Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Szenátus 2009/2010-es határozatai, állásfoglalásai

2010. július 5.                                      
Meghívó                                               Határozatok

1.) TISZK társasági szerződésének és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

2.) Belső ellenőrzési jelentések 
    a) Az egyetemhez tartozó részjogkörű szervezeti egységek működtetésének, a részjogkörök érvényesülésének ellenőrzése (13/2009. sz. ellenőrzés)
       - Melléklet
    b) A kincstári kártya használatának vizsgálata (vásárlás, készpénz felvétel, elszámolások) (01/2010. sz. ellenőrzés)
       - Melléklet
    c) Az Egyetem 2009. évi költségvetési beszámolójának alátámasztása leltárakkal, analitikus nyilvántartásokkal (02/2010. sz. ellenőrzés)
    d) A hallgatói befizetések alakulásának vizsgálata a NEPTUN rendszer működése és a fizetési kötelezettségek előírása, illetve realizálódása szempontjából (11/2010. sz. ellenőrzés)
 
3.) Tájékoztató egyetem közeli szervezetek beszámolójáról
    a) BCE Szolgáltató Nonprofit Kft.
       - 1. számú melléklet    - 3. számú melléklet
       - 2. számú melléklet    - 4. számú melléklet
    b) BKTE Alapítvány
       - Melléklet
    c) BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.
       - Melléklet

4.) 2010. évi I-V. havi beszámoló 

5.) Szabályzatok módosítása, elfogadása
    a) Szervezeti és Működési Rend módosítása
    b) Szenátus ügyrendjének módosítása
    c) Gazdasági Tanács ügyrendjének módosítása
    d) Hallgatói Szabályzatok módosítása
       da) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
       db) Neptun Szabályzat és E-leckekönyvről szóló Szabályzat módosítása
       dc) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/C/3. számú mellékletének (Beiratkozási, adatbejelentő lap) módosítása
       dd) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
       de) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletének (Díjtételek) módosítása
       df) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/B. számú mellékletének (Az egyes karok képzési programja) elfogadása 
          - Kiegészítés (Az ülés előtt kiosztásra kerül)
    e) Bizonylati Szabályzat elfogadása    (a napirendről lekerült)
    f) BCE ellenőrzési nyomvonalának elfogadása
      - Melléklet
    g) Kollektív Szerződés módosítása

6.) Rektorhelyettesi pályázatok véleményezése
    a) Oktatási rektorhelyettesi pályázat véleményezése (Tóth Magdolna)
       - Bíráló Bizottság véleménye
    b) Nemzetközi és tudományos rektorhelyettesi pályázat véleményezése (Kerekes Sándor)
       - Bíráló Bizottság véleménye
    c) Fejlesztési és kommunikációs rektorhelyettesi pályázat véleményezése (György István)
       - Bíráló Bizottság véleménye

7.) Személyi ügyek
    a) Vajda Zsuzsanna egyetemi tanári pályázatának véleményezése
    b) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
       ba) Nagy Ákosné 
       bb) Balogh Péter István
       bc) Nemes Andrea
       bd) Smith Melanie
         - Pályázat
       be) Jászberényi Melinda
    c) Díszdoktori cím adományozása
       ca) Alvaro Standardi részére
       cb) Németh Tamás részére
    d) Egyetemi magántanári cím adományozása Korány Kornél részére
    e) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
       ea) Lóránt Zoltán részére
       eb) Günter Nebel részére
         - Önéletrajz
         - Publikációs jegyzék
    f) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása 
       fa) Tamus Antal részére
       fb) Hídvéginé dr. Adorján Lívia részére
       fc) Banyár József részére
       fd) Gárdos Csaba részére

8.) Jubileumi díszoklevelek adományozása
 
9.) Idegen nyelvű szakok regisztrációja közös képzés keretében 
    a) Élelmiszertudományi Kar
    b) Gazdálkodástudományi Kar
       - Melléklet
     c) Kertészettudományi Kar
       - Melléklet
       - Költségterv
    d) Társadalomtudományi Kar
       - 1. számú melléklet
       - 2. számú melléklet
       
10.) Szakindítási, szakirányindítási kérelmek  
    a) Turizmus mesterszak (MA in Tourism Management) angol nyelvű indítási kérelme
        - Költségterv
    b) Szociológia mesterképzési szak székhelyen kívüli indítási kérelme (Sapientia EMTE – Csíkszereda)
        - Költségterv
    c) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak szakirányának elfogadása
 
