Nigel (eds.): The Oxford

handbook of entrepreneurship. Oxford, OUP, 33–58. o.

Schumpeter, Joseph [1934/1980]: The Theory of Economic Development.

Cambridge, Mass. Harvard University Press. A gazdasági fejlődés elmélete.

Budapest, KJK.

Steiner, Philippe (1998): Jean-Baptiste Say: the entrepreneur, the free

trade doctrine and the theory of income distribution. In: Faccarello,

Gilbert (ed.): Studies in the History of French Political Economy: From

Bodin to Walras. London, Routledge. 196-228. o.

 

 • A modern bankelmélet kialakulása: Adam Smithtől C. A. E. Goodhartig
  Témavezető: Szepesi György

  Javasolt olvasmány:
  Arie Arnon: Monetary Theory and Policy from Hume and Smith to Wicksell Money, Credit, and the Economy.
  Henry Thorton: An Enquiry into the Nature and
  Effects of the Paper Credit of Great Britain [1802 ]
  John G. Gurley and Edward S. Shaw: Money in a Theory of Finance.
  C. A. E. Goodhart: The Central Bank and the Financial System.

 • A megtakarítás és a beruházás viszonya: a közgazdaságtan alapvető dilemmája elmélettörténeti vetületben
  Témavezető: Szepesi György


  Javasolt olvasmány:
  J. M. Keynes: Általános elmélet (1936).
  Heller Farkas:  A közgazdasági elmélet története.
  Franco Modigliani: Pénz, megtakarítás, stabilizáció
  James Tobin: Pénz és gazdasági növekedés.
  Colin Rogers: Money, interest and capital A study in the foundations of monetary theory.

 • A globális pénzügyi válság elméleti háttere.
  Témavezető: Szepesi György


  Javasolt olvasmány:
  Paul Krugman: The Return of Depression Economics.
  Joseph Stiglitz: Freefall America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy.
  Ben S. Bernanke: The Global Saving Glut (2005).
  Gary B. Gorton: Slapped by the Invisible Hand The Panic of 2007.

Közgazdálkodás és közpolitika Tanszék által ajánlott témák

 • Egészség-gazdaságtani modellezés
 • Betegséghez kapcsolódó költségek elemzése
  Témafelelős: Brodszky Valentin
 • Egészségügyi közgazdaságtan
 • Gyógyszer-közgazdaságtan
  Témafelelős: Gulácsi László
 • A közigazgatás személyzete, emberi erőforrás menedzsment rendszere. (Hazai és nemzetközi tendenciák).
 • A magyar közigazgatás struktúrája, annak változásai.
 • A közpolitika-alkotás hazai folyamatának elemzése.
 • A közpolitika-elemzés hazai gyakorlata.
  Témafelelős: Gajduschek György
 • Választott közpolitikai szakterület aktuális problémájának, metszetének, jelenségének, vitájának, stb. feldolgozása
 • Emberi jogok, kisebbségpolitika
  Témafelelős: Váradi László
 • Paradigmaváltás, közintézményi menedzsment reformok és közpolitikai döntéshozatal
  Témafelelős: Jenei György

  Ajánlott irodalom:
  Jenei György: Közigazgatás-menedzsment. Századvég Kiadó. Budapest, 2005. 226 oldal.
  Jenei György: A közintézményi menedzsmentreformok hatása a közigazgatási modernizációra.  73-84. oldal. In: Vezetéstudomány. 2004. 7-8. sz.
  Jenei György: Stratégiai szemlélet és új közintézményi menedzsment. 2-12. oldal. In: Vezetéstudomány, 2000. 9. sz.
  Jenei György: A paradigmaváltás megvalósításának egyes problémái a közszektorban. 289 - 296. oldal. In: Magyar Közigazgatás, 2000. 5. sz.
  Jenei György: A közszféra nemzetközi modelljei és átalakítási folyamatai. 217-269 oldal. In: A közszféra és a gazdaság versenyképessége. Budapest. 2007. 391. oldal.

 • Politikai korrupció
 • Morális dilemmák a közszolgálatban
  Témafelelős: Gulyás Gyula
 • Közpolitika elemzés elmélete és gyakorlata
 • Szociális biztonsági rendszerek az ezredforduló után
  Témafelelős: Pásztor Miklós

 • Közpolitikák az Európai Unióban
  Témafelelős: Pásztor Miklós

  Ajánlott irodalom:
  H. és W. Wallace: Politikák szüketése az Európai Unióban, Pécs 1999., különösen az agrárpolitikáról és a és a szociálpolitika fejezet, valamint a ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14081_en.htm uniós összefoglaló a csatlakozás értékeléséről
 • Szervezeti autonómia és politikai kontroll a kormányzati apparátusokban
  Témafelelős: Hajnal György

 • Gazdasági-pénzügyi válság és közigazgatási alkalmazkodás Magyarországon és külföldön.
  Témavezető: Hajnal György

  A szakszeminárium – magas presztízsű nemzetközi kutatási projekthez kapcsolódóan – a kormányzatnak az utóbbi négy évben kibontakozó gazdasági-pénzügyi válsághoz történő alkalmazkodását vizsgálja, alapvetően szervezeti nézőpontból. A kötelező szakirodalom angol nyelvű forrásokat is tartalmaz.

