Március - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program

I. A tantárgy adatai (Az új BA, BSc szakok esetében megegyezik a tantárgyi adatlap adataival)

1. A tantárgy kódja: 7IL5ONNV53B és 7IL50NNV55B
2. A tantárgy megnevezése (magyarul):
német szakmai felsőfok, térítéses, térítésmentes
3. A tantárgy neve (angolul):
Business German (upper level)
4. A tanóra száma:  0/4
5. Kreditérték: 4
6. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
7. Az oktatás nyelve: német
8. Előtanulmányi kötelezettségek:
általános felső vagy szakmai középfokú (B2) nyelvtudás
9. A tantárgy típusa: szabadon választható tárgy
10. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve:  IOK, Német Nyelvi Központ
11. A tantárgyfelelős neve: Pákozdiné Dr. Gonda Irén
12. A tantárgy szakmai tartalma:

A kurzus ill. a szakmai gazdasági nyelvvizsga témái a mikro- és makroökonómia területéről valók, azzal a szándékkal, hogy a hallgatók megtanulják e területek speciális szókincsét és nyelvhasználatát. A félév során átvett szakmai témák kapcsán összevetjük a német-osztrák-svájci és a magyar viszonyokat is pl. piacgazdasági modellek, adórendszer, környezetvédelem vagy a társasági formák esetében.

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.