Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

A Szenátus 2008/09-es határozatai, állásfoglalásai

2009. július 13.                                 
Meghívó                                            Határozatok

1.) Tájékoztató egyetem közeli szervezetek beszámolójáról
    a) Innovációs Kft.
    b) BKTE Alapítvány
    c) Szolgáltató Kht.
       - Melléklet

2.) BCE Fitolab Kft. megalapítása a Herbária Zrt.-vel közösen

3.) Belső ellenőrzési jelentések (leltárfelvételek, házi pénztár, szigorú számadású nyomtatványok, Pályázati Iroda)
 
4.) Közhasznúsági megállapodás a BCE és az ISC Alapítvány között

5.)
    a) 2009. évi költségvetés módosítása
       - 3. számú melléklet
       - 4. számú melléklet
    b) Az Egyetem 2009. évi gazdálkodási egyensúlyának, likviditásának javítását célzó intézkedési terve

6.) Alapító Okirat módosítása

7.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

8.) Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézet létrehozása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)
 
9.) Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói pályázatainak véleményezése
    a) Földesi Gyula
    b) Tichy-Rács István Imre

10.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
       aa) Horváth László
       ab) Veres Pál
       ac) Saliné Dr. Czinkóczky Anna

    b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       ba) Molnár László részére
       bb) Szepesi György részére
       bc) Vonnák Balázs részére

    c) Díszdoktori cím adományozása
       ca) Geert Bouckaert részére
       cb) John Child részére
       cc) Ichak Kalderon Adizes részére

    d) Professor Emeritus cím adományozása Vermes László részére

    e) Jubileumi díszoklevelek adományozása
  
11.) Neptun szabályzat elfogadása
 
12.) Hallgatói Szabályzatok
    a) Felvételi Szabályzat módosítása
    b) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
 
13.) Biomérnöki alapképzési szak indítási kérelme

14.) Köztársasági ösztöndíjra pályázók rangsora

15.) Egyebek

2009. május 26.
Jegyzőkönyv

1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelme
    a) Energiagazdálkodási szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
    b) Energiagazdálkodási specialista szakirányú továbbképzési szak
       - Költségterv

2009. május 25.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozása

2.) Globális és Európai Integrációs Tanulmányok Intézet létrehozása (SZMR 2. számú mellékletének módosítása)

3.) Kollégiumi ügyek
    a) Kollégiumi felvételi eljárás módosítása (HTJSZ 6/e. számú mellékletének módosítása)
    b) Megállapodás kollégiumi díjakról (HTJSZ 6/c. számú mellékletének módosítása)

4.) Rerrich Béla Tájépítészeti Szakkollégium létrehozása (SZMR 1. számú mellékletének módosítása)

5.) 2008. évi beszámoló
    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet

6.) 2009. I. negyedévi beszámolója

7.) Kockázatkezelő, kockázatelemző stratégia, intézkedési terv

8.) Vezetői pályázatok
    a) Rektori Hivatal (Kerezsi Marica)
       - Bírálat
    b) Tanárképző Központ (Perjés István)
       - Bírálat
 
9.) Személyi ügyek
    a) Egyetemi tanári kinevezések véleményezése
       aa) Kardosné dr. Kaponyi Erzsébet
       ab) Ilonszki Gabriella
       ac) Fertő Imre
       ad) Vastag Gyula
       ae) Pedryc Andrzej
    b) Docensi pályázatok véleményezése
       ba) Walter György
       bb) Gilányi Zsolt
       bc) Balázs Zoltán
    c) Díszpolgári cím adományozása Hernádi Zsolt részére

10.) Rektori Hivatal ügyrendjének módosítása (SZMR és az SZMR 5. számú mellékletének módosítása)

11.) KTII ügyrendjének módosítása (SZMR 6. számú mellékletének módosítása)

12.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
       a) Nemzeti tulajdonú vállalati vezető szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 
       b) Nemzeti tulajdonú vállalati vezető szakirányú menedzser szakirányú továbbképzési szak
    - Költségterv

13.) Gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak alapítási kérelme
    - Költségterv

14.) Együttműködési megállapodás felsőfokú szakképzés indításáról a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégiummal

15.) Egyebek

2009. április 20.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Esélyegyenlőség
    a) Esélyegyenlőségi Terv elfogadása
    b) Tájékoztató az esélyegyenlőségi felmérés eredményéről