 • Kormányzati koordináció a kétezres évtized végén.
  Témavezető: Hajnal György

  A szakszeminárium – magas presztízsű nemzetközi kutatási projekthez kapcsolódóan – a központi kormányzatban jelentkező koordinációs kihívásokat és az ezekre adott válaszokat vizsgálja, nemzetközi összehasonlító perspektívában. A kötelező szakirodalom angol nyelvű forrásokat is tartalmaz. • Egészséggel összefüggő életminőség és betegségteher vizsgálatok
 • Az egészség- és szépségipar közgazdaságtana
  Témafelelős: Dr. Péntek Márta


 • Egészségbiztosítás
 • Fizetési hajlandóság az egészségért, egészségügyi szolgáltatásokért, beteg-preferenciák feltárása
 • Vizitdíj, Hálapénz
 • Long-term care, Ápolásbiztosítás
  Témafelelős: Baji Petra

Makroökonómia Tanszék által ajánlott témák

 • Monetáris politika – kamatszabályok
 • A monetáris politika hatásmechanizmusa
 • Jegybanki transzparencia
 • Reál üzleti ciklusok modellje
 • Új-keynesi modell
  Témafelelős: Szabó-Bakos Eszter


 • Nemzetközi kereskedelem
 • Kereskedelempolitika
 • Közvetlen külföldi beruházások
 • Az innováció gazdaságtana
 • A folyó fizetési mérleg elmélete
 • Témafelelős: Misz József
 • Konvergencia az Európai Unióban
 • A folyó fizetési mérleg hiányának fenntarthatósága
 • Költségvetési kiigazítás növekedési hatásai
 • Minimálbér-emelés hatása a foglalkoztatottságra
 • Túlzott-e a magánszektor hiteleinek növekedése a rendszerváltó országokban?
  Témafelelős: Varga Gergely

 • Demográfiai változások gazdaságra gyakorolt hatásai (öregedő társadalom problémája, családpolitikai rendszerek, munkaerőpiaci hatások, nyugdíjrendszer)
 • Hosszú távú gazdasági növekedés vizsgálata (növekedésre ható tényezők, empirikus vizsgálatok)
  Témafelelős: Németh Petra

 • A kultúra gazdaságtana
 • A házasság intézményének közgazdasági elemzése
 • A polgári jog közgazdasági szemmel
  Témafelelős: Kálecz-Simon András
 • Privatizáció és államosítás a posztszocialist országokban
 • Alkalmazott makroökonómia (Egészségügy közgazdaságtana, Nyugdíjrendszerek közgazdaságtana, Oktatás közgazdaságtana, Települési önkormányzatok működése, gazdálkodása)

          Témafelelős: Mihályi Péter

 • Jegybanki függetlenség
 • GDP, mint jóléti mutató? Hibák és alternatívák.
 • Politikai üzleti ciklusok.
 • Hosszú távú növekedés

Témafelelős: Tőkés László

 

 • Ágens alapú modellek

Témafelelős: Mérő Bence

 

 • Demográfiai változások gazdasági hatásai
 • Optimális adóztatás vizsgálata RBC modellkeretben

Témafelelős: Kuncz Izabella

 

Matematika Tanszék által ajánlott témák

 • Válogatott témák a matematikai közgazdaságtanból
  Témafelelős: Tasnádi Attila

  Kulcsszavak: Algoritmikus mechanizmustervezés, Elosztások axiomatikus vizsgálata, Oligopol játékok
  Tematika: Elosztások axiomatikus elemzése, Osztozkodási játékok, Mandátumszámítási eljárások, Választókerületek kialakítása, Kombinatorikus aukciók, Gazdasági szimulációs programok készítése, Órarendkészítő programok készítésének nehézsége
  Szükséges előismeret:  alapképzés matematikai tárgyai
 • Játékelmélet
  Témafelelős: Pintér Miklós

  Tematika: Kooperatív és nem kooperatív játékok, megoldáskoncepciók elemzése. Alkalmazások áttekintése.
  Szükséges előismeret: alapképzés matematika tárgyai
 • Stabilitás, működőképesség  és irányítás dinamikai rendszerekben
  Témafelelős: Tallos Péter, Kánnai Zoltán

  Tematika:  Decentralizált dinamikai modellek. Egyensúly és stabilitás, stabilitási feltételek. Működőképességi kérdések egyensúlytalanság esetén. Működőképesség és egyensúly kapcsolatának vizsgálata konkrét modellekben. Irányítási rendszerek vizsgálata, irányíthatósági feltételek. Relaxáció és időoptimum lineáris rendszerekben. Optimális és működőképes irányítások. Optimalitás és működőképesség kapcsolatának vizsgálata konkrét modellekben.
  Szükséges előismeret: A Dinamikai rendszerek című tárgy anyagának ismerete.
 • Ütemezéselmélet
  Témafelelős: Racsmány Anna

