Szeptember - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 30  

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

A képzés célja olyan nemzetközi kapcsolatokban jártas szakértők képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatokból adódó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a non-profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél, és kellő mennyiségű elméleti ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokokozat birtokában a hallgatók képesek a nemzetközi életben (gazdaság, nemzetközi jog, politika) való tájékozódásra, a nemzetközi viszonyokat érintő elméletek, koncepciók használatára, európai uniós ismeretek alkalmazására.

➜ oklevél megnevezése: nemzetközi kapcsolatok szakértő

➜ képzési idő: 6 félév

Bővebb információ az intézet honlapján

Hallgatóink mondták a szakunkról

 

Popotasz Dorisz

nemzetközi tanulmányok BA, nemzetközi tanulmányok MA

A nemzetközi tanulmányok szak elvégzése által a hallgató olyan széleskörű tudást szerezhet, amely a politikai-, gazdasági- és társadalmi élet rendkívül sok aspektusát felöleli. Véleményem szerint a mai gyors léptékű és multikulturális világunkban ez elengedhetetlen. A Budapesti Corvinus Egyetemnek köszönhetően egy egyetemi félévet tölthettem Írországban, mint Erasmus ösztöndíjas, ami hatalmas pluszt jelentett mind nyelvtudásom fejlesztése, mind tanulmányaim szempontjából. Manapság az is fontos szempont, hogy már diplomaszerzés előtt találtam munkát, amit részben tanulmányi hátteremnek is köszönhetek.

Hausmann Róbert

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc

Miért választotta éppen a nemzetközi tanulmányokat?

Mindig is érdekeltek a világ különböző kultúrái, civilizációi és azok története, nagyon szeretek utazni, várost nézni, gyerekkorom óta követtem az aktuális híreket és érdekel a politika. A gimnáziumi tanulmányaim során a történelmet, a földrajzot és a nyelveket szerettem legjobban, részt vettem az iskolám modell ENSZ programjában. Mindez 12. osztályos koromra megérlelte bennem, hogy a nemzetközi tanulmányok szakot válasszam.

Milyennek találta a szakot?

A nemzetközi tanulmányok alapszak érdekes és értékes, mert sokszínű. Betekintést nyújt a politika, a gazdaság, a külkapcsolatok és az Európai Unió legfőbb kérdéseibe, amely széleskörű tudást ad a tanulmányok folytatásához, illetve jó referencia a munka világába történő belépéshez. 

A szak végzése során I. helyezést értem el a Tudományos Diákköri Konferencián, de lehetőség nyílik számos, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó, a szakterület tekintélyei által tartott órákon túli konferenciákba, foglalkozásokba való bekapcsolódásra, szakkollégiumok munkájában való részvételre is.

Végzett valamilyen érdekes gyakornoki munkát?

Igen, több helyen is voltam gyakornok. Dolgoztam a Külügyminisztériumban, a Nemzeti Külgazdasági Hivatalban és a Magyar Külügyi Intézetben. 

Jó alapot adtak az itt tanultak a továbbtanuláshoz? 

Jelenleg a Corvinus Egyetem nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak hallgatója vagyok, melyhez a nemzetközi tanulmányok alapszak - az eddig általam tapsztaltak alapján - remek alapot biztosított. Továbbá a nemzetközi tanulmányok szakon tanultak is hozzásegítettek, hogy idén márciustól a Német Szövetségi Parlament ösztöndíjasa legyek.

Mik a tervei?

Terveim között szerepel, hogy a későbbiekben diplomáciai szolgálatot teljesíthessek, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó kutatóközpont munkatársa lehessek. Érdekel a külgazdasággal foglalkozó nemzetközi szervezeteknél és az EU-ban történő munkavégzés is. A mesterszak elvégzését követően szeretnék doktori fokozatot szerezni.

Ha most kellene dönteni, újra a nemzetközi tanulmányok alapszakra jelentkezne?

Büszke vagyok, hogy az alapszakos tanulmányaimat nemzetközi tanulmányok szakon végeztem. Bátorítok mindenkit, akit érdekel a külügyi karrier, diplomácia, politika és külgazdaság, hogy a nemzetközi tanulmányok szakot válassza! Én ma sem választanék másképp. 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.