Szeptember - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 30  

Politikatudományi szakok záróvizsgái

Politikatudomány BA és MA Záróvizsgák beosztása (2019 nyár) ITT elérhető

 

Politikatudományi BA záróvizsgaidőszak: 2019. 06. 21. - 06. 27.

Záróvizsga-felelős: Dúró József

Témakörök:

 • A politikatudomány alapjai;
 • A politikai gondolkodás története;
 • Pártok és pártrendszerek;
 • Összehasonlító politológia;
 • Az EU politikai rendszere

A záróvizsga három részből áll:  A hallgató kap a vizsgabizottságtól egy nevet (a nevek listája itt található) egy fogalmat (a fogalmak listája itt található) és húz egy tételt (a tételsor itt található). Amennyiben a hallgató elkészítette diplomamunkáját, a vizsga második részében szakdolgozatát védi meg.

Irodalom

 • Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2005.
 • Lánczi András: A 20. század politikai filozófiája. 3. bővített kiadás, Helikon Könyvkiadó, 2007.
 • Körösényi András –Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. 3. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó, 2007.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Hetedik kiadás. HVG Orac, 2007.
 • Vernon Bogdanor (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Osiris Kiadó, 2001.

 

Politikatudományi MA záróvizsgaidőszak: 2019. 06. 28. - 07. 05.

Záróvizsga-felelős: Dúró József

Témakörök:

 • Politikai eszmetörténet;
 • Hatalomelmélet;
 • Kormányzástan;
 • Összehasonlító alkotmányjog;
 • Média és politika;
 • Az EU politikai gazdaságtana

 

A záróvizsga két részből áll:  1. A hallgató húz két tételt, amelyek közül az első az általános tételek egyike, második pedig a szakirányának megfelelő 2. Amennyiben a hallgató elkészítette diplomamunkáját, a vizsga második részében szakdolgozatát védi meg.

Záróvizsga tételsor a 2017/2018-as tanévben és az azután kezdett hallgatóinknak (linkre kattintva letölhető).

Záróvizsga tételsor a 2017/2018-as tanév ELŐTT kezdett hallgatóinknak (linkre kattintva letölhető).

Irodalom:

 • Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Budapest, 2007
 • Balázs Zoltán: Modern hatalomelméletek, Budapest, 1998.
 • Csaba László: A fölemelkedő Európa. Budapest, 2006
 • Legény Krisztián szerk.: Összehasonlító alkotmányjog, Budapest, 2006
 • Strauss, Leo/ és Cropsey, Joseph (szerk.): A politikai filozófia története I-II. kötet. Budapest, 1994.
 • Török Gábor: A politikai napirend. Budapest, 2005

Utolsó frissítés: 2019.06.04.