  Tematika: Egygépes modellek, párhuzamos gépek problémája. Optimális és közelítő algoritmusok. Heurisztikus algoritmusok. Sztochasztikus problémák.
  Szükséges előismeret: alapképzés matematika tárgyai
 • A társadalmi választás elmélete
  Témafelelős: Mala József

  Tematika: Általános szavazási paradoxonok, ezek feloldása speciális modelllekben. Bajnokságok győzteseinek kiválasztása. A demokratikus szavazási rendszerek korlátai.
  Szükséges előismeret: alapképzés matematika tárgyai
 • Tőzsdei árfolyamingadozások elemzése, kockázatbecslés (VaR)
  Témafelelős: Medvegyev Péter


  Tematika: Az árfolyamingadozások empírikus sűrűségfüggvénye. A normálistól való eltérés következményei az opciók árazására és a kockázat becslésére. Stabil eloszlások, fraktálok, skálázás. VaR (Value at Risk) számítások.
  Szükséges előismeret: Sztochasztika és a Befektetések tárgyak ismerete.
 • Pénzügyi feladatok matematikai modellezése
  Témafelelős: Palágyi Zoltán


  Tematika: Tőzsdei árfolyamok modellezése.  Lakossági és vállalati hitelkockázatok modellezése. Viselkedés alapú pontozási rendszer (scoring modell) kidolgozása kis- és középvállalkozásokra, vagy magánszemélyekre.
  Szükséges előismeret: alapképzés matematika tárgyai

Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék által ajánlott témák

 • Általános egyensúlyelmélet
 • Implementációelmélet
 • Szavazáselmélet
 • Társadalmi választás elmélete
  Témafelelős: Csekő Imre

 • A monetáris politika transzmissziós mechanizmusa
 • Reálárfolyamok vizsgálata az új EU tagországokban
 • A kamatparitás szerepe a devizaárfolyamok alakulásában
 • A hozamgörbe várakozási hipotézise
 • A gazdasági ciklusok elemzése
 • Új irányzatok a strukturális vektor-autoregressziv modellek alkalmazásában
  Témafelelős: Darvas Zsolt

 • A "lehetetlen szentháromság" tesztelése az EU-tagországokban
 • A bizonyosság függvények és közgazdasági alkalmazásuk
 • Magasabb dimenziójú nemlineáris rendszerek Lie-szimmetriái
 • Időkésleltetés és nemlinearitás a költségvetési korlátos makromodellekben
 • Határciklusok magasabb dimenziókban: közelítésük a Krilov-Bogujubov módszerrel
 • Az ún. proxy-változók szerepe a reál- és a pénzügyi modellekben
 • Valószínűség számítás - ökonometria - statisztikai következtetéselmélet
 • Hiperbolikus diszkontálás
  Témafelelős:Móczár József

 • Input-output és SAM modellek számszerűsítése a 2010. évi adatok alapján, és alkalmazásuk gazdaságpolitikai hatáselemzésekre (pl. input-output modellek alkalmazása ágazati versenyképességi vizsgálatokra, a magyar gazdaság strukturális változásainak elemzésére, SAM alkalmazása a magyar gazdaság keresleti sokkjainak hatáselemzésé-re)
  Témafelelős: Révész Tamás
 • Számszerűsített általános egyensúlyi modellek továbbfejlesztése, adatfrissítése és al-kalmazása gazdaságpolitikai elemzésekre (pl. gazdaságpolitikai csomagok hatáselemzése, az időtényező és a készletek alakulásának figyelembevétele, a modellekbe illeszthető fogyasztói keresleti rendszer, exportkeresleti és -kínálati függvények sta-tisztikai becslése, a pénzügyi rendszer és folyamatok figyelembevétele és elemzése stb.)
  Témafelelős: Révész Tamás
 • Viselkedési közgazdaságtan
  Témafelelős: Vincze János


  Irodalom: George Akerlof:: Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior, http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/akerlof-lecture.htm
  Rabin, Matthew (1998). "Psychology and Economics". Journal of Economic Literature 36 (1): 11–46.
  Koltay Gábor - Vincze János Fogyasztói döntések a viselkedési közgazdaságtan szemszögéből, Közgazdasági Szemle, 2009, június.
  Témafelelős: Vincze János
 • Ökonometriai elemzések
 • Makroökonómiai hatáselemzés
  Témafelelős: Vincze János

Mikroökonómia Tanszék által ajánlott témák

 • Vertikális korlátozások
 • Racionális bűnözés
 • Az ingyenesség gazdaságtana
 • A terrorizmus játékelméleti vizsgálata
 • Kétoldalú piacok elmélete
 • Témafelelős: Bakó Barna

 

 

