November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 25 26 27 28 29
30  
Megemlékezés Sárközy Tamásról/In memorium Tamás Sárközy| 2020.02.08.

(Scroll down for English)

Életének 80. évében elhunyt Sárközy Tamás jogászprofesszor, egyetemünk egykori tanszékvezetője, a hazai és a nemzetközi jogtudomány és jogi közélet kiemelkedő alakja. Sárközy Tamás professzor életútja szorosan kapcsolódott a Corvinus Egyetemhez, valamint előd intézményeihez: 1972 és 2010 között egyetemünk oktatója és tanszékvezetője is volt.

Sárközy Tamás 1940. október 26-án született Budapesten. 1958 és 1963 között végezte el jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1963 és 1969 között az Építésügyi Minisztériumban dolgozott, majd 1969-től egészen haláláig az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének a munkatársa volt. 1993-tól vezette a Jogtudományi Intézet polgári jogi főosztályát, ahol nyugdíjazását követően professor emeritusként folytatta tudományos tevékenységét. 1978-ban lett az MTA doktora, 1979-ben pedig egyetemi tanári címet kapott. 1981-től vezette a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékét.

Mind a hazai jogtudomány képviselőjeként, mind pedig állami funkciót is betöltő vezetőként kiemelkedő szerepe volt a rendszerváltozás gazdasági jogi és vállalati jogi megalapozásában. Az ő nevéhez fűződik az 1988. évi első társasági törvény megalkotása. 1988 és 1990 között a gazdasági-vállalati jog kodifikációjáért felelős igazságügyminiszter-helyettes, majd deregulációs kormánybiztos.

Az 1990-es évektől a hazai jogtudomány egyik vezető személyisége. Csaknem száz könyv és több száz tanulmány szerzője. 1992-ben megalapította a Gazdaság és Jog című folyóiratot, melynek haláláig főszerkesztője is volt.

Intenzív kapcsolatot állapot a külföldi jogtudomány képviselőivel. Elsősorban az osztrák és a német jogterületen vált ismertté és elismertté. Kutatóként számos alkalommal járt a hamburgi Max-Planck Intézetben, több neves professzorral is szoros baráti kapcsolatot ápolt.

Sárközy Tamás volt az elmúlt négy évtized talán legtermékenyebb magyar jogtudósa. Munkái a tulajdonjog, a jogi személyek – elsősorban a vállalatok – joga mellett a sportjogot, valamint a kormányzástant is érintették. Ezekről a jogterületekről is több tankönyvet írt. Utolsó munkája, amelyben szerzőként és szakmai lektorként is részt vett, a 2019. októberében megjelent Üzleti jog című tankönyv.

A jogtudomány és a hazai jogi közélet fejlesztéséért végzett iskolateremtő munkásságát számos állami és civil díjjal, kitüntetéssel ismerték el. Legbüszkébb talán a 2009-ben elnyert Prima Primissima közönségdíjára volt.

Aktívan részt vett a hazai sport közéletben is. A Magyar Jégkorong Szövetség elnökeként, valamint a Testnevelési Egyetem oktatójaként a hazai sportjog fejlesztéséért is nagyon sokat tett.

Színes egyénisége, legendásan jó előadóképessége, olvasmányos stílusa kedvelt és szeretett tanárrá emelte őt a hazai jogász- és közgazdász nemzedékek szemében.

Sárközy Tamás professzor temetésére szűk családi körben kerül sor.

Nyugodjon békében!

 

 

 

Tamás Sárközy Law Professor, former Head of Department of our university, prominent figure of the Hungarian and international legal sphere and jurisprudence died in the 80th year of his age. Professor Tamás Sárközy’s career has been intimately linked to Corvinus University and its predecessors: he acted as lecturer and Head of Department between 1972 and 2010.

Tamás Sárközy was born on 26 October 1940 in Budapest. Between 1958 and 1963 he studied at the Faculty of Law of the Eötvös Lorand University, and graduated from there. From 1963 to 1969 he worked for the Ministry of Construction. In 1969 he became researcher of the Institute of Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, a position that he retained until his death. From 1993 on, he headed the Civil Law Department of the Institute, where he continued his scientific activities after his retirement as professor emeritus. He obtained his DSc in 1978 and earned his professorship in 1979. From 1981, he acted as Head of the Department of Economic Law of our predecessor, the Karl Marx University of Economic Sciences. 

As both a representative of Hungarian jurisprudence and a high-level state official, he played an outstanding role in laying the foundations of economic law and corporate law in the period leading up to the change of regime. His name is associated with the birth of the first Hungarian Companies Act in 1988. Between 1988 and 1990, Sárközy served as Deputy Minister of Justice in charge of the codification of economic and corporate law, then as Government Commissioner for Deregulation.

From the 1990s, he was considered one of the leading figures of Hungarian jurisprudence. He has authored nearly one hundred books and papers. In 1992 he established the Economy and Law Journal, of which he was editor-in-chief until his death.

He maintained intensive relations with legal academics of other countries. He was best known and most recognised among colleagues in Austria and Germany. As a researcher he visited the Max-Planck Institute in Hamburg on several occasions and was on close, friendly terms with a number of distinguished professors.

Tamás Sárközy might have been one of the most prolific Hungarian legal academics of the past four decades. His works embrace the fields of ownership, theory of the legal personality - in particular companies- , sports law, as well as governance, as witnessed by a number of textbooks. His last work to which he contributed as both author and reviewer is the textbook entitled Business Law, published in October 2019.

His scientific establishing a new school of thought in jurisprudence and in the Hungarian legal sphere has been honoured by many state and civil awards, out of which he seemed to be the proudest of the People’s Choice Prize of the Prima Primissima Award won in 2009.

He was active in the Hungarian sport public sphere, too. His contributions to Hungarian sports law have been considerable both in his role as President of the Hungarian Ice Hockey Federation and as a lecturer at the University of Physical Education.

His vivid character, his legendary lecturing skills, his entertaining texts made him a loved teacher in the eyes of multiple generations of lawyers and economists.

Tamás Sárközy’s funeral will be held in family intimacy.

May he rest in peace!

Utolsó frissítés: 2018.11.30.