Szeptember - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 26 27
28 29 30  

Beköltözés

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

TARKARÉTI KOLLÉGIUM Cím: 1106 Budapest Tarkarét u. 6.

E-mail: tarkakolititkarsag@uni-corvinus.hu

Telefon: (06-1) 262-4511

 

Kedves Kollégista!

Értesítjük, hogy a 2017/2018-as őszi félévre

·         gólyáknak 2017.08.27-én (vasárnap 9-16 óra között),

·         valamint felsőbb éveseknek 2017.09.03.-án vasárnap (9-16 óra között) tud beköltözni a kollégiumba.

A fenti időpont előtt senkit sem tudunk fogadni!  

Csak nagyon alapos indok alapján van lehetőség eltérő időpontban beköltözni, kérjük, erről előzetesen írásban tájékoztassa a kollégium munkatársait a tarkakolititkarsag(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címen, legkésőbb 2017.08.25-ig! Ebben az esetben külön egyeztetett beköltözési időpontot biztosítunk.

A beköltözésre mindenképp hozza magával:

·         személyi igazolványát vagy útlevelét és

·         a kollégiumi bentlakási megállapodását két példányban.

A Megállapodás hiányában a BEKÖLTÖZÉST MEGTAGADJUK!

Kollégiumi Bentlakási Megállapodás formanyomtatványa letölthető az egyetem honlapjáról, valamint e levél mellékletét képezi.

 http://www.uni-corvinus.hu/ -> Egyetem menü -> Egyetemi polgároknak almenü -> Letölthető dokumentumok -> Szerződéstár -> Kollégiumi bentlakási megállapodás

Útmutató a bentlakási megállapodás kitöltéshez:

  • A Kollégium neve: Tarkaréti Kollégium (a megállapodás első szakasza)
  • A Kollégium címe: 1106 Budapest, Tarkarét u. 6. (a megállapodás első szakasza)
  • Személyi és képzésre vonatkozó adatok kitöltése, értelemszerűen. (a megállapodás első szakasza)
  • A szerződés 1. pontjában megjelölt időtartama, ellátási időszak:

Gólyák és átköltözők (Kinizsi nyári kollégiumból):

§  2017.08.27-2018.01.19 (5 félévre nyert kollégium esetén)

§  2017.08.27-2018.06.15 (10 félévre nyert kollégium esetén)

Felsőbb évesek:

§  2017.09.03-2018.01.19 (5 félévre nyert kollégium esetén)

      • 2017.09.03-2018.06.15 (10 félévre nyert kollégium esetén) BSC és MSC államvizsgázó esetében: 2017.09.03.29-2018.02.16

.A szobaszámot és a térítési díjat kérjük üresen hagyni, a helyszínen fogjuk kitölteni a szobabeosztás függvényében! A kitöltést követően minden oldal lapalját szükséges aláírni, hitelesítve a szerződést.

  • A szerződés 26. pontjában lévő határidő, az első pontban megjelölt kiköltözési dátum, azaz 2017.01.19 vagy 06.15.

A szerződés aláírásának dátuma: 2017.08.27 vagy 09.03. és kérjük az aláírásnál a kollégium nevét beírni (Tarkarét). Valamint a használatba vevőnél kérjük személyesen aláírni!

Férőhely visszamondás beköltözés előtt:

Amennyiben legkésőbb 2017.08.23-ig jelzi az tarkakolititkarsag(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen és másolatban az ekb(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen „Tarkarét férőhely visszamondás” tárggyal, hogy nem kíván beköltözni (ösztöndíjasként külföldre utazik, vagy egyéb más okból nem tart igényt kollégiumi férőhelyére), mentesül ezen térítési díj megfizetése alól. Amennyiben ezt nem teszi meg, és mégsem költözik be, a szeptemberi kollégiumdíjat be kell fizetnie a Neptun rendszeren keresztül!

 

Beköltözés utáni lemondás

Aki az őszi vizsgaidőszak végéig, 2018.05.31-ig-ig gondoskodik a kiköltözésről, június hónapra csak félhavi térítési díj fizetésére kötelezett, amennyiben 2017.05.15-ig azt előzetesen jelzi a tarkakolititkarsag(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címen! Amennyiben valaki a fentiektől eltérő dátummal kíván ki- vagy beköltözni, a térítési díj annak megfelelően változhat!