11.) Gazdálkodástudományi Kar szervezeti módosítása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása) 

12.) EHÖK Alapszabály módosítása

13.) Egyebek

2010. június 7.
Meghívó                                               Határozatok

1.) TÁMOP Pályázat
    a) Tájékoztató a TÁMOP (4.2.1.B.-09/1/KMR-2010-0005. sz.) Pályázat előrehaladásáról
       - TÁMOP szerződés összefoglalója
    b) TÁMOP 4.2.1.B.-09/1/KMR-2010-0005 Pályázat bonyolításának ügyrendje
       - Melléklet

2.) Dékánválasztás a Gazdálkodástudományi Karon
    a) Hofmeister Ágnes pályázata
    b) Vastag Gyula pályázata
    - Bíráló Bizottság véleménye
    - Vastag Gyula Szenátushoz intézett levele
    - Rektori válaszlevél 

3.) Dékánválasztás a Közigazgatástudományi Karon
    - Imre Miklós pályázata
    - Bíráló Bizottság véleménye

4.) Nemzetközi Migrációs és Integrációs Kutatóközpont létrehozása a Közigazgatástudományi Karon (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
 
5.) A szakszerkezet felülvizsgálatának elvei

6.) Egyebek

2010. május 10.                                    Határozatok
Meghívó

1.) Szőlészeti és Borászati Intézet
    a) a Szőlészeti és Borászati Intézet működésére vonatkozó stratégia elfogadása
    b) a Szőlészeti és Borászati Intézet Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása

2.) Belső ellenőri jelentések
    a) Az oktatói és összesített létszám figyelembe vételével a munkaerő hatékonyságának ellenőrzése kiválasztott szervezeti egységeknél (08/2009. sz. ellenőrzés)
    b) Fizetős oktatási csoportok elszámolásának – elő és utókalkuláció – vizsgálata, a felszámított költségek indokoltsága, bevétel és kiadás egyenlege (10/2009. sz. ellenőrzés)
 
3.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
       aa) Gulácsi László egyetemi tanári kinevezésének véleményezése
       ab) Magas István egyetemi tanári kinevezésének véleményezése
    b) Díszdoktori cím adományozása David Clay Whybark részére
    c) Díszpolgári cím adományozása Boros Jenő részére

4.) Szervezeti és Működési Rend módosítása (rektorhelyettesi struktúra átalakítása)
    - Tájékoztató a rektori utasítás tervezetéről
 
5.) Kutatási kiválósági ösztöndíj Szabályzat elfogadása
    - Kiegészítés: szenátori előterjesztés

6.) E-leckekönyv
    a) E-leckekönyvről szóló szabályzat módosítása
    b) TVSZ módosítása
    c) NEPTUN szabályzat módosítása
    d) E-leckekönyv nyomtatási kép
    e) E-leckekönyv formanyomtatványai
    f) HTJSZ 1. sz. mellékletének (Díjtételek) módosítása
Az e-leckekönyvhöz kapcsolódó kérdések-válaszok 
 
7.) Hallgatói szabályzatok módosítása, elfogadása
    a) EHÖK Alapszabály módosítása
       - Összefoglaló
    b) Az Egyetemi Diákjóléti Bizottság Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
    c) Az Egyetemi Kollégiumi Bizottság Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
       - Összefoglaló a b) és c) pontokhoz
    d) Kollégiumi felvételi eljárás elfogadása (HTJSZ 6/e. számú mellékletének elfogadása)
    e) Kollégiumi térítési díjak módosítása (HTJSZ 6/c. számú mellékletének módosítása)

8.) Közgáz Campus Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

9.) Budai Campus Koordinációs Tanács Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

10.) Egyebek

2010. május 3.
Meghívó                                               Határozatok

1.) A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) szabályozásának módosítása

2.) Digitális tananyagellátás
    - Prezentáció

3.) Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzat módosítása

4.) Intézményi Fenntarthatósági Stratégia elfogadása

5.) Esélyegyenlőségi Terv szerkezeti átalakítása

6.) Ösztöndíjrendszer átalakítása
    a) tanulmányi ösztöndíjrendszer átalakítása
    b) köztársasági ösztöndíjrendszer átalakítása
    - A hallgatói követelményrendszer kapcsolódó módosítása

