November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Szociológia alapképzési szak

 

A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Az alapfokozat birtokában a szociológia alapszakos szakelőadók képesek a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a társadalmi differenciák feltárására, elemzésére, az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában való közreműködésre, a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére, a szociológiailag releváns információk gyűjtésére, feldolgozására, a legkorszerűbb informatikai eljárások alkalmazására, az EU polgáraira jellemző életminőség objektív és szubjektív feltételeinek megvalósításában való közre működésre. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

➜ oklevél megnevezése: szociológia alapszakos szakelőadó

➜ képzési idő: 6 félév

Bővebb információ az intézet honlapján

Hallgatóink mondták a szakról

Huszár Barbara Eszter

(szociológia BA, szociológia MA, egy tanácsadó cégnél dolgozik

Nagyon szerettem a Corvinusra járni, hallgatóbarát egyetem segítőkész oktatókkal, akik kellően rugalmasak, ugyanakkor szakmailag felkészültek. A tanórákat szinte mindig egyfajta kellemes lazaság jellemezte, gyakoriak voltak az interaktív órák, ahol bármikor elmondhattuk, kifejthettük a véleményünket, érvelhettünk. A diploma óta már megfordultam a külügy, a kommunikáció és a pénzügy világában is, a végzettségemet mindhárom területen elfogadták, sőt, a felvételemnél minden esetben szempont volt, hogy a Corvinuson szereztem meg a diplomámat.

 

Jávorffy-Lázok Alexandra 

(szociológia BA, szociálpolitika MA, egy kormányhivatalban dolgozik

Bármennyire is felnőttnek éreztem magam, amikor a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karára felvételiztem, végül mégis az Egyetem tett magabiztos és érett nővé. A legkedvesebb barátaimat, a legszebb élményeimet és emlékeimet mind a Corvinusnak köszönhetem.  Az Egyetemen oktató tanárok hatalmas lexikális tudás mellett tapasztalatikat és személyes anekdotáikat is megosztották velünk.  Mindenben mellettünk álltak, és az ajtajuk mindig nyitva állt előttünk. Egykori csoporttársaimmal a mai napig felemlegetjük egy-egy tanárunk óráját. Büszke vagyok, hogy a Corvinus Egyetem hallgatója lehettem, és nem csak versenyképes diplomát kaptam, hanem olyan tudást is, amit mindenhol elismernek.

 

Kovács-Ördög Zita 

(szociológia BA, szociológia MA, egy tanácsadó cégnél dolgozik

Kedves érdeklődő, aki ezt a pár soros élménybeszámolót olvasod! Ha még kétségeid lennének afelől, hogy melyik egyetemet válaszd tanulmányaid folytatásához, ne gondolkozz tovább, mert jó helyen keresgélsz! J Az BCE Szociológia szakán töltött 5 év megannyi élményt adott számomra, amelyekre a mai napig szívesen gondolok vissza. Kezdve a gólyaként megélt első napokkal, amelyeken olyan barátokat ismerhettem meg, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot. A szorgalmi időszakokban sok érdekes kurzusból kiindulva kerestük a hozzánk legközelebb álló tudományos nézeteket, majd a „fáradalmakat” kipihenve lyukasórák százát töltöttük nevetéssel. Közösen átvészeltünk 10 vizsgaidőszakot és két diplomaírást is, miközben az Intézetünk oktatói igyekeztek lelkesíteni minket, hogy bátran próbáljuk ki magunkat, legyen szó akár gyakornoki munkákról, tanulmányok írásáról vagy egy-egy tudományos versenyen való részvételről. Összességében tehát, ha azt kérdeznéd tőlem, hogy ha újra választhatnék, akkor is így döntenék-e, akkor gondolkodás nélkül vágnám rá, hogy persze! Hiszen 5 nagyszerű évet köszönhetek az Egyetemnek.

 

Szántó Barbara 

(társadalmi tanulmányok BA, szociológia MA, egy tanácsadó cégnél dolgozik)

Középiskola 11. osztályában ismerkedtem meg a Közgázzal. Az akkori előkészítős tanáraimon látott lelkesedés volt az, ami a Közgáz felé irányította az utamat. Szerencsésnek mondhatom magam, mert elsőre sikerült bekerülnöm az általam választott szakra. Az itt eltöltött 5 év lehetőséget adott arra, hogy a szaktárgyak mellett olyan fontos készségeket is megtanuljak, mint a csapatmunka vagy a kreativitás. Mind alapszakon, mind pedig mesterszakon lehetőségem nyílt olyan válaszható  tárgyakat is felvenni, amelyek szakirányomtól eltérő tudomány területekre engedtek bepillantást. A Közgáz intézményesített keretek között segít hallgatóinak, hogy valódi önmagukká válhassanak.

 

Elek Zsófia

szociológia BA, jelenleg Skóciában él

Ha volna rá idő és mód, szerintem mindenkinek érdemes lenne elvégeznie egy szociológia szakot - legalábbis valamilyen formában.  Amikor én kezdtem a tanulmányaimat, még nem voltam teljesen tisztában azzal, pontosan miről is fog szólni a szak, annyit tudtam csak, hogy jobban meg akarom ismerni az engem körülvevő világot, a társadalmat, amelyben élek - és a szociológia alapszak pont ezt adta nekem. A három év alatt belekóstolhattunk egyrészt a társadalomtudomány különféle ágazataiba, másrészt megismerkedhettünk a szociológia különböző területeivel, kérdésköreivel, így mindenki találhatott olyat, ami hosszútávon érdekelheti.

Az egyetemen futó szak egyik nagy előnye, hogy lehetőségünk nyílt a harmadik évet külföldön, az Abertay Dundee skót partneregyetemen tölteni a Szociológia és Szociálpolitika Intézet double-degree programjának keretei között, amit én ki is használtam, és így a tanulmányaimat két diplomával, de ami szerintem fontosabb, egy életre szóló tapasztalattal zárhattam. Én azóta is Skóciában élek, és ugyan nem társadalomtudományi vonalon tanultam tovább, biztosan nem cserélném el az azzal töltött három évet: a szociológia szak nem csak egy papírt vagy szakmát ad, hanem egy bizonyos látás- és magatartásmódot is, ami szerintem ma egy fiatal számára nagyon sokat segíthet a boldoguláshoz az élet bármely területén.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.