A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje értelmében (III. Hallgatói Követelményrendszer 5/e. sz. melléklet):

„ (7) A jelentkezéskor megjelölt időtartam letelte előtt kiköltözni (a férőhelyről lemondani) csak orvosi vagy egyéb igazolás (például a családi körülményekben bekövetkezett lényeges változást alátámasztó dokumentum) alapján lehet. A lemondáshoz az igazoló dokumentum másolatát be kell csatolni, valamint annak eredetijét be kell mutatni. Más esetekben az aktuális félév végéig időarányosan 50%-os havi kollégiumi térítési díj megfizetése kötelező, azzal a kitétellel, hogy a megkezdett hónapra vonatkozóan a díj 100%-a fizetendő. Ez alól kivételt képez a külföldi résztanulmányokat megkezdő hallgató. Ha a pályázó egy tanévre nyert elhelyezést, lemondás esetén a második félévre elveszti a férőhelyét, és térítési díj fizetésére ebben az időszakban nem kötelezhető.

(8) Ha a pályázó egy félévre nyert elhelyezést vagy lemondott a második féléves kollégiumi ellátásról, de a tanév időbeosztása alapján meghatározott határidőig nem költözött ki a kollégiumból, a kollégiumi díj időarányos megfizetésére mindaddig kötelezett, míg a kollégiumi kiköltözéssel járó feladatait végre nem hajtja.

(9) Ha a pályázó a kollégiumi felvételi eljárás során elhelyezést nyert, de a kollégiumba nem költözött be, egy havi kollégiumi térítési díj megfizetésére kötelezhető.  ”

10 hónapról 5 hónapra vagy 5 hónapról 10 hónapra módosítani 2017.12.15-ig lesz lehetőség a lemondás illetve hosszabbítás részleteiről a félév során további tájékoztatást fog kapni.

Beköltözéskor az aulában felállított regisztrációs pultnál kell jelentkezni! Itt fogjuk adatait egyeztetni, valamint a belépő kártya letéti díját is itt kell befizetnie készpénzben.

Fizetendő díjak

A kollégiumi díjak fizetése a Neptunon keresztül történik, minden hónap 15-ig kell az aktuális havi díjat fizetni. A Neptun, gyűjtőszámlán keresztül történő fizetési funkciójához tájékoztatót találhat a kollégium honlapján (http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=30751). Aki a befizetést határidőre elmulasztja, annak minden megkezdett késedelmes hét után <st1:metricconverter productid="500 Ft" w:st="on">500 Ft</st1:metricconverter> késedelmi díjat kell fizetnie, szintén a Neptun rendszeren keresztül.

A kollégiumi térítési díjak a 2017/2018-as tanévben a Szenátus döntése alapján, a III. Hallgatói követelményrendszer III/2.5/cb. melléklet értelmében:

·         az államilag finanszírozott hallgatók esetében:

1.       két-, és háromszemélyes szobákra 9 300 Ft/fő/hó;

·         a költségtérítéses hallgató kollégiumi térítési díja, a mindenkori otthondíj,

1.        két- és háromszemélyes szobákra 25 000 Ft/fő/hó;

A kollégiumban elektronikus beléptető rendszer működik a bentlakók biztonsága érdekében. A belépőkártya letéti díja <st1:metricconverter productid="2.000 Ft" w:st="on">2.000 Ft</st1:metricconverter> (ezt szintén a beköltözés napján kell befizetni), ezt a letétet a kiköltözéskor visszakapják, ha a szobát hiánytalanul, rendezetten, illetve a belépő kártyát sértetlenül adják vissza az üzemeltetés számára. Ha a szobát leltárhiányosan adja vissza kiköltözéskor, vagy a belépőkártyáját nem, vagy nem sérülésmentesen adja vissza, a kártyaletéti díjat elveszíti, az a kártérítés vagy más jogcímen Ön által fizetendő összegbe beszámít.

A kulturális hozzájárulás (2000 Ft/félév) befizetés a Neptunon keresztül történik, a gyűjtőszámlára kell utalnia a pénzt. Az ebből befolyt összeget Tarkásoknak szervezett rendezvényekre fordítjuk (tervezett programjaink:  Tarka Napok ( 3 napos kollégiumi programsorozat, egyéb zenés rendezvények és tematikus bulik stb. A kollégiumba nem lehet behozni hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, rezsót, merülőforralót és hősugárzót. Minden más műszaki cikk (pl.: számítógép) vagy olyan felszerelési tárgy, amit a kollégiumban is adunk (pl.: lámpa, ruhaszárító) behozható, ezeket írásban be kell jelentenie a titkárságon (Email: tarkakolititkarsag@uni-corvinus.hu) (kiköltözéskor csak így fogja tudni kivinni az épületből).