7.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári fellebbezések
       aa) Bisztray György
          - Pályázat
       ab) Forgács Csaba
          - Pályázat
       ac) Nagy Beáta
          - Pályázat
       ad) Pénzes Béla
          - Pályázat
       ae) Simon Judit
          - Pályázat
       af) Tózsa István
          - Pályázat
    b) Docensi pályázatok véleményezése
       ba) Duma László
       bb) Fazekasné Könczöl Erzsébet
       bc) Puczkó László
       bd) Szabó-Bakos Eszter
       be) Farkas Bede Katalin
       bf) Hegedűs Rita

8.) 2009. évi beszámoló
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet

9.) Joint European Master in Comparative Local Development (Master CoDe) önértékelés elfogadása

10.) Mesterképzési szakok szakirányainak elfogadása
    a) Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak szakirányainak elfogadása
    b) Politikatudomány mesterképzési szak szakirányának elfogadása

11.) Egyebek

2010. március 8.
Meghívó                                               Határozatok

1.) Lónyai utcai sportcentrum PPP fejlesztése

2.) BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. egyetemi tulajdonba kerülése
    - Beszámoló
 
3.) Dékánválasztás a Közgazdaságtudományi Karon
    - Medvegyev Péter
    - Trautmann László

4.) Gazdálkodási Szabályzat elfogadása

5.) 2010. évi költségvetés elfogadása
    - 1. számú melléklet       - 3. számú melléklet
    - 2. számú melléklet       - 4. számú melléklet
 
6.) Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány átvétele
 
7.) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
    - EHÖK összefoglaló
 
8.) Személyi ügyek
    a) Juhász Péter egyetemi docensi pályázatának véleményezése
    b) Zsembery Levente egyetemi docensi pályázatának véleményezése

9.) Táplálkozástudományi mesterszakhoz (Semmelweis Egyetem - BCE) kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása
 
10.) MNV ZRt. levél (gyümölcstermesztési kutatóintézetek átvétele)
 
11.) Közgazdaságtudományi Kar képzéseit érintő változások
    a) Változás a Pénzügy mesterszak szakfelelősének személyében (Száz János helyett Makara Tamás)
    b) Pénzügy mesterszak Monetáris-és közpénzügyek szakirányának névváltozása

12.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme
    a) Nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak angol nyelven történő indítása kőszegi kihelyezett képzésként
    b) Nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok specialista szakirányú továbbképzési szak angol nyelven történő indítása kőszegi kihelyezett képzésként
 
13.) Közigazgatástudományi Kar Államigazgatási Tanszék nevének megváltoztatása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

14.) Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságföldrajz Tanszékén munkacsoport létrehozása Turizmus Kompetencia Központ néven (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

15.) Élelmiszertudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása

16.) Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat módosítása

17.) Egyebek

2010. február 8.
Meghívó                                               Határozatok

1.) Beszámoló a kutatóegyetemi státusz pályázatáról, illetve a kapcsolódó TÁMOP pályázatról (szóbeli előterjesztés)

2.) Egyetemi Doktori Szabályzat módosítása

3.) Belső ellenőrzési jelentések
    a) A Kecskeméti Kutatóintézet és a Soós István Szakközépiskola átvételének ellenőrzése (06/2009. sz. ellenőrzés)
    b) 2009. évi évközi beszámoló (I. félév) ellenőrzése (09/2009. sz. ellenőrzés)
    c) Pesti Campus kollégiumainak ellenőrzése (15/2009. sz. ellenőrzés)
 
4.) Korrigált kreditindex anomáliái

5.) Hallgatói szabályzatok elfogadása, módosítása
    a) E-leckekönyvről szóló szabályzat, valamint a kapcsolódó hallgatói szabályzatok (TVSZ, Neptun Szabályzat) módosításának elfogadása
    b) Képzési szerződés (TVSZ 1/C/4. számú melléklet) módosítása

6.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
       aa) Podruzsik Szilárd
       ab) Nguyen Duc Quang
       ac) Somogyi László
    b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
       ba) Tóbiás István részére
       bb) Frey Mária részére
    c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       ca) Kárpáti György részére
       cb) Kraudi Adrienne részére
       cc) Sáriné Simkó Ágnes részére
       cd) Kajati István részére
       ce) Véghelyi Klára részére
    d) Egyetemi magántanári cím adományozása
       da) Asztalos László György részére
       db) Ódor László részére

