Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Az ülések tervezett időpontjai:
2011. február 7. (hétfő) 13.30 óra
- 2011. március 22. (kedd) 14.00 óra
- 2011. április 18. (hétfő) 13.30 óra
- 2011. május 30. (hétfő) 13.30 óra
- 2011. június 27. (hétfő) 13.30 óra 


 

A Szenátus 2010/2011-es határozatai, állásfoglalásai

 

 

2011. augusztus 23.
Jegyzőkönyv                                               


 

1.) Elrendelő határozat


2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását érintő kérdések:
    a) a hallgatói jogviszony szüneteltetése (passziválás)
    b) óraütközések engedélyezése
    c) szakdolgozat/diplomamunka formai követelményei.

  

2011. július 6.
Jegyzőkönyv                                               


 

1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) A következő rektori ciklus időtartamának meghatározása

 

2011. június 27.
Meghívó                                                   Határozatok


 

 

1.) Szőlészeti és Borászati Intézet stratégiája, Kecskeméti Kutató Állomás helyzete

2.) Belső ellenőrzési jelentés „A szellemi termékek kezelésének, minősítésének ellenőrzése. A szellemi tulajdon kezeléséről szóló egyetemi szabályzat betartása, illetve aktualizálásának időszerűsége.” című témában (01/2011. számú jelentés)

3.) Beszámoló a költségvetés időarányos végrehajtásáról

4.) Szellemi tulajdon-kezelési szabályzat elfogadása

5.) Kontrolling Szabályzat módosítása
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet
    - 4. számú melléklet
    - 1. számú tábla
    - 2. számú tábla
    - 3. számú tábla
    - 4. számú tábla

6.) Együttműködési megállapodások elfogadása
   a) a Budapesti Corvinus Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között
   b) a Budapesti Corvinus Egyetem és a Sigmund Freud Egyetem között
   c) a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara és az Université de Pau et des Pays de l'Adour Bayonnei Kara között

7.) Személyi ügyek
    a) Docensi kinevezések véleményezése
      aa) Ertsey Józsefné Peregi Katalin
      ab) Pusztai Péter
      ac) Fehér Péter
      ad) Kabai Róbert
      ae) Stégerné Máté Mónika
   b) Professor Emeritus cím adományozása
     ba) Baricz Rezső részére
     bb) Ágh Attila részére
   c) Egyetemi magántanári cím adományozása
     ca) Madarász Aladár részére
     cb) Kovács Zoltán részére
   d) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
      da) Lukács Marianna részére
      db) Martin Hajdu György
   e) Díszpolgári cím adományozása Aliza Bin-Noun részére
   f) Egyetemi tanári fellebbezések
   g) Professor Emeritus címmel járó juttatás ismételt odaítélése Fekete András részére
   h) Jubileumi díszoklevelek adományozása

8.) Hallgatói szabályzatok elfogadása, módosítása
    a) Demonstrátori Szabályzat elfogadása
    b) Kollégiumi Szabályzat módosítása
    c) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (Lekerült a napirendről)

9.) E-Business Kutatóközpont tanszékké alakítása Infokommunikáció és E-Business Tanszék néven (SZMR 2. számú mellékletének módosítása) 

10.) Szakindítási, szakirányindítási kérelmek
    a) Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak létesítési kérelme
    b) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak új szakirányának elfogadása
    c) Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász illetve specialista szakirányú továbbképzési szakok angol nyelvű indítási kérelmei

11.) Egyebek
    - Fiatal Autonóm Közgazdászok Társasága Szakkollégium létrehozása

 

2011. május 30.
Meghívó                                                Határozatok


 

1.) Tájékoztató Egyetem közeli szervezetek beszámolójáról
       - Az Egyetem közeli szervezetekről szóló belső ellenőrzési jelentés
    a) Innovációs Nonprofit Kft.
       - Melléklet
       - Kiegészítő melléklet
    b) BKTE Alapítvány
    c) Szolgáltató Nonprofit Kft.
       - 1. számú melléklet       - 4. számú melléklet
       - 2. számú melléklet       - 5. számú melléklet
       - 3. számú melléklet       - 6. számú melléklet

