Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Meszéna György

TDK és alapszakos szakdolgozati témák

Kérdésfeltevések lehetőségei az adatfeldolgozások során
A korszerű számítástechnika lehetőségei és veszélyei az adatfeldolgozásban
Kérdőív szerkesztés a válaszok keresésének tükrében

Kovács Erzsébet

TDK és alapszakos szakdolgozati témák

Osztályozás kategorizálás nélkül (Cluster analysis)

Forgó Ferenc

Mesterszakos szakdolgozati témák

Korrelált egyensúly és általánosításai

A Nash egyensúlyi kifizetéseknél társadalmilag jobb kifizetések elérése egyensúlyban aktív játékvezető segítségével.
Interpretáció és alkalmazási lehetőségek felkutatása.
Tanulhatóság: aszimptotikus  tulajdonságok és szimuláció.

Alkumegoldások: kooperatív és nem-kooperatív megközelítés

Axiomatikusan meghatározott alkumegoldások implementációja nem-kooperatív játékban.
Kapcsolat a többkritériumú döntéselmélettel

 

Oligopol játékok kiterjesztése nem-konvex költségfüggvények irányában

Egyensúly létezése, unicitása, dinamikus rendszerekkel való meghatározhatósága és numerikus kezelése.

Solymosi Tamás 

TDK és alapszakos szakdolgozati témák

Együttműködés és költségelosztás hálózatokon
A hozzárendelési feladat érzékenységvizsgálata és gazdasági alkalmazásai
Csődhelyzetek véletlen sorrenden alapuló megoldásai hálózatokon 

Mesterszakos szakdolgozati témák

Többszereplős operációkutatási modellek

A szokásos optimumszámítási (egy döntéshozó egy célfüggvény (preferencia) alapján választ a megvalósítható kimenetelek halmazából) modellekkel szemben itt több önálló döntéshozó van, akik - ha érdekükben áll - együttműködhetnek. A kimenetel optimalitása helyett (az egy döntéshozó több célfüggvény modellekhez hasonlóan) itt is a stabilitás, a nem-dominálhatóság a fő kérdés, ami viszont (a többszempontú modellektől eltérően) a szereplők minden részhalmazára értendő. Például, ha egy maximális folyam hálózat esetén a hálózat éleit különböző szereplők birtokolják, akkor egy társulás csak akkor jön létre, ha a tagjai által birtokolt részhálózaton átküldhető maximális folyam értékét mindegyikük számára elfogadható módon szét tudják osztani. A kooperatív játékok alkalmasak az ilyen többszereplős költség-, ill. haszonelosztási döntési helyzetek elemzésére. A téma irodalma elég szerteágazó, dinamikusan gyarapszik, de még bőven vannak feltáratlan (rész)területek, amikből akár 2-3 érdeklődő számára is található konkrétabb pályázati téma. 

 

 

Szegő László

TDK és alapszakos szakdolgozati témák

Kombinatorikus algoritmusok és futási idejük elemzése

TDK és mesterszakos szakdolgozati témák

Operációkutatási optimalizálási módszerek pénzügyi alkalmazásai
Gráfelméleti algoritmusok gazdasági hasznosítása
Nyugdíjbiztosítási kötelezettségek és becslésük. Nyugdíjtervek aktuáriusi értékelésének érzékenysége a változó feltevések és az értékelési módszerek tükrében  

Temesi József

TDK és alapszakos szakdolgozati témák

Felsőoktatási rangsorok módszertani elemzése
Egy döntéstámogató software bemutatása és alkalmazása

Mesterszakos szakdolgozati témák

Számítógépes döntéstámogatási modellek gyűjtése, elemzése, az alkalmazások osztályozása, értékelése
Stratégiai döntések támogatása vállalati környezetben
Prospect Theory: a továbbfejlesztési irányok és az alkalmazások.elemzése
Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek  - alkalmazás

Kádas Sándor 

TDK, alap- és mesterszakos szakdolgozati témák

Tőzsdei árfolyamelemzés, trendkövető kereskedési politikák fejlesztése és alkalmazása a határidős BUX-indexre és más tőkepiaci instrumentumokra
Nagyvárosi közlekedésfejlesztési kulcsproblémák, s ezek - költség-haszon elemzési szemléletű - megítélésének változása a nemzetközi szakirodalomban.
A területfejlesztés- és a városrészek funkcióváltozásának hosszú tavú hatása a közlekedésfejlesztésre. Különböző fejlesztési alternatívák többszempontú összehasonlítása és értékelése, s ilyen jellegű külföldi példák gyűjtése és a tanulságok értékelése

Bozóki Sándor

TDK, alap- és mesterszakos szakdolgozati témák

Érzékenységvizsgálat a többszempontú döntési feladatokban
Páros összehasonlítás mátrixok új alkalmazásai
Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
Tapasztalati páros összehasonlítás mátrixok
Szavazási feladatok többszempontú döntési szituációkra
Valós gazdasági és üzleti döntések (például tenderek) utólagos elemzése többszempontú döntési modellekkel
Rangsorok vizsgálata

 

Fülöp János

Mesterszakos szakdolgozati témák

Hatékonyságvizsgálat a Data Envelopment Analysis (DEA) módszertannal
A Data Envelopment Analysis (DEA) és a többszempontú döntési modellek 

 

Mészáros Csaba

Mesterszakos szakdolgozati téma

Nagyméretű kvadratikus optimalizálási modellek

Komáromi Éva

 

TDK és alapszakos szakdolgozati témák

Lineáris programozási feladathoz vezető sztochasztikus modellek (a feladat megfogalmazása, kiértékelése, megoldása)
Tartalékképzés a biztosításban (a probléma leírása, alkalmazott módszerek)

Utolsó frissítés: 2018.11.30.