Július - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
2018.09.14. 16:05 Kor: 2 év
Kategória: Pályázatok, versenyek

Közgazdaságtudományi Kar Szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj pályázat/Corvinus School of Economics Grant for Professional and Scientific Activities


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

CALL FOR APPLICATIONS

Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíjra

for the Grant for Professional and Scientific Activities

a BCE SZMSZ III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/B. §-a és 1/b melléklet 5.§ alapján

In line with Section III.2 of the Organisational and Operational Rules of the Corvinus University of Budapest, Article 9/B and Annex 1/b Article 5 of the Regulation on Student Fees and Benefits

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók számára Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj-pályázatot (továbbiakban: ösztöndíj) hirdet.

Corvinus School of Economics of Corvinus University of Budapest call for applications for the Grant for Professional and Scientific Activities (hereinafter: Grant) those students who engage in activities in addition to the requirements specified in the curriculum.

1. Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében a Kar valamely alap, osztatlan- vagy mesterképzésének, nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója volt – finanszírozási formától függetlenül –, és ezen jogviszonyában a valamilyen tantervi követelményen túlmutató szakmai tevékenységet végzett, továbbá az ösztöndíj folyósításáank félévében azaz a 2018/2019-es félévben is aktív jogviszonnyal rendelkezik.

1. Students eligible to apply for the Grant for Professional and Scientific Activities are those active students who were studying in full-time training at the faculty (daytime training) in a bachelor’ training, single training, or master’s training programme independent of funding who engage in activities in addition to the requirements specified in the curriculum, and who are active students in the semester of the payment of the grant, that is, in 2018/2019, too.

2. Pályázatot lehet benyújtani az alábbi szakmai tevékenységekre:

2. Students may apply for the grant for the following professional activities:

2.1 demonstrátori tevékenység,

2.1 teaching assistant activities,

2.2 tanulmányi versenyen való részvétel, ott elért helyezés,

2.2 taking part in educational competitions, reaching a top position result,

2.3 szakmai publikációs tevékenység,

2.3 professional publications,

2.4 Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) való részvétel,

2.4 taking part in the Institute Academic Student Workshop (TDK),

2.5 Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvétel,

2.5 taking part in the National Academic Student Workshop (OTDK),

2.6 egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható, szakmainak minősíthető tevékenység.

Pályázat

2.6 other professional activities outside of the categories above.

Call for Applications

 


Hírazonosító
Cím
Honnan

Utolsó frissítés: 2019.12.05.