2.) A Tanárképző Központ és a Tanárképző Kollégium Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
 
3.) 2011. évi I. negyedéves beszámoló

4.) A szakszerkezet felülvizsgálata az Egyetemen

5.) Személyi ügyek
    a) Síklaki István egyetemi tanári pályázatának véleményezése
    b) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
       ba) Bara Zoltán
       bb) Fatsar Kristóf
       bc) Lakner Zoltán
       bd) Papp István
       be) Simon Judit
       bf) Tasnádi Attila
       bg) Zoltayné Paprika Zita
    c) Docensi pályázatok véleményezése
       ca) Ladányi Márta
       - Pályázat
       cb) Nagy Géza
       - Pályázat
       cc) Oláh Róbert
       - Pályázat
       cd) Szabó Krisztina
      - Pályázat
       ce) Vizi Balázs

6.) Együttműködés (Nemzeti Közszolgálati Egyetem – BCE)

7.) BCE és Salerno-i Egyetem között aláírandó együttműködési megállapodás tervezete (Double Degree Cooperation Agreement)

8.) Egyebek  

 

2011. május 12.
Jegyzőkönyv


 

1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Díszdoktori cím adományozása Mikheil Saakashvili részére

2011. április 18.
Meghívó                                                Határozatok


 

1.) Rektorválasztás előkészítése

2.) Vagyonmegosztási javaslat (BCE KIK költségvetési előirányzatai, vagyoni értékű jogai és kötelezettségei)
    a) vagyonmegosztási javaslat (vagyoni leltár)
       - 1. számú melléklet    - 3. számú melléklet
       - 2. számú melléklet    - 4. számú melléklet
    b) vagyonmegosztási javaslat (informatika)
    c) vagyonmegosztási javaslat (szakok)

3.) 2010. évi beszámoló elfogadása
       - 1. számú melléklet
       - 2. számú melléklet
       - 3. számú melléklet

4.) Személyi ügyek
    a) Docensi pályázatok véleményezése
       aa) Gellérthegyi István
       ab) Jensen Jody Patricia
       - Pályázat
       - Önéletrajz
       - Publikációs jegyzék
       ac) Hajnal György
       ad) Baranyai László
    b) Professor Emeritus cím adományozása
       ba) Máthé Gábor részére
       bb) Tamás András részére
    c) Díszdoktori cím adományozása Augusztinovics Mária részére
    d) Gazdasági Tanács tag delegálása

5.) Bankmenedzsment szakközgazdász és a bankmenedzsment szakreferens szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek és mintatanterveinek módosítása

6.) Egészségügyi Marketing Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

7.) Engedély külföldi oktatási tevékenységhez (Gömöri András, Varga József)

8.) Egyebek
       - Változás a Tudományos Tanács tagságában

2011. március 22.
Meghívó                                                Határozatok


 

1.) Mérnöktanárképzés akkreditációs előterjesztése
    a) okleveles mérnöktanár (biomérnök)
    b) okleveles agrár-mérnöktanár (élelmiszermérnök)
    c) okleveles agrár-mérnöktanár (kertészmérnök)
    d) okleveles agrár-mérnöktanár (környezetgazdálkodási agrármérnök)
    e) okleveles agrár-mérnöktanár (szőlész, borász)
    f) okleveles agrár-mérnöktanár (tájrendező és kertépítő mérnök)

2.) Szőlészeti és Borászati Intézet
    a) 2011. évi stratégiai terv
    b) SZMR módosítás
    c) 2010. évi beszámoló
       - Melléklet

3.) Szőlész-borász alapképzési szak tantervének módosítása

4.) Informatikai Szolgáltató Központ ügyrendjének (SZMR 6. számú melléklet) módosítása

5.) 2011. évi költségvetés elfogadása

    - 1. számú melléklet    - 5. számú melléklet
    - 2. számú melléklet    - 6. számú melléklet
    - 3. számú melléklet    - 7. számú melléklet
    - 4. számú melléklet