7.) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakhoz (ELTE-BCE) kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása

8.) Környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítási kérelme Zenta képzési helyen
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet

9.) Szervezeti átalakítás a Gazdálkodástudományi Karon

10.) Egyebek

2009. december 21.
Meghívó                                               Határozatok

1.) Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Központ éves beszámoló

2.) Konfuciusz Oktatóhely (Confucius Classroom) létesítése

3.)
    a) Cafeteria szabályzat módosítása
    b) Cafeteria 2010. évi keretösszegének elfogadása

4.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása (szakváltás, szakirányváltás)

5.) Személyi ügyek
    a) Kardosné Kaponyi Erzsébet egyetemi tanári kinevezése
    b) Stecné Barati Izabella docensi kinevezésének véleményezése

6.) Vezetés és szervezés (Management and leadership) mesterképzési szak székhelyen kívüli indítási kérelme (Sapientia EMTE – Csíkszereda)

7.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme
    a) Költségvetési ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    b) Vámigazgatás szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    c) Szociális igazgatás szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme

8.) 2010/2011. tanév időbeosztása

9.) Hallgatói ösztöndíjalap létrehozása
    - Melléklet

10.) Operációkutatás Tanszék nevének megváltoztatása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

11.) Beszámoló a nemzetközi stratégia céljainak érvényesüléséről 2009
International Advisory Board: Rec. on Internationalization 2009

    Melléklet: Summary Recommendations

12.) BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 6. számú módosítása

13.) Egyebek

2009. november 16.
Meghívó                                                Határozatok

1.) Szőlészeti és Borászati Intézet létrehozása
    - Bevezető
    - "A" javaslat
    - "B" javaslat

2.) TISZK társasági szerződésének módosítása

3.) Belső ellenőrzési anyagok
    a) 2010. évi munkaterv elfogadása
    b) Közbeszerzési pályázatok és eljárások ellenőrzése
    c) Helyiséggazdálkodás ellenőrzése

4.) Szabályzatok módosítása, elfogadása
    a) A BCE Pénzkezelési Szabályzata
    b) A BCE Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata
    c) A felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat
    d) Közbeszerzési Szabályzat
    e) A BCE tulajdonában lévő eszközök kivitelének szabályzata
    f) Kincstári kártya használatáról szóló szabályzat elfogadása
    g) Munkavédelmi szabályzat elfogadása
    h) Tűzvédelmi szabályzat elfogadása
    i) CVSP (Corvinus Visiting Scholar Programme) Szabályzata

5.) Professor Emerita cím adományozása Kerékgyártó Györgyné részére

6. Díszdoktori cím adományozása Andrei Marga részére

7.) Képzéshez kapcsolódó együttműködési megállapodás (Université Lille 2 Droit et Santé – BCE KIK)
    - VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

8.) Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak angol nyelvű indítási kérelme (MA in Public Policy and Management)

9.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    a) Lízing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
    b) Lízing specialista szakirányú továbbképzési szak

10.) Beszámoló a felvételi eredményekről

11.) I-III. negyedévi beszámoló
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet

12.) 2010. évi költségvetés koncepciója

13.) A pályázatkezelés eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

14.) Egyebek


2009. november 2. - az ülés elmaradt

2009. szeptember 28.
Meghívó                                                  Határozatok

1.) 2010. évi fejlesztések és finanszírozásuk

2.) Belső ellenőrzési jelentések
    a) Hallgatói Önkormányzat
    b) Kollégiumok

3.) 2009. I. féléves beszámoló
    1. számú melléklet
    2. számú melléklet

4.) Intézkedési terv javaslat (a BCE gazdálkodási egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges költségcsökkentések végrehajtására)

5.) Együttműködési megállapodás: BCE-APEH

6.) Kulturális örökség menedzsment és fenntartható fejlődés szakirányú továbbképzési szak indítása

7.) Díszdoktori cím adományozása Berényi János részére

8.) Jubileumi díszoklevelek adományozása (pótlista)

9.) Egyebek
    Tájékoztató kitüntetések, címek adományozásáról a 2008/2009. tanévben

Utolsó frissítés: 2018.11.30.