2.) Tájékoztató belső ellenőrzési jelentésről (házi pénztár, szigorú számadású nyomtatványok)

3.) Doktori ügyek
    a) Doktori Szabályzat módosítása
    b) EDT elnökének, tagjainak megválasztása

4.) Mogyorósi János igazgatói kinevezésének véleményezése (Informatikai Szolgáltató Központ)
    - Melléklet

5.) Docensi pályázatok véleményezése
    a) Juhászné Román Mariann
    b) Melegh Attila
    c) Pazonyi Judit
    d) Urbánné Lux Judit
    e) Zsoldos Olga

6.) Felvételi Szabályzat módosítása

7.) Elismerési Szabályzat elfogadása

8.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    a) Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzési szak
    b) Beszerzési menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
       - Költségterv

9.) Egyebek

2009. március 23.
Meghívó                                            Határozatok

1.) Intézményfejlesztési Terv módosítása

2.) Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola átnevezése és átszervezése

3.) Hallgatói ügyek
    a) Hallgatói szabályzatok módosítása
    b) EHÖK költségvetés elfogadása

4.) Docensi pályázatok véleményezése
    a) Szegő László
    b) Gellérthegyi István

5.) BCE-MOB közötti együttműködési megállapodás módosítása

6.) Szőlész-borász alapképzési szak indítási kérelme
    - Költségterv

7.) Élelmiszerlánc – biztonsági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme

8.) Egyebek

2009. február 23.
Meghívó                                             Határozatok

1.) Közhasznúsági megállapodások
    a) BCE – BKTE Alapítvány
    b) BCE - ISC Alapítvány (a napirendről lekerült)

2.) Tájékoztató belső ellenőrzési jelentésekről
    a) Az Egyetem 2008. I-III. negyedéves gazdálkodásának ellenőrzése
    b) Az Egyetem által beadott pályázatok tervezésének, végrehajtásának ellenőrzése
       Melléklet
    c) Keretgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
    d) Adó-, és bérelszámolás ellenőrzése
       1. számú melléklet
       2. számú melléklet

3.) 2009. évi költségvetés elfogadása
    2. számú melléklet      4. számú melléklet
    3. számú melléklet      5. számú melléklet

4.) Kontrolling Szabályzat elfogadása
    1. számú melléklet       3. számú melléklet
    2. számú melléklet

    - Beszámoló táblák
    - Segédletek

5.) BCE és a Kaposvári Egyetem közötti együttműködési megállapodás módosítása

6.) Szervezeti és Működési Rend módosítása

7.) Tájanalitikai és Környezetvédelmi Laboratórium elnevezésének módosítása (SZMR 2. sz. mellékletének módosítása)

8.) Hallgatói ügyek (a napirendről lekerült)
    - Öszzefoglaló

9.) Csemez Attila dékáni pályázatának véleményezése
    - Bírálat

10.) Címek adományozása
    a) Professor Emerita/Emeritus cím adományozása
       aa) Békássyné Molnár Erika részére
       ab) Hrubos Ildikó részére
       ac) Nemes Ferenc részére
    b) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Tihanyi László részére
    c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
       ca) Martin Ahlert részére
       cb) Stephan Wirtz részére
       cc) Hajnal György részére
       cd) Mikó Zoltán részére
 
11.) Településmérnök mesterszak indítási kérelme
       - Költségterv

12.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    aa) Logisztikai szakközgazdász szak
    ab) Logisztikai szakirányú menedzser szak
       - Költségterv

    ba) Ügyfélkapcsolati specialista szak
    bb) Ügyfélkapcsolati szakközgazdász szak

       - Költségterv

13.) Üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak indítási kérelme
       - Költségterv

14.) Etikai Kódex

15.) 2009/2010. tanév időbeosztása
  
16.) Egyebek

2008. december 15.
Meghívó                                              Határozatok

1.) Corvinus Vagyonkezelő Zrt. létrehozása

2.) Minőségügyi kérdések

3.) Közgáz Campus létrehozása

4.) 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
    Melléklet

5.) Ingatlanértékesítés (Kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet)

6.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
    Melléklet

7.) Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

8.) Beszámoló az éves költségvetés időarányos végrehajtásáról 2008. I-III. negyedév