  • A növekedés demográfiai összetevői
  • Az első és a második demográfiai osztalék
  • A termékenység mérőszámai. (A nők által átlagosan világra hozott gyerekek száma) A termékenység alakulásának gazdasági okai és okozatai. Mit tehet (tehet-e valamit) a gazdaságpolitika a születésszám növelése érdekében?
  • Gazdasági lehetőségek és kényszerek az aktív öregedéssel kapcsolatosan
  • Az 55-64 éves korosztály munkaerő-piaci aktivitása
  • A hálózatos iparágak elméleti és gyakorlati kérdései (pl. a hálózatok „borító” hatása; a kritikus tömeg; beteljesült várakozások keresleti görbéje stb.)
  • A hallgató által javasolt gazdasági élettel kapcsolatos demográfiai összefüggésekből kiinduló téma
  • A budapesti fitnesstermek árképzési stratégiája, avagy árdiszkrimináció a gyakorlatban. A hallgatótól elvárt tevékenység: gyakorlati adatok gyűjtése, és az elméleti háttér pontos áttekintése.
  • A nyelviskolák lehetséges árdiszkriminációs stratégiái. A hallgatótól elvárt tevékenység: gyakorlati adatok gyűjtése, és az elméleti háttér pontos áttekintése.
  • Árdiszkrimináció elméletben és gyakorlatban. Árdiszkrimináció a hallgató által választott piacon.
  • Munkaerő-piaci kérdések; Az aktív munkaerő-piaci politikák lehetőségei.
  • Az internet kialakulása, szabályozása (történelmi áttekintés, a mai magyar internetpiac, az internet mint a verseny melletti együttműködés, a szabályozás szükséges és veszélyes területei, stb.)
  • A különböző életkorú piaci szereplők viselkedésének összehasonlítása
  • A taxipiac alakulása
  • A hallgató által javasolt piacszabályozás körébe tartozó téma

   Témafelelős: Berde Éva


   • A felsőoktatás szerepének változása a Bolognai folyamatban
   • Gazdaságpolitikai irányzatok és viták elemzése a hazai és nemzetközi szakirodalomban
    Témafelelős: Trautmann László
   • Kooperatív játékelmélet
   • Externáliák kooperatív játékokban - vízelosztási problémák
   • Párosítási játékok
   • Irracionalitás modellezése

   Témafelelős: Habis Helga

    

    

   • Piacelemzés és szabályozás

   Témafelelős: Szakadát László

   A szeminárium célja az érdeklődő hallgatók felkészítése TDK kutatásra, szakdolgozatírásra. A konkrét dolgozattémák a piacelemzés és közgazdasági szabályozáselmélet alkalmazási köreiből kerülnek ki. A kurzus irodalmi áttekintés nyújtásán túl konkrét példákkal és módszertani támogatással kívánja segíteni a hallgatókat önálló elemzések elvégzéséhez.

   Irodalom: főként folyóiratcikkek kerülnek feldolgozásra az alapirodalom (Tirole: The Theory of Industrial Organization) releváns fejezeteiből kiindulva.

   • Kínai gazdaságpolitika
   • A modern Selyemút
   • Globalizációelmélet
   • Ferenc Pápa gazdaságpolizikája
   • Buddhista gazdaságtan

             Témafelelős: Sárvári Balázs

   Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék által ajánlott témák

   • Érzékenységvizsgálat a többszempontú döntési feladatokban
   • Páros összehasonlítás mátrixok új alkalmazásai
   • Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
   • Tapasztalati páros összehasonlítás mátrixok
   • Szavazási feladatok többszempontú döntési szituációkra
   • Valós gazdasági és üzleti döntések (például tenderek) utólagos elemzése többszempontú döntési modellekkel
   • Rangsorok vizsgálata
    Témafelelős: Bozóki Sándor
   • Osztályozás kategorizálás nélkül (Cluster analysis)
    Témafelelős: Kovács Erzsébet
   • Együttműködés és költségelosztás hálózatokon
   • A hozzárendelési feladat érzékenységvizsgálata és gazdasági alkalmazásai
   • Két- és többoldalú párosítási piacok stabil allokációi
    Témafelelős: Solymosi Tamás
   • Felsőoktatási rangsorok módszertani elemzése
   • Egy döntéstámogató software bemutatása és alkalmazása
    Témafelelős: Temesi József


   • stabil párosítások és alkalmazásaik
   • a magyar felsőoktatási felvételi rendszer elemzése
   • kooperatív játékok kapacitásokkal
    Témafelelős: Biró Péter


   • Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
   • Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek
   • Hálózatelemzés matematikai eszközei

             Témafelelős: Csató László

    

   Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék által ajánlott témák

   • A hazai felsőoktatás aktuális kérdései

   Ajánlott irodalom:

   Polónyi István (2008). Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
   Varga Júlia (1998). Oktatás-gazdaságtan. Budapest: Közgazdasági Szemle Alapítvány.
   Veres Pál (2012). A költség-haszon elv értelmezhetősége a hazai felsőoktatás finanszírozásában. Polgári Szemle, 8(1-2).
   Vossensteyn, H. (2004). Fiscal Stress. Worldwide Trends In Higher Education Finance. NASFAA Journal of Financial Aid, 34(1), 39-55.