6.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

7.) Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendjéről szóló szabályzat módosítása (Tiszteletbeli Professor Emerita/Emeritus cím létrehozása)
 
8.) Személyi ügyek
    a) Docensi pályázatok véleményezése
       aa) Agárdi Irma
       ab) Csóka Péter
       ac) Jenei Ágnes
    b) Díszpolgári cím adományozása Dorothee Janetzke-Wenzel részére
    c) Tiszteletbeli Professor Emeritus cím adományozása Kornai János részére
 
9.) Változás szakfelelősök személyében
    a) Változás a nemzetközi gazdaságtan alapképzési szak szakfelelősének személyében (Kacsirek László)
    b) Változás a turizmus és vendéglátás alapképzési szak szakfelelősének személyében (Jászberényi Melinda)
    c) Változás a gazdálkodási és vidékfejlesztési alapképzési szak szakfelelősének személyében (Fertő Imre)
    d) Változás a marketing mesterképzési szak szakfelelősének személyében (Bauer András)
    e) Változás a vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzési szak szakfelelősének személyében (Fertő Imre)

10.) Humánmenedzsment és Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményének módosítása

11.) GT tagok választása
    a) Balogh Imre
    b) Felföldi József 
    c) Vertetics Ádám

12.) Egyebek  

2011. február 7.
Meghívó                                                Határozatok


 

1.) Az Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottság újjászervezése, és ügyrendjének módosítása

2.) Belső ellenőrzési jelentések
    a) „Hallgatói nyilvántartások ellenőrzése, amely részletesen, mint nem pénzügyi szigorú számadás alá vont bizonylatok ellenőrzését jelenti” című témában (04/2010. számú jelentés)
    b) „Az Egyetem gazdálkodási és működési rendszere dokumentumainak feldolgozását biztosító számítás-technikai háttér (GMFI, ISZK)” című témában (08/2010. számú jelentés)
    c) „Az alkalmazottak a felvétel során besorolást kapnak a törvényben előírt folyamat szerint” című témában (09/2010. számú jelentés)

3.) Bérleti szerződés (Kőszeg – BCE)

4.) Tudományos Tanács újjászervezése
    - Balotai Boglárka
    - Bernáth Jenő
    - Bozó László
    - Csaba László
    - Fekete András
    - Glatz Ferenc
    - Hegedűs Attila
    - Jámbor Imre
    - Kerekes Sándor
    - Láng István
    - Lengyel György
    - Máthé Gábor
    - Németh Tamás
    - Nováky Erzsébet
    - Palkovics László
    - Pap László
    - Terbe István
    - Varga Krisztián

5.) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
    - Bara Zoltán
    - Bordás Mária
    - Fatsar Kristóf
    - Höhn Mária
    - Lakner Zoltán
    - Medvedev Péter
    - Mohácsiné Farkas Csilla
    - Papp István
    - Simon Judit
    - Tasnádi Attila
    - Tózsa István
    - Zoltayné Paprika Zita

6.) Tanárképző Központ igazgatói pályázatának véleményezése (Bodnár Éva)

7.) Személyi ügyek
    a) Docensi pályázatok véleményezése
       aa) Botos Ernő Péter
       - Pályázat
       ab) Slezák Katalin Angéla
       - Pályázat
    b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Janda Tibor részére
    c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       ca) Szeőke Kálmán részére
       cb) Bóka Éva részére
       cc) Pirisi Károly részére
    d) Egyetemi magántanári cím adományozása Futó Péter részére
    e) Professzor Emerita/Emeritus cím adományozása
       ea) Csáki Csaba részére
       eb) Tari Ernő részére
       ec) Bekker Zsuzsa részére
       ed) Kornai János részére

8.) Változás szakfelelősök személyében
    a) Változás az informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapképzési szak szakfelelősének személyében (Gaál Márta)
    b) Változás a közgazdász tanár mesterképzési szak szakfelelősének személyében (Sass Judit)

9.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA in International Economy and Business) mesterképzési szakhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása (University of Groningen - BCE)
    - Az együttműködési megállapodás magyar nyelven

10.) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak új szakirányának elfogadása
    - Költségterv