9.) 2009. évi költségvetési koncepció
    2. számú melléklet
    3. számú melléklet

10.) Kontrolling Koncepció elfogadása

11.) Vezetés és Stratégia Tanszék illetve Vezetés és Kontroll Tanszék létrehozása a Gazdálkodástudományi Karon (Szervezeti és Működési Rend 2. számú mellékletének módosítása)

12.) Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
    a) Darvas Zsolt 
    b) Jenei Ágnes

13.) Szakindítási, szakirányindítási kérelmek
    a) Európai és nemzetközi igazgatási mesterszak indítási kérelme
       Költségterv
    b) Nemzetközi igazgatási alapképzési szak indítási kérelme
       Költségterv
    ca) Executive Master of Business Administration menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
    cb) Executive Master of Business Administration szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme
       Melléklet
    d) Társadalmi tanulmányok alapképzési szak és Szociológia alapképzési szak szakirányainak elfogadása

14.) Az osztatlan képzés visszaállítása a tájépítészmérnöki és a településmérnöki szakon

15.) Központi Könyvtár főigazgatójának beszámolója

16.) Kutatásösztönzési stratégia elfogadása

17.) Egyebek

2008. december 3.
Jegyzőkönyv

1.) Elrendelő határozat
2.) Értesítés írásbeli szavazásról
3.) Fodor Péter felterjesztése Szilárd Leó professzori ösztöndíjra

2008. október 27.
Meghívó                                              Határozatok

1.) Szerződéskötés eljárási rendjéről szóló szabályzat elfogadása

2.) OKM ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtása

3.) Kisvállalkozás-fejlesztési Központ kiválása a Vállalkozásfejlesztési Intézetből

4.) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

5.) SZMR módosítás (Kecskeméti Kutatóintézet, Soós István Szakközépiskola)

6.) Kollégium-fejlesztési stratégia elfogadása

7.) Belső ellenőrzés összefoglalója

8.) Egyebek
    Tájékoztató kitüntetések, címek adományozásáról a 2007/2008. tanévben

2008. szeptember 29.
Meghívó                                              Határozatok                                            

1.) Vagyonátvételek: A ceglédi, érdi és fertődi gyümölcstermesztő közhasznú társaságok átvétele a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő zrt-től

2.) Energiafelhasználás racionalizálása

3.) Kontrolling rendszer bevezetésének ütemezése

4.) Belső ellenőrzés összefoglalója (a napirendről levéve)

5.) Féléves beszámoló (üzemeltetési költségek elemzésével)

6.) Egyetemi költségvetés módosítása
    1. számú melléklet       4. számú melléklet
    2. számú melléklet       5. számú melléklet
    3. számú melléklet

7.) Tájékoztató az OKM ellenőrzés eredményéről és a kapcsolódó intézkedési tervről

8.) Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Központ megalapítása

9.) Együttműködési megállapodás a BCE-BGF között

10.) Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség szabályozásának módosítása

11. Kollégiumi szervezeti és működési rend módosítása
 
12.) Hallgatói szabályzatok módosítása (jogszabályváltozás átvezetése)
       Összefoglaló
    a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
    b) Felvételi Szabályzat módosítása

13.) HalVel Szabályzat elfogadása

14.) Személyi ügyek
    a) Díszdoktori cím adományozása Eric S. Maskin részére
        - önéletrajz
    b) Hegedűs Attila egyetemi docensi kinevezése
    c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Somogyvári István részére

15.) Idegennyelvű szakok akkreditációja

16.) Szociálpolitika mesterképzési szak indítási kérelme

17.) Szakirányú továbbképzési szakok létesítési és indítási kérelmei
    a) E-tanulás szakértői feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
    b) Közoktatási szakértői feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
    c) Teljesítményértékelési és minőségfejlesztési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
    d) Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
       Összefoglaló az a)-d) pontokhoz
    e) Szőlő- és borgazdasági szakértő szak
    f) Szőlő- és borgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

18.) Tájékoztató a felvételi eredményekről

19.) Féléves ülésterv

20.) Egyebek
       - Szóbeli tájékoztató az október 3-4-i Jubileumi Konferenciáról
       - Jubileumi pótlista

Utolsó frissítés: 2018.11.30.