   • Állam és piac: a kormányzati beavatkozás lehetőségei a közösségi gazdaságtan, aközösségi döntések elmélete és az intézményiközgazdaságtan szemüvegén keresztül

   Ajánlott irodalom:

   Johnson, D. B. (1999). A közösségi döntések elmélete. Budapest: Osiris Kiadó.

   Miller, G. J. (2002). Menedzserdilemmák. A hierarchia politikai gazdaságtana. Budapest: Aula Kiadó.

   North, D. C. (2010). Intézmények, intézményi változás és gazdasági teljesítmény. Budapest: Helikon Kiadó.

   Stiglitz, J. E. (2000). A kormányzati szektor gazdaságtana. Budapest: KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

   Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2011). Policy Analysis: Concepts and Practice. Boston: Longman.

    

   • Elvándorlás Magyarországról; A képzett munkaerő Európai Unión belüli áramlása

    Ajánlott irodalom:

    Blaskó Zsuzsa, & Gödri Irén (2014). Kivándorlás Magyarországról: Szelekció és célország-választás az "új migránsok"körében. Demográfia, 57(4), 271-307.

    Lakatos Judit (2015). Külföldön dolgozó magyarok, Magyarországon dolgozó külföldiek. Statisztikai Szemle, 93(2), 93-112.

    Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, E. J. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review, 19(3), 431-466.

    Zaiceva, A., & Zimmermann, K. F. (2008). Scale, diversity, and determinants of labour migration in Europe. Oxford Review of Economic Policy, 24(3), 428–452.

    

             Témafelelős: Golovics József

    

   • Versenypolitika, versenyszabályozás (a piaci verseny szerepe a gazdasági rendszerekben, illetve egyes országokban, ország csoportokban; a verseny hatékonyságának mérési módszerei; a versenypolitika hazai és közösségi intézményrendszere; versenyjog és versenyszabályozás; a verseny szabályozásának versenyjogon kívüli eszközei).
    Témafelelős: Bara Zoltán

    Szakirodalmak (alapozó jelleggel): Motta, Massimo, Versenypolitika. Elmélet és gyakorlat. GVH VKK, Bp. 2007; OFT Government in markets. Why competition matters – a guide for policy makers, OFT 2010; OFT (2007a) ‘Completing competition assessments in Impact Assessments:Guideline for policymakers’,
    www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft876.pdf


   • Piacnyitás, liberalizált piacok, ágazati szabályozás (a szabályozott piaci és a versenypiaci viselkedés és szabályozás elvei, fő problémái, hazai és nemzetközi gyakorlata; egyes szabályozott piacok elemzése; EU-ban alkalmazott fő piacszabályozási területek, ipa politika, a versenypolitika, és az ágazati szabályozások).
    Témafelelős: Bara Zoltán

    Szakirodalmak (alapozó jelleggel): Larouche, P., Competition Law and Regulation in European Telecommunications. Hart Publ., Oxford, 2000; OFT Government in markets. Why competition matters – a guide for policy makers, OFT 2010


   • A közgazdaságtan szerepe a versenyjogi eljárásokban (az érintett piac meghatározásának közgazdasági módszerei; a piacmeghatározás szerepe kartell-, illetve gazdasági erőfölényes ügyekben; a versenyjogi jogsértések közgazdasági hatásvizsgálatai, ill. ezek jelentősége az ügyek kimenetelében konkrét versenyügyek példáján).
    Témafelelős: Bara Zoltán


    Szakirodalmak (alapozó jelleggel): Motta, Massimo, Versenypolitika. Elmélet és gyakorlat. GVH VKK, Bp. 2007; Bishop.S. – Walker,M. The economics of EC Competition Law. Concepts, Application and Measurement, Oxford Univ. Press, 2001.
   • A jóléti állam politikai gazdaságtana
    Témafelelős: Gedeon Péter

    Ajánlott irodalom:
    Esping-Andersen, G.: Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991
    Pierson, Paul 1996 The New Politics of the Welfare State. World Politics, 48, January, pp. 143-179
    Pierson, Paul (ed.), The New Politics of the Welfare State. Oxford University Press, Oxford, New York, 2001
    Müller, Katharina: The Political Economy of Pension Reform in Central-Eastern Europe. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 1999
   • A posztszocialista átalakulás politikai gazdaságtana
    Témafelelős: Gedeon Péter

    Ajánlott irodalom:
    Przeworski, A.: Democracy and the market: political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1991
    Roland, Gérard, The Political Economy of Transition. Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 1, Winter 2002, pp. 29-50.
    Kornai János: The great transformation of Central Eastern Europe. Success and disappointment. Economics of Transition, Volume 14. No. 2, May 2006, pp. 207–244
    Hellman, Joel S., Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions. World Politics, Vol. 50, No. 2, 1998, pp. 203-234
   • A modern kapiztalizmus változatai
    Témafelelős: Gedeon Péter