A kollégiumban ágyneműt korlátozott számban és ágynemű huzatot pedig nem biztosítunk, ezért azt mindenképpen hozzon magával..

A kollégiumi látogató fogadás rendje szerint a kollégiumi vendégfogadási díj 500 Ft/fő/alkalom. Ezt a látogató díjat azoknak kell fizetniük, akik az éjszakát a kollégiumban töltik, de azokra is vonatkozik, akik ugyan nem tölti itt az éjszakát, de 23.00 óráig nem hagyják el az épületet. A látogató fogadást minden esetben a portán lévő látogató nyilvántartásban vezetik, melyet a vendégfogadónak minden esetben alá kell írnia, és minden hónap első felében kerülnek kiírásra az előző havi látogató fogadások, ugyanúgy a NEPTUN rendszerben a vendégfogadó részére.

Passzív féléves hallgatóknak nem jár kollégiumi férőhely. Azon hallgatók, akiknek a 2017/2018-as tanév őszi féléve passzív hallgatói státuszú lesz, ezt a tényt kötelesek jelezni a kollégium épületfelelős adminisztrátorának (tarkakolititkarsag@uni-corvinus.hu)!

Azok, akik nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, kötelesek a mindenkori vendégszoba díjat (2000 Ft/fő/éj) visszamenőleg megtéríteni, továbbá ki kell költözniük a kollégiumból.

 

A kollégiumban lehetőség van számítógépek használatára. Működik gépterem, illetve a szobákba wifi is van (társalgókban kábeles net elérhetőség is van, kábelt korlátozott számban tudunk biztosítani). Minderről a Kollégium honlapján találhat részletes információkat (http://tarkaret.uni-corvinus.hu/)

A 2017/2018-as tanév őszi félévére vonatkozó szobabeosztással kapcsolatban lehetőség van egyéni igény eljuttatására, a Google űrlapot a kollégium honlapján megtaljátok.   2017.08.25. 12:00-ig illetve felsőbb évesek esetében 2017.09.01 12:00-ig.

Belső átköltözés időpontja (nyári kollégisták számára): 2017.08.23-24

Valamint kérjük, hogy fokozottan tartsák be a tűzvédelmi előírásokat, ugyanis igen érzékeny a tűzjelző rendszer (füst és gőz hatására (Pl: dezodor, vízforraló, meleg szendvicssütő, füstölő, hajszárítót stb.) azonnal bejelez. Ezen eszközök használatát kérjük a konyhai és a fürdőszobai területekre korlátozzák. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a kollégiumban szelektív hulladékgyűjtés működik, amelynek szabályait kérjük, tartsa be!

További információkat a honlapon közzétett Tarkaréti Kisokos-ból kaphat, mely jelenleg aktualizálás alatt áll, az új szabályzatokat a tanév első lakógyűlésén fogjuk elfogadtatni. A lakógyűlésen a részvétel kötelező!

Azon hallgatók, akik beköltözésük időpontjáig nem rendezik a velük szemben fennálló kollégiumi tartozásukat, nem költözhetnek be a BCE KÖZGÁZ Campus kollégiumaiba. Az így megüresedett férőhelyek a várólistáról lesznek feltöltve.

Szeretettel várjuk a meghirdetett beköltözési napokon a Tarkaréti Kollégiumba!

Budapest, 2017. augusztus 18.

A kollégium vezetése nevében üdvözlettel:

 

 

                                Farkas Dániel                                                                                        Tiringer Ákos s.k.

                             Kinizsi Kollégium                                                                                      Campus igazgató

                          Kollégiumi Bizottság                                                                               BCE Közgáz Campus

                                        titkár

 

 

 

 

 

                             Mikó Valéria s.k.                                                                                          Szöllősi Jenő

                         kollégiumi koordinátor                                                                    mb. épületfelelős adminisztrátor

 

                             Közgáz Campus                                                                                    Tarkaréti Kollégium

Utolsó frissítés: 2018.11.30.