11.) Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak szakirány-megnevezésének módosítása

12.) Felvételi Szabályzat módosítása (biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak)

13.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

14.) Gazdasági Tanács
    a) GT tagok választása (szóbeli)
    b) Szervezeti és Működési Rend módosítása

15.) Cafeteria Szabályzat módosítása

16.) Egyebek

2010. december 20.
Meghívó                                                Határozatok


 

1.) A 2011/2012. tanév időbeosztásának elfogadása

2.) Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola létrehozása

3.) Beszámoló az egyetemi minőségügy helyzetéről, főbb feladatairól

4.) Szőlészeti és Borászati Intézet vezetői pályázatainak véleményezése
    a) Intézetigazgatói pályázat véleményezése (Kállay Miklós)
       - Pályázat
       - Önéletrajz
    b) Intézetigazgató helyettesi (tudományos igazgató helyettesi) pályázatának véleményezése (Bisztray György)
       - Pályázat
    c) Borászati Tanszék tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Kállay Miklós)
       - Pályázat
    d) Szőlészeti Tanszék tanszékvezetői pályázatának véleményezése (Bisztray György)
       - Pályázat
 
5.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári pályázatok 
      aa) Bisztray György egyetemi tanári pályázatának véleményezése
      ab) Forgács Csaba egyetemi tanári pályázatának véleményezése
      ac) Fellebbezés Pénzes Béla egyetemi tanári kinevezése ügyében
    b) Pintér Miklós Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
       - Pályázat
    c) Díszdoktori cím adományozása Prof. Mary Kaldor részére
    d) Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetői kinevezési javaslata (Fertő Imre) (Az ülés előtt kiosztásra került)

6.)
    a) Cafeteria Szabályzat módosítása
       1. számú melléklet      3. számú melléklet
       2. számú melléklet      4. számú melléklet      
    b) Cafeteria 2011. évi keretösszegének elfogadása (szóbeli előterjesztés)

7.) Haszonkölcsön szerződés (Kőszeg – BCE) 

8.) Együttműködési megállapodás a BCE és a Collegium Budapest között

9.) Bortechnológus felsőfokú szakképzéshez kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása

10.) Kertművészeti és szabadtértervezési mesterszak létesítési és indítási kérelme
       - Költségterv

11.) Környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítási kérelmének (Zenta képzési helyen) módosítása

12.) A közgazdasági elemző mesterszak új szakirányainak elfogadása
       - Költségterv

13.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    aa) Állami ingatlangazdálkodási szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
    ab) Állami ingatlangazdálkodási specialista szakirányú továbbképzési szak
       - Költségterv
    ba) Belügyi gazdaságvédelmi szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
    bb) Belügyi gazdaságvédelmi specialista szakirányú továbbképzési szak

       - Költségterv
    ca) Egészségügyi biztosítási szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
    cb) Egészségügyi biztosítási specialista szakirányú továbbképzési szak
       - Költségterv
    da) Személyügyi – emberierőforrás menedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
    db) Személyügyi – emberierőforrás menedzsment szakirányú továbbképzési szak
       - Költségterv
    ea) Személyügyi – munkaerő-piaci szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
    eb) Személyügyi – munkaerő-piaci menedzsment szakirányú továbbképzési szak
       - Költségterv
    fa) Személyügyi – munkaügyi kapcsolatok szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
    fb) Személyügyi – munkaügyi kapcsolatok menedzsment szakirányú továbbképzési szak
       - Költségterv

14.) Varga Jenő Kollégium elnevezésének módosítása

15.) Corvinus Online Tudásbázis kialakítása, fejlesztése

16.) Egyebek  

2010. december 13.
Meghívó                                                Határozatok


 

1.) Részstratégiák
    a) Humánpolitikai Stratégia elfogadása
    b) Kutatáshasznosítási Stratégia elfogadása
       - 1. számú melléklet
    c) Infrastruktúra Fejlesztési Stratégia elfogadása

2.) Digitális Tananyagellátás
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet

3.) Egyebek

2010. november 22.
Meghívó                                               Határozatok


 