    Ajánlott irodalom:
    Katzenstein, P. J.: Domestic Structures and Strategies of Foreign Economic Policy, in: Between Power and Plenty, edited by Katzenstein, P. J., The University of Wisconsin Press, 1978, 295-336.
    Katzenstein, P. J. Small States in World Markets, Cornell University Press, Ithaca, 1985
    Hall, Peter A,.and Soskice, David (eds.), Varieties of capitalism : the institutional foundations of comparative advantage. Oxford [England], New York: Oxford University Press, 2001
    Amable, Bruno, The diversity of modern capitalism. Oxford, New York: Oxford Unive
   • Új fejlemények a viselkedés-gazdaságtanban
    Témafelelős: Hámori Balázs

    (Válogatás a szakirodalomból)
    Matthew Rabin: Pszichológia és közgazdaságtan. Alinea Kiadó – Rajk László Szakkolégium, 2008, 1-288 old.
    Scitovsky Tibor Az örömtelen gazdaság. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1990
    Simon, H.A. Korlátozott racionalitás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1982.
    Arrow, Kenneth, "Rationality of Self and Others in an Economic System," in Hogarth and Reder, (eds.) Rational Choice (1987).
    Dan Ariely: Kiszámíthatóan irracionális, 2011, Gabo Könyvbkiadó, 1-304. old.
   • Az érzelmek hatása a gazdasági döntésekre
    Témafelelős: Hámori Balázs

    (Válogatás a szakirodalomból)
    Hámori Balázs: Érzelem-gazdaságtan. Kossuth Kiadó, Bp. 1998, 2002, 1-221. old.
    Mérő László: Az érzelmek logikája, Tericum Kiadó, 2010. 
    Csíkszentmihályi Mihály: Flow - Az áramlat - A tökéletes élmény pszichológiája
    Akadémiai Kiadó, 2010
    Csíkszentmihályi Mihály: Az öröm művészete - Flow a mindennapokban
    Nyitott Könyvműhely, 2010.
   • Gazdasági rendszerváltozatok összehasonlítása a válság tükrében
    Témafelelős: Hámori Balázs

    (Válogatás a szakirodalomból)
    Steven Rosefielde: Comparative Economic Systems: Culture, Wealth, and Power in the 21st Century, Wileey, 2002, 1 – 304. old.
    Csaba László: A fölemelkedő Európa Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.
    Heitger, B.: Property rights and the wealth of nations: a cross-country study. CATO Journal, 23. évf. 2oo4, 2. szám, 381-4o2. old.
    Kornai János: Kelet-Közép-Európa nagy átalakulása: siker és csalódás. Közgazdasági Szemle, 52. évf. 2oo5, 12. szám, 9o7-936. oldal


   • Az intézmények szerepe a gazdaság működésében
    Témafelelős: Hámori Balázs


    (Válogatás a szakirodalomból)
    Korpi, Walter, Contentious Institutions. An Augmented Rational-action Analysis Of the Origins and Path Dependency of Welfare State Institutions in Western Countries. Rationality and Society, 2001, Vol. 13, No. 2, pp. 235–283
    Kosals, L.: Essay on clan capitalism in Russia. Acta Oeconomica, 57. évf. 2oo7, 1. sz 67-87. o.
    Hayek, Friedrich A. von, The Meaning of Competition. In: Hayek, Friedrich A. von, Individualism and economic order. Routledge & Kegan Paul, London and Henley, 19491, 1976, pp. 92-106
    Kirzner, Israel M., Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process. Journal of Economic Literature, Vol. 35, Issue 1, March 1997, pp. 60-85
    Smyth, Russell, New Institutional Economics in the Post-Socialist Transformation Debate. Journal of Economic Surveys, Vol. 12, No. 4, September 1998, pp. 361-398

   • Információgazdaság
    Témafelelős: Hámori Balázs


    (Válogatás a szakirodalomból)
    Szabó Katalin – Hámori Balázs: Információgazdaság, Akadémiai Kiadó, 2006, 1-615.
    old.
    Robert Hassan: The Information Society, Polity Press, Cambridge, UK, 2008.
    Carl Shapiro – Hal R. Varian: Information Rules – A strategic Guide to the Network Economy. Harvard Business Publishing, 1998

   • Az új közszolgálati menedzsment, a neo-weberian állam és new public governance közmenedzsment doktrínák összehasonlító vizsgálata
   • Államreformok intézményi meghatározottságának vizsgálata
   • Stratégiaalkotás a közigazgatásban
   • Magyar közigazgatási reform 2010 után