1.) Belső ellenőrzési jelentés a Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola gazdálkodásáról, oktatás szervezéséről (06/2010. sz. ellenőrzés)

2.) 2011. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

3.) 2010. évi I-IX. havi beszámoló
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú mellékklet

4.) 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása

5.) Dékánválasztás az Élelmiszertudományi Karon (Vatai Gyula)

6.) Összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok mesterszakhoz (Università degli Studi di Trento - BCE) kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása
    - Költségterv

7.) Szabályzatok módosítása
    a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
    b) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint 1. számú mellékletének (Díjtételek) módosítása
 
8.) Személyi ügyek
    a) Docensi pályázatok véleményezése
       aa) Dernovics Mihály
         - Pályázat 
       ab) Józon Mónika
       ac) Kállay László Tibor
    b) Díszdoktori cím adományozása Alfred Kieser részére

9.) Közgazdasági Intézet létrehozása a Közgazdaságtudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

10.) Az új felsőoktatási törvény koncepciójának megvitatása

11.) Egyebek

2010. október 25.
Meghívó                                               Határozatok


 

1.) Gazdaságinformatikai Doktori Iskola létrehozása

2.) Kollektív Szerződés módosítása

3.) Fail József egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    - Bíráló Bizottság véleménye

4.) Szervezeti felépítés módosítása
    a) Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottság létrehozása
    b) Szervezeti és Működési Rend módosítása
    c) Marketing az üzleti hálózatokban – magyarországi IMP Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

5.) Csatlakozás az EU kutatói chartájához

6.) Logisztika és ellátási lánc szakközgazdász és Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
 
7.) Az EHÖK Gazdálkodási Szabályzat (alapszabály 5. számú mellékletének) elfogadása

8.) Egyebek

2010. szeptember 27.
Meghívó                                               Határozatok


 

1.) Belső ellenőrzési jelentések
    a) A bizonylati rend és fegyelem betartásának, a szabályzatban meghatározottak alkalmazásának ellenőrzése az utalványozás, engedélyezés, ellenőrzés című témában (03/2010. sz. ellenőrzés)
    b) Az Egyetem informatikai beszerzései (közbeszerzés, egyéb beszerzés) szabályszerűségének ellenőrzése 2009. évre és 2010. május 31-ig (12/2010. sz. ellenőrzés)
   
2.) TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 projekthez kapcsolódó szabályozások, szabályozás kiegészítések
    - ÖSSZEFOGLALÓ
    a) Tehetséggondozási szabályzat
    b) Kutatási kiválósági program kiegészítése
    c) Corvinus Visiting Scholar Programme kiegészítése

3.) Dékánválasztás a Kertészettudományi Karon
    a) Hrotkó Károly pályázata
    b) Palkovics László pályázata
    - Bíráló Bizottság véleménye

4.) 2010. évi költségvetés módosítása
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet

5.) 2010. évi I-VI. havi beszámoló
    - 1. számú melléklet    - 3. számú melléklet
    - 2. számú melléklet    - 4. számú melléklet

6.) 2011-2014. évi költségvetés előkészítése

7.) A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Bizonylati és Iratkezelési Szabályzatának (IV/9. számú szabályzat) hatályon kívül helyezése (szóbeli előterjesztés)

8.) Üzletfejlesztési Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

9.) Professor Emeritus cím adományozása Biacs Péter Ákos részére
    - Bíráló Bizottság véleménye

10.) Cserháti Ilona docensi pályázatának véleményezése
    - Bíráló Bizottság véleménye

11.) Változás az alkalmazott közgazdaságtan alapszak szakfelelősének személyében (Galasi Péter helyett Szabó-Bakos Eszter)

12.) Alkalmazott közgazdaságtan alapszakhoz (Otto-Friedrich-Universität Bamberg - BCE) kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása

13.) Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)

14. Egyebek
    - Tájékoztató egyetemi kitüntetések, címek adományozásáról a 2009/2010. tanévben

1.) Szőlészeti és Borászati Intézet stratégiája, Kecskeméti Kutató Állomás helyzete

Utolsó frissítés: 2018.11.30.