   Témafelelős: Rosta Miklós

   • A tehetségekkel való gazdálkodás Magyarországon
    Témafelelős: Szabó Katalin


    Válogatás a szakirodalomból:
    Abella, M. (2006): Global Competition for Skilled Workers and Consequences.  In: Kuptsch, C. – Pang, E. F. (eds.): Competing for Global Talent. International Institute for Labor Studies, International Labor Organization, Geneva
    Brown, P. –  Hesketh, A. (2004): The Mismanagement of Talent: Employability and Jobs in the Knowledge Economy. Oxford University Press, New York.
    Chambers, E. G. – Foulon, M. – Handfield-Jones, H. – Hankin, S. M. –  Michaels, E. G. (1998): The War for Talent. McKinsey Quarterly,   No. 3.,  44–57. o.
    Martin, R. L. – Moldoveanu, M. C. (2003): Capital versus Talent. The Battle That’s Reshaping Business.  Harvard Business Review, Vol. 81., No. 7., július, 36–41.
    Renzulli, J. (2003): The Tree-ring Conception of Giftedness. Its Implication  for Understanding the Nature of Innovation. In Shavinina, L (ed):.The International Handbook on Innovation. Elsevier Science Ltd, pp. 79-96.
    Sennet, T. R. (2006): What Do We Mean by Talent? The Political Quarterly, Vol. 77. 163–167. doi: 10.1111/j.1467-923X.2006.00792.x .
    Stoeger, H.(2009): The History of Giftedness Research. In: Shavinina, L.V. (Ed):International Handbook on Giftednes. pp.17-38
    Szabó Katalin (2012): Egy elhanyagolt munkapiaci anomália Tehetséghiány – különös tekintettel a KKV szektorra. Külgazdaság, 4. sz. 34-52.o.
    Szabó Katalin (2011): Állandósult túlkereslet a tehetségpiacon. Vezetéstudomány,  42. évf. 11. sz. 2-15. o.


   • KKV-k az átalakuló gazdaságban. A kisvállalkozások lehetőségei az információgazdaságban.
    Témafelelős: Szabó Katalin

    Válogatás a szakirodalomból:
    Aldrich, H.  – Auster, E.  (1986): Even Dwarfs Started Small: Liabilities of Age and Size and Their Strategic Implications. In: Cummings, L. L. – Staw, B. M. (eds.): Research in Organizational Behavior. JAI Press, Greenwich, CT.
    Békés Gábor–Muraközy Balázs (2011): Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése. Magyarországon1. Közgazdasági Szemle, Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest.
    Carroll, G. R.  – Hannan, M. T.: Why Corporate Demography Matters: Policy Implications of Organizational Diversity. California Management Review, Vol. 42, No. 3 Spring, 2000. pp. 148-163.
    Dibrell, C. – Davis, P. S. – Craig, J. B. (2008): Fueling Innovation through Information Technology in SMEs.  Journal of Small business management, Vol. 46. No. 2. pp. 203-218.
    GNP Group (2010): SME’s Challenge in Talent War. www.gmprecruit. com/pdf/KC/SMEchallenge.pdf.
    Karsai Judit (2006): Kockázati tőke európai szemmel. A kockázati- és magántőkeipar másfél évtizedes fejlődése Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Közgazdasági Szemle, 53. évf. 11. sz.. november, 1023–1051. o.
    Korosteleva, J. –Mickiewicz, T.: Start-up Financing in the Age of Globalization. Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 47, May–June, 2011. No. 3, pp. 23–49.
    OECD( 2000): Enhancing The Competitiveness of SMEs through Innovation. Conference for Ministers Responsible for SMEs and Industry Ministers, Bologna, Italy, 14-15 June 2000
    Tangri, D.  – Scavone, D. (1998): SMEs in the information economy. Small Enterprise Research Vol. 6, No. 2 December pp. 89–93.


   • Kínai átmenet politikai gazdaságtani kérdései
    Témafelelős: Székely-Doby András

    Ajánlott irodalom:
    Naughton, Barry: The Chinese Economy. Transitions and Growth. The MIT Press, Cambridge, England. 2007.
    Shirk, Susan: The Poltical Logic of Economic Reform in China. University of California Press, Berkeley. 1993.
    Wu Jinglian: Understanding and Interpreting Chinse Economic Reform. Thomson South-Western. Mason. 2005.

   • India társadalmi és gazdasági fejlődésének aktuális problémái
    Témafelelős: Székely-Doby András

    Ajánlott irodalom:
    Panagariya, Arvind: India: The Emerging Giant. Oxford University Press. NY. 2008.
    Rothermund, Dietmar: An Economic History of India. From Pre-Colonial Times to 1991. Routledge. London. 1993.
    Sen, Amartya: A fejlődés mint szabadság. Európa Könyvkiadó. Budapest. 2003

   • Az új gazdaság és az információs technológiák makrogazdasági hatásai
    Témafelelős: Székely-Doby András

    Ajánlott irodalom:
    Cohen, S. S. - J. B. Delong – J. Zysman: Tools for thought: What is New and Important about the “E-conomy”. University of California, Berkeley. 2000.
    Shapiro, Carl - Hal R. Varian: Az információ uralma. A digitális világ gazdaságtana. Geomédia Kiadó. Budapest. 2001.
    Szabó Katalin – Hámori Balázs: Információgazdaság. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.
   • A finanszírozás és az irányítás elméleti és aktuális szakpolitikai kérdései a felsőoktatás rendszerében, különös tekintettel az állam, a piac és a tárgyalások szerepére

   Témafelelős: dr. Veres Pál PhD

   A tudásalapú társadalomban az oktatás és ezen belül a felsőoktatás stratégiai szerephez jut. A felsőoktatás, mint a társadalom és az oktatás alrendszere meghatározott funkciókat tölt be, amelyek adott intézményi környezetben, a belső és külső stakeholderek igényei és viselkedése szerint alakulnak. A szeminárium keretében különösen vizsgáljuk a felsőoktatás funkciójának (szerepének, a szereplők igényeinek) változását. Elemezzük az állam, az egyes stakeholderek és érdekcsoportok szerepét, interakcióit, a tulajdonjogok megosztását, az állami, piaci és tárgyalásos koordináció szerepét és változását. Speciális kutatási irány lesz a költség-haszon elv értelmezése és érvényesíthetősége a finanszírozásban, az állami szerepvállalás területei, ezek kapcsolata és összeférhetősége, a megbízó-ügynök viszony értelmezhetősége az állam és az állami felsőoktatási intézmények viszonyában.

   Irodalmi források:

   A résztvevők a fő témán belül egyéni kutatási irányok között választhatnak és ennek megfelelő irodalmat kutatnak, illetve dolgoznak fel.

   Barr, N.: [2009]: A jóléti állam gazdaságtana. Akadémiai Kiadó, Budapest

   Education at a Glance 2011: OECD indicators, indicator B3 – How much public and private investment in education is there,  letölthető:

    http://www.oecd.org/dataoecd/61/15/48630940.pdf

   European Commission [2011]: Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and Social Dimension, letölthető:

   http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf

   Halász Gábor: Az oktatás kormányzásának jövője – válasz a komplexitás kihívásaira, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Letölthető:

   http://www.oki.hu/halasz/download/Hiroshima%20teljes.mht

   Halász Gábor:Lisszabon és az egyetemek: az Európai Unió formálódó felsőoktatási politikája

   Letölthető: http://www.oki.hu/halasz/download/Lisszabon%20és%20az%20egyetemek.mht

   Havady Tamás - Szitás József – Veres Pál [2009]: Az önköltségszámítás szabályozása és gyakorlata, különös tekintettel a költségtérítés nagyságának meghatározására, In.: Felsőoktatási Műhely, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, Országos Felsőoktatási Információs Központ, Budapest, 95-106. o.

   Higher Education Governance in Europe – Policies, structures, funding and academic staff [2008], European Comission, Education and Cultrure DG, Felsőoktatási Műhely 2010. II. Educatio Kht.

   Higher Education Management and Policy [2006], Journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education, Volume 8. No.2.

   Kováts Gergely [2006]: A felsőoktatási intézmények finanszírozási modelljei. Közgazdasági Szemle, LIII. évf. 2006. október, 919-938. o.

   Polónyi István – Timár János [2006]: Az oktatás költségei és finanszírozása. Competito 2006. március

   Polónyi István [2008]: Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

   Schindler, D. [2011]: Tuition Fees and the Dual Income Tax: The Optimality of the Nordic Income Tax System. German Economic Review 12(1):59-84 o.

   Temesi József (szerk.) [2004]: Finanszírozás és gazdálkodás a felsőoktatásban. Aula Kiadó, Budapest

   Temesi József (szerk.) [2012]: Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és hazai helyzet, Aula Kiadó, Budapest

   Varga Júlia [1998]: Oktatás-gazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest

   Vámos Dóra (szerk. [1993]): Ki fizessen a diplomáért, Felsőoktatás fejlesztését szolgálókutatások, Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest

   Veres Pál [2010]: A felsőoktatás kihívásai és válaszai az új évezredben. Iskolakultúra, XX. évfolyam május-június, 171-203. o.

   Veres Pál [2011]: A költség-haszon és a hatékonysági és méltányossági elv érvényesülése felsőoktatásunk finanszírozásában. Ezredvég. XXI. évf. 12. sz. (2011. dec.) 105-116. o.

   Vossensteyn, H. [2004]: Fiscal Stress: Worldwide Trends In Higher Education Finance. In: NASFAA Journal of Financial Aid. 34. évf. 1. sz. 39-55. o. letölthető:

   http://www.nyu.edu/classes/jepsen/nasfaa2004-01-01.pdff

   Vossensteyn, Hans (2004): Fiscal Stress: Worldwide Trends In Higher Education Finance. NASFAA Journal of Financial Aid. 34. évf. 1. sz. 39-55. o.
   http://www.nyu.edu/classes/jepsen/nasfaa2004-01-01.pdf

   Letölthető: http://www.okm.gov.hu/letolt/statisztika/okt_evkonyv_2007_2008_080804.pdf

   Utolsó frissítés: 